Kiểm tra hiệu quả hoạt động của phần mở rộng tự động

Phần mở rộng tự động chỉ hiển thị khi được dự đoán là sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động của quảng cáo văn bản. Để xem thời điểm tiện ích tự động hiển thị và hiểu tác động của chúng, hãy kiểm tra hoạt động của tiện ích. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Trước khi bắt đầu

Các loại phần mở rộng tự động bao gồm điểm xếp hạng của người bán, phần mở rộng tự động về cuộc gọi, phần mở rộng về chú thích động, phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc động và phần mở rộng về đường liên kết trang web động. Hãy đọc bài viết giới thiệu phần mở rộng tự động để tìm hiểu thêm.

Hiệu quả hoạt động và báo cáo

Giả sử bạn muốn biết hiệu quả hoạt động của quảng cáo có điểm xếp hạng của người bán (như số lượt nhấp hoặc số lượt hiển thị đã xảy ra) khi phần mở rộng đó xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn. Bạn có thể xem xét dữ liệu hiệu suất của mình với báo cáo tiện ích tự động.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false