Догађаји и параметри динамичког поновног оглашавања

 

Да бисте видели текст на свом језику, укључите YouTube титлове. Кликните на икону подешавања у дну видео плејера, изаберите „Титлови“, па одаберите језик.Динамичко поновно оглашавање вам омогућава да аутоматски прилагођавате огласе на основу производа или услуга са којима су корисници остваривали интеракцију током претходних посета веб-сајту. У овом чланку је објашњено како да помоћу Google Ads ознаке пратите корисничке догађаје релевантне за ваш тип предузећа и које повезане параметре треба да подесите. Сазнајте више о означавању веб-сајта за динамичко поновно оглашавање

Пре него што почнете

Да бисте омогућили ову функцију, морате да интегришете Google Ads ознаку у веб-сајт. Она шаље податке о производима или услугама које су прегледали посетиоци. Ти подаци се затим упарују са подацима о предузећу или фидом Google центра за продавце ради преузимања информација, као што су цена, слика, наслов и URL одредишне странице, које се потом динамички додају у огласе. Сазнајте више о прављењу фида за динамичко поновно оглашавање

Анатомија догађаја поновног оглашавања

Догађаји поновног оглашавања су значајне радње које посетиоци веб-сајта обављају када посете сајт. На пример, то може да буде претрага авионских карата на веб-сајту посвећеном путовањима, додавање производа у онлајн корпу за куповину или нека трансакција. Када дође до таквих догађаја, помоћу Google Ads фрагмента догађаја можете да евидентирате догађај и пошаљете информације о њему у Google Ads.

У наставку можете да видите пример правилног попуњавања фрагмента догађаја ако желите да пратите преглед два производа на веб-сајту за е-трговину.

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    },
    {
      'id': 45678
      'google_business_vertical': 'retail'
    }
  ]
});
</script>

 

Фрагмент догађаја позива Google Ads функцију догађаја и прослеђује две променљиве које морају да се попуне динамички на основу типа догађаја који мерите.

  • Назив догађаја: стринг који описује догађај који се мери. Google Ads систем га користи за додељивање корисника једној или више аутоматски генерисаних листа корисника. Препоручујемо вам да користите одређени скуп назива догађаја са листе препоручених догађаја описаних у наставку. Сазнајте више о листама публике за поновно оглашавање
Назив догађаја Опис
view_search_results Овај догађај мери када корисник посети страницу резултата претраге.
view_item_list Овај догађај мери када корисник посети страницу категорије.
view_item Овај догађај мери када корисник посети страницу производа.
add_to_cart Овај догађај мери када корисник дода артикал у корпу за куповину.
purchase Овај догађај мери куповине.
  • Параметри догађаја: JavaScript објекат који садржи податке о догађају који пратите. Објекат параметра догађаја увек треба да има параметар items који је попуњен једним или више објеката item. Објекти item садрже информације о производу или услузи са којом је корисник остварио интеракцију. Објекат параметра догађаја опционално може да садржи и параметар value који представља укупну вредност производа или услуга.

Увек треба да пошаљете барем један објекат item када позивате фрагмент догађаја да прати догађаје поновног оглашавања. Можете да пошаљете више објеката ако корисник остварује интеракцију са више ставки, нпр. проверава корпу за куповину или претражује летове са више одредишта.

Напомена: Google Ads прилагођава садржај огласа помоћу података о ставкама са којима је корисник недавно ступио у интеракцију. Ако је корисник прегледао више производа, нпр. на страници категорије или страници резултата претраге производа, препоручујемо вам да шаљете податке у фрагмент догађаја за најрелевантније ставке које желите да промовишете, а не податке за целу листу производа коју је корисник прегледао.

Садржај објекта item варира у зависности од типа производа или услуге која се приказује на сајту. Погледајте одељак у наставку да бисте пронашли спецификацију објекта item за тип предузећа. У сваком случају, објекат item треба да има кључ који одговара примарном идентификатору производа или услуге (као што јеID или destination) и кључ google_business_vertical који представља тип фида са којим идентификатор треба да се подудара.

У зависности од типа предузећа, Google Ads на основу података из параметара објекта item прави кључеве фида који се користе за преузимање информација о производима или услугама из фида Google центра за продавце или фида података о предузећу. Уноси у атрибутима фида и одговарајући параметри у фрагменту догађаја увек треба да се подударају. Сазнајте више о прављењу фида за динамичко поновно оглашавање

На пример, ако имате сајт посвећен путовањима, можете да подесите вредност ИД-а полазишта за Париз на „PAR“ и ИД-а одредишта за Лондон на „LON“ у фиду података о предузећу за летове. Када корисник претражује летове од Париза до Лондона, параметар полазишта треба да буде подешен на PAR, а параметар одредишта на LON у објекту item који се шаље фрагменту догађаја. Google Ads потом користи кључ фида „PAR+LON“ и пореди га са колонама ИД полазишта и ИД одредишта у фиду за летове. Када се кључ фида подудари са фидом, Google Ads може да прикаже кориснику огласе за летове од Париза до Лондона. У наставку можете да видите пример скрипте:

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'LHR',
      'destination': 'LAX',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

 

Одељци у наставку садрже информације о обавезним и опционалним параметрима објекта item за сваки тип предузећа. Када је реч о параметрима помоћу којих се праве кључеви фида, назначићемо одговарајуће атрибуте фида са којима морају да се подударају.

Напомена: Када уносите параметре догађаја, користите само важеће уникод знакове. Избегавајте неважеће знакове, као што су знакови за контролу, функцију или приватну област.

Параметри објекта item

Малопродаја

Ови догађаји се односе на веб-сајтове на којима се производи продају онлајн. Имајте у виду да подаци који се шаљу путем догађаја и параметара за малопродају могу да се користе само у комбинацији са фидом података о предузећу за малопродају. Ако желите да промовишете веб-сајт за е-трговину, али не можете да подесите фид производа Google центра за продавце, препоручујемо вам да користите прилагођени тип предузећа.

Параметри објекта item за малопродају

Назив параметра Опис Да ли је параметар обавезан?
id

Јединствени идентификатор производа. Вредност параметра мора да се подудара са једним од следећих атрибута из фида производа Google центра за продавце: id, item_group_id, или display_ads_id.

Обавезан
google_business_vertical Одређује тип фида помоћу којег се тражи производ. Вредност морате да подесите на „retail“. Препоручен

Пример фрагмента догађаја за малопродају

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    }]
});
</script>

Образовање

Ови догађаји се односе на веб-сајтове који приказују образовне услуге. То могу да буду веб-сајтови факултета, веб-сајтови за онлајн учење или веб-сајтови за континуирано образовање одраслих. Подаци прикупљени путем параметара за образовање служе за подударање са фидом података о предузећу за образовање.

Параметри објекта item за образовање

Назив параметра Опис Да ли је параметар обавезан?
id

Јединствени идентификатор образовног програма. Вредност параметра мора да се подудара са атрибутом „ИД програма“
фида података о предузећу које се бави образовањем.

Обавезан
location_id Идентификатор локације образовног програма. Ако га подесите, вредност мора да се подудара са атрибутом „ИД локације“ фида података о предузећу које се бави образовањем. Опционалан
google_business_vertical Одређује тип фида помоћу којег се тражи производ. Вредност морате да подесите на „education“. Препоручен

Пример фрагмента догађаја за образовање

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 'CS75', 
      'location_id': 'SFO', 
      'google_business_vertical': 'education'
    }]
});
</script>

Летови

Ови догађаји се односе на веб-сајтове који садрже уносе за летове. Подаци прикупљени путем параметара за летове служе за подударање са фидом података о предузећу које нуди летове.

Параметри објекта item за летове

Назив параметра Опис Да ли је параметар обавезан?
origin

Полазиште плана лета. Овај ИД мора да се подудара са вредношћу у колони ИД полазишта фида за летове. Користите само важеће уникод знакове. Избегавајте неважеће знакове, као што су знакови за контролу, функцију или приватну област.

Препоручен
destination Одредиште плана лета који се прегледа. Овај ИД мора да се подудара са вредношћу у колони „ИД одредишта“ фида за летове.
Препоручујемо вам да користите трословне кодове аеродрома.
Обавезан
start_date Датум када план лета почиње.
Напомена: Датум треба да буде у формату ГГГГ-ММ-ДД.
Опционалан
end_date Датум када се план лета завршава. Препоручујемо вам да уврстите овај параметар јер се производ више неће приказивати када прође датум завршетка.
Напомена: Датум треба да буде у формату ГГГГ-ММ-ДД.
Опционалан
google_business_vertical Одређује тип фида ставке. Вредност морате да подесите на „flights“. Препоручен

Пример фрагмента догађаја за летове

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'PAR',
      'destination': 'LON',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

Хотели и приватан смештај

Ови догађаји се односе на веб-сајтове посвећене путовањима на којима корисник може да резервише хотелску собу, конкретно на веб-сајтове који не користе фид са листом хотела. Подаци прикупљени путем параметара за хотеле и смештај за изнајмљивање служе за подударање са фидом података о предузећу за хотеле и смештај за изнајмљивање.

Параметри објекта item за хотеле и смештај за изнајмљивање

Назив параметра Опис Да ли је параметар обавезан?
id

ИД хотела или смештаја. Овај ИД мора да се подудара са вредношћу у колони „ИД објекта“ у фиду података о предузећу које нуди хотелски и приватан смештај.

Обавезан
start_date Датум када резервација почиње.
Напомена: Датум треба да буде у формату ГГГГ-ММ-ДД.
Опционалан
end_date Датум када се резервација завршава. Препоручујемо вам да уврстите овај параметар јер се производ више неће приказивати када прође датум завршетка.
Напомена: Датум треба да буде у формату ГГГГ-ММ-ДД.
Опционалан
google_business_vertical Одређује тип фида ставке. Вредност морате да подесите на „hotel_rental“. Препоручен

Пример фрагмента догађаја за хотеле и приватан смештај

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150,
  'items':[{
  'id': 'gb197',
  'start_date': '2019-04-18',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'hotel_rental'
   }] 
   });
</script>

Послови

Ови догађаји се односе на веб-сајтове на којима корисник може да прегледа огласе за посао. Подаци прикупљени путем параметара за послове служе за подударање са фидом података о предузећу за послове.

Параметри објекта item за послове

Назив параметра Опис Да ли је параметар обавезан?
id

ИД огласа за посао. Овај ИД мора да се подудара са вредношћу у колони „ИД посла“ фида података за послове.

Обавезан
location_id Идентификатор локације огласа за посао. Ако га подесите, вредност мора да се подудара са атрибутом „ИД локације“ фида података о предузећу за запошљавање. Опционалан
google_business_vertical Одређује тип фида ставке. Вредност морате да подесите на „jobs“. Препоручен

Пример фрагмента догађаја за послове

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150',
  'items':[{
  'id': 'cc197',
  'location_id': 'NYC',
  'google_business_vertical': 'jobs'
   }] 
   });
</script>

Локалне понуде

Ови догађаји се односе на веб-сајтове на којима корисник може да пронађе локалне понуде. Подаци прикупљени путем параметара за локалне понуде служе за подударање са фидом података о предузећу за локалне понуде.

Параметри објекта item за локалне понуде

Назив параметра Опис Да ли је параметар обавезан?
id

ИД понуде. Овај ИД мора да се подудара са вредношћу у колони „ИД понуде“ фида за локалне понуде.

Обавезан
google_business_vertical Одређује тип фида ставке. Вредност морате да подесите на „local“. Препоручен

Пример фрагмента догађаја за локалне понуде

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 125,
  'items':[{
  'id': 'SPA6231',
  'google_business_vertical': 'local'
}]    
});
</script>

Некретнине

Ови догађаји се односе на веб-сајтове за некретнине. Подаци прикупљени путем параметара за некретнине служе за подударање са фидом података о предузећу за некретнине.

Параметри објекта item за некретнине

Назив параметра Опис Да ли је параметар обавезан?
id

ИД некретнине. Овај ИД мора да се подудара са вредношћу у колони „ИД уноса“ фида за некретнине.

Обавезан
google_business_vertical Одређује тип фида ставке. Вредност морате да подесите на „real_estate“. Препоручен

Пример фрагмента догађаја за некретнине

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items':[{
  'id': 'NYBRKLN123A',
  'google_business_vertical': 'real_estate'
}]    
});
</script>

Путовања

Ови догађаји се односе на веб-сајтове посвећене путовањима. Подаци прикупљени путем параметара за путовања служе за подударање са фидом података о предузећу за путовања.

Параметри објекта item за путовања

Назив параметра Опис Да ли је параметар обавезан?
origin

ИД полазишта путовања. Овај ИД мора да се подудара са вредношћу у колони „ИД полазишта“ фида за путовања. Комбинација параметара destination и origin треба да буде јединствена у свим фидовима на налогу.

Опционалан
destination ИД одредишта путовања. Овај ИД мора да се подудара са вредношћу у колони фида за путовања ИД одредишта. Обавезан
start_date Датум када план путовања почиње. Имајте у виду да треба да буде у формату ГГГГ-ММ-ДД. Опционалан
end_date Датум када се путовање по плану завршава. Имајте у виду да треба да буде у формату ГГГГ-ММ-ДД. Препоручујемо вам да уврстите овај параметар јер се производ више неће приказивати када прође датум завршетка. Опционалан
google_business_vertical Одређује тип фида ставке. Вредност морате да подесите на „travel“. Препоручен

Пример фрагмента догађаја за путовања

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items': [{
  'origin': 'LGA',
  'destination': 'LON123A',
  'start_date': '2019-04-20',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'travel'
    }]
});
</script>

Прилагођени

Ови догађаји се односе на веб-сајтове који се не уклапају у неку од других области специфичних за делатност на овој страници, али ипак желе да пружају информације за динамичко поновно оглашавање. Подаци прикупљени помоћу прилагођених параметара служе за подударање са прилагођеним фидом података о предузећу.

Прилагођени параметри ставке

Назив параметра Опис Да ли је параметар обавезан?
id

ИД ставке. Овај ИД мора да се подудара са вредношћу у колони ИД фида за прилагођени случај коришћења.

Обавезан
location_id Идентификатор локације за ставку. Ако га подесите, вредност мора да се подудара са колоном ИД2 фида и може да буде нумеричка или алфанумеричка. Опционалан
google_business_vertical Одређује тип фида ставке. Вредност морате да подесите на „custom“. Препоручен

Пример фрагмента догађаја за прилагођени случај коришћења

<script>
gtag('event','add_to_cart', {
  'value': 78.98,
  'items':[{
  'id':'CORS9',
  'location_id': 'KURS8',
  'google_business_vertical': 'custom',
  }]
  });
</script>

Сродни линкови

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем