Partneri Google pre video

Partneri Googlu pre video predstavujú kvalitné weby a mobilné aplikácie vlastníkov, ktoré vám umožňujú zobrazovať videoreklamy divákom aj na iných miestach, než je YouTube.

Vlastníci predstavujúci partnerov pre video sú starostlivo kontrolovaní a musia spĺňať štandardy Googlu týkajúce sa kvality inventára a dodržiavať pravidlá služby Google Ad Manager aj pravidlá služieb Admob a AdSense. Náš prísľub v oblasti bezpečnosti videoreklamy, podľa ktorého určité typy obsahu nemožno speňažiť pre reklamy, sa uplatňuje na YouTube aj partnerov Googlu pre video.

V tomto článku nájdete informácie o zobrazovaní vašich reklám partnermi pre video, dostupných možnostiach riadenia obsahu pre partnerov pre video a výhodách používania partnerov pre video.

Partneri Googlu pre video môžu zobrazovať nasledujúce formáty reklamy:

Ak chcete zobrazovať reklamu na weboch partnerov Googlu pre video, vyberte jeden z nasledujúcich cieľov:

 • návštevnosť webu,
 • Kúpna úvaha o výrobku a značke
 • povedomie o značke a dosah.

Pre nové kampane s reklamami in‑stream a reklamami v mikrospote sú partneri pre video zahrnutí predvolene. Partnerov pre video vám odporúčame zahrnúť do vašich kampaní, aby ste získali väčší dosah a zvýšili hospodárnosť. Ak chcete partnerov pre video z existujúcej kampane zahrnúť alebo vylúčiť, nájdite v nastaveniach kampane Siete a kliknite na políčko pri možnosti Partneri pre video v Obsahovej sieti.

Kde sa u partnerov pre video môžu zobrazovať reklamy

Videoreklamy zobrazované partnermi pre video sa môžu zobrazovať v počítačoch, tabletoch, mobilných webových prehliadačoch, mobilných aplikáciách a televíziách pripojených k internetu. Reklamy sa zobrazujú v prehrávači videa alebo ako intersticiálne reklamy pri zobrazení v mobilných aplikáciách. Weby a aplikácie partnerov pre video zahŕňajú obsah z mnohých kategórií.

Výhody využívania partnerov Googlu pre video

Zobrazovanie reklám v obsahu vhodnom pre značku

Weby a aplikácie partnerov pre video pozostávajú z popredných vlastníkov z oblasti hier, športov, zábavy, spravodajstva a ďalších oblastí.

Videoreklamy u partnerov Googlu pre video ponúkajú rovnaké robustné ovládanie, nastavenia obsahu a zacielenie ako YouTube. Vďaka nasledujúcim funkciám máte kontrolu nad tým, kde sa môžu zobraziť vaše reklamy:

 • Typy inventára: Pomocou typov inventára môžete deaktivovať skupiny citlivého obsahu, ktorý nie je v súlade s vašou značkou alebo posolstvom vašej kampane. Ďalšie informácie
 • Úpravy ponúk pre najobľúbenejší obsah: Nastavte vyššie ponuky pre obsah, ktorý náš systém posúdi ako obľúbený a ako obsah s tendenciou dosiahnuť vyššiu návštevnosť a vyššiu mieru interakcie. Ďalšie informácie
 • Vylúčenia umiestnení: Na karte Miesta zobrazenia reklám v časti Umiestnenia na karte Zacielenie videa môžete zistiť, kde sa zobrazili vaše reklamy. Umiestnenia nevhodné pre vašu značku alebo nedosahujúce požadovanú výkonnosť pre vaše publikum je možné vylúčiť. Ďalšie informácie
 • Vylúčenia obsahu: Podobne ako na YouTube, aj u partnerov pre video je obsah kategorizovaný pomocou štítkov digitálneho obsahu. Obsah pre dospelých a neoznačený obsah sú z videokampaní predvolene vylúčené. Môžete vylúčiť aj ďalšie kategórie, ako sú dôverné záležitosti alebo vložené videá. Ďalšie informácie
 • Zacielenie na publikum: Možnosti zacielenia fungujú na YouTube aj u partnerov pre video vrátane publík podľa záujmov, vlastných publík podľa záujmov, vlastných publík podľa nákupných úmyslov, Vlastných zoznamov zákazníkov, publík podľa nákupných úmyslov, životných udalostí, remarketingu a Podobných publík. Ďalšie informácie

Rozšírte svoj dosah a vplyv nad rámec služby YouTube

 • Dosah: Partneri pre video vám pomôžu osloviť nových používateľov mimo služby YouTube a pomôžu vám zvýšiť dosah vašich videoreklám. Na YouTube aj u partnerov pre video môžete použiť rovnaké možnosti zacielenia a segmentovať prehľady na meranie výkonnosti v rôznom inventári.
 • Zhliadnutia videa: Ak sa reklama TrueView in‑stream sleduje u partnerov pre video, zvýši počet zobrazení vášho videa na YouTube
 • Vplyv: Reklamy u partnerov pre video pomôžu zákazníkom získať väčšie povedomie o vašich výrobkoch a väčší záujem o vašu značku. Podľa vyše 1 000 identických štúdií na YouTube a u partnerov Googlu pre video zaznamenávame pri použití reklám TrueView zobrazujúcich sa na YouTube a u partnerov pre video podobný vplyv na značku.1
 • Konverzie: Pomocou reklám TrueView pre akcie môžete pridaním význačných výziev na akciu, prekrytí textov nadpisov a záverečných obrazoviek do videoreklám získať viac konverzií.

Súvisiace odkazy

 

1 Metaanalýza vplyvu partnerov Googlu pre video na značku, globálne údaje, 2019.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory