Partneri Googlu pre video

Partneri Googlu pre video predstavujú kvalitné weby a mobilné aplikácie vlastníkov, ktoré vám umožňujú zobrazovať videoreklamy divákom aj na iných miestach, než je YouTube.

Vlastníci predstavujúci partnerov pre video sú starostlivo kontrolovaní a musia spĺňať štandardy Googlu týkajúce sa kvality inventára a dodržiavať pravidlá služby Google Ad Manager aj pravidlá služieb AdMob a AdSense. Náš prísľub v oblasti bezpečnosti videoreklamy, podľa ktorého určité typy obsahu nemožno speňažiť pre reklamy, sa uplatňuje na YouTube aj partnerov Googlu pre video.

V tomto článku nájdete informácie o zobrazovaní vašich reklám partnermi pre video, dostupných možnostiach riadenia obsahu pre partnerov pre video a výhodách používania partnerov pre video.

Partneri Googlu pre video môžu zobrazovať nasledujúce formáty reklamy:

Ak chcete zobrazovať reklamu na weboch partnerov Googlu pre video, vyberte jeden z nasledujúcich cieľov:

 • Predaj
 • Potenciálni zákazníci
 • Návštevnosť webu
 • Kúpna úvaha o výrobku a značke
 • Povedomie o značke a dosah

Pre kampane s reklamami in‑stream a reklamami v mikrospote sú partneri pre video zahrnutí predvolene. Partnerov pre video vám odporúčame zahrnúť do vašich kampaní, aby ste získali väčší dosah a zvýšili hospodárnosť. Ak chcete partnerov pre video z existujúcej kampane zahrnúť alebo vylúčiť, nájdite v nastaveniach kampane Siete a kliknite na políčko pri možnosti Partneri pre video v Obsahovej sieti.

Kde sa u partnerov pre video môžu zobrazovať reklamy

Videoreklamy zobrazované partnermi pre video sa môžu zobrazovať v počítačoch, tabletoch, mobilných webových prehliadačoch, mobilných aplikáciách a televíziách pripojených k internetu. Reklamy sa zobrazujú v prehrávači videa alebo ako intersticiálne reklamy pri zobrazení v mobilných aplikáciách. Weby a aplikácie partnerov pre video zahŕňajú obsah z mnohých kategórií.

Výhody využívania partnerov Googlu pre video

Zobrazovanie reklám v obsahu vhodnom pre značku

Weby a aplikácie partnerov pre video pozostávajú z popredných vlastníkov z oblasti hier, športov, zábavy, spravodajstva a ďalších oblastí.

Videoreklamy u partnerov Googlu pre video ponúkajú rovnaké robustné ovládanie, nastavenia obsahu a zacielenie ako YouTube. Vďaka nasledujúcim funkciám máte kontrolu nad tým, kde sa môžu zobraziť vaše reklamy:

 • Typy inventára: Pomocou typov inventára môžete deaktivovať skupiny citlivého obsahu, ktorý nie je v súlade s vašou značkou alebo posolstvom vašej kampane. Ďalšie informácie
 • Úpravy ponúk pre najobľúbenejší obsah: Nastavte vyššie ponuky pre obsah, ktorý náš systém posúdi ako obľúbený a ako obsah s tendenciou dosiahnuť vyššiu návštevnosť a vyššiu mieru zapojenia. Ďalšie informácie
 • Vylúčenia umiestnení: Na karte Miesta zobrazenia reklám v časti Umiestnenia na karte Zacielenie videa môžete zistiť, kde sa zobrazili vaše reklamy. Umiestnenia nevhodné pre vašu značku alebo nedosahujúce požadovanú výkonnosť pre vaše publikum je možné vylúčiť. Ďalšie informácie
 • Vylúčenia obsahu: Podobne ako na YouTube, aj u partnerov pre video je obsah kategorizovaný pomocou štítkov digitálneho obsahu. Obsah pre dospelých a neoznačený obsah sú z videokampaní predvolene vylúčené. Môžete vylúčiť aj ďalšie kategórie, ako sú dôverné záležitosti alebo vložené videá. Ďalšie informácie
 • Zacielenie na publikum: Možnosti zacielenia fungujú na YouTube aj u partnerov pre video vrátane publík podľa záujmov, vlastných publík podľa záujmov, vlastných publík podľa nákupných úmyslov, Vlastných zoznamov zákazníkov, publík podľa nákupných úmyslov, životných udalostí, remarketingu a Podobných publík. Ďalšie informácie

Rozšírte svoj dosah a vplyv nad rámec služby YouTube

 • Dosah: Partneri pre video vám pomôžu osloviť nových používateľov mimo služby YouTube a pomôžu vám zvýšiť dosah vašich videoreklám. Na YouTube aj u partnerov pre video môžete použiť rovnaké možnosti zacielenia a segmentovať prehľady na meranie výkonnosti v rôznom inventári.
 • Zhliadnutia videa: Ak sa reklama TrueView in‑stream sleduje u partnerov pre video, zvýši počet zobrazení vášho videa na YouTube
 • Vplyv: Reklamy u partnerov pre video pomôžu zákazníkom získať väčšie povedomie o vašich výrobkoch a väčší záujem o vašu značku. Podľa vyše 1 000 identických štúdií na YouTube a u partnerov Googlu pre video zaznamenávame pri použití reklám TrueView zobrazujúcich sa na YouTube a u partnerov pre video podobný vplyv na značku.1
 • Konverzie: Pomocou reklám TrueView pre akcie môžete pridaním význačných výziev na akciu, prekrytí textov nadpisov a záverečných obrazoviek do videoreklám získať viac konverzií.

1Metaanalýza vplyvu partnerov Googlu pre video na značku, globálne údaje, 2019.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory