Događaji remarketinga i parametri za vašu vrstu djelatnosti

Dinamički remarketing omogućuje vam da na temelju proizvoda ili usluga s kojima su korisnici stupali u interakciju tijekom prethodnih posjeta vaše web-lokacije automatski prilagođavate svoje oglase. U ovom se članku objašnjava kako pomoću Google Ads oznake pratiti događaje korisnika relevantne za vašu vrstu djelatnosti i koje biste povezane parametre trebali postaviti.

Prije nego što počnete

Da biste omogućili tu značajku, trebat ćete na svoju web-lokaciju integrirati Google Ads oznaku koja šalje podatke o proizvodima ili uslugama koje su pregledali vaši posjetitelji. Ti se podaci zatim uparuju s vašim poslovnim podacima ili feedom Google Merchant Centera radi dohvaćanja podataka kao što su cijena, slika, naslov i URL odredišne stranice. Potom se dinamički umeću u vaše oglase. 

Struktura događaja remarketinga

Događaji remarketinga značajne su radnje koje poduzimaju posjetitelji vaše web-lokacije tijekom svojih posjeta. Oni primjerice mogu uključivati pretraživanje zrakoplovnih karata na turističkoj web-lokaciji, dodavanje proizvoda u online košaricu za kupnju ili dovršavanje transakcije. Kad takav događaj nastupi, trebali biste upotrijebiti isječak događaja gtag.js za registraciju događaja i slanje podataka o njemu u Google Ads.

U nastavku se nalazi primjer ispunjavanja isječka događaja ako pratite pregled dva proizvoda na web-lokaciji e-trgovine.
 

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    },
    {
      'id': 45678
      'google_business_vertical': 'retail'
    }
  ]
});
</script>

 

Isječak događaja poziva funkciju događaja gtag.js i prosljeđuje dva argumenta koji se moraju dinamički popuniti na temelju vrste događaja koji mjerite.

  • Naziv događaja: niz koji opisuje mjereni događaj. Koristi ga Google Ads sustav za dodjeljivanje korisnika jednom ili nekoliko automatski generiranih popisa korisnika. Preporučujemo da s popisa preporučenih događaja opisanog u nastavku upotrijebite određeni skup naziva događaja.
Naziv događaja Opis
view_search_results Ovaj događaj mjeri korisnikove posjete stranice rezultata pretraživanja.
view_item_list Ovaj događaj mjeri korisnikove posjete stranice kategorije.
view_item Ovaj događaj mjeri korisnikove posjete stranice proizvoda.
add_to_cart Ovaj događaj mjeri korisnikovo dodavanje stavke u košaricu za kupnju.
purchase Ovaj događaj mjeri kupnje.
  • Parametri događaja: Javascript objekt koji sadrži podatke o događaju koji pratite. Objekt parametra događaja uvijek mora sadržavati parametar items koji se popunjava s jednim ili više objekata item. Ti objekti item sadrže podatke o proizvodu ili usluzi s kojom je korisnik stupio u interakciju. Objekt parametra događaja može izborno sadržavati parametar value koji predstavlja ukupnu vrijednost proizvoda ili usluga.

Prilikom pozivanja isječka događaja radi praćenja događaja remarketinga uvijek biste trebali prosljeđivati najmanje jedan objekt stavke. Možete ih proslijediti i više ako korisnik stupi u interakciju s nekoliko stavki kao što je završetak kupnje stavki u košarici ili pretraživanje plana putovanja za nekoliko gradova.

Napomena: upotrebom podataka o stavkama s kojima su korisnici najčešće stupali u interakciju Google Ads prilagođava sadržaj vaših oglasa. Ako je korisnik pregledavao nekoliko proizvoda kao što su oni na stranici kategorije ili na stranici s rezultatima pretraživanja proizvoda, preporučujemo prosljeđivanje isječka događaja za najrelevantnije stavke koje želite promovirati umjesto podataka za cijeli popis proizvoda koje je korisnik pregledavao.

 Sadržaj objekta stavke ovisit će o vrsti proizvoda ili usluge koju vaša web-lokacija ističe. Da biste pronašli specifikacije stavke za svoju vrstu djelatnosti, pogledajte odjeljak u nastavku. U svakom slučaju objekt stavke mora imati ključ koji odgovara primarnom identifikatoru proizvoda ili usluge (id ili destination) i ključ google_business_vertical koji predstavlja vrstu feeda s kojom se identifikator mora upariti.

Ovisno o vašoj vrsti djelatnosti Google Ads će upotrebljavati podatke iz jednog ili više parametara stavke da bi izradio ključeve feeda koji se potom koriste za dohvaćanje podataka o proizvodima ili uslugama iz vašeg Google Merchant Centera ili iz feedova poslovnih podataka. Unosi u atribute feeda i odgovarajući parametri u isječku događaja uvijek se moraju podudarati.

Na primjer, ako imate turističku web-lokaciju, u feed poslovnih podataka Letovi mogli biste postaviti vrijednost ID-ja polazišta za Pariz na "PAR", a ID-ja odredišta za London na "LON". Kada korisnik pretražuje letove iz Pariza za London, u objektu stavke koji se prosljeđuje isječku događaja trebali biste također imati postavljen parametar polazišta na PAR, a parametar odredišta na LON. Potom će Google Ads uzeti ključ feeda "PAR+LON" i u feedu letova upariti ga sa stupcima ID polazišta i ID odredišta. Nakon uparivanja ključa feeda s vašim feedom, Google Ads može korisniku prikazivati oglase za letove od Pariza do Londona. Primjer skripte nalazi se u nastavku:

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'LHR',
      'destination': 'LAX',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

 

U sljedećim odjeljcima nalaze se informacije o obaveznim i izbornim parametrima stavke za svaku vrstu djelatnosti. Za parametre koji se koriste za izradu ključeva feeda označeni su odgovarajući atributi feeda koji se moraju podudarati. Napomena: prilikom unosa parametara događaja koristite samo važeće unicode znakove. Izbjegavajte nevažeće znakove poput znakova kontrole, funkcije ili privatnog područja.

Parametri stavke

Maloprodaja

Ti se događaji primjenjuju samo na web-lokacije koje proizvode prodaju na mreži. Napominjemo da se podaci proslijeđeni putem događaja maloprodaje i parametara mogu upotrebljavati jedino zajedno s feedom poslovnih podataka za maloprodaju. Ako želite promovirati web-lokaciju e-trgovine, ali ne možete postaviti feed proizvoda Google Merchant Centera, mogli biste razmisliti o upotrebi prilagođene vrste djelatnosti.

Parametri stavke maloprodaja

Naziv parametra Opis Je li parametar obavezan?
id

Jedinstveni identifikator proizvoda. Vrijednost parametra mora se podudarati s jednim od sljedećih atributa iz vašeg feeda proizvoda Google Merchant Centera: id, item_group_id ili display_ads_id.

Obavezno
google_business_vertical Određuje vrstu feeda upotrijebljenog za traženje proizvoda. Vrijednost mora biti postavljena na "retail". Preporučeno

Ogledni isječak događaja za maloprodaju

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    }]
});
</script>

Obrazovanje

Ti se događaji primjenjuju samo na web-lokacije koje ističu obrazovne usluge poput web-lokacija fakulteta, web-lokacija za online učenje, web-lokacija za cjeloživotno obrazovanje za odrasle. Podaci prikupljeni putem parametara obrazovanja trebali bi se podudarati s feedom poslovnih podataka za obrazovanje.

Parametri stavke obrazovanje

Naziv parametra Opis Je li parametar obavezan?
id

Jedinstveni identifikator obrazovnog programa. Vrijednost se mora podudarati s atributom “Program ID”
vašeg feeda poslovnih podataka za obrazovanje. 

Obavezno
location_id Identifikator lokacije obrazovnog programa. Ako je postavljen, vrijednost se mora podudarati s atributom "Location ID" vašeg feeda poslovnih podataka za obrazovanje.  Neobavezno
google_business_vertical Određuje vrstu feeda upotrijebljenog za traženje proizvoda. Vrijednost mora biti postavljena na "education". Preporučeno

Ogledni isječak događaja za obrazovanje

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 'CS75', 
      'location_id': 'SFO', 
      'google_business_vertical': 'education'
    }]
});
</script>

Letovi

Ti se događaji primjenjuju samo na web-lokacije koje ističu unose za letove. Podaci prikupljeni putem parametara letova trebali bi se podudarati s feedom poslovnih podataka za letove.

Parametri stavke letovi

Naziv parametra Opis Je li parametar obavezan?
origin

Polazište leta. Taj se id mora podudarati s vrijednosti u Origin ID feeda Letovi. Koristite samo važeće unicode znakove. Izbjegavajte nevažeće znakove poput znakova kontrole, funkcije ili privatnog područja.

Preporučeno
destination Pregledano odredište leta. Taj se id mora podudarati s vrijednosti u stupcu “Destination ID” feeda Letovi.
Preporučuje se da koristite troslovne kodove zračnih luka.
Obavezno
start_date Datum početka putovanja zrakoplovom. 
Napomena:
datum mora biti u formatu GGGG-MM-DD.
Neobavezno
end_date Datum završetka putovanja zrakoplovom. Preporučuje se uključivanje ovog parametra jer se po isteku datuma završetka proizvod više neće prikazivati.
Napomena: datum mora biti u formatu GGGG-MM-DD.
Neobavezno
google_business_vertical Određuje vrstu feeda stavke. Vrijednost mora biti postavljena na "flights". Preporučeno

Ogledni isječak događaja za letove

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'PAR',
      'destination': 'LON',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

Hoteli i nekretnine za unajmljivanje

Ti se događaji primjenjuju na turističke web-lokacije na kojima korisnik može rezervirati hotelsku sobu, a posebice na one koje ne koriste feed unosa hotela. Podaci prikupljeni putem parametara hotela i nekretnina za unajmljivanje trebali bi se podudarati s feedom poslovnih podataka za hotele i nekretnine za unajmljivanje.

Parametri stavke hoteli i nekretnine za unajmljivanje

Naziv parametra Opis Je li parametar obavezan?
id

ID hotela ili objekta. Taj se ID mora podudarati s vrijednosti u stupcu "Property ID” u vašem feedu poslovnih podataka Hoteli i privatni smještaj. 

Obavezno
start_date Datum početka rezervacije. 
Napomena:
datum mora biti u formatu GGGG-MM-DD.
Neobavezno
end_date Datum završetka rezervacije. Preporučuje se uključivanje ovog parametra jer se po isteku datuma završetka proizvod više neće prikazivati.
Napomena: datum mora biti u formatu GGGG-MM-DD.
Neobavezno
google_business_vertical Određuje vrstu feeda stavke. Vrijednost mora biti postavljena na "hotel_rental". Preporučeno

Ogledni isječak događaja za hotele i nekretnine za unajmljivanje

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150,
  'items':[{
  'id': 'gb197',
  'start_date': '2019-04-18',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'hotel_rental'
   }] 
   });
</script>

Poslovi

Ti se događaji primjenjuju samo na web-lokacije na kojima korisnici mogu pregledavati unose za poslove. Podaci prikupljeni putem parametara poslova trebali bi se podudarati s feedom poslovnih podataka za poslove.

Parametri stavke poslovi

Naziv parametra Opis Je li parametar obavezan?
id

ID popisa poslova. Taj se ID mora podudarati s vrijednosti u "Job ID” u vašem feedu poslovnih podataka Poslovi. 

Obavezno
location_id Identifikator lokacije za unos posla. Ako je postavljen, vrijednost se mora podudarati s atributom "Location ID" vašeg feeda poslovnih podataka za poslove.   Neobavezno
google_business_vertical Određuje vrstu feeda stavke. Vrijednost mora biti postavljena na "jobs". Preporučeno

Ogledni isječak događaja za poslove

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150',
  'items':[{
  'id': 'cc197',
  'location_id': 'NYC',
  'google_business_vertical': 'jobs'
   }] 
   });
</script>

Lokalne ponude

Ti se događaji primjenjuju samo na web-lokacije na kojima korisnici mogu pronaći lokalne ponude. Podaci prikupljeni putem parametara lokalnih ponuda trebali bi se podudarati s feedom poslovnih podataka za lokalne ponude.

Parametri stavke lokalne ponude

Naziv parametra Opis Je li parametar obavezan?
id

ID ponude. Taj se id mora podudarati s vrijednosti u stupcu “Deal ID” feeda Lokalne ponude. 

Obavezno
google_business_vertical Određuje vrstu feeda stavke. Vrijednost mora biti postavljena na "local". Preporučeno

Ogledni isječak događaja za lokalne ponude

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 125,
  'items':[{
  'id': 'SPA6231',
  'google_business_vertical': 'local'
}]    
});
</script>

Nekretnine

Ti se događaji primjenjuju samo na web-lokacije za nekretnine. Podaci prikupljeni putem parametara nekretnina trebali bi se podudarati s feedom poslovnih podataka za nekretnine.

Parametri stavke nekretnine

Naziv parametra Opis Je li parametar obavezan?
id

id objekta. Taj se id mora podudarati s vrijednosti u stupcu “Listing ID” feeda Nekretnine. 

Obavezno
google_business_vertical Određuje vrstu feeda stavke. Vrijednost mora biti postavljena na "real_estate". Preporučeno

Ogledni isječak događaja za nekretnine

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items':[{
  'id': 'NYBRKLN123A',
  'google_business_vertical': 'real_estate'
}]    
});
</script>

Putovanja

Ti se događaji primjenjuju samo na putničke web-lokacije. Podaci prikupljeni putem parametara putovanja trebali bi se podudarati s feedom poslovnih podataka za putovanja.

Parametri stavke putovanja

Naziv parametra Opis Je li parametar obavezan?
origin

id polazišta putovanja. Taj se id mora podudarati s vrijednosti u stupcu “Origin ID” feeda Putovanja. Kombinacija odredišta i polazišta mora biti jedinstvena u svim feedovima na vašem računu.

Neobavezno
destination id odredišta putovanja. Taj se ID mora podudarati s vrijednosti u stupcu "Destination ID" feeda Putovanja.  Obavezno
start_date Datum početka putovanja. Napominjemo da taj datum mora biti u formatu GGGG-MM-DD. Neobavezno
end_date Datum završetka putovanja. Napominjemo da taj datum mora biti u formatu GGGG-MM-DD. Preporučuje se uključivanje ovog parametra jer se po isteku datuma završetka proizvod više neće prikazivati. Neobavezno
google_business_vertical Određuje vrstu feeda stavke. Vrijednost mora biti postavljena na "travel". Preporučeno

Ogledni isječak događaja za putovanja

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items': [{
  'origin': 'LGA',
  'destination': 'LON123A',
  'start_date': '2019-04-20',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'travel'
    }]
});
</script>

Prilagođeno

Ti se događaji primjenjuju na web-lokacije koje ne pripadaju nijednom od drugih područja određenih branši na ovoj stranici, koje svejedno žele pružati informacije za dinamički remarketing. Podaci prikupljeni putem prilagođenih parametara trebali bi se podudarati s feedom prilagođenih poslovnih podataka.

Parametri stavke prilagođeno

Naziv parametra Opis Je li parametar obavezan?
id

id stavke. Taj se id mora podudarati s vrijednosti u stupcu ID Prilagođenog feeda. 

Obavezno
location_id Identifikator lokacije za stavku. Ako je postavljen, vrijednost se mora podudarati sa stupcem ID2 vašeg feeda i može biti numerička ili alfanumerička. Neobavezno
google_business_vertical Određuje vrstu feeda stavke. Vrijednost mora biti postavljena na "custom". Preporučeno

Ogledni isječak događaja za slučaj prilagođene primjene

<script>
gtag('event','add_to_cart', {
  'value': 78.98,
  'items':[{
  'id':'CORS9',
  'location_id': 'KURS8',
  'google_business_vertical': 'custom',
  }]
  });
</script>

 Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem