Sự kiện và thông số tiếp thị lại động

Để mang đến một chế độ xem tổng hợp và toàn diện về Đối tượng, cũng như để đơn giản hoá việc quản lý và tối ưu hoá đối tượng, chúng tôi đã cải tiến Google Ads như sau:

  • Báo cáo đối tượng mới
    Giờ đây, báo cáo chi tiết về thông tin nhân khẩu học của đối tượng, phân khúc đối tượng và tiêu chí loại trừ đối tượng đều được tổng hợp ở cùng một nơi. Nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Campaigns Icon, rồi mở thẻ "Đối tượng, từ khoá và nội dung", sau đó nhấp vào Đối tượng. Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng quản lý Đối tượng trên trang báo cáo này. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về Báo cáo đối tượng.
  • Thuật ngữ mới
    Chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ mới trong báo cáo đối tượng và trên toàn Google Ads. Ví dụ: "loại đối tượng" (bao gồm đối tượng tuỳ chỉnh, đối tượng có ý định mua hàng và đối tượng chung sở thích) hiện được gọi là phân khúc đối tượng, và "tái tiếp thị" hiện được gọi là "dữ liệu của bạn". Tìm hiểu thêm về Nội dung cập nhật đối với các thuật ngữ và cụm từ về Đối tượng.

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng cài đặt Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.
Tính năng tái tiếp thị linh động giúp bạn tự động điều chỉnh quảng cáo dựa trên những sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng đã tương tác trong những lần truy cập trước đó vào trang web của bạn. Bài viết này trình bày cách sử dụng thẻ Google để theo dõi các sự kiện người dùng phù hợp với loại hình doanh nghiệp của bạn và các thông số liên quan mà bạn nên đặt. Tìm hiểu thêm về Cách gắn thẻ trang web để tái tiếp thị linh động.

Trước khi bắt đầu

Để bật tính năng này, bạn cần tích hợp thẻ Google trên trang web của mình. Thao tác này sẽ gửi dữ liệu về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách truy cập đã xem. Sau đó, dữ liệu này được so khớp với dữ liệu doanh nghiệp của bạn hoặc với nguồn cấp dữ liệu của Google Merchant Center để truy xuất thông tin, chẳng hạn như giá, hình ảnh, dòng tiêu đề và URL trang đích. Những thông tin này sẽ được chèn một cách linh động vào quảng cáo của bạn. Tìm hiểu về Cách tạo nguồn cấp dữ liệu để tái tiếp thị linh động.

Thông tin chi tiết về sự kiện tái tiếp thị linh động

Sự kiện tiếp thị lại động là những hành động có ý nghĩa do khách truy cập thực hiện khi truy cập trang web của bạn. Ví dụ: những hành động này có thể bao gồm tìm kiếm vé máy bay trên trang web du lịch, thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tuyến hoặc hoàn thành một giao dịch. Khi các sự kiện đó xảy ra, bạn nên sử dụng đoạn mã sự kiện Google Ads để đăng ký sự kiện và gửi thông tin về sự kiện đến Google Ads.

Dưới đây là ví dụ về cách điền đoạn mã sự kiện nếu bạn muốn theo dõi lượt xem 2 sản phẩm trên một trang web thương mại điện tử.

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234,
      'google_business_vertical': 'retail'
    },
    {
      'id': 45678
      'google_business_vertical': 'retail'
    }
  ]
});
</script>

 

Đoạn mã sự kiện này sẽ gọi hàm sự kiện Google Ads, và chuyển hai đối số cần được điền một cách linh động dựa trên loại sự kiện mà bạn đang đo lường.

  • Tên sự kiện: Một chuỗi mô tả sự kiện đang được đo lường. Hệ thống Google Ads sẽ sử dụng tên này để gán người dùng vào một trong những danh sách người dùng được tạo tự động. Bạn nên sử dụng tập hợp tên sự kiện cụ thể trong danh sách các sự kiện được đề xuất như mô tả bên dưới. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về phân khúc dựa trên dữ liệu của bạn.
Tên sự kiện Mô tả
view_search_results Sự kiện này đo lường thời điểm người dùng truy cập trang kết quả tìm kiếm.
view_item_list Sự kiện này đo lường thời điểm người dùng truy cập trang danh mục.
view_item Sự kiện này đo lường thời điểm người dùng truy cập trang sản phẩm.
add_to_cart Sự kiện này đo lường thời điểm người dùng thêm một mặt hàng vào giỏ hàng.
purchase Sự kiện này đo lường các giao dịch mua hàng.
  • Thông số sự kiện: Một đối tượng JavaScript chứa dữ liệu về sự kiện bạn đang theo dõi. Đối tượng thông số sự kiện phải luôn có một thông số items trong đó có một hoặc nhiều đối tượng item. Các đối tượng item này chứa thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng đã tương tác. Đối tượng thông số sự kiện cũng có thể có thông số value (không bắt buộc). Thông số này hiển thị tổng giá trị của các sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Bạn phải luôn chuyển ít nhất 1 đối tượng mục khi gọi đoạn mã sự kiện để theo dõi sự kiện tiếp thị lại động. Bạn có thể chuyển nhiều hơn nếu người dùng tương tác với nhiều mục, chẳng hạn như khi thanh toán cho một giỏ hàng hoặc tìm kiếm hành trình di chuyển qua nhiều thành phố.

Lưu ý: Google Ads tùy chỉnh nội dung quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu về các mục mà người dùng đã tương tác gần đây nhất. Trong trường hợp người dùng đã xem nhiều sản phẩm, chẳng hạn như trên trang danh mục hoặc trang kết quả tìm kiếm sản phẩm, bạn nên chuyển dữ liệu tới đoạn mã sự kiện cho các mục thích hợp nhất mà bạn muốn quảng cáo, thay vì chuyển dữ liệu về toàn bộ sản phẩm mà người dùng đã xem.

Nội dung của đối tượng mục sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà trang web của bạn quảng cáo. Hãy tham khảo mục bên dưới để biết thông tin đặc tả về từng mục cho loại doanh nghiệp của bạn. Trong mọi trường hợp, đối tượng mục phải có một khóa tương ứng với giá trị nhận dạng chính của sản phẩm hoặc dịch vụ đó (chẳng hạn như khóa ID hoặc destination) và khóa google_business_vertical thể hiện loại nguồn cấp dữ liệu mà giá trị nhận dạng phải khớp.

Tùy thuộc vào loại doanh nghiệp của bạn, Google Ads sẽ sử dụng dữ liệu từ một hoặc nhiều thông số mục để tạo các khóa nguồn cấp dữ liệu. Các khóa này được dùng để truy xuất thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn từ Google Merchant Center hoặc nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp. Các mục trong thuộc tính nguồn cấp dữ liệu của bạn phải luôn khớp với thông số tương ứng trong đoạn mã sự kiện. Tìm hiểu về Cách tạo nguồn cấp dữ liệu để tái tiếp thị linh động.

Ví dụ: nếu có một trang web về du lịch, bạn có thể đặt giá trị của Mã điểm khởi hành cho Paris thành "PAR", Mã điểm đến cho London thành "LON" trong nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp về Chuyến bay. Khi người dùng tìm kiếm chuyến bay từ Paris đến London, bạn cũng nên đặt thông số điểm khởi hành thành PAR và thông số điểm đến thành LON trong đối tượng mục được chuyển đến đoạn mã sự kiện. Sau đó, Google Ads sẽ lấy khóa nguồn cấp dữ liệu “PAR+LON” và so khớp khóa này với các cột Mã điểm khởi hành và Mã điểm đến trong nguồn cấp dữ liệu chuyến bay. Sau khi đã khớp khóa nguồn cấp dữ liệu với nguồn cấp dữ liệu của bạn, Google Ads có thể hiển thị quảng cáo về các chuyến bay từ Paris đến London cho người dùng. Hãy tham khảo tập lệnh mẫu bên dưới:

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{
      'origin': 'LHR',
      'destination': 'LAX',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

 

Trong các mục sau, bạn sẽ tìm thấy thông tin về những thông số mục bắt buộc và không bắt buộc cho từng loại hình doanh nghiệp. Đối với các thông số dùng để tạo khóa nguồn cấp dữ liệu, thuộc tính nguồn cấp dữ liệu tương ứng cần khớp sẽ được chỉ định.

Lưu ý: Khi nhập thông số sự kiện, bạn chỉ được sử dụng các ký tự unicode hợp lệ. Hãy tránh các ký tự không hợp lệ như ký tự điều khiển, hàm hoặc vùng riêng tư.

Thông số mục

Bán lẻ

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web bán sản phẩm trực tuyến. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng dữ liệu được chuyển qua các sự kiện và thông số bán lẻ cùng với nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của Merchant Center. Nếu muốn quảng bá một trang web thương mại điện tử nhưng không thể thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của Google Merchant Center, bạn có thể xem xét sử dụng loại hình doanh nghiệp tuỳ chỉnh.

Thông số mục bán lẻ

Tên thông số Mô tả Thông số này có bắt buộc không?
id

Giá trị nhận dạng riêng cho sản phẩm. Giá trị thông số phải khớp với một trong các thuộc tính sau đây từ Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trên Google Merchant Center của bạn: id, item_group_id hoặc display_ads_id.

Bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu dùng để tra cứu sản phẩm. Giá trị phải được đặt thành "retail". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho hoạt động bán lẻ

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    }]
});
</script>

Giáo dục

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web quảng bá các dịch vụ giáo dục như trang web của trường đại học, trang web học tập trực tuyến, trang web giáo dục thường xuyên dành cho người lớn. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số về giáo dục sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp giáo dục.

Thông số mục giáo dục

Tên thông số Mô tả Thông số này có bắt buộc không?
id

Giá trị nhận dạng riêng cho một chương trình giáo dục. Giá trị thông số phải khớp với thuộc tính “Mã chương trình”
của Nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp giáo dục của bạn.

Bắt buộc
location_id Giá trị nhận dạng vị trí cho một chương trình giáo dục. Nếu được đặt, giá trị này phải khớp với thuộc tính "Mã vị trí" của nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp giáo dục. Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu dùng để tra cứu sản phẩm. Giá trị phải được đặt thành "education". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho doanh nghiệp giáo dục

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 'CS75',
      'location_id': 'SFO',
      'google_business_vertical': 'education'
    }]
});
</script>

Chuyến bay

Những sự kiện này áp dụng cho trang web có trang thông tin chuyến bay. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số về chuyến bay sẽ được so khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp chuyến bay.

Thông số mục chuyến bay

Tên thông số Mô tả Thông số này có bắt buộc không?
origin

Điểm khởi hành của hành trình bay. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột Mã điểm khởi hành của nguồn cấp dữ liệu Chuyến bay. Bạn chỉ được sử dụng các ký tự Unicode hợp lệ. Hãy tránh các ký tự không hợp lệ như ký tự điều khiển, hàm hoặc vùng riêng tư.

Đề xuất
destination Điểm đến của hành trình bay đang được xem xét. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột "Mã điểm đến" của nguồn cấp dữ liệu Chuyến bay.
Bạn nên sử dụng mã sân bay gồm 3 ký tự.
Bắt buộc
start_date Ngày bắt đầu của hành trình bay.
Lưu ý: Ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD.
Không bắt buộc
end_date Ngày kết thúc của hành trình bay. Bạn nên bao gồm thông số này vì khi đã qua ngày kết thúc, sản phẩm sẽ không còn hiển thị nữa.
Lưu ý: Ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD.
Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "flights". Đề xuất

Ví dụ về đoạn mã sự kiện mẫu cho chuyến bay

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{
      'origin': 'PAR',
      'destination': 'LON',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

Khách sạn và phòng cho thuê

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web về du lịch mà tại đó người dùng có thể đặt phòng khách sạn, cụ thể là các trang web không sử dụng nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số về khách sạn và phòng cho thuê sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp khách sạn và phòng cho thuê.

Thông số mục khách sạn và phòng cho thuê

Tên thông số Mô tả Thông số này có bắt buộc không?
id

Mã của khách sạn hoặc cơ sở lưu trú. Mã này phải khớp với giá trị trong cột "Mã thuộc tính” trong nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp Khách sạn và nhà nghỉ cho thuê của bạn.

Bắt buộc
start_date Ngày bắt đầu đặt phòng.
Lưu ý: Ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD.
Không bắt buộc
end_date Ngày kết thúc đặt phòng. Bạn nên bao gồm thông số này vì khi đã qua ngày kết thúc, sản phẩm sẽ không còn hiển thị nữa.
Lưu ý: Ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD.
Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "hotel_rental". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho khách sạn và phòng cho thuê

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150,
  'items':[{
  'id': 'gb197',
  'start_date': '2019-04-18',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'hotel_rental'
   }]
   });
</script>

Việc làm

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web mà tại đó người dùng có thể xem tin tuyển dụng. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số việc làm sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp việc làm.

Thông số mục việc làm

Tên thông số Mô tả Thông số này có bắt buộc không?
id

Mã của tin tuyển dụng. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột "Mã việc làm” trong nguồn cấp dữ liệu Việc làm.

Bắt buộc
location_id Giá trị nhận dạng vị trí cho trang thông tin tuyển dụng. Nếu được đặt, giá trị này phải khớp với thuộc tính "Mã vị trí" của nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp việc làm của bạn. Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "jobs". Đề xuất

Ví dụ về đoạn mã sự kiện mẫu cho doanh nghiệp việc làm

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150',
  'items':[{
  'id': 'cc197',
  'location_id': 'NYC',
  'google_business_vertical': 'jobs'
   }]
   });
</script>

Ưu đãi tại địa phương

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web mà tại đó người dùng có thể tìm thấy ưu đãi tại địa phương. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số ưu đãi trong vùng sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp cho ưu đãi trong vùng.

Thông số mục ưu đãi trong vùng

Tên thông số Mô tả Thông số này có bắt buộc không?
id

Mã ưu đãi. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột “Mã ưu đãi” của nguồn cấp dữ liệu Ưu đãi tại địa phương.

Bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "local". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho ưu đãi tại địa phương

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 125,
  'items':[{
  'id': 'SPA6231',
  'google_business_vertical': 'local'
}]
});
</script>

Bất động sản

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web về bất động sản. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số bất động sản được khớp với nguồn cấp dữ liệu cho doanh nghiệp bất động sản.

Thông số mục bất động sản

Tên thông số Mô tả Thông số này có bắt buộc không?
id

Mã bất động sản. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột “Mã trang thông tin” của nguồn cấp dữ liệu Bất động sản.

Bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "real_estate". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho doanh nghiệp bất động sản

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items':[{
  'id': 'NYBRKLN123A',
  'google_business_vertical': 'real_estate'
}]    
});
</script>

Du lịch

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web về du lịch. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số về du lịch sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp du lịch.

Thông số mục du lịch

Tên thông số Mô tả Thông số này có bắt buộc không?
origin

Mã điểm khởi hành du lịch. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột “Mã điểm khởi hành” của nguồn cấp dữ liệu Du lịch. Sự kết hợp giữa destinationorigin phải khác biệt trên tất cả các nguồn cấp dữ liệu trong tài khoản của bạn.

Không bắt buộc
destination Mã điểm đến du lịch. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột Mã điểm đến của nguồn cấp dữ liệu Du lịch. Bắt buộc
start_date Ngày bắt đầu của hành trình du lịch. Hãy lưu ý rằng ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD. Không bắt buộc
end_date Ngày kết thúc của hành trình du lịch. Hãy lưu ý rằng ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD. Bạn nên bao gồm thông số này vì khi đã qua ngày kết thúc, sản phẩm sẽ không còn hiển thị nữa. Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "travel". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho du lịch

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items': [{
  'origin': 'LGA',
  'destination': 'LON123A',
  'start_date': '2019-04-20',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'travel'
    }]
});
</script>

Tùy chỉnh

Sự kiện này áp dụng cho các trang web không phù hợp với một trong những lĩnh vực khác theo ngành dọc cụ thể trên trang này (nhưng trang web vẫn phải cung cấp thông tin cho tính năng tiếp thị lại động). Dữ liệu thu thập thông qua các thông số tùy chỉnh sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp tùy chỉnh.

Thông số mục tùy chỉnh

Tên thông số Mô tả Thông số này có bắt buộc không?
id

Mã nhận dạng của mục. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột "Mã nhận dạng" của nguồn cấp dữ liệu Tùy chỉnh.

Bắt buộc
location_id Giá trị nhận dạng vị trí cho mục. Nếu được đặt, giá trị phải khớp với cột Mã 2 của nguồn cấp dữ liệu và có thể là số hoặc chữ số. Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "custom". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho trường hợp sử dụng tùy chỉnh

<script>
gtag('event','add_to_cart', {
  'value': 78.98,
  'items':[{
  'id':'CORS9',
  'location_id': 'KURS8',
  'google_business_vertical': 'custom',
  }]
  });
</script>

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính