เพิ่มการกำหนดเป้าหมายให้แคมเปญวิดีโอ

คุณสามารถเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมได้โดยอิงตามลักษณะของผู้ชม สิ่งที่พวกเขาสนใจ หรือเนื้อหาที่พวกเขาดูอยู่ โดยใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายแบบต่างๆ สำหรับแคมเปญ

บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตามหากต้องการเพิ่มหรือยกเว้นวิธีการกำหนดเป้าหมายให้กลุ่มโฆษณาในแคมเปญวิดีโอ

ก่อนเริ่มต้น

หากคุณไม่คุ้นเคยกับวิธีการกำหนดเป้าหมายสำหรับแคมเปญวิดีโอ ลองอ่านเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายสำหรับแคมเปญวิดีโอ ก่อนที่จะเริ่มต้น

โปรดทราบว่าวิธีการกำหนดเป้าหมายแต่ละวิธีที่คุณเพิ่มนั้นจะจำกัดการกำหนดเป้าหมายให้แคบลง ไม่ใช่ทำให้กว้างขึ้น

วิธีการ

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากร

 1. คลิกข้อมูลประชากรจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
  • โปรดทราบว่าระบบจะกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากรทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น ให้แก้ไขกลุ่มประชากรเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการยกเว้นไม่ให้ผู้ใช้เหล่านั้นเห็นโฆษณาเท่านั้น
 2. จากเมนูหน้าเว็บด้านบนภายในข้อมูลประชากร ให้คลิกกลุ่มข้อมูลประชากรที่คุณต้องการแก้ไข ดังนี้
  • อายุ
  • เพศ
  • สถานะความเป็นบิดามารดา
  • รายได้ครัวเรือน
  • ชุดค่าผสม
  • การยกเว้น
 3. เพิ่ม (หรือยกเว้น) กลุ่มประชากรที่เฉพาะเจาะจงในตารางโดยการเปลี่ยนสถานะของจุด จุดสีเขียวจะปรากฏถัดจากกลุ่มประชากรที่คุณกำหนดเป้าหมาย และจุดสีแดงจะปรากฏถัดจากกลุ่มประชากรที่คุณยกเว้น

เพิ่มข้อมูลประชากรโดยละเอียด

 1. คลิกกลุ่มเป้าหมายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนดินสอ
 3. คลิกข้อมูลประชากรโดยละเอียดภายใน "กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด"
 4. ใน "ข้อมูลประชากรโดยละเอียด" ให้คลิกชื่อข้อมูลประชากรเพื่อเปิดรายชื่อข้อมูลประชากรเฉพาะเจาะจงของกลุ่มนั้น
 5. คุณจะเพิ่มข้อมูลประชากรโดยละเอียดใหม่ได้โดยคลิกช่องทำเครื่องหมายติดกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่กำลังเพิ่มอยู่
 6. ทำขั้นตอนที่ 4 และ 5 ซ้ำจนกว่าคุณจะเลือกกลุ่มข้อมูลประชากรโดยละเอียดทุกกลุ่มที่ต้องการเพิ่มลงในแคมเปญครบแล้ว
 7. คลิก "บันทึก" เพื่อเพิ่มข้อมูลประชากรที่เลือกลงในแคมเปญ

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายตามความสนใจ (กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ)

 1. คลิกกลุ่มเป้าหมายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 3. คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้ลงในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาได้โดยคลิกช่องทำเครื่องหมายข้างคอลัมน์ "กลุ่มเป้าหมาย" 
 4. ในส่วน "เพิ่มลงใน" ให้เลือก "แคมเปญ" หรือ "กลุ่มโฆษณา" ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้กลุ่มเป้าหมายในระดับใด
 5. เลือกรายการรีมาร์เก็ตติ้งโดยทำเครื่องหมายที่ช่องรายการนั้น หากต้องการเลือกทั้งหมด ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายใกล้ส่วนหัวของคอลัมน์ "กลุ่มเป้าหมาย"
 6. ถัดจาก "เพิ่มใน" ให้เลือก "เลือกแคมเปญ" หรือ "เลือกกลุ่มโฆษณา" ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตัวเลือก "เพิ่มใน" ที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้ 
 7. หากเลือกตัวเลือกเพิ่มในแคมเปญ ให้ทำดังนี้
  1. เลือกแคมเปญที่ต้องการใช้รายการนั้นกำหนดเป้าหมาย
  2. เลือกวิธีการกำหนดเป้าหมายของ "การกำหนดเป้าหมาย" หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก ให้อ่านเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการสังเกตการณ์ในแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์
  3. (ไม่บังคับ) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อลงในแคมเปญอีก
 8. หากเลือกตัวเลือกเพิ่มในกลุ่มโฆษณา ให้ทำดังนี้
  1. เลือกแคมเปญ จากนั้นเลือกกลุ่มโฆษณา
  2. เลือกวิธีการกำหนดเป้าหมายของ "การกำหนดเป้าหมาย" หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก ให้อ่านเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการสังเกตการณ์ในแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์
  3. (ไม่บังคับ) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อลงในกลุ่มโฆษณาอีก
 9. คลิกบันทึก

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายรายการรีมาร์เก็ตติ้ง

 1. คลิกกลุ่มเป้าหมายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 3. คุณเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้ลงในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาได้โดยคลิกช่องทำเครื่องหมายข้างคอลัมน์ "กลุ่มเป้าหมาย" 
 4. ในส่วน "เพิ่มลงใน" ให้เลือก "แคมเปญ" หรือ "กลุ่มโฆษณา" ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้กลุ่มเป้าหมายในระดับใด
 5. เลือกรายการรีมาร์เก็ตติ้งโดยทำเครื่องหมายที่ช่องรายการนั้น หากต้องการเลือกทั้งหมด ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายใกล้ส่วนหัวของคอลัมน์ "กลุ่มเป้าหมาย"
 6. ถัดจาก "เพิ่มใน" ให้เลือก "เลือกแคมเปญ" หรือ "เลือกกลุ่มโฆษณา" ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตัวเลือก "เพิ่มใน" ที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้ 
 7. หากเลือกตัวเลือกเพิ่มในแคมเปญ ให้ทำดังนี้
  1. เลือกแคมเปญที่ต้องการใช้รายการนั้นกำหนดเป้าหมาย
  2. เลือกวิธีการกำหนดเป้าหมายของ "การกำหนดเป้าหมาย" หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก ให้อ่านเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการสังเกตการณ์ในแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์
  3. (ไม่บังคับ) เพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งลงในแคมเปญอีก
 8. หากเลือกตัวเลือกเพิ่มในกลุ่มโฆษณา ให้ทำดังนี้
  1. เลือกแคมเปญ จากนั้นเลือกกลุ่มโฆษณา
  2. เลือกวิธีการกำหนดเป้าหมายของ "การกำหนดเป้าหมาย" หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก ให้อ่านเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการสังเกตการณ์ในแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์
  3. (ไม่บังคับ) เพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งลงในกลุ่มโฆษณาอีก
 9. คลิกบันทึก
หากใช้การเข้าชมหรือการติดตามช่องเพลงใน YouTube เพื่อทำรีมาร์เก็ตติ้ง คุณจะต้องยืนยันว่าลิงก์กับช่องที่ถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง

 1. คลิกตำแหน่งจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนบวก
 3. เพิ่ม URL หรือค้นหาตำแหน่งบน YouTube และตำแหน่งบนเครือข่ายดิสเพลย์ที่คุณต้องการ
 4. คุณสร้างตำแหน่งใหม่ หรือเพิ่มตำแหน่งที่สร้างไว้ลงในกลุ่มโฆษณาได้โดยคลิกช่องทำเครื่องหมายข้างคอลัมน์ "ตำแหน่ง"
 5. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ข้าง "เลือกกลุ่มโฆษณา"
 6. เลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการเพิ่มการกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง 
 7. เลือกจากช่อง YouTube, วิดีโอ YouTube, เว็บไซต์, แอปและ/หรือหมวดหมู่แอป 
 8. คลิกบันทึก
หากกำหนดเป้าหมายช่องของศิลปินเพลงบางช่องใน YouTube คุณอาจต้องยืนยันว่าจะรวมวิดีโอใดไว้บ้าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายตามหัวข้อ

 1. คลิกหัวข้อจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 3. คุณเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ลงในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาได้โดยคลิกช่องทำเครื่องหมายข้างคอลัมน์ "หัวข้อ" 
 4. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ข้าง "เลือกกลุ่มโฆษณา"
 5. เลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการเพิ่มการกำหนดหัวข้อเป้าหมาย 
 6. เลือกหัวข้อที่ต้องการเพิ่ม 
 7. คลิกบันทึก

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ด

 1. คลิกคีย์เวิร์ดจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนบวก
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ข้าง "เลือกกลุ่มโฆษณา"
 4. เลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการเพิ่มคีย์เวิร์ด
 5. เลือกคีย์เวิร์ดที่ต้องการเพิ่ม
  1. ป้อนหรือวางคีย์เวิร์ดลงในช่องด้านซ้าย
  2. หากต้องการรับแนวคิด ให้ป้อนหน้า Landing Page เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือคำหรือวลีที่อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในช่องด้านขวา Google Ads จะแสดงเฉพาะแนวคิดคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเท่านั้น
 6. คลิกบันทึก

การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปตามเครือข่ายที่คุณตั้งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

 • ผลการค้นหา YouTube: เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นคำหรือวลีที่ผู้คนใช้ค้นหาใน YouTube
 • วิดีโอ YouTube และพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google ในเครือข่ายดิสเพลย์: เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเนื้อหาเว็บไซต์ (การกำหนดเป้าหมายตามบริบท)

คุณดูเครือข่ายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันได้โดยเลือกแคมเปญทั้งหมดในเมนูนำทางด้านซ้าย แล้วคลิกการตั้งค่า ซึ่งจะแสดงภาพรวมของการตั้งค่าในแคมเปญ หากสนใจใช้คีย์เวิร์ดเพื่อกำหนดเป้าหมายตามสัญญาณของผู้ใช้ คุณก็ใช้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองได้

เพิ่มสถานที่ตั้ง

 1. คลิกสถานที่ตั้งจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ข้าง "เลือกแคมเปญ" แล้วเลือกแคมเปญที่ต้องการแก้ไข
 4. ในเมนูด้านบน ให้เลือกว่าคุณต้องการกำหนดเป้าหมายหรือยกเว้นสถานที่ตั้งที่เจาะจงสำหรับแคมเปญไหม
 5. เพิ่มสถานที่ตั้งที่ต้องการ หรือรัศมีรอบสถานที่ตั้งหนึ่งๆ 
  1. สถานที่ตั้งอาจเป็นเมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ เคาน์ตี้ รัฐ เขต สนามบิน หรือภูมิภาค 
  2. รัศมีใช้ไม่ได้กับการยกเว้นสถานที่เป้าหมาย
 6. คลิกบันทึก

เพิ่มภาษา

 1. คลิกการตั้งค่าจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. เลือกแคมเปญโดยทำเครื่องหมายที่ช่องข้างๆ หากต้องการเลือกแคมเปญทั้งหมด ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายใกล้ส่วนหัวของคอลัมน์ "แคมเปญ"
 3. เลือกแก้ไขจากแถบสีน้ำเงินที่ปรากฏขึ้นเหนือตารางเพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง
 4. เลือกเปลี่ยนภาษา
 5. พิมพ์หรือเลือกภาษา
 6. คลิกใช้

เพิ่มการกำหนดอุปกรณ์เป้าหมาย

สำหรับแคมเปญวิดีโอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บ
 3. เลือกแคมเปญวิดีโอ
 4. คลิกอุปกรณ์ในเมนูหน้าเว็บ
 5. วางเมาส์เหนือประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการกำหนดเป้าหมาย
 6. คลิกไอคอนดินสอในคอลัมน์ "การปรับราคาเสนอ"
 7. เลือกเพิ่มหรือลดจากเมนูแบบเลื่อนลง
 8. ป้อนเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการปรับการกำหนดเป้าหมาย
 9. คลิกบันทึก

ป้องกันไม่ให้โฆษณาแสดงในบางกรณีโดยใช้การยกเว้น

โดยคุณอาจพบว่าโฆษณาไม่มีความเกี่ยวข้องกับบางหัวข้อหรือกลุ่มประชากรบางกลุ่ม ในกรณีเช่นนี้ ให้พิจารณาเพิ่มหัวข้อหรือกลุ่มประชากรดังกล่าวเป็นการยกเว้น ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อวิดีโอของคุณเกี่ยวข้องกับข้อมูลประชากรที่เฉพาะเจาะจงที่สุดและคุณต้องการกำหนดเป้าหมายหัวข้อที่แน่นอน แต่ไม่ต้องการให้ผู้ชมบางรายเห็น

ยกเว้นการกำหนดเป้าหมายสำหรับกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญวิดีโอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญวิดีโอในแผงการนำทาง จากนั้นคลิกแคมเปญจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ข้างแคมเปญวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. หากต้องการเพิ่มการยกเว้นในกลุ่มโฆษณาใด ให้เลือกกลุ่มโฆษณานั้นในกลุ่มโฆษณาจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 5. จากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย ให้เลือกวิธีการกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการเพิ่มการยกเว้น ได้แก่ คีย์เวิร์ด กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลประชากร หัวข้อ ตำแหน่ง หรือสถานที่
 6. คลิก "การยกเว้น" ในเมนูหน้าเว็บด้านบนของการกำหนดเป้าหมายแต่ละวิธี
 7. ทำตามขั้นตอนเพื่อเพิ่มการยกเว้น แล้วคลิกบันทึก
หากยกเว้นช่องของศิลปินเพลงบางช่องใน YouTube คุณอาจต้องยืนยันว่าจะรวมวิดีโอใดไว้บ้าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว