Sử dụng phần mở rộng về vị trí

Khi thiết lập phần mở rộng về vị trí cùng với quảng cáo, bạn sẽ giúp khách hàng gọi điện, ghé thăm doanh nghiệp hoặc xác định vị trí doanh nghiệp của bạn một cách dễ dàng hơn.

Bài viết này giải thích cách bạn có thể thiết lập phần mở rộng về vị trí, tùy thuộc vào cách thiết lập và quyền hiện tại của bạn trong tài khoản. Hãy bắt đầu với phần Giới thiệu về phần mở rộng về vị trí để xem thông tin giới thiệu về phần mở rộng này.

Các mục cài đặt tùy chọn 

Bạn có thể xóa phần mở rộng về vị trí bất cứ lúc nào. Tìm hiểu cách Xóa phần mở rộng.

Trước khi bắt đầu

Bạn có thể bật phần mở rộng về vị trí trong tài khoản của mình theo 2 cách. Nếu bạn bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ tại các nhà bán lẻ lớn, cách dễ nhất là thêm trực tiếp các vị trí cửa hàng thuộc chuỗi vào tài khoản Google Ads của bạn (nên làm). Nếu không thấy các nhà bán lẻ trong danh sách này hoặc muốn sử dụng một giải pháp thay thế, bạn cũng có thể liên kết với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Dù bạn chọn cách nào, các vị trí bạn thêm đều đủ điều kiện để hiển thị cùng với mọi Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, Quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc Quảng cáo video trong tài khoản của bạn. Phần mở rộng về vị trí cũng có thể hiển thị cùng với quảng cáo hình ảnh và quảng cáo video. Nếu bạn muốn chỉ định vị trí cho các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể, hãy thiết lập bộ lọc khi bạn tạo phần mở rộng về vị trí. Xin lưu ý rằng các vị trí chuỗi cửa hàng sẽ cập nhật tự động khi các cửa hàng mở cửa, dời đi hoặc đóng cửa; trong khi các thay đổi về vị trí trong Google Doanh nghiệp của tôi có thể mất tới một ngày để cập nhật trong Tài khoản Google Ads của bạn.

Bạn có thể xóa phần mở rộng về vị trí bất cứ lúc nào. Hãy tìm hiểu cách Xóa phần mở rộng.

Hướng dẫn

Sử dụng các vị trí chuỗi cửa hàng trong Quảng cáo

 1. Khi thiết lập phần mở rộng về vị trí, bạn sẽ thấy tùy chọn chọn một hoặc nhiều chuỗi cửa hàng. Có thể bạn sẽ thấy hệ thống đã chọn sẵn chuỗi cửa hàng nếu xác định các chuỗi cửa hàng đó phù hợp với tài khoản của bạn.
 2. Hãy làm theo lời nhắc để thêm các vị trí chuỗi cửa hàng cụ thể, nơi bày bán sản phẩm của bạn.
 3. Nhấp vào Lưu.
 4. Nếu không sở hữu vị trí cửa hàng thuộc chuỗi mà chỉ là nhà sản xuất bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ tại các vị trí đó, thì bạn nên sử dụng phần mở rộng về vị trí của đơn vị liên kết thay cho phần mở rộng về vị trí. Để thêm phần mở rộng về vị trí của đơn vị liên kết, bạn hãy nhấp vào  nút dấu cộng, sau đó nhấp vào Phần mở rộng về vị trí của đơn vị liên kết.

Bạn có thể tùy chỉnh thêm các vị trí của mình ở cấp chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Bạn có thể chọn thêm tất cả các vị trí cấp tài khoản, chỉ sử dụng một số vị trí cấp tài khoản bằng cách sử dụng Nhóm vị trí hoặc chọn "Không có chuỗi đơn vị liên kết" để không hiển thị phần mở rộng này cho các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể.   

Tìm tài khoản Google Doanh nghiệp

Khi tài khoản được liên kết, các vị trí trong Google Doanh nghiệp của tôi (GMB) có thể hiển thị dưới dạng tiện ích vị trí trong Google Ads. Để sử dụng tùy chọn này, bạn sẽ cần quyền truy cập vào tài khoản GMB có liệt kê các vị trí của bạn. 

Kiểm tra xem doanh nghiệp của bạn đã có trên Google Doanh nghiệp của tôi chưa (nhiều doanh nghiệp đã có trên trang tổng quan này). Vì việc xác minh Google Doanh nghiệp của tôi tốn nhiều thời gian, nên đừng thiết lập tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi mới nếu doanh nghiệp của bạn đã có tài khoản.

Nếu doanh nghiệp của bạn mới sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi, hãy bắt đầu bằng cách tạo tài khoản. Để xem hướng dẫn, hãy chuyển tới Bắt đầu với Google Doanh nghiệp của tôi.    

Tìm và liên kết đến tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang bên trái, sau đó nhấp vào Tiện ích ở đầu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng và chọn Tiện ích vị trí.
 4. Tên miền của bạn sẽ tự động hiển thị. Nếu không, hãy nhập một miền để khám phá các tài khoản GMB tiềm năng.
 5. Chọn Quốc gia bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì . Nhấp vào Lưu.
 6. Trong danh sách bên dưới, hãy tìm tài khoản GMB phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn. Nhấp vào Chọn.
 7. Xác nhận rằng tài khoản GMB hiển thị trong phần xem trước là tài khoản thích hợp rồi nhấp vào Tiếp tục.

Yêu cầu của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email cho tài khoản GMB bạn đã chọn. Khi yêu cầu của bạn được chấp thuận, các vị trí cho tài khoản đó sẽ đủ điều kiện để hiển thị dưới dạng tiện ích vị trí cùng với quảng cáo của bạn. 

Tìm và liên kết đến tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi mà bạn quản lý

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang bên trái, sau đó nhấp vào Tiện ích ở đầu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng và chọn Tiện ích vị trí.
 4. Nhấp vào Liên kết đến tài khoản mà tôi biết.
 5. Chọn Chọn tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi mà tôi quản lý. Chọn một tài khoản từ menu thả xuống.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Áp dụng các bộ lọc tên doanh nghiệp hoặc nhãn của bạn nếu cần. Nhấp vào Hoàn tất.

Tìm và liên kết đến tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi qua địa chỉ email mà bạn biết

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang bên trái, sau đó nhấp vào Tiện ích ở đầu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng và chọn Tiện ích vị trí.
 4. Nhấp vào Liên kết đến tài khoản mà tôi biết.
 5. Chọn Yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi khác. Nhập địa chỉ email của tài khoản.
 6. Nhấp vào Tiếp tục. Yêu cầu sẽ được gửi đến email của tài khoản GMB. Khi yêu cầu được chấp thuận, các vị trí từ tài khoản này sẽ đủ điều kiện để hiển thị dưới dạng tiện ích vị trí cùng với quảng cáo của bạn.

Chỉnh sửa vị trí hoặc nhãn vị trí trong Google Doanh nghiệp của tôi

 1. Xác định người quản lý tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi cho doanh nghiệp của bạn, sau đó yêu cầu người đó thêm địa chỉ email Google Ads của bạn với tư cách chủ sở hữu hoặc người quản lý. Bạn có thể gửi cho họ hướng dẫn về GMB: Thêm chủ sở hữu hoặc người quản lý.
 2. Sau khi người quản lý GMB mời bạn quản lý tài khoản GMB, lời mời sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Hãy chấp nhận lời mời đó.
 3. Sau khi bạn đã chấp nhận lời mời từ tài khoản GMB, hãy đăng nhập vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi của bạn để thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào với các địa chỉ của bạn. Để xem hướng dẫn, hãy chuyển tới Chỉnh sửa danh sách doanh nghiệp của bạn trên Google.
 4. Sau khi trở thành người quản lý tài khoản GMB, bạn có thể liên kết đến Google Ads bằng cách sử dụng các hướng dẫn ở trên về cách “Tìm và liên kết đến tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi mà bạn quản lý”

Xác minh số điện thoại của bạn

Google sẽ xác minh số điện thoại có tiện ích vị trí để xác nhận rằng chúng đại diện cho doanh nghiệp đang được quảng bá. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về cách xác minh số điện thoại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố