Politiku neievērošanas sekas

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Lai lietotājiem garantētu drošu un pozitīvu pieredzi, Google pieprasa, lai reklāmdevēji ievērotu visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, kā arī Google Ads politikas. Reklāmas, līdzekļi, galamērķi un cits saturs, kurā tiek pārkāptas šīs politikas, var tikt bloķēts Google Ads platformā un saistītajos tīklos. Tālāk ir uzskaitīti dažādi veidi, kā mēs īstenojam politikas un tiesību aktus.

Reklāmas vai līdzekļa noraidīšana

Reklāmas un līdzekļi, kas neatbilst Google Ads politikām, tiks noraidīti. Noraidītu reklāmu varēs rādīt tikai tad, kad būs novērsts politikas pārkāpums un šī reklāma būs pārskatīta. Programmā Google Ads reklāmas statuss tiek rādīts slejā “Statuss”. Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu.

Konta darbības apturēšana

Kontu darbība var tikt apturēta, ja tiek konstatēti politiku vai pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumi.

Ja mēs konstatēsim rupju pārkāpumu, jūsu konta darbība tiks nekavējoties apturēta, iepriekš par to nebrīdinot. Par Google Ads politiku rupju pārkāpumu ir uzskatāms nopietns pārkāpums, kas ir nelikumīgs vai rada būtisku kaitējumu mūsu lietotājiem vai digitālās reklamēšanas ekosistēmai. Rupji pārkāpumi bieži liecina, ka reklāmdevēja kopējais uzņēmējdarbības modelis neatbilst Google Ads politikām vai ka pārkāpums ir tik nopietns, ka mēs nevaram riskēt un turpināt pakļaut savus lietotājus apdraudējumam. Tā kā rupju pārkāpumu gadījumā tiek veikta tūlītēja konta darbības apturēšana pārkāpuma konstatēšanas brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma, mēs to veicam tikai gadījumos, kad šāda darbība ir vienīgais efektīvais veids, kā atbilstoši novērst nelikumīgas darbības un/vai nopietnu apdraudējumu lietotājiem.

Par citiem pārkāpumiem, kuri var izraisīt konta darbības apturēšanu, mēs nosūtīsim aizrādījumu, lai aprakstītu politikas pārkāpuma būtību un iespējamās darbības, ko varat veikt, lai reklāma atbilstu politikām. Šis paziņojums tiek nosūtīts vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas.

Atkārtotu politikas pārkāpumu gadījumā piemērosim brīdinājumus jūsu Google Ads kontam un sods progresīvi palielināsies līdz ar katru nākamo brīdinājumu, kā rezultātā konta darbība var tikt apturēta. Google Ads kontā maksimālais brīdinājumu skaits par vienas politikas pārkāpumu ir trīs.  Uzziniet vairāk par procedūrām, kas piemērojamas atkārtotu pārkāpumu gadījumā. 

Ja mēs apturēsim konta darbību, tiks pārtraukta visu apturētā konta reklāmu rādīšana, kā arī no šī konta vairs netiks pieņemtas reklāmas, ja vien neiesniegsiet apelāciju, kas tiks apmierināta. Arī visu saistīto kontu (piemēram, kontu, kuros tiek izmantots tas pats maksājuma veids) darbība tiks apturēta, un jūsu jaunizveidoto kontu darbība tiks automātiski apturēta. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Atkārtotā mārketinga saraksta atspējošana

Atkārtotā mārketinga saraksti, kas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikai, var tikt atspējoti — tas nozīmē, ka šos sarakstus vairs nevarēs izmantot reklāmu kampaņās un sarakstiem netiks pievienoti jauni lietotāji. Sarakstu izveides ierobežojumi var attiekties gan uz atsevišķām tīmekļa lapām, gan uz veselām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm.

Atbilstības pārskatīšana

Mēs jebkurā laikā varam pārskatīt jūsu uzņēmuma atbilstību klientu atbilstības politikai. Ja sazināmies ar jums, lai pieprasītu informāciju saistībā ar atbilstību, jums ir laicīgi jāatbild un ātri jāveic nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu atbilstību mūsu politikām. Ja jums ir pārziņa konts, mēs varam sazināties arī ar jūsu pārvaldītajiem kontiem, lai pieprasītu apstiprināt atbilstību.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne