Giới thiệu về tiện ích vị trí của đơn vị liên kết

Nếu bạn bán sản phẩm của mình thông qua chuỗi bán lẻ, tiện ích vị trí đơn vị liên kết có thể giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng khi họ đang quyết định mua gì và mua ở đâu. Tiện ích vị trí đơn vị liên kết giúp mọi người tìm thấy cửa hàng ở gần bán sản phẩm của bạn.

Bài viết này mô tả về tiện ích vị trí đơn vị liên kết. Để biết hướng dẫn về cách thiết lập tiện ích này, hãy đi đến Sử dụng tiện ích vị trí của đơn vị liên kết.

Lưu ý

Tiện ích vị trí của đơn vị liên kết hiện chỉ có sẵn cho các chuỗi bán lẻ và đại lý ô tô tại các quốc gia được chọn. Để xem các quốc gia đủ điều kiện, hãy tạo tiện ích vị trí của đơn vị liên kết.

Cách hoạt động

Dưới là cách tiện ích mở rộng vị trí của liên kết có thể giúp bạn giành được khách hàng mới trên Mạng tìm kiếm:

  1. Có người tìm kiếm một sản phẩm trên Google

  2. Quảng cáo của bạn hiển thị kèm theo tiện ích vị trí đơn vị liên kết

  3. Người đó nhìn thấy cửa hàng gần nhất bán sản phẩm của bạn, dưới dạng địa chỉ hoặc trên bản đồ

  4. Trên thiết bị di động, người đó có thể nhấn để nhận chỉ đường đến cửa hàng

  5. Người đó đến thẳng cửa hàng và mua sản phẩm của bạn

 

Đây là cách tiện ích vị trí của đơn vị liên kết có thể giúp bạn có được khách hàng mới trên Mạng hiển thị hoặc trên YouTube:

  1. Một người đáp ứng tiêu chí nhắm mục tiêu của bạn duyệt các trang web hoặc ứng dụng trên Mạng hiển thị hoặc xem video trên YouTube

  2. Người đó đang ở gần hoặc đã thể hiện sự quan tâm đến khu vực bán sản phẩm của bạn

  3. Quảng cáo video hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn hiển thị ảnh doanh nghiệp, giờ mở cửa và vị trí cửa hàng của bạn cùng với tiện ích vị trí của đơn vị liên kết.

  4. Người đó xem quảng cáo, nhấp vào "Chỉ đường” và đi đến cửa hàng bán sản phẩm của bạn

Khi nào nên sử dụng tiện ích vị trí đơn vị liên kết

Nếu là nhà sản xuất bán sản phẩm thông qua các chuỗi bán lẻ lớn, bạn có thể sử dụng tiện ích vị trí đơn vị liên kết để giúp mọi người tìm thấy các cửa hàng ở gần bán sản phẩm của bạn. Thay vào đó, nếu bạn muốn quảng cáo vị trí doanh nghiệp của mình, hãy sử dụng tiện ích vị trí.

Thiết lập dễ dàng

Để thiết lập tiện ích vị trí của đơn vị liên kết trong Google Ads, bạn hãy chuyển đến trang Tiện ích và thêm một tiện ích vị trí của đơn vị liên kết ở cấp tài khoản, chỉ rõ các chuỗi bán lẻ có bán các sản phẩm của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước còn lại.

Khi bạn đã thêm tiện ích vị trí của đơn vị liên kết ở cấp tài khoản, các nhà bán lẻ bạn đã chọn sẽ đủ điều kiện để hiển thị trên tất cả các chiến dịch và nhóm quảng cáo trong tài khoản đó. Để tùy chỉnh tiện ích vị trí của đơn vị liên kết hiển thị cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể, hãy tạo tiện ích vị trí của liên kết mới cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn. Trái ngược với tiện ích vị trí chuẩn, tiện ích vị trí của đơn vị liên kết không yêu cầu bạn phải liên kết với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố