Usuwanie rozszerzeń

Rozszerzenia dodają do reklam informacje o Twojej firmie i zwykle zwiększają ich skuteczność. Jeśli jednak chcesz usunąć rozszerzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami w tym artykule.

Rozszerzenia ręczne

Aby usunąć z kampanii rozszerzenie ręczne:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W Menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a następnie wybierz Rozszerzenia na górze strony.
  3. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie rozszerzeń i kliknij Edytuj na niebieskim pasku.
  4. W menu wybierz Usuń.

Usunięcie rozszerzenia z jednej kampanii nie spowoduje usunięcia go z innych kampanii.

Rozszerzenia automatyczne

Rozszerzenia automatyczne mogą poprawić jakość reklam, dodając do nich informacje o Twojej firmie lub zmieniając format reklamy. System Google Ads uwzględni rozszerzenia automatyczne w Twoich reklamach tekstowych, jeśli uzna, że mogą poprawić ich skuteczność. 

Wyłączenie rozszerzenia automatycznego sprawi, że nie będzie się ono wyświetlać w żadnych reklamach na tym koncie.

Aby wyłączyć rozszerzenia automatyczne:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W Menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a następnie wybierz Rozszerzenia automatyczne na górze strony.
  3. Kliknij menu z trzema kropkami po prawej stronie i wybierz Opcje zaawansowane.
  4. Wybierz Wyłącz określone rozszerzenia automatyczne i wskaż, które rozszerzenie ma zostać wyłączone. 
  5. Wybierz przyczynę wyłączenia rozszerzenia i dodaj dodatkowe komentarze.  
  6. Kliknij Wyłącz.

Uwaga


Wyłączenie automatycznych rozszerzeń połączeń lub automatycznych rozszerzeń wiadomości spowoduje zablokowanie tworzenia nowych rozszerzeń automatycznych. Jednak istniejące rozszerzenia mogą nadal wyświetlać się z reklamami.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem