แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์

หากแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ไม่ทำงานตามที่คุณคาดไว้ อาจเป็นเพราะเกิดปัญหาเฉพาะเจาะจงขึ้นกับโฆษณา การเสนอราคา การกำหนดเป้าหมาย เครื่องมือวัด Conversion การตั้งค่ารีมาร์เก็ตติ้ง หรือการตั้งค่าแคมเปญ

ลองทำดังต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

แก้ปัญหา แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์

ปัญหาที่พบบ่อยของแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์

Use recommendations in Google Ads to fix issues with Display campaigns

โฆษณาไม่แสดง

ทำไมจึงสำคัญ

การทำให้โฆษณาทำงานต่อไปได้เรื่อยๆ คือเรื่องที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของแคมเปญที่ประสบผลสำเร็จ หากต้องการสำรวจปัญหาที่เป็นไปได้ทีละรายการ ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาทำไมคุณจึงอาจไม่เห็นโฆษณาของคุณ

การแจ้งเตือนปัญหาที่พบบ่อยที่ทำให้โฆษณาไม่แสดง

การกำหนดเป้าหมายที่จำกัด
การกำหนดเป้าหมายของกลุ่มโฆษณาจำกัดเกินกว่าที่จะแสดงโฆษณา
ข้อความแจ้งเตือน โฆษณาในกลุ่มโฆษณาไม่ได้เข้าถึงผู้ใช้
วิธีแก้ไข

การเข้าถึงอาจถูกจำกัดภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

  • การกำหนดเป้าหมายแคบๆ ภายในวิธีการกำหนดเป้าหมาย 1 วิธี
  • การใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายที่ซ้อนทับกันภายในกลุ่มโฆษณาเดียวกัน
  • การใช้การยกเว้นหลายรายการ
  • การตั้งค่าแคมเปญที่จำกัดการเข้าถึง เช่น การกำหนดสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีขนาดเล็กเป็นเป้าหมาย

หากกลุ่มโฆษณาเข้าถึงผู้ใช้จำนวนน้อยเกินไป ก็จะไม่แสดงโฆษณา ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มโฆษณากำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย ตำแหน่ง และคีย์เวิร์ดพร้อมกัน ผู้ใช้ที่ตรงกับวิธีการกำหนดเป้าหมายที่กล่าวมาทั้งหมดครบถ้วนอาจมีไม่มากนัก ลองนำวิธีการกำหนดเป้าหมายออกบางส่วน แล้วเพิ่มเป็น "การสังเกตการณ์" แทน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่า "การกำหนดเป้าหมาย" และ "การสังเกตการณ์"

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ใช้เครื่องมือประมาณการเข้าถึงเพื่อประมาณการเข้าถึงที่เป็นไปได้
ราคาเสนอต่ำเกินไป
ราคาเสนอปัจจุบันต่ำเกินกว่าที่โฆษณาจะแข่งขันได้
ข้อความแจ้งเตือน ราคาเสนอในกลุ่มโฆษณาต่ำเกินกว่าที่จะแสดงโฆษณา
วิธีแก้ไข

เพิ่มราคาเสนอเพื่อเพิ่มโอกาสแสดงโฆษณาต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เช่น การแข่งขันใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาดอาจต้องใช้ราคาเสนอสูงกว่าที่คุณใช้อยู่

ปรับราคาเสนอใน "การตั้งค่าแคมเปญ" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมาณผลลัพธ์ที่จะได้ด้วยเครื่องจำลองการเสนอราคา งบประมาณ และเป้าหมาย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ใช้เครื่องจำลองการเสนอราคาเพื่อหาราคาเสนอที่เหมาะสมกับเป้าหมายธุรกิจ

ทำไมจึงสำคัญ

เมื่อโฆษณาและการกำหนดเป้าหมายทำงานร่วมกันไม่ได้ คุณอาจไม่ได้เข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในบางครั้งประเภทโฆษณาไม่ได้มีไว้ใช้กับวิธีการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและหากเป็นประเภทโฆษณาหรือวิธีการกำหนดเป้าหมายเพียงอย่างเดียวในกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญ โฆษณาจะทำงานไม่ได้

การแจ้งเตือนที่พบบ่อยเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและโฆษณาที่ใช้ร่วมกันไม่ได้

  • โฆษณา Gmail ใช้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองไม่ได้
  • เฉพาะโฆษณา Gmail ในประเภทย่อยของแคมเปญ Gmail เท่านั้นที่มีสิทธิ์แสดงร่วมกับรายการรีมาร์เก็ตติ้งหรือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน แคมเปญประเภทอื่นๆ จะไม่มีสิทธิ์แสดงโฆษณา Gmail ร่วมกับรายการรีมาร์เก็ตติ้งหรือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน
  • โฆษณา Gmail จะทํางานได้เฉพาะใน mail.google.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • โฆษณาที่ไม่ใช่ Gmail จะทำงานใน mail.google.com ไม่ได้
  • การจับคู่ข้อมูลลูกค้าในเครือข่ายดิสเพลย์จะทำงานได้เฉพาะกับโฆษณา Gmail

แท็กรีมาร์เก็ตติ้งและฟีด

หน้าแดชบอร์ดยังแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับแท็กรีมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งรวมถึงพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง หรือเกี่ยวกับฟีดที่เชื่อมต่อผ่านทาง "ข้อมูลธุรกิจ" หรือบัญชี Merchant Center รายการเหล่านี้จะใช้ร่วมกับรายการรีมาร์เก็ตติ้งเพื่อสร้างโฆษณาดิสเพลย์แบบไดนามิก

ทำไมจึงสำคัญ

หากแท็กไม่ทำงาน รายการรีมาร์เก็ตติ้งอาจไม่แสดงขึ้น และคุณจะใช้รายการเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมายไม่ได้ หากการเป็นสมาชิกในรายการต่ำเกินไป โฆษณาอาจไม่แสดงเนื่องจากเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุ

จำนวนผู้ใช้ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งประกอบด้วยผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมดทั่วโลก เนื่องจากโฆษณาจะแสดงต่อผู้ใช้ที่อยู่ในสถานที่เป้าหมายของแคมเปญและผู้ที่ใช้งานอยู่ในเครือข่ายที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ (เช่น เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google เครือข่ายการค้นหา YouTube ฯลฯ) เท่านั้น จำนวนผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เห็นโฆษณาจึงอาจน้อยกว่าจำนวนสมาชิกในรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่แสดงใน Google Ads

สำหรับรีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิก พารามิเตอร์แท็ก เช่น รหัสผลิตภัณฑ์ ยังช่วยในการระบุผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ดูอีกด้วย และหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับพารามิเตอร์ โฆษณาแบบไดนามิกอาจแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องน้อยลง

หากจำนวนรายการที่มีสิทธิ์ในฟีดของคุณลดลง หรือบางรายการไม่ได้รับอนุมัติ โฆษณาแบบไดนามิกจะแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไม่ได้

การแจ้งเตือนที่พบบ่อยเกี่ยวกับแท็กรีมาร์เก็ตติ้งและฟีด

แท็กที่ไม่ได้ใช้งาน
แท็กไม่ได้เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ลงในรายการกลุ่มเป้าหมาย
ข้อความแจ้งเตือน แท็ก Google Ads ไม่ทำงานในสัปดาห์ที่แล้ว
วิธีแก้ไข

อ่านวิธีการตั้งค่าแท็ก จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของแท็กและดูว่าคุณได้เพิ่มพารามิเตอร์ที่กำหนดเองของประเภทธุรกิจแล้ว

คลิกที่อ่านวิธีการตั้งค่าแท็กในการ์ดการแจ้งเตือนเพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงโค้ดแท็ก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ใช้ตัวจัดการกลุ่มเป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบแท็ก

ปัญหาที่พบบ่อยอื่นๆ เกี่ยวกับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์

งบประมาณต่ำ
โฆษณาแสดงน้อยลงกว่าที่เคย ซึ่งเป็นการจำกัดให้แคมเปญทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ
ข้อความแจ้งเตือน แคมเปญถูกจำกัดโดยงบประมาณ
วิธีแก้ไข

พิจารณาเพิ่มงบประมาณ ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่าใช้จ่ายงบประมาณไปถึงระดับหนึ่งในช่วงที่มีการเข้าชมสูง ให้พิจารณาเพิ่มงบประมาณอีกเล็กน้อยเพื่อดูว่าโฆษณายังรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่สูงไว้ได้อยู่หรือไม่ คุณอาจต้องพิจารณาเพิ่มงบประมาณขึ้นอย่างมากหากโฆษณาทำงานได้ดีต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ไม่เคยได้แสดงมาก่อน

คลิกไปที่การตั้งค่าแคมเปญเพื่อดูและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีโฆษณา
กลุ่มโฆษณาที่ไม่มีโฆษณาจะไม่ทำงาน
ข้อความแจ้งเตือน กลุ่มโฆษณาไม่มีโฆษณาใดเลย 
วิธีแก้ไข

เพิ่มโฆษณาลงในกลุ่มโฆษณา 

คลิกไปที่โฆษณาในการ์ดการแจ้งเตือนเพื่อดูและกำหนดโฆษณาให้กับกลุ่มโฆษณา

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ใช้โฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ ซึ่งจะปรับรูปลักษณ์และรูปแบบให้เข้ากับพื้นที่โฆษณาที่มีอยู่เกือบทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โฆษณาที่ไม่อนุมัติ
โฆษณายังไม่แสดงจนกว่าทีมนโยบายจะอนุมัติ
ข้อความแจ้งเตือน โฆษณาทั้งหมดในกลุ่มโฆษณาของคุณไม่ได้รับอนุมัติ
วิธีแก้ไข

หากมีปัญหาด้านนโยบาย ให้ทำตามลิงก์ที่ให้ไว้ในการแจ้งเตือนเพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับโฆษณาแต่ละรายการ เมื่อแก้ไขโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจสอบอีกครั้ง เช่น โฆษณาอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม สื่อถึงคุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณให้ผู้ใช้เข้าใจผิด ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือละเมิดเครื่องหมายการค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false