Xóa phần mở rộng

Phần mở rộng thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn vào quảng cáo và thường giúp tăng hiệu quả hoạt động của quảng cáo. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xóa phần mở rộng thì hãy thực hiện theo các hướng dẫn trong bài viết này.

Tiện ích thủ công

Để xóa tiện ích thủ công khỏi chiến dịch của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang, rồi nhấp vào Tiện ích ở đầu trang.
  3. Chọn hộp bên trái của (các) tiện ích và nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh màu xanh lam.
  4. Chọn Xóa từ menu thả xuống.

Việc xóa một tiện ích khỏi một chiến dịch sẽ không xóa tiện ích này khỏi các chiến dịch khác.

Tiện ích tự động

Tiện ích tự động có thể cải thiện chất lượng quảng cáo bằng cách bao gồm thông tin về doanh nghiệp hoặc thay đổi định dạng quảng cáo của bạn. Hệ thống Google Ads bao gồm các tiện ích tự động vào quảng cáo văn bản khi dự đoán rằng các tiện ích đó có thể cải thiện hiệu suất quảng cáo của bạn. 

Việc tắt một tiện ích tự động sẽ ngừng hiển thị tiện ích đó cùng với quảng cáo trong tài khoản.

Để tắt tiện ích tự động:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang, rồi nhấp vào Tiện ích tự động ở đầu trang.
  3. Nhấp vào biểu tượng menu ba chấm ở bên phải, rồi chọn Tùy chọn nâng cao.
  4. Chọn Tắt tiện ích tự động cụ thể và chọn tiện ích sẽ tắt. 
  5. Chọn lý do bạn tắt tiện ích và thêm nhận xét bổ sung.  
  6. Nhấp vào Tắt.

Lưu ý


Khi tắt tiện ích cuộc gọi tự động hoặc tiện ích tin nhắn tự động, bạn sẽ chặn việc tạo các tiện ích cuộc gọi tự động mới nhưng các tiện ích tự động hiện có vẫn có thể hiển thị với quảng cáo của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố