Kiểm tra hoạt động của tiện ích tự động

Tiện ích tự động chỉ hiển thị khi tiện ích được dự đoán là sẽ cải thiện hiệu suất quảng cáo văn bản của bạn. Để xem thời điểm tiện ích tự động hiển thị và hiểu tác động của chúng, hãy kiểm tra hoạt động của tiện ích. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn bắt đầu, hãy đọc Giới thiệu về tiện ích tự động. Các loại tiện ích tự động bao gồm xếp hạng của người bán, tiện ích cuộc gọi tự động, tiện ích nhắn tin tự động, tiện ích chú thích tự động, tiện ích đoạn nội dung có cấu trúc động và tiện ích liên kết trang web động.

Hiệu suất và báo cáo

Giả sử bạn muốn biết quảng cáo có xếp hạng người bán của mình hoạt động như thế nào, như số nhấp chuột hoặc số lần hiển thị đã xảy ra khi chúng xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn. Bạn có thể xem xét dữ liệu hiệu suất của mình với báo cáo tiện ích tự động

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố