Upotreba proširenja za lokaciju

Kada uz oglase postavite proširenja za lokacije, olakšavate korisnicima da vas nazovu, posjete vašu tvrtku ili utvrde gdje se vaša tvrtka nalazi.

U ovom se članku objašnjava kako možete postaviti proširenja za lokaciju ovisno o trenutačnoj postavci računa i pristupu računu. Kao uvod, započnite s člankom O proširenjima za lokaciju.

Izborne postavke

Proširenja lokacije možete ukloniti u svakom trenutku. Saznajte kako ukloniti proširenja.

Prije početka

Proširenja za lokacije na svojem računu možete omogućiti na dva načina:

 1. Ako prodajete proizvode ili nudite usluge u velikim trgovačkim lancima, najjednostavnije je da dodate lokacije trgovačkih lanaca izravno na svoj Google Ads račun (preporučeno).
 2. Ako na ovom popisu ne vidite svoje trgovačke lance ili vam se više sviđa druga varijanta, možete povezati račun s računom za Google My Business.

Bez obzira na to koju opciju odaberete, lokacije koje dodate ispunjavaju uvjete za prikazivanje s bilo kojim oglasom ciljanim na pretraživačku ili prikazivačku mrežu ili videooglasom na vašem računu. Proširenja za lokaciju mogu se prikazivati i sa slikovnim oglasima i videooglasima.

Ako lokacije želite dodijeliti u određene kampanje ili grupe oglasa, postavite filtre kad izradite proširenja lokacije.

Napominjemo da se lokacije trgovačkih lanaca automatski ažuriraju kako se trgovine otvaraju, sele ili zatvaraju. No može proći do jedan dan da bi se ažuriranje lokacija u Google My Businessu prikazalo na Google Ads računu.

Upute

1. Dodavanje proširenja za lokaciju

 1. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 2. Kliknite plavi gumb s plusom , a zatim kliknite + Proširenja za lokaciju.
 3. Da biste lokacije lanca dodali izravno na svoj račun na Google Adsu, pratite upute u koraku 2a u nastavku. Da biste se povezali s računom za Google My Business, pogledajte 2b.

2a. Upotreba lokacija trgovačkih lanaca na Adsu

 1. Prilikom postavljanja proširenja za lokacije vidjet ćete opciju odabira najmanje jednog trgovačkog lanca. Kliknite Odaberi birane lokacije da biste vidjeli unaprijed odabrane trgovačke lance koji su prepoznati kao odgovarajući za zemlju povezanu s vašim računom.
 2. Slijedite upute za dodavanje određenih lokacija trgovačkih lanaca na kojima se prodaju vaši proizvodi.
 3. Kliknite Spremi.
 4. Ako niste vlasnik lokacija trgovačkih lanaca, već proizvođač koji na tim lokacijama prodaje proizvode ili nudi usluge, trebali biste upotrijebiti proširenje za lokaciju afilijacije, a ne proširenje za lokaciju. Da biste dodali proširenja za lokaciju afilijacije, kliknite gumb s plusom, a zatim Proširenje za lokaciju afilijacije.

Lokacije možete dodatno prilagoditi na razini kampanje ili grupe oglasa. Možete odabrati dodavanje svih lokacija na razini računa, upotrijebiti samo podskup lokacija na razini računa pomoću grupa lokacija ili odabrati "Nema povezanih maloprodajnih lanaca" kako biste onemogućili prikazivanje proširenja za određene kampanje ili grupe oglasa.

2b. Pronalaženje računa za Google My Business i povezivanje s njim

Kao alternativu lancima ili ako lokacije vašeg lanca nisu dostupne na Googleovom popisu, možete i povezati svoj Google Ads račun s računom za Google My Business te prikazati lokacije Google My Businessa kao proširenja za lokacije u Google Adsu. Da biste upotrebljavali tu opciju, bit će vam potreban pristup računu za Google My Business na kojem su navedene vaše lokacije.

Provjerite je li vaša tvrtka već na Google My Businessu (mnoge tvrtke jesu). Budući da potvrda na Google My Businessu zahtijeva vrijeme, nemojte postaviti novi račun za Google My Business ako vaša tvrtka već ima račun.

Ako je vaša tvrtka nova na Google My Businessu, započnite s izradom računa. Upute potražite u članku Početak upotrebe Google My Businessa.

Bilo koji račun za Google My Business

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 3. Kliknite gumb s plusom i odaberite Proširenje za lokaciju.
 4. Vaša bi se domena trebala automatski prikazati. Ako se ne prikaže, unesite domenu da biste otkrili moguće GMB račune.
 5. Odaberite Zemlje klikom na ikonu olovke Uredi. Kliknite Spremi.
 6. Na popisu u nastavku pronađite GMB račun koji najbolje odgovara vašoj tvrtki. Kliknite Odaberi.
 7. Potvrdite da se u pregledu prikazuje ispravan GMB račun i kliknite Nastavi.

Vaš će se zahtjev poslati na e-adresu za GMB račun koji ste odabrali. Kad se vaš zahtjev odobri, lokacije za taj račun ispunjavat će uvjete da se prikažu kao proširenja za lokacije s vašim oglasima.

Račun za Google My Business kojim upravljate

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 3. Kliknite gumb s plusom i odaberite Proširenje za lokaciju.
 4. Kliknite Poveži s računom koji mi je poznat.
 5. Odaberite Odaberi račun za Google My Business kojim upravljam. Odaberite račun na padajućem izborniku.
 6. Kliknite Nastavi.
 7. Prema potrebi primijenite naziv tvrtke ili filtre oznaka. Kliknite Završi.

Račun za Google My Business putem e-adrese koja vam je poznata

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 3. Kliknite gumb s plusom i odaberite Proširenje za lokaciju.
 4. Kliknite Poveži s računom koji mi je poznat.
 5. Odaberite Zatraži pristup drugom Google My Business računu. Unesite e-adresu računa.
 6. Kliknite Nastavi. Na e-adresu GMB računa poslat će se zahtjev. Kada se vaš zahtjev odobri, lokacije s ovog računa ispunjavat će uvjete za prikazivanje proširenja za lokaciju s vašim oglasima.

Uređivanje lokacija i oznaka lokacija na Google My Businessu

 1. Saznajte tko upravlja računom za Google My Business za vašu tvrtku, a zatim zamolite tu osobu da doda vašu e-adresu za Google Ads kao vlasnika ili upravitelja. Bilo bi dobro da toj osobi pošaljete GMB-ove upute: Dodavanje i uklanjanje vlasnika i upravitelja grupe lokacija.
 2. Kad vas upravitelj računa za GMB pozove na GMB, pozivnica se šalje na e-adresu pridruženu vašem Google Ads računu. Prihvatite tu pozivnicu.
 3. Kad prihvatite pozivnicu s računa za GMB, prijavite se na svoj račun za Google My Business da biste unijeli eventualne izmjene u svoje adrese. Smjernice potražite u članku Uređivanje profila tvrtke na Googleu

Ako ste upravitelj računa za GMB, možete se povezati s Google Adsom prema uputama navedenim prethodno, u odjeljku "Pronalaženje računa za Google My Business kojim upravljate i povezivanje s njim".

Potvrda telefonskog broja

Provjerit ćemo telefonske brojeve s proširenjima za lokacije da bismo potvrdili da predstavljaju tvrtku koja se promovira. Saznajte više o potvrdi telefonskog broja za proširenja za pozive i lokacije

Postavljanje proširenja za lokacije na razini kampanje i grupe oglasa

Provjerite jeste li postavili proširenja za lokacije na razini računa.

 1. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 2. Kliknite gumb s plusom i odaberite Proširenje za lokaciju.
 3. Možete odabrati dodavanje kampanje. Ako želite dodati grupu oglasa, na padajućem izborniku kliknite "Dodaj u", a zatim odaberite kampanje ili grupe oglasa kojima želite dodati proširenje za lokaciju.
 4. Pomoću jedne od četiri opcije na izborniku "Prikaži moj oglas sa sljedećim:" možete postaviti proširenja za lokacije na razini kampanje ili grupe oglasa.
  • Sve sinkronizirane lokacije: upotrebljavajte sva proširenja za lokacije sinkronizirana na razini računa.
  • Sinkronizirane lokacije s određenom oznakom ili nazivom tvrtke: filtrirajte da biste upotrebljavali lokacije s određenom oznakom ili nazivom tvrtke na razini kampanje/grupe oglasa. Saznajte kako filtrirati lokacije za proširenja
  • Grupe lokacija: pojedinačno odaberite lokacije koje će se koristiti u kampanji/grupi oglasa (može se odabrati do 20 lokacija).
  • Nema proširenja za lokaciju: onemogućite proširenja za lokacije u kampanji/grupi oglasa. Ako odaberete tu opciju, proširenja za lokacije neće se posluživati u odabranoj kampanji/grupi oglasa.
 5. Kliknite Spremi. Postavke proširenja za lokaciju na razini kampanje/grupe oglasa možete vidjeti na prikazu "Pridruživanja" na stranici Proširenja.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem