Remarketing dynamiczny – zdarzenia i parametry

Aby zapewnić pełny i skonsolidowany widok odbiorców oraz uprościć zarządzanie nimi i ich optymalizację, wprowadziliśmy w Google Ads takie ulepszenia:

  • Nowe raporty o odbiorcach
    Szczegółowe raporty o danych demograficznych, segmentach i wykluczeniach odbiorców zostały zebrane w jednym miejscu. Kliknij kolejno ikonę Kampanie Campaigns Icon, kartę „Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść” oraz Odbiorcy. Na stronie raportu możesz łatwo zarządzać odbiorcami. Dowiedz się więcej na temat raportów o odbiorcach.
  • Nowe terminy
    W raporcie Odbiorcy oraz w Google Ads stosujemy nowe terminy. Na przykład „typy odbiorców” (które obejmują odbiorców niestandardowych, odbiorców na rynku oraz odbiorców o podobnych zainteresowaniach) są teraz nazywane „segmentami odbiorców”, a „remarketing” określa się jako „Twoje dane”. Dowiedz się więcej o zmienionych terminach i wyrażeniach określających odbiorców.

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.
Remarketing dynamiczny umożliwia automatyczne dostosowywanie reklam na podstawie produktów lub usług, z którymi użytkownicy weszli w interakcje podczas poprzednich wizyt w Twojej witrynie. W tym artykule omawiamy sposób używania tagu Google do śledzenia zdarzeń związanych z użytkownikami odpowiednio do rodzaju działalności. Wyjaśniamy też, jakie powiązane parametry należy skonfigurować. Więcej informacji o dodawaniu tagu remarketingu dynamicznego do witryny.

Zanim zaczniesz

Aby włączyć tę funkcję, musisz umieścić w witrynie tag Google, który wysyła dane o produktach lub usługach oglądanych przez użytkowników. Dopasowujemy te dane do pliku firmowych baz danych lub pliku danych Google Merchant Center, by uzyskać informacje, takie jak cena, obraz, nagłówek i URL strony docelowej, które są następnie dynamicznie wstawiane do reklam. Więcej informacji o tworzeniu pliku danych do remarketingu dynamicznego.

Anatomia zdarzenia dynamicznego remarketingu

Zdarzenia remarketingu dynamicznego to wartościowe działania podejmowane przez użytkowników w Twojej witrynie. Może to być na przykład wyszukanie biletów lotniczych na stronie biura podróży, dodanie produktu do koszyka w sklepie internetowym lub zrealizowanie transakcji. Kiedy następuje takie zdarzenie, należy użyć fragmentu kodu zdarzenia Google Ads, by zarejestrować je i wysłać informacje o nim do Google Ads.

Poniżej pokazujemy, jak możesz uzupełnić fragment kodu zdarzenia, aby śledzić widok dwóch produktów w witrynie e-commerce.

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234,
      'google_business_vertical': 'retail'
    },
    {
      'id': 45678
      'google_business_vertical': 'retail'
    }
  ]
});
</script>

 

Fragment kodu zdarzenia wywołuje funkcję zdarzenia Google Ads i przekazuje 2 argumenty, które są dynamicznie uzupełniane na podstawie typu mierzonego zdarzenia.

  • Nazwa zdarzenia: ciąg tekstowy opisujący mierzone zdarzenie. System Google Ads wykorzystuje go, by przypisać użytkowników do jednej z kilku list generowanych automatycznie. Zalecamy użycie określonego zestawu nazw zdarzeń z listy rekomendowanych zdarzeń opisanych poniżej. Dowiedz się więcej o Twoich segmentach danych.
Nazwa zdarzenia Opis
view_search_results Mierzy zdarzenia, kiedy użytkownik wyświetla stronę wyników wyszukiwania.
view_item_list Mierzy zdarzenia, kiedy użytkownik wyświetla stronę kategorii.
view_item Mierzy zdarzenia, kiedy użytkownik wyświetla stronę produktu.
add_to_cart Mierzy zdarzenia, kiedy użytkownik dodaje produkt do koszyka.
purchase Mierzy zrealizowane zakupy.
  • Parametry zdarzenia: obiekt JavaScript zawierający dane o śledzonym zdarzeniu. Obiekt parametru zdarzenia powinien zawsze mieć parametr items uzupełniony danymi o 1 lub większej liczbie obiektów item. Obiekty item zawierają informacje o produkcie lub usłudze, z którymi użytkownik wchodził w interakcje. Opcjonalnie obiekt parametru zdarzenia może mieć również parametr value, który reprezentuje całkowitą wartość produktów lub usług.

Aby śledzić zdarzenia remarketingu dynamicznego, należy zawsze podczas wywoływania fragmentu kodu zdarzenia przekazać co najmniej 1 obiekt item. Możesz przekazać ich więcej, jeśli użytkownik wchodzi w interakcje z wieloma elementami, na przykład wyświetla zawartość koszyka lub wyszukuje trasę podróży obejmującą wiele miast.

Uwaga: Google Ads dostosowuje treść reklamy na podstawie danych o elementach, z którymi użytkownik ostatnio wchodził w interakcję. Jeśli użytkownik oglądał wiele produktów, na przykład na stronie kategorii lub stronie z wynikami wyszukiwania produktów, zalecamy przekazanie do fragmentu kodu zdarzenia danych dotyczących najlepiej dopasowanych elementów, które chcesz promować, a nie danych na temat całej listy produktów wyświetlanych przez użytkownika.

Zawartość obiektu item będzie zależeć od typu produktu lub usługi na Twojej stronie. W sekcji poniżej znajdziesz specyfikację obiektów item dla swojego rodzaju działalności. W każdym przypadku obiekt item powinien mieć klucz odpowiadający głównemu identyfikatorowi produktu lub usługi (ID lub destination) oraz klucz google_business_vertical reprezentujący typ pliku danych, do którego należy dopasować identyfikator.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności Google Ads będzie używać danych z 1 parametru item lub kilku takich parametrów, by tworzyć klucze plików danych, które służą do pobierania informacji o produktach i usługach z Google Merchant Center lub plików firmowych baz danych. Wpisy w atrybutach pliku danych i odpowiadające im parametry we fragmencie kodu zdarzenia powinny zawsze być zgodne. Więcej informacji o tworzeniu pliku danych do remarketingu dynamicznego.

Jeśli masz np. stronę biura podróży, możesz ustawić w pliku firmowych baz danych o lotach wartość identyfikatora punktu początkowego dla Paryża na „PAR”, a identyfikator miejsca docelowego dla Londynu na „LON”. Gdy użytkownik wyszukuje loty z Paryża do Londynu, należy również ustawić parametr punktu początkowego na PAR, a parametr miejsca docelowego na LON w obiekcie item przekazywanym do fragmentu kodu zdarzenia. Google Ads użyje klucza pliku danych „PAR+LON” i dopasuje go do kolumn „Origin ID” (Identyfikator punktu początkowego) i „Destination ID” (Identyfikator miejsca docelowego) w pliku danych o lotach. Po dopasowaniu klucza do pliku danych Google Ads może wyświetlać użytkownikowi reklamy lotów z Paryża do Londynu. Zobacz przykładowy skrypt poniżej:

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{
      'origin': 'LHR',
      'destination': 'LAX',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

 

W kolejnych sekcjach znajdziesz informacje o wymaganych i opcjonalnych parametrach elementów item dla każdego rodzaju działalności. W przypadku parametrów używanych do tworzenia kluczy plików danych wskażemy odpowiednie atrybuty plików danych, które należy dopasować.

Uwaga: podczas wpisywania parametrów zdarzenia używaj tylko prawidłowych znaków Unicode. Unikaj nieprawidłowych znaków: sterujących, funkcyjnych i znaków obszaru prywatnego użytku.

Parametry obiektu item

Handel detaliczny

Te zdarzenia dotyczą witryn sprzedających produkty online. Pamiętaj, że danych przekazywanych przez zdarzenia i parametry związane z handlem detalicznym można używać tylko w połączeniu z plikiem danych o produktach w Merchant Center. Jeśli chcesz promować witrynę e-commerce, ale nie możesz skonfigurować pliku danych o produktach w Google Merchant Center, możesz zamiast tego użyć niestandardowego rodzaju działalności.

Parametry obiektu item dla branży Handel detaliczny

Nazwa parametru Opis Czy ten parametr jest wymagany?
id

Unikalny identyfikator produktu. Wartość parametru musi pasować do jednego z tych atrybutów w pliku danych o produktach w Google Merchant Center: id, item_group_id lub display_ads_id.

Wymagany
google_business_vertical Określa typ pliku danych używanego do wyszukiwania produktu. Należy ustawić wartość „retail”. Zalecany

Przykładowy fragment kodu zdarzenia dla branży Handel detaliczny

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    }]
});
</script>

Edukacja

Te zdarzenia dotyczą stron, które oferują usługi edukacyjne, na przykład stron uczelni, stron z kursami online lub stron z ofertą dalszej edukacji dla dorosłych. Dane zbierane za pomocą parametrów związanych z ofertą edukacyjną powinny pasować do pliku firmowych baz danych dla branży edukacyjnej.

Parametry item dla branży Edukacja

Nazwa parametru Opis Czy ten parametr jest wymagany?
id

Unikalny identyfikator programu edukacyjnego. Wartość parametru musi pasować do atrybutu „Program ID”
w pliku firmowych baz danych dla branży edukacyjnej.

Wymagany
location_id Identyfikator lokalizacji programu edukacyjnego. Jeśli jest ustawiony, wartość musi pasować do atrybutu „Location ID” w pliku firmowych baz danych dla branży edukacyjnej. Opcjonalny
google_business_vertical Określa typ pliku danych używanego do wyszukiwania produktu. Należy ustawić wartość „education”. Zalecany

Przykładowy fragment kodu zdarzenia dla branży Edukacja

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 'CS75',
      'location_id': 'SFO',
      'google_business_vertical': 'education'
    }]
});
</script>

Loty

Te zdarzenia dotyczą stron, które zawierają informacje o lotach. Dane zbierane za pomocą parametrów związanych z lotami powinny pasować do pliku firmowych baz danych dla branży lotniczej.

Parametry obiektu item dla branży Loty

Nazwa parametru Opis Czy ten parametr jest wymagany?
origin

Punkt początkowy trasy lotu. Ten identyfikator musi pasować do wartości w kolumnie „Origin ID” (Identyfikator punktu początkowego) w pliku danych dla branży lotniczej. Używaj tylko prawidłowych znaków Unicode. Unikaj nieprawidłowych znaków: sterujących, funkcyjnych i znaków obszaru prywatnego użytku.

Zalecany
destination Miejsce docelowe wyświetlanej trasy lotu. Ten identyfikator musi pasować do wartości w kolumnie „Destination ID” (Identyfikator miejsca docelowego) w pliku danych dla lotów.
Zaleca się używanie trzyliterowych kodów lotnisk.
Wymagany
start_date Data rozpoczęcia trasy lotu.
Uwaga: data powinna mieć format RRRR-MM-DD.
Opcjonalny
end_date Data zakończenia trasy lotu. Zaleca się dodanie tego parametru, ponieważ po upływie daty zakończenia oferta przestanie się wyświetlać.
Uwaga: data powinna mieć format RRRR-MM-DD.
Opcjonalny
google_business_vertical Określa typ pliku danych elementu. Należy ustawić wartość „flights”. Zalecany

Przykładowy fragment kodu zdarzenia dla branży Loty

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{
      'origin': 'PAR',
      'destination': 'LON',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

Hotele i wynajem

Te zdarzenia dotyczą stron turystycznych, na których użytkownik może zarezerwować pokój w hotelu, w szczególności tych, które nie korzystają z pliku danych listy hoteli. Dane zbierane za pomocą parametrów dotyczących hoteli i wynajmu powinny pasować do pliku firmowych baz danych dla branży hotelarskiej i wynajmu nieruchomości.

Parametry item dla branży Hotele i wynajem

Nazwa parametru Opis Czy ten parametr jest wymagany?
id

Identyfikator hotelu lub nieruchomości. Ten identyfikator musi pasować do wartości w kolumnie „Property ID” (Identyfikator obiektu) w pliku firmowych baz danych dla branży hotelarskiej i wynajmu nieruchomości.

Wymagany
start_date Data rozpoczęcia rezerwacji.
Uwaga: data powinna mieć format RRRR-MM-DD.
Opcjonalny
end_date Data zakończenia rezerwacji. Zaleca się dodanie tego parametru, ponieważ po upływie daty zakończenia oferta przestanie się wyświetlać.
Uwaga: data powinna mieć format RRRR-MM-DD.
Opcjonalny
google_business_vertical Określa typ pliku danych elementu. Należy ustawić wartość „hotel_rental”. Zalecany

Przykładowy fragment kodu zdarzenia dla branży Hotele i wynajem

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150,
  'items':[{
  'id': 'gb197',
  'start_date': '2019-04-18',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'hotel_rental'
   }]
   });
</script>

Oferty pracy

Te zdarzenia dotyczą stron, na których użytkownik może przeglądać oferty pracy. Dane zbierane za pomocą parametrów związanych z ofertami pracy powinny pasować do pliku firmowych baz danych dla ofert pracy.

Parametry item dla branży Oferty pracy

Nazwa parametru Opis Czy ten parametr jest wymagany?
id

Identyfikator oferty pracy. Ten identyfikator musi pasować do wartości w kolumnie „Job ID” (Identyfikator oferty pracy) w pliku danych dla ofert pracy.

Wymagany
location_id Identyfikator lokalizacji oferty pracy. Jeśli jest ustawiony, wartość musi pasować do atrybutu „Location ID” (Identyfikator lokalizacji) w pliku firmowych baz danych dla ofert pracy. Opcjonalny
google_business_vertical Określa typ pliku danych elementu. Należy ustawić wartość „jobs”. Zalecany

Przykładowy fragment kodu zdarzenia dla branży Oferty pracy

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150',
  'items':[{
  'id': 'cc197',
  'location_id': 'NYC',
  'google_business_vertical': 'jobs'
   }]
   });
</script>

Oferty lokalne

Te zdarzenia dotyczą stron, na których użytkownik może znaleźć oferty lokalne. Dane zbierane za pomocą parametrów związanych z ofertami lokalnymi powinny pasować do pliku firmowych baz danych dla ofert lokalnych.

Parametry item dla branży Oferty lokalne

Nazwa parametru Opis Czy ten parametr jest wymagany?
id

Identyfikator oferty. Ten identyfikator musi pasować do wartości w kolumnie „Deal ID” (Identyfikator oferty) w pliku danych dla ofert lokalnych.

Wymagany
google_business_vertical Określa typ pliku danych elementu. Należy ustawić wartość „local”. Zalecany

Przykładowy fragment kodu zdarzenia dla branży Oferty lokalne

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 125,
  'items':[{
  'id': 'SPA6231',
  'google_business_vertical': 'local'
}]
});
</script>

Nieruchomości

Te zdarzenia dotyczą stron z ofertami nieruchomości. Dane zbierane za pomocą parametrów związanych z nieruchomościami powinny pasować do pliku firmowych baz danych dla branży nieruchomości.

Parametry item dla branży Nieruchomości

Nazwa parametru Opis Czy ten parametr jest wymagany?
id

Identyfikator nieruchomości. Ten identyfikator musi pasować do wartości w kolumnie „Listing ID” (Identyfikator oferty) w pliku danych dla branży nieruchomości.

Wymagany
google_business_vertical Określa typ pliku danych elementu. Należy ustawić wartość „real_estate”. Zalecany

Przykładowy fragment kodu zdarzenia dla branży Nieruchomości

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items':[{
  'id': 'NYBRKLN123A',
  'google_business_vertical': 'real_estate'
}]    
});
</script>

Podróże

Te zdarzenia dotyczą stron biur podróży. Dane zbierane za pomocą parametrów związanych z podróżami powinny pasować do pliku firmowych baz danych dla branży turystycznej.

Parametry item dla branży Podróże

Nazwa parametru Opis Czy ten parametr jest wymagany?
origin

Identyfikator punktu początkowego podróży. Ten identyfikator musi pasować do wartości w kolumnie „Origin ID” (Identyfikator punktu początkowego) w pliku danych dla branży turystycznej. Połączenie parametrów destination i origin powinno być unikalne dla wszystkich plików danych na koncie.

Opcjonalny
destination Identyfikator miejsca docelowego podróży. Ten identyfikator musi pasować do wartości w kolumnie „Destination ID” (Identyfikator miejsca docelowego) w pliku danych dla branży turystycznej. Wymagany
start_date Data rozpoczęcia trasy podróży. Powinna mieć format RRRR-MM-DD. Opcjonalny
end_date Data zakończenia trasy podróży. Powinna mieć format RRRR-MM-DD. Zaleca się dodanie tego parametru, ponieważ po upływie daty zakończenia oferta przestanie się wyświetlać. Opcjonalny
google_business_vertical Określa typ pliku danych elementu. Należy ustawić wartość „travel”. Zalecany

Przykładowy fragment kodu zdarzenia dla branży Podróże

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items': [{
  'origin': 'LGA',
  'destination': 'LON123A',
  'start_date': '2019-04-20',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'travel'
    }]
});
</script>

Niestandardowe

Te zdarzenia dotyczą stron, które nie pasują do żadnej branży wymienionej na tej stronie, ale mają udostępniać informacje do remarketingu dynamicznego. Dane zbierane za pomocą parametrów niestandardowych powinny pasować do niestandardowego pliku firmowych baz danych.

Niestandardowe parametry item

Nazwa parametru Opis Czy ten parametr jest wymagany?
id

Identyfikator elementu. Ten identyfikator musi pasować do wartości w kolumnie ID w niestandardowym pliku danych.

Wymagany
location_id Identyfikator lokalizacji elementu. Jeśli jest ustawiony, wartość musi pasować do kolumny ID2 w pliku danych. Wartość może być numeryczna lub alfanumeryczna. Opcjonalny
google_business_vertical Określa typ pliku danych elementu. Należy ustawić wartość „custom”. Zalecany

Przykładowy fragment kodu zdarzenia niestandardowego

<script>
gtag('event','add_to_cart', {
  'value': 78.98,
  'items':[{
  'id':'CORS9',
  'location_id': 'KURS8',
  'google_business_vertical': 'custom',
  }]
  });
</script>

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7722787797669581379