วิธีแก้ปัญหาที่พบได้ทั่วไปเกี่ยวกับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google

แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ช่วยให้คุณแสดงโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google ได้ ซึ่งจะเข้าถึงผู้ใช้หลายล้านคนที่กําลังท่องเว็บบนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ตรวจสอบอีเมล และดูวิดีโอบน YouTube เมื่อแสดงโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์ ปัญหาทั่วไปหรือปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายดิสเพลย์อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแคมเปญ

ในบทความนี้ คุณจะได้ทราบถึงปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดเกี่ยวกับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และวิธีแก้ปัญหา

หากโฆษณาแสดงอย่างถูกต้อง แต่ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ คุณสามารถแก้ปัญหาการเสนอราคา งบประมาณ การกําหนดเป้าหมาย และปัญหาที่พบได้ทั่วไปอื่นๆ ในส่วนปัญหาด้านประสิทธิภาพและปัญหาเพิ่มเติม

7 สาเหตุที่ทำให้โฆษณาไม่แสดง

1. โฆษณายังใหม่และกำลังจัดทําดัชนีอยู่

ในบางกรณีคุณอาจเริ่มเห็นการแสดงผลในการรายงานแคมเปญหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ การจัดทําดัชนีโฆษณาที่เพิ่งมีสิทธิ์จึงใช้เวลาสักพัก

ขั้นตอนถัดไป เราขอแนะนําให้รอ 24 ชั่วโมงหลังจากที่สร้างหรืออัปเดตโฆษณา แล้วจึงค่อยเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การเสนอราคา และการกําหนดเป้าหมาย หรือส่งโฆษณาอีกครั้ง

2. โฆษณาไม่มีสิทธิ์

สถานะโฆษณาอธิบายว่าโฆษณานั้นๆ มีสิทธิ์แสดงไหม และหากมีสิทธิ์ โฆษณานั้นมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีและเวลาที่แสดงไหม

ขั้นตอนถัดไป

 • ตรวจสอบว่าโฆษณามีสิทธิ์หรือไม่ในแท็บโฆษณาและส่วนขยาย ในตารางโฆษณาจะมีคอลัมน์ "สถานะ" ให้วางเมาส์เหนือสถานะแต่ละรายการเพื่อดูคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมว่าสถานะนั้นหมายความว่าอย่างไร

ไปที่โฆษณาและส่วนขยายในบัญชี Google Ads

3. บัญชีไม่ทํางาน

บัญชีอาจไม่ทํางานเนื่องจากข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนถัดไป

ไปที่ค่ากําหนดในบัญชี Google Ads
ไปที่ธุรกรรมในบัญชี Google Ads

4. บัญชีถูกระงับ

บัญชีของคุณอาจถูกระงับ หากตรวจพบการละเมิดนโยบายอย่างร้ายแรง เช่น การละเมิดข้อกำหนดด้านอายุ เราจะระงับบัญชีทันทีโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า สำหรับการละเมิดนโยบายในลักษณะอื่นที่ส่งผลให้มีการระงับบัญชี เราจะส่งคำเตือนเพื่อระบุลักษณะของการละเมิดนโยบายและการดำเนินการแก้ไขใดๆ ที่ทำได้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบจะส่งการแจ้งเตือนนี้ทางอีเมลอย่างน้อย 7 วันก่อนทำการระงับบัญชี

ขั้นตอนถัดไป ตรวจสอบสถานะบัญชีในเครื่องมือสำหรับบัญชีที่ถูกระงับ

5. บัญชีอยู่ระหว่างตรวจสอบ

Google Ads อาจตรวจสอบบัญชีของคุณเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากบัญชีอยู่ระหว่างตรวจสอบ โฆษณาของคุณจะไม่แสดง กระบวนการนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณรวมถึงรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของ Google Ads คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชีและทางอีเมลหากบัญชีอยู่ระหว่างตรวจสอบ 

ขั้นตอนถัดไป ดูข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดบัญชี Google Ads ชั่วคราว รวมถึงวิธีอุทธรณ์คําตัดสินเรื่องนโยบาย

6. กลุ่มโฆษณาไม่มีโฆษณาที่บันทึกไว้

หากคุณไม่มีโฆษณาที่บันทึกไว้ในกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญ และไม่มีโฆษณาที่มีสิทธิ์แสดงได้ แคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาจะไม่ทํางาน

ขั้นตอนถัดไป ดูวิธีสร้างโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ในกลุ่มโฆษณา

7. ปิดใช้กลุ่มเป้าหมาย นำออก หรือยกเลิกแล้ว

หากกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลของคุณ (เดิมเรียกว่า "รายการรีมาร์เก็ตติ้ง") ไม่ได้รับอนุมัติ คุณจะเห็นสถานะของกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลเปลี่ยนเป็น "ปิดใช้" เนื่องจากการละเมิดนโยบายในบัญชี Google Ads และคุณจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว แคมเปญที่กําหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ปิดใช้จะไม่แสดง นอกจากนี้ หากมีการยกเลิกหรือเลิกแชร์กลุ่มเป้าหมายจากบัญชีอื่นๆ แคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่กําหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ยกเลิกก็จะไม่แสดงเช่นกัน

ขั้นตอนถัดไป

 • สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ปิดใช้ ให้นํากลุ่มเป้าหมายออกจากกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญที่กําหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเหล่านั้น
 • สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่ยกเลิกหรือเลิกแชร์ โปรดแชร์กลุ่มเป้าหมายกับบัญชีนั้นอีกครั้ง หรือนํากลุ่มเป้าหมายที่เลิกแชร์ออกจากกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญที่กําหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเหล่านั้น คุณค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ปิดใช้ได้โดยไปที่ตัวจัดการกลุ่มเป้าหมาย แล้วคลิก "กลุ่มเป้าหมาย" ในแผงด้านซ้าย จากนั้นมองหา "ปิด" ในคอลัมน์ "สถานะการเป็นสมาชิก" ข้างกลุ่มเป้าหมายที่ปิดใช้

ไปที่ตัวจัดการกลุ่มเป้าหมายในบัญชี Google Ads

3 สาเหตุที่โฆษณามีปัญหาด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ การเสนอราคา งบประมาณ หรือการกําหนดเป้าหมาย (อาจทําให้โฆษณาไม่แสดงด้วย)

เมื่อราคาเสนอหรืองบประมาณต่ำเกินไป หรือการกําหนดเป้าหมายแคบเกินไป โฆษณาอาจไม่แสดงบ่อยเท่าที่คุณต้องการหรืออาจไม่แสดงเลย กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อโฆษณาอื่นๆ ในการประมูลชนะโฆษณาของคุณเนื่องจากคุณเสนอราคาต่ำหรือมีงบประมาณต่ำ หรือคุณกําหนดเป้าหมายแคบมากจนไม่พบกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

หากคุณเห็นว่าประสิทธิภาพลดลงอย่างรวดเร็ว อาจเป็นเพราะงบประมาณโฆษณาลดลงอย่างมากหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอ ตรวจสอบทั้งงบประมาณและการเสนอราคาเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสำหรับการลงโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การกําหนดเป้าหมายมีข้อจํากัดและปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย

เมื่อโฆษณาและการกําหนดเป้าหมายทํางานร่วมกันไม่ได้ โฆษณาอาจไม่แสดง การกําหนดเป้าหมายอาจจํากัดเกินไป หรือประเภทโฆษณาที่ใช้อาจไม่เหมาะกับวิธีการกำหนดเป้าหมายที่ใช้

ปัญหา

โฆษณาในกลุ่มโฆษณาไม่ได้เข้าถึงผู้ใช้

วิธีแก้ไข

การเข้าถึงอาจถูกจำกัดในกรณีต่อไปนี้

 • การใช้การกําหนดเป้าหมายที่แคบภายในวิธีการกำหนดเป้าหมายเพียงวิธีเดียว
 • การใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายที่ซ้อนทับกันภายในกลุ่มโฆษณาเดียวกัน
 • การใช้การยกเว้นหลายรายการ
 • การตั้งค่าแคมเปญที่จำกัดการเข้าถึง เช่น การกำหนดสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีขนาดเล็กเป็นเป้าหมาย
 • การกําหนดรายชื่อผู้ใช้เป็นเป้าหมายโดยไม่มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เพียงพอ
 • ยกเลิกหรือปิดใช้รายการกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูล

หากกลุ่มโฆษณาเข้าถึงผู้ใช้จำนวนน้อยเกินไป ก็จะไม่แสดงโฆษณา ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มโฆษณากำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย ตำแหน่งโฆษณา และคีย์เวิร์ดพร้อมกัน ผู้ใช้ที่ตรงกับวิธีการกำหนดเป้าหมายที่กล่าวมาทั้งหมดครบถ้วนอาจมีไม่มากนัก ลองนำวิธีการกำหนดเป้าหมายออกบางส่วน แล้วเพิ่มเป็น "การสังเกตการณ์" แทน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า "การกำหนดเป้าหมาย" และ "การสังเกตการณ์"

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

ใช้ค่าประมาณการเข้าถึงเพื่อประมาณการเข้าถึงที่เป็นไปได้

2. ราคาเสนอหรือปริมาณ Conversion ต่ำเกินไป

หากราคาเสนอปัจจุบันต่ำเกินกว่าที่โฆษณาจะแข่งขันได้ โฆษณาอาจไม่แสดง

ปัญหา

ราคาเสนอในกลุ่มโฆษณาต่ำเกินกว่าที่จะแสดงโฆษณา

วิธีแก้ไข

เพิ่มราคาเสนอเพื่อเพิ่มโอกาสแสดงโฆษณาต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ตัวอย่างเช่น การแข่งขันใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาดอาจต้องใช้ราคาเสนอที่สูงขึ้น

ปรับราคาเสนอใน "การตั้งค่าแคมเปญ"

หากใช้การเสนอราคาอัตโนมัติแต่ปริมาณ Conversion ต่ำเกินไป โฆษณาอาจไม่แสดง ในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดดูวิธีสร้างแคมเปญให้ประสบความสําเร็จโดยการตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion และทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนำอื่นๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์

3. งบประมาณต่ำ

บางครั้งงบประมาณอาจมีจำกัด ในกรณีที่พอจะเพิ่มงบประมาณได้และงบประมาณปัจจุบันจํากัดการแสดงโฆษณาอยู่ โปรดอ่านต่อ

ปัญหา

แคมเปญมีงบประมาณไม่เพียงพอ

วิธีแก้ไข

พิจารณาเพิ่มงบประมาณ ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่าใช้จ่ายงบประมาณไปถึงระดับหนึ่งในช่วงที่มีการเข้าชมสูง ให้พิจารณาเพิ่มงบประมาณอีกเล็กน้อยเพื่อดูว่าโฆษณายังรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่สูงไว้ได้อยู่หรือไม่ พิจารณาเพิ่มงบประมาณขึ้นอย่างมากหากโฆษณาทำงานได้ดีต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ไม่เคยได้แสดงมาก่อน

ไปที่ "การตั้งค่าแคมเปญ" เพื่อดูและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณรายวันเฉลี่ยของแคมเปญ

ปัญหาที่พบได้ทั่วไปเพิ่มเติม

การตั้งค่าที่ใช้ร่วมกันไม่ได้

 • การจับคู่ข้อมูลลูกค้าในเครือข่ายดิสเพลย์ใช้ไม่ได้กับโฆษณาของบุคคลที่สามและการติดตามโฆษณาของบุคคลที่สาม (1x1 พิกเซล)
 • การกําหนดทั้งเครือข่ายดิสเพลย์เป็นเป้าหมายโดยไม่มีการกําหนดเป้าหมายที่เจาะจงใช้ไม่ได้กับกลยุทธ์การเสนอราคาแบบ "เพิ่มจำนวนคลิกสูงสุด" เมื่อใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวนคลิกสูงสุด ให้ตรวจสอบว่าได้เพิ่มเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายเชิงบวก (เช่น กลุ่มเป้าหมาย คีย์เวิร์ด ตําแหน่ง) ลงในกลุ่มโฆษณาแล้ว เพื่อที่จะได้ไม่กําหนดทั้งเครือข่ายดิสเพลย์เป็นเป้าหมาย หากต้องการใช้งานแคมเปญโดยไม่เพิ่มเกณฑ์การกําหนดเป้าหมายเชิงบวก คุณควรใช้กลยุทธ์การเสนอราคา CPC, CPM หรือ CPA ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเสนอราคา

กลุ่มโฆษณาแบบดิสเพลย์สำหรับกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูล (เดิมเรียกว่า "รีมาร์เก็ตติ้ง") ไม่มีการแสดงผล

คุณอาจพบปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงปัญหาร้ายแรงต่อไปนี้

ปัญหา วิธีแก้ปัญหา

โฆษณาที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่แสดงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายว่างเปล่า

หากกลุ่มเป้าหมายมีสมาชิกน้อยเกินไป โฆษณาอาจไม่แสดงเนื่องจากเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว

หากกลุ่มเป้าหมายมีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่น้อยกว่า 100 ราย คุณอาจต้องรอให้กลุ่มเป้าหมายรวบรวมผู้ใช้เพิ่มเติม โดยเฉพาะเมื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่

อ่านบทความแก้ปัญหาเกี่ยวกับแท็กและกลุ่มเป้าหมายเพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่พบได้ทั่วไปเกี่ยวกับแท็ก

ใช้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันหรือการกําหนดเป้าหมายอัตโนมัติเพื่อขยายรายการกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลของคุณและเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ

หากใช้การกำหนดเป้าหมายหรือการยกเว้นหลายประเภท คุณอาจปรับเปลี่ยนการกำหนดเป้าหมายกลุ่มโฆษณาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงที่เป็นไปได้

ตรวจสอบกฎกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าทํางานตามที่ต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฎ
รหัสแท็กไม่ตรงกับค่าในฟีด สำหรับรีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิก พารามิเตอร์แท็ก เช่น รหัสผลิตภัณฑ์ จะช่วยในการระบุผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ดู และหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับพารามิเตอร์ โฆษณาแบบไดนามิกอาจแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องน้อยลง ยืนยันว่าข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ทํางานอยู่
ไม่มีรายการที่แสดงได้เลย หากจำนวนรายการที่แสดงได้ในฟีดลดลงจนไม่มีเหลือ หรือรายการไม่ได้รับอนุมัติ โฆษณาแบบไดนามิกจะแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไม่ได้

สร้างฟีดสําหรับโฆษณาแบบไดนามิก


รายการเหล่านี้จะเพิ่มเป็น "ข้อมูลธุรกิจ" ใน Google Ads หรือเป็นฟีดผลิตภัณฑ์ใน Merchant Center

หมายเหตุ: จํานวนผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลของคุณรวมผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานทั้งหมดจากทั่วโลก เนื่องจากโฆษณาจะแสดงต่อผู้ใช้ที่อยู่ในสถานที่เป้าหมายของแคมเปญและผู้ที่ใช้งานอยู่ในเครือข่ายที่คุณกําหนดเป้าหมาย (เช่น เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google, เครือข่าย Search, YouTube ฯลฯ) เท่านั้น จำนวนผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เห็นโฆษณาจึงอาจน้อยกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลของคุณ

ตัวเลือกที่ควรลองใช้ด้วย

ดูตัวเลือกเพิ่มเติมที่ปรับให้เหมาะกับคุณด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญได้ในส่วนคําแนะนําของบัญชี Google Ads

ไปที่คําแนะนําในบัญชี Google

ตัวอย่าง

 • คําแนะนําอาจมีตัวเลือกให้ใช้การขยายกลุ่มเป้าหมาย โดยจะแสดงวิธีที่การขยายกลุ่มเป้าหมายช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีแนวโน้มจะทำ Conversion ในขณะที่คงราคาต่อหนึ่ง Conversion ไว้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย
 • หากคุณชอบคําแนะนํานี้ก็นำไปใช้กับแคมเปญได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false