Sieć partnerów wideo Google

Sieć partnerów wideo Google obejmuje wysokiej jakości witryny i aplikacje mobilne wydawców. Są to miejsca, w których możesz wyświetlać reklamy wideo, by docierać do użytkowników poza YouTube.

Wydawcy w sieci partnerów wideo Google są szczegółowo sprawdzani i muszą spełniać wymagania dotyczące jakości zasobów reklamowych. Muszą oni również przestrzegać zasad obowiązujących na platformach zarządzania reklamami (które obejmują Google Ad Managera, AdMob i AdSense). Nasza obietnica bezpieczeństwa reklam wideo, zgodnie z którą nie można zarabiać na określonych typach treści, dotyczy zarówno YouTube, jak i sieci partnerów wideo Google.

W tym artykule znajdziesz informacje o zaletach korzystania z sieci partnerów wideo Google, obsługiwanych celach i formatach reklam oraz o miejscach w tej sieci, w których można wyświetlać reklamy.

Google video partners for Google Ads

Zalety korzystania z sieci partnerów wideo Google

Wyświetlanie reklam w treściach dopasowanych do Twojej marki

Witryny i aplikacje w sieci partnerów wideo należą do czołowych wydawców treści z kategorii takich jak gry, sport, rozrywka i wiadomości.

Wyświetlanie reklam na różnych urządzeniach

Reklamy wideo w sieci partnerów wideo Google mogą wyświetlać się na komputerach, tabletach i telewizorach oraz w przeglądarkach mobilnych i aplikacjach mobilnych. Reklamy są wyświetlane w odtwarzaczu wideo lub jako reklamy pełnoekranowe w aplikacjach mobilnych.

Image of all placements where Google video partners content can appear

Kontrola nad miejscem wyświetlania reklam

Reklamy wideo w sieci partnerów wideo Google oferują te same zaawansowane opcje, ustawienia treści i metody kierowania, jakie są dostępne w YouTube. Dzięki tym funkcjom masz kontrolę nad tym, gdzie mogą wyświetlać się Twoje reklamy:

 • Kierowanie na odbiorców: określ, do kogo chcesz docierać, korzystając z różnych typów odbiorców, np. odbiorców o podobnych zainteresowaniach, niestandardowych odbiorców, kierowania na listę klientów, odbiorców na rynku, zdarzeń z życia, remarketingu i podobnych odbiorców. Więcej informacji
 • Kierowanie na treść: określ miejsca wyświetlania reklam w sieci partnerów wideo Google, stosując kierowanie na miejsca docelowe, tematy, słowa kluczowe i urządzenia. Więcej informacji
 • Wykluczenia treści: podobnie jak w YouTube, treści w sieci partnerów wideo Google są kategoryzowane za pomocą cyfrowych etykiet treści. Treści dla dorosłych i treści nieoznaczone są domyślnie wykluczone z kampanii wideo. Możesz też użyć typów zasobów reklamowych, by zrezygnować z wyświetlania reklam w treściach o charakterze kontrowersyjnym, które są niezgodne z wizerunkiem Twojej marki lub przekazem kampanii. Więcej informacji
 • Wykluczenia miejsc docelowych: na karcie „Gdzie wyświetlają się reklamy” w sekcji „Miejsca docelowe” w Google Ads możesz zobaczyć, gdzie pojawiały się Twoje reklamy. Możesz wykluczyć miejsca docelowe, które nie pasują do Twojej marki albo nie uzyskują dobrych wyników w przypadku Twoich odbiorców. Więcej informacji

Zwiększanie zasięgu i oddziaływanie poza YouTube

 • Zasięg: sieć partnerów wideo Google pozwala docierać do nowych użytkowników poza YouTube i zwiększać zasięg Twoich reklam wideo. Dzięki dodaniu sieci partnerów wideo Google do kampanii reklamodawcy mogą zwiększyć jej zasięg nawet o 20%. Możesz używać tych samych opcji kierowania w YouTube i sieci partnerów wideo Google oraz korzystać z segmentów w raportach, by mierzyć skuteczność w danej sieci. Więcej informacji
 • Wyświetlenia filmów: obejrzenie w sieci partnerów wideo Google reklamy In-Stream możliwej do pominięcia zwiększa liczbę wyświetleń filmu w YouTube.
 • Widoczność: średnia widoczność reklam wideo w sieci partnerów wideo Google wynosi 90% (źródło: zebrane globalnie dane wewnętrzne Google, kwiecień 2019 r.).
 • Konwersje: dzięki reklamom TrueView zachęcającym do działania możesz zwiększać liczbę konwersji przy niższych kosztach, dodając do reklamy wideo wezwanie do działania, nagłówek i ekran końcowy. Z dotychczasowych badań wynika, że w przypadku reklamodawców, którzy korzystali z sieci partnerów wideo Google w kampaniach reklam TrueView zachęcających do działania (z określaniem docelowych stawek CPA), ponad 10% konwersji pochodziło z sieci partnerów wideo Google i odnotowano o ponad 20% niższe stawki CPA (źródło: zebrane globalnie dane wewnętrzne Google, październik–listopad 2019 r.).
 • Wyraźne efekty: reklamy w sieci partnerów wideo Google mogą przybliżyć klientom Twoje produkty i zwiększyć zainteresowanie Twoją marką. Na podstawie ponad 1000 identycznych badań przeprowadzonych w YouTube i w sieci partnerów wideo Google obserwujemy podobne Wyniki marki w przypadku reklam TrueView zachęcających do działania wyświetlanych w YouTube i w sieci partnerów wideo Google (źródło: Metaanaliza Wyników marki w sieci partnerów wideo Google, dane globalne, 2019 r.).

Obsługiwane cele i formaty reklam

Aby wyświetlać reklamy w sieci partnerów wideo Google, wybierz jeden z tych celów w Google Ads:

 • Sprzedaż
 • Potencjalni klienci
 • Ruch w witrynie
 • Rozważenie zakupu produktu danej marki
 • Świadomość i zasięg marki

Aby wyświetlać reklamy w sieci partnerów wideo Google, musisz też wybrać obsługiwany format reklamy. Obsługiwane formaty reklam wideo:

Kierowanie kampanii wideo na sieć partnerów wideo Google

Kampanie wideo zawierające reklamy In-Stream możliwe do pominięcia, reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia lub bumpery reklamowe są domyślnie kierowane na sieć partnerów wideo. Po utworzeniu odpowiedniej kampani wideo w Google Ads możesz rozwinąć sekcję „Sieci”, by sprawdzić, na jakie sieci reklamowe ta kampania jest kierowana. Sieć partnerów wideo Google będzie widoczna w sekcji „Sieci” jako „Sieć partnerów wideo w sieci reklamowej”.

Zalecamy włączenie sieci partnerów wideo Google do odpowiednich kampanii wideo, by zwiększyć ich zasięg i opłacalność.

Jeśli aktywna kampania wideo nie jest kierowana na sieć partnerów wideo Google lub korzysta z formatu reklamy, który nie kieruje reklam automatycznie na tę sieć, zmień ustawienia kampanii.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Kampanie wideo.
 3. Wybierz kampanię wideo, do której chcesz dodać sieć partnerów wideo Google.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 5. Na stronie „Ustawienia” rozwiń sekcję „Sieci”.
 6. Kliknij pole wyboru obok pozycji „Sieć partnerów wideo w sieci reklamowej”.
 7. Kliknij Zapisz. Tę kampanię wideo można od teraz wyświetlać w sieci partnerów wideo Google.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem