Xóa phần mở rộng

Phần mở rộng thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn vào quảng cáo và thường giúp tăng hiệu quả hoạt động của quảng cáo. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xóa phần mở rộng thì hãy thực hiện theo các hướng dẫn trong bài viết này.

Phần mở rộng thủ công

Cách xóa phần mở rộng thủ công khỏi chiến dịch:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang, rồi nhấp vào Phần mở rộng ở đầu trang.
  3. Chọn hộp bên trái của (các) phần mở rộng và nhấp vào Chỉnh sửa trên thanh màu xanh lam.
  4. Chọn Xóa từ trình đơn thả xuống.

Phần mở rộng bị xóa khỏi một chiến dịch sẽ vẫn còn trong các chiến dịch khác.

Phần mở rộng tự động

Phần mở rộng tự động có thể cải thiện chất lượng quảng cáo bằng cách bao gồm thông tin về doanh nghiệp hoặc thay đổi định dạng quảng cáo của bạn. Hệ thống Google Ads sẽ đưa các phần mở rộng tự động vào quảng cáo văn bản khi dự đoán rằng các phần mở rộng đó có thể cải thiện hiệu suất quảng cáo của bạn.

Phần mở rộng tự động bị tắt sẽ ngừng hiển thị cùng với quảng cáo trong tài khoản.

Cách tắt phần mở rộng tự động:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang, rồi nhấp vào Phần mở rộng tự động ở đầu trang.
  3. Nhấp vào biểu tượng trình đơn ba chấm  ở bên phải, rồi chọn Tùy chọn nâng cao.
  4. Chọn Tắt phần mở rộng tự động cụ thể và chọn phần mở rộng mà bạn sẽ tắt.
  5. Chọn lý do bạn tắt phần mở rộng và thêm nhận xét khác.
  6. Nhấp vào Tắt.

Lưu ý


Khi tắt phần mở rộng tự động về cuộc gọi, bạn sẽ chặn việc tạo các phần mở rộng tự động mới, nhưng các phần mở rộng tự động hiện có vẫn có thể hiển thị cùng với quảng cáo của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố