Eeskirjade rikkumise tagajärjed

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Kasutajatele turvalise ja positiivse kasutuskogemuse tagamiseks nõuab Google, et reklaamijad järgiksid lisaks Google Adsi eeskirjadele kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi. Neid eeskirju rikkuvad reklaamid, varad, sihtkohad ja muu sisu võidakse Google Adsi platvormil ning seotud võrgustikes blokeerida. Allpool on loetletud eri võimalused, mida kasutame eeskirjade ja seaduste jõustamiseks.

Reklaami või vara tagasilükkamine

Reklaamid ja varad, mis Google Adsi eeskirju ei järgi, lükatakse tagasi. Tagasilükatud reklaami ei esitata enne, kui eeskirjade rikkumine on kõrvaldatud ja reklaam on üle vaadatud. Google Adsis on selle kohta märkus veerus „Olek“. Lisateave tagasilükatud reklaami parandamise kohta

Konto peatamine

Kui leiame meie eeskirjade või nõuete ja tingimuste rikkumisi, võidakse kontod peatada.

Kui tuvastame ränga rikkumise, peatatakse teie konto viivitamatult ja ilma eelneva hoiatuseta. Google Adsi eeskirjade ränk rikkumine on selline tõsine rikkumine, mis on ebaseaduslik või kujutab märkimisväärset ohtu meie kasutajatele või digitaalsete reklaamide ökosüsteemile. Rängad rikkumised tähendavad tihti seda, et reklaamija üldine äritegevus ei pea kinni Google Adsi eeskirjadest või et rikkumine on nii tõsine, et me ei saa reklaami enam kasutajatele näidata. Arvestades seda, et ränkade rikkumiste tuvastamisel peatatakse konto ilma eelneva hoiatuseta viivitamatult, piirdume ainult nende juhtumitega, mille puhul see toiming on ainus efektiivne võimalus, et adekvaatselt vältida illegaalset tegevust ja/või kasutajatele olulise kahju tekitamist.

Teiste konto peatamiseni viivate rikkumiste puhul saadame teile hoiatuse, et kirjeldada eeskirjade rikkumist ja teavitada teid abinõudest, mille võite rakendada eeskirjade järgimiseks. See teavitus saadetakse vähemalt seitse päeva enne konto peatamist.

Eeskirjade korduva rikkumise korral väljastame teie Google Adsi kontole rikkumismärkeid ja karistused suurenevad järk-järgult iga järgneva rikkumismärkega, viies lõpuks konto peatamiseni. Saate oma Google Adsi kontole eeskirja kohta maksimaalselt kolm rikkumismärget.  Lisateave jõustamismenetluste kohta korduvate rikkumiste korral. 

Kui peatame teie konto, peatatakse kõigi sellel kontol olevate reklaamide esitamine ja me ei aktsepteeri enam teie reklaame, välja arvatud rahuldatud apellatsiooni korral. Kõik seotud kontod (nt kontod, mis kasutavad sama makseviisi) peatatakse samuti, lisaks peatatakse automaatselt ka teie loodud uued kontod. Lisateave peatatud kontode kohta.

Uuesti turundamise loendi keelamine

Uuesti turundamise loendid, mis ei järgi isikupärastatud reklaamimise eeskirju, võidakse keelata, mispuhul ei saa neid loendeid enam reklaamikampaaniates kasutada ja nendesse loenditesse ei lisata rohkem uusi kasutajaid. Loendite loomise piirangud võivad kehtida nii individuaalsetele veebilehtedele kui ka tervetele veebisaitidele või rakendustele.

Eeskirjade järgimise ülevaatus

Võime igal ajal teie ettevõtte üle vaadata ja kontrollida, kas järgite klientide vastendamise eeskirju. Kui võtame teiega eeskirjade järgimisega seotud teabe taotlemiseks ühendust, tuleb teil vastata õigel ajal ja teha eeskirjade järgimiseks kiiresti vajalikke muudatusi. Kui teil on haldurikonto, võime eeskirjade järgimise kontrollimiseks võtta ühendust ka teie hallatud kontodega.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü