Sử dụng phần mở rộng về vị trí

Khi thiết lập phần mở rộng về vị trí cùng với quảng cáo, bạn sẽ giúp khách hàng gọi điện, ghé thăm doanh nghiệp hoặc xác định vị trí doanh nghiệp của bạn một cách dễ dàng hơn.

Bài viết này giải thích cách bạn có thể thiết lập phần mở rộng về vị trí, tùy thuộc vào cách thiết lập và quyền hiện tại của bạn trong tài khoản. Hãy bắt đầu với phần Giới thiệu về tiện ích vị trí để xem thông tin giới thiệu về tiện ích này.

Các tùy chọn cài đặt không bắt buộc

Bạn có thể xóa phần mở rộng về vị trí bất cứ lúc nào. Tìm hiểu cách Xóa phần mở rộng.

Trước khi bắt đầu

Có 2 cách để bật phần mở rộng về địa điểm trong tài khoản:

 1. Nếu bạn bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ với vai trò là nhà bán lẻ lớn, thì cách dễ nhất là thêm trực tiếp các vị trí cửa hàng theo chuỗi vào tài khoản Google Ads của bạn (được đề xuất).
 2. Nếu không thấy các nhà bán lẻ trong danh sách này hoặc muốn sử dụng một giải pháp thay thế, thì bạn cũng có thể liên kết với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.

Dù bạn chọn cách nào, các vị trí bạn thêm đều đủ điều kiện để hiển thị cùng với mọi Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, Quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc Quảng cáo video trong tài khoản của bạn. Phần mở rộng về vị trí cũng có thể hiển thị cùng với quảng cáo hình ảnh và quảng cáo video.

Nếu bạn muốn chỉ định vị trí cho các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể, hãy thiết lập bộ lọc khi bạn tạo phần mở rộng về vị trí.

Xin lưu ý rằng các vị trí cửa hàng theo chuỗi sẽ tự động cập nhật khi các cửa hàng mở cửa, dời đi hoặc đóng cửa; trong khi các thay đổi về vị trí trong Google Doanh nghiệp của tôi có thể mất tới một ngày để xuất hiện trong tài khoản Google Ads của bạn.

Hướng dẫn

1. Thêm phần mở rộng về địa điểm

 1. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang ở bên trái, rồi nhấp vào Phần mở rộng ở đầu trang.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng màu xanh dương , rồi nhấp vào + Phần mở rộng về địa điểm.
 3. Để thêm trực tiếp các vị trí cửa hàng theo chuỗi vào tài khoản của bạn trong Google Ads, hãy tham khảo bước 2a bên dưới. Để liên kết Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, hãy xem bước 2b.

2a. Sử dụng các vị trí cửa hàng theo chuỗi trong Google Ads

 1. Khi thiết lập phần mở rộng về địa điểm, bạn sẽ có thể chọn một hoặc nhiều chuỗi. Hãy nhấp vào Chọn vị trí đã chọn sẵn để xem các chuỗi cửa hàng được chọn sẵn phù hợp với quốc gia mà tài khoản của bạn liên kết.
 2. Hãy làm theo lời nhắc để thêm các vị trí cửa hàng cụ thể theo chuỗi, nơi bày bán sản phẩm của bạn.
 3. Nhấp vào Lưu.
 4. Nếu không sở hữu vị trí cửa hàng theo chuỗi mà chỉ là nhà sản xuất bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ tại các vị trí này, thì bạn nên sử dụng phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết thay cho phần mở rộng về địa điểm. Để thêm phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết, bạn hãy nhấp vào nút dấu cộng, rồi nhấp vào Phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết.

Bạn có thể tùy chỉnh thêm các vị trí của mình ở cấp chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Bạn có thể chọn thêm tất cả các vị trí cấp tài khoản, chỉ sử dụng một số vị trí cấp tài khoản bằng cách sử dụng Nhóm vị trí hoặc chọn "Không có chuỗi đơn vị liên kết" để không hiển thị phần mở rộng này cho các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể.

2b. Tìm và liên kết với tài khoản của bạn trên Google Doanh nghiệp

Để thay thế các chuỗi hoặc nếu các vị trí cửa hàng theo chuỗi của bạn chưa có sẵn trong danh sách của Google, thì bạn cũng có thể liên kết tài khoản Google Ads của mình với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi (GMB) và hiển thị các địa điểm trong Google Doanh nghiệp của tôi dưới dạng phần mở rộng về địa điểm trong Google Ads. Để sử dụng tùy chọn này, bạn cần truy cập vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi có liệt kê các vị trí của bạn.

Kiểm tra xem doanh nghiệp của bạn đã xuất hiện trên Google Doanh nghiệp của tôi chưa (nhiều doanh nghiệp đã xuất hiện rồi). Vì việc xác minh Google Doanh nghiệp của tôi tốn nhiều thời gian, nên bạn đừng thiết lập tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi mới nếu doanh nghiệp của bạn đã có tài khoản.

Nếu doanh nghiệp của bạn mới sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi, thì hãy bắt đầu bằng cách tạo tài khoản. Để xem hướng dẫn, hãy tham khảo bài viết Bắt đầu sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi.

Một tài khoản bất kỳ trong Google Doanh nghiệp của tôi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang ở bên trái, rồi nhấp vào Phần mở rộng ở đầu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Phần mở rộng về địa điểm.
 4. Miền của bạn sẽ tự động hiển thị. Nếu không, hãy nhập một miền để khám phá các tài khoản GMB tiềm năng.
 5. Chọn Quốc gia bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa. Nhấp vào Lưu.
 6. Trong danh sách bên dưới, hãy tìm tài khoản GMB phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn. Nhấp vào Chọn.
 7. Xác nhận rằng tài khoản GMB hiển thị trong phần xem trước là tài khoản thích hợp rồi nhấp vào Tiếp tục.

Yêu cầu của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email cho tài khoản GMB bạn đã chọn. Khi yêu cầu của bạn được chấp thuận, các vị trí cho tài khoản đó sẽ đủ điều kiện hiển thị dưới dạng phần mở rộng về địa điểm cùng với quảng cáo của bạn.

Tài khoản mà bạn đang quản lý trên Google Doanh nghiệp của tôi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang ở bên trái, rồi nhấp vào Phần mở rộng ở đầu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Phần mở rộng về địa điểm.
 4. Nhấp vào Liên kết với một tài khoản mà tôi biết.
 5. Chọn Chọn tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi mà tôi đang quản lý. Chọn một tài khoản từ trình đơn thả xuống.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Áp dụng các bộ lọc tên doanh nghiệp hoặc nhãn của bạn nếu cần. Nhấp vào Hoàn tất.

Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi thông qua địa chỉ email bạn biết

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang ở bên trái, rồi nhấp vào Phần mở rộng ở đầu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Phần mở rộng về địa điểm.
 4. Nhấp vào Liên kết với một tài khoản mà tôi biết.
 5. Chọn Yêu cầu truy cập vào tài khoản khác trên Google Doanh nghiệp của tôi. Nhập địa chỉ email của tài khoản.
 6. Nhấp vào Tiếp tục. Yêu cầu sẽ được gửi đến email của tài khoản GMB. Khi yêu cầu được chấp thuận, các vị trí từ tài khoản này sẽ đủ điều kiện để hiển thị dưới dạng phần mở rộng về địa điểm cùng với quảng cáo của bạn.

Chỉnh sửa vị trí hoặc nhãn vị trí trong Google Doanh nghiệp của tôi

 1. Xác định người quản lý tài khoản cho doanh nghiệp của bạn trên Google Doanh nghiệp của tôi, sau đó yêu cầu người đó thêm địa chỉ email Google Ads của bạn làm chủ sở hữu hoặc người quản lý. Bạn có thể gửi cho họ hướng dẫn về GMB: Thêm và xóa chủ sở hữu và người quản lý nhóm vị trí.
 2. Sau khi người quản lý GMB mời bạn quản lý tài khoản GMB, lời mời sẽ được gửi đến địa chỉ email đã liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Hãy chấp nhận lời mời đó.
 3. Sau khi bạn đã chấp nhận lời mời từ tài khoản GMB, hãy đăng nhập vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi mà bạn đang quản lý để chỉnh sửa các địa chỉ của bạn. Để xem hướng dẫn, hãy tham khảo bài viết Chỉnh sửa Hồ sơ doanh nghiệp trên Google

Sau khi trở thành người quản lý tài khoản GMB, bạn có thể liên kết với Google Ads bằng cách làm theo các hướng dẫn ở trên để “Tìm và liên kết với tài khoản mà bạn đang quản lý trên Google Doanh nghiệp của tôi”

Xác minh số điện thoại

Google sẽ xác minh số điện thoại có phần mở rộng về địa điểm để xác nhận rằng các số này đại diện cho doanh nghiệp được quảng cáo. Tìm hiểu thêm về việc Xác minh số điện thoại cho phần mở rộng về cuộc gọi và phần mở rộng về địa điểm

Thiết lập phần mở rộng về địa điểm ở cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo

Hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập phần mở rộng về địa điểm ở cấp tài khoản.

 1. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang ở bên trái, rồi nhấp vào Phần mở rộng ở đầu trang.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Phần mở rộng về địa điểm.
 3. Bạn có thể lựa chọn để thêm một chiến dịch. Để thêm một nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào "Thêm vào" từ trình đơn thả xuống, sau đó chọn các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm phần mở rộng về địa điểm vào.
 4. Bạn có thể lựa chọn thiết lập phần mở rộng về địa điểm ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo bằng cách sử dụng 1 trong 4 tùy chọn trong trình đơn "Hiển thị quảng cáo của tôi với".
  • Tất cả vị trí được đồng bộ hóa: Sử dụng tất cả các phần mở rộng về địa điểm được đồng bộ hóa ở cấp tài khoản.
  • Nhóm vị trí: Chọn từng vị trí được sử dụng trong chiến dịch/nhóm quảng cáo (có thể chọn tối đa 20 vị trí).
  • Không có phần mở rộng về địa điểm: Tắt phần mở rộng về địa điểm trong chiến dịch/nhóm quảng cáo. Nếu bạn chọn tùy chọn này, thì phần mở rộng về địa điểm sẽ không hoạt động trong chiến dịch/nhóm quảng cáo được chọn.
 5. Nhấp vào Lưu. Bạn có thể thấy các tùy chọn cài đặt phần mở rộng về địa điểm ở cấp chiến dịch/nhóm quảng cáo trong chế độ xem "Liên kết" của trang Phần mở rộng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố