Remarketingové události a parametry pro vaše odvětví

Dynamický remarketing umožňuje automaticky přizpůsobovat reklamy na základě produktů nebo služeb, s nimiž uživatelé přišli do styku během předchozích návštěv vašich webových stránek. V tomto článku se dozvíte, jak pomocí značky Google Ads sledovat aktivitu uživatelů významnou pro vaši firmu a jak správně nastavit související parametry.

Než začnete

Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte na své webové stránky přidat značku Google Ads. Ta pak bude odesílat údaje o tom, jaké produkty nebo služby si vaši návštěvníci prohlíželi. Na základě těchto dat a vašich firemních údajů nebo zdroje dat služby Google Merchant Center jsou pak zjištěny například ceny, obrázky, nadpisy a adresy vstupních stránek a dynamicky vloženy do vašich reklam. 

Princip remarketingové události

Jako remarketingové události označujeme smysluplné akce, které návštěvníci vašeho webu provedli při jeho návštěvě. Může jít například o vyhledání letenek na cestovatelském webu, přidání produktu do košíku v internetovém obchodě nebo dokončení transakce. Pokud k takové události dojde, měli byste ji pomocí fragmentu události gtag.js zaznamenat a odeslat informace o ní službě Google Ads.

Níže je uveden příklad fragmentu události, který sleduje zobrazení dvou produktů v internetovém obchodě.
 

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    },
    {
      'id': 45678
      'google_business_vertical': 'retail'
    }
  ]
});
</script>

 

Fragment události zavolá funkci gtag.js a předá jí dva argumenty, které je třeba dynamicky naplnit podle typu měřené události.

  • Název události: Řetězec popisující měřenou událost. Systém Google Ads jej používá k zařazení uživatelů do jednoho z automaticky generovaných seznamů. Doporučujeme použít konkrétní sadu názvů událostí z níže uvedeného seznamu doporučených událostí.
Název události Popis
view_search_results Tato událost měří návštěvu stránky s výsledky vyhledávání.
view_item_list Tato událost měří návštěvu stránky kategorie.
view_item Tato událost měří návštěvu stránky produktu.
add_to_cart Tato událost měří přidání položky do nákupního košíku.
purchase Tato událost měří nákupy.
  • Parametry události: Objekt v jazyku JavaScript obsahující data o měřené události. Objekt parametru události by vždy měl zahrnovat parametr items (položky), který obsahuje jeden nebo více objektů item (položka). Objekty item obsahují informace o produktu nebo službě, jichž se událost týká. Objekt parametru události může obsahovat i parametr value (hodnota), který představuje celkovou hodnotu produktů nebo služeb.

Při volání fragmentu události v rámci měření remarketingových akcí byste vždy měli předat objekt alespoň pro jednu položku. Pokud uživatel přijde do kontaktu s více položkami, například při dokončování nákupu z nákupního košíku nebo při hledání spojení přes několik měst, můžete těchto objektů předat víc.

Poznámka: Služba Google Ads přizpůsobuje obsah vaší reklamy pomocí údajů o položkách, s nimiž uživatel přišel do styku naposledy. V případech, kdy si uživatel prohlédl více produktů, například na stránce kategorie nebo stránce s výsledky vyhledávání, doporučujeme předat fragmentu události údaje o nejvýznamnějších položkách, které chcete propagovat, a nikoli o všech uživatelem zobrazených.

 Obsah objektu pro položku se liší podle typu produktů nebo služeb, které na svém webu nabízíte. Popis položek pro svůj obor podnikání naleznete v oddíle níže. Každý takový objekt by nicméně měl obsahovat klíč, který odpovídá primárnímu identifikátoru produktu nebo služby (id nebo destination) a klíč google_business_vertical , který představuje typ zdroje, v němž je třeba uvedený identifikátor hledat.

Služba Google Ads v závislosti na vašem odvětví použije data z jednoho nebo více parametrů položek a vytvoří z nich klíče zdroje dat. Pomocí nich zjistí ze služby Google Merchant Center nebo ze zdroje firemních údajů informace o vašich produktech nebo službách. Údaje v atributech zdroje a odpovídající parametry ve fragmentu události by se vždy měly shodovat.

Jestliže například máte web o cestování, můžete ve svém zdroji firemních údajů pro lety nastavit hodnotu Origin ID pro Paříž na „PAR“ a hodnotu Destination ID pro Londýn na „LON“. Pokud pak uživatel hledá lety z Paříže do Londýna, měli byste objekt položky předaný fragmentu události nastavit tak, aby parametr určující výchozí bod byl také PAR a parametr cíle byl LON. Služba Google Ads pak použije klíč zdroje „PAR+LON“ a porovná ho se sloupci Origin ID a Destination ID ve zdroji pro lety. Jakmile jsou ve vašem zdroji dat nalezeny položky odpovídající klíči zdroje, může služba Google Ads zobrazit uživateli reklamy na lety z Paříže do Londýna. Viz ukázkový skript níže.

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'LHR',
      'destination': 'LAX',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

 

V dalších oddílech naleznete informace o povinných a volitelných parametrech jednotlivých odvětví. U parametrů, z nichž se vytvářejí klíče zdroje, jsou uvedeny odpovídající atributy zdroje, s nimiž budou porovnávány. Poznámka: Při zadávání parametrů události používejte pouze platné znaky kódování Unicode. Nepoužívejte neplatné znaky, jako jsou řídící a funkční znaky a znaky z privátních oblastí znakové sady.

Parametry položky

Maloobchod

Tyto události se týkají webových stránek věnujících se internetovému prodeji. Upozorňujeme, že data a parametry předávané událostmi z tohoto odvětví lze použít pouze spolu se zdrojem firemních údajů pro maloobchodní prodej. Pokud chcete propagovat internetový obchod, ale nemůžete vytvořit zdroj dat služby Google Merchant Center, můžete místo toho zvážit použití vlastního odvětví.

Parametry maloobchodních položek

Název parametru Popis Jedná se o povinný parametr?
id

Jedinečný identifikátor produktu. Hodnota parametru se musí shodovat s jedním z následujících atributů ve zdroji produktů služby Google Merchant Center: id, item_group_id nebo display_ads_id.

Povinný
google_business_vertical Určuje typ zdroje, v němž má být produkt vyhledán. Hodnota musí být nastavena na „retail“. Doporučený

Příklad fragmentu události pro maloobchod

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    }]
});
</script>

Vzdělávání

Tyto události se týkají webových stránek nabízejících vzdělávací služby. Jde například o weby vysokých škol a nabídku internetové výuky nebo celoživotního vzdělávání dospělých. Údaje získané prostřednictvím parametrů z tohoto odvětví by měly být porovnávány se zdrojem firemních údajů pro vzdělávání.

Parametry položky pro vzdělávání

Název parametru Popis Jedná se o povinný parametr?
id

Jedinečný identifikátor vzdělávacího programu. Hodnota tohoto parametru se musí shodovat s atributem „Program ID“
zdroje firemních údajů pro vzdělávání. 

Povinný
location_i Identifikátor lokality vzdělávacího programu. Je-li tato hodnota nastavena, musí se shodovat s atributem „Location ID“ zdroje firemních údajů pro vzdělávání.  Volitelný
google_business_vertical Určuje typ zdroje, v němž má být produkt vyhledán. Hodnota musí být nastavena na „education“. Doporučený

Příklad fragmentu události pro vzdělávání

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 'CS75', 
      'location_id': 'SFO', 
      'google_business_vertical': 'education'
    }]
});
</script>

Lety

Tyto události se týkají webových stránek obsahujících přehledy letů. Údaje získané prostřednictvím parametrů z tohoto odvětví by měly být porovnávány se zdrojem firemních údajů pro lety.

Parametry položky pro let

Název parametru Popis Jedná se o povinný parametr?
origin

Výchozí bod letu. Toto ID se musí shodovat s hodnotou sloupce Origin ID ve zdroji dat pro lety. Používejte pouze platné znaky kódování Unicode. Nepoužívejte neplatné znaky, jako jsou řídící a funkční znaky a znaky z privátních oblastí znakové sady.

Doporučený
destination Cíl prohlíženého letu. Toto ID se musí shodovat s hodnotou sloupce Destination ID ve zdroji dat pro lety.
Doporučujeme používat třípísmenné kódy letišť.
Povinný
start_date Datum zahájení letu. 
Poznámka:
Datum by mělo být ve formátu RRRR-MM-DD.
Volitelný
end_date Datum ukončení letu. Doporučujeme tento parametr použít, aby se po uplynutí tohoto data produkt přestal zobrazovat.
Poznámka: Datum by mělo být ve formátu RRRR-MM-DD.
Volitelný
google_business_vertical Určuje typ zdroje pro tuto položku. Hodnota musí být nastavena na „flights“. Doporučený

Příklad fragmentu události pro lety

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'PAR',
      'destination': 'LON',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

Hotely a pronájmy

Tyto události se týkají webových stránek, kde si uživatel může rezervovat hotelový pokoj, a to konkrétně stránek nepoužívajících zdroj se seznamem hotelů. Údaje shromážděné prostřednictvím parametrů z tohoto odvětví by měly být porovnávány se zdrojem firemních údajů pro hotely a pronájmy.

Parametry položky pro hotely a pronájmy

Název parametru Popis Jedná se o povinný parametr?
id

ID hotelu nebo nemovitosti. Toto ID se musí shodovat s hodnotou sloupce Property ID ve zdroji firemních údajů pro hotely a pronájmy. 

Povinný
start_date Datum zahájení rezervace. 
Poznámka:
Datum by mělo být ve formátu RRRR-MM-DD.
Volitelný
end_date Datum ukončení rezervace. Doporučujeme tento parametr použít, aby se po uplynutí tohoto data produkt přestal zobrazovat.
Poznámka: Datum by mělo být ve formátu RRRR-MM-DD.
Volitelný
google_business_vertical Určuje typ zdroje pro tuto položku. Hodnota musí být nastavena na „hotel_rental“. Doporučený

Příklad fragmentu události pro hotely a pronájmy

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150,
  'items':[{
  'id': 'gb197',
  'start_date': '2019-04-18',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'hotel_rental'
   }] 
   });
</script>

Zaměstnání

Tyto události se týkají webových stránek, kde si uživatel může prohlížet seznamy pracovních nabídek. Údaje získané prostřednictvím parametrů z tohoto odvětví by měly být porovnávány se zdrojem firemních údajů pro zaměstnání.

Parametry položky pro zaměstnání

Název parametru Popis Jedná se o povinný parametr?
id

ID pracovní nabídky. Toto ID se musí shodovat s hodnotou parametru Job ID ve zdroji dat pro zaměstnání. 

Povinný
location_i Identifikátor lokality, které se pracovní nabídka týká. Je-li tento parametr nastaven, musí se jeho hodnota shodovat s atributem Location ID zdroje firemních údajů pro zaměstnání.   Volitelný
google_business_vertical Určuje typ zdroje pro tuto položku. Hodnota musí být nastavena na „jobs“. Doporučený

Příklad fragmentu události pro zaměstnání

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150',
  'items':[{
  'id': 'cc197',
  'location_id': 'NYC',
  'google_business_vertical': 'jobs'
   }] 
   });
</script>

Místní slevové akce

Tyto události se týkají webových stránek, na nichž lze hledat místní slevové akce. Údaje získané prostřednictvím parametrů z tohoto odvětví by měly být porovnávány se zdrojem firemních údajů pro místní slevové akce.

Parametry položky pro místní slevové akce

Název parametru Popis Jedná se o povinný parametr?
id

ID nabídky nebo slevové akce. Toto ID se musí shodovat s hodnotou sloupce Deal ID ve zdroji dat pro místní slevové akce. 

Povinný
google_business_vertical Určuje typ zdroje pro tuto položku. Hodnota musí být nastavena na „local“. Doporučený

Příklad fragmentu události pro místní slevovou akci

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 125,
  'items':[{
  'id': 'SPA6231',
  'google_business_vertical': 'local'
}]    
});
</script>

Reality

Tyto události se týkají realitních webových stránek. Údaje získané prostřednictvím parametrů z tohoto odvětví by měly být porovnávány se zdrojem firemních údajů pro reality.

Parametry položky pro reality

Název parametru Popis Jedná se o povinný parametr?
id

ID nemovitosti. Toto ID se musí shodovat s hodnotou sloupce „Listing ID“ ve zdroji dat pro reality. 

Povinný
google_business_vertical Určuje typ zdroje pro tuto položku. Hodnota musí být nastavena na „real_estate“. Doporučený

Příklad fragmentu události pro reality

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items':[{
  'id': 'NYBRKLN123A',
  'google_business_vertical': 'real_estate'
}]    
});
</script>

Cestovní ruch

Tyto události se týkají webových stránek zaměřených na cestování. Údaje získané prostřednictvím parametrů z tohoto odvětví by měly být porovnávány se zdrojem firemních údajů pro cestovní ruch.

Parametry položky pro cestovní ruch

Název parametru Popis Jedná se o povinný parametr?
origin

ID počátku cesty. Toto ID se musí shodovat s hodnotou sloupce Origin ID ve zdroji dat pro cestování. Kombinace parametrů destinationorigin by měla být jedinečná pro všechny zdroje ve vašem účtu.

Volitelný
destination ID cíle cesty. Toto ID se musí shodovat s hodnotou sloupce Destination ID ve zdroji dat pro cestování.  Povinný
start_date Datum zahájení cesty. Hodnota by měla být ve formátu RRRR-MM-DD. Volitelný
end_date Datum ukončení cesty. Hodnota by měla být ve formátu RRRR-MM-DD. Doporučujeme tento parametr použít, aby se po uplynutí tohoto data produkt přestal zobrazovat. Volitelný
google_business_vertical Určuje typ zdroje pro tuto položku. Hodnota musí být nastavena na „travel“. Doporučený

Příklad fragmentu události pro cestovní ruch

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items': [{
  'origin': 'LGA',
  'destination': 'LON123A',
  'start_date': '2019-04-20',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'travel'
    }]
});
</script>

Vlastní

Tyto události lze využít na webových stránkách, které neodpovídají žádnému z uvedených odvětví, ale přesto potřebují odesílat informace pro účely dynamického remarketingu. Údaje získané prostřednictvím vlastních parametrů by měly být porovnávány s vlastním zdrojem firemních údajů.

Parametry položky typu Vlastní

Název parametru Popis Jedná se o povinný parametr?
id

ID položky. Toto ID se musí shodovat s hodnotou sloupce ID ve vlastním zdroji. 

Povinný
location_i Identifikátor lokality pro tuto položku. Je-li tento parametr nastaven, musí se jeho hodnota shodovat se sloupcem ID2 ve vlastním zdroji. Může být číselná nebo kombinovat číslice a znaky. Volitelný
google_business_vertical Určuje typ zdroje pro tuto položku. Hodnota musí být nastavena na „custom“. Doporučený

Příklad fragmentu události typu Vlastní

<script>
gtag('event','add_to_cart', {
  'value': 78.98,
  'items':[{
  'id':'CORS9',
  'location_id': 'KURS8',
  'google_business_vertical': 'custom',
  }]
  });
</script>

 Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory