เพิ่มการกำหนดเป้าหมายให้แคมเปญวิดีโอ

คุณเลือกกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมกลุ่มใด มีความสนใจหรือชอบรับชมเนื้อหาในเรื่องใด โดยใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายให้กับแคมเปญที่มีให้เลือกมากมาย

บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนที่ต้องทำในการเพิ่มหรือยกเว้นวิธีการกำหนดเป้าหมายให้กลุ่มโฆษณาในแคมเปญวิดีโอ

ก่อนเริ่มดำเนินการ

หากยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการกำหนดเป้าหมายที่มีอยู่สำหรับแคมเปญวิดีโอ โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายสำหรับแคมเปญวิดีโอก่อนเริ่มต้นใช้งาน

หมายเหตุ: ใช้ตัวจัดการกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายสําหรับโฆษณาวิดีโอที่ระดับแคมเปญ หากแคมเปญรองรับ

โปรดทราบว่าการเพิ่มวิธีการกำหนดเป้าหมายแต่ละวิธีจะเป็นการจำกัดเป้าหมายให้แคบลง ไม่ใช่ทำให้กว้างขึ้น

วิธีการ

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากร

 1. คลิกข้อมูลประชากรจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. โปรดทราบว่าระบบจะกำหนดเป้าหมายเป็นประชากรทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น ให้แก้ไขข้อมูลประชากรเฉพาะในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เหล่านั้นเห็นโฆษณาเท่านั้น
 3. จากเมนูหน้าเว็บด้านบนในส่วนของข้อมูลประชากร ให้คลิกกลุ่มประชากรที่ต้องการแก้ไข ดังนี้
  • อายุ
  • เพศ
  • สถานะความเป็นบิดามารดา
  • รายได้ครัวเรือน
  • ชุดค่าผสม
  • การยกเว้น
 4. เพิ่ม (หรือยกเว้น) กลุ่มประชากรตามที่กำหนดในตารางโดยการเปลี่ยนสถานะของจุด จุดสีเขียวจะปรากฏที่ด้านข้างของกลุ่มประชากรที่กำหนดเป้าหมายไว้ และจุดสีแดงจะปรากฏที่ด้านข้างของกลุ่มประชากรที่ยกเว้น

เพิ่มข้อมูลประชากรโดยละเอียด

 1. คลิกกลุ่มเป้าหมายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนดินสอ Edit setting, pencil icon
 3. คลิกข้อมูลประชากรโดยละเอียดที่อยู่ในส่วนของ "กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด"
 4. ใน "ข้อมูลประชากรโดยละเอียด" ให้คลิกชื่อข้อมูลประชากรเพื่อเปิดรายชื่อข้อมูลประชากรของกลุ่มเฉพาะนั้นๆ
 5. คุณจะเพิ่มข้อมูลประชากรโดยละเอียดใหม่ได้โดยคลิกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านข้างของกลุ่มเป้าหมายที่กำลังเพิ่มเข้าไปแต่ละกลุ่ม
 6. ทำตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 ซ้ำจนกว่าจะเลือกกลุ่มข้อมูลประชากรโดยละเอียดที่ต้องการเพิ่มลงในแคมเปญครบทุกกลุ่ม
 7. คลิก "บันทึก" เพื่อเพิ่มข้อมูลประชากรที่เลือกลงในแคมเปญ

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายตามความสนใจ (กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจหรือมีแผนจะซื้อ)

 1. คลิกกลุ่มเป้าหมายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 3. คุณอาจสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เคยสร้างไว้ลงในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาได้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายข้างคอลัมน์ "กลุ่มเป้าหมาย"
 4. ในส่วน "เพิ่มลงใน" ให้เลือก "แคมเปญ" หรือ "กลุ่มโฆษณา" ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้กลุ่มเป้าหมายในระดับใด
 5. เลือกรายการรีมาร์เก็ตติ้งโดยเลือกที่ช่องด้านข้างของรายการนั้น หากต้องการเลือกทั้งหมด ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายใกล้ส่วนหัวของคอลัมน์ "กลุ่มเป้าหมาย"
 6. ถัดจาก "เพิ่มใน" ให้เลือก "เลือกแคมเปญ" หรือ "เลือกกลุ่มโฆษณา" ขึ้นอยู่กับว่าได้เลือกตัวเลือกใดในเมนู "เพิ่มใน" ไว้ก่อนหน้านี้
 7. การเพิ่มตัวเลือกไปยังแคมเปญให้ทำดังนี้
  1. เลือกแคมเปญที่ต้องการใช้รายการนั้นกำหนดเป้าหมาย
  2. เลือกวิธีสำหรับ "การกำหนดเป้าหมาย" หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการกำหนดเป้าหมาย โปรดดูที่หัวข้อเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการสังเกตการณ์สำหรับแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์
  3. (ไม่บังคับ) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อลงในแคมเปญ
 8. การเพิ่มตัวเลือกไปยังกลุ่มโฆษณาให้ทำดังนี้
  1. เลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่ต้องการ
  2. เลือกวิธีสำหรับ "การกำหนดเป้าหมาย" หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการกำหนดเป้าหมาย โปรดดูที่หัวข้อเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการสังเกตการณ์สำหรับแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์
  3. (ไม่บังคับ) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อลงในกลุ่มโฆษณา
 9. คลิกบันทึก

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายรายการรีมาร์เก็ตติ้ง

 1. คลิกกลุ่มเป้าหมายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 3. คุณเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้ลงในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาได้โดยคลิกช่องทำเครื่องหมายข้างคอลัมน์ "กลุ่มเป้าหมาย"
 4. ในส่วน "เพิ่มลงใน" ให้เลือก "แคมเปญ" หรือ "กลุ่มโฆษณา" ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้กลุ่มเป้าหมายในระดับใด
 5. เลือกรายการรีมาร์เก็ตติ้งโดยเลือกที่ช่องด้านข้างของรายการนั้น หากต้องการเลือกทั้งหมด ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายใกล้ส่วนหัวของคอลัมน์ "กลุ่มเป้าหมาย"
 6. ถัดจาก "เพิ่มใน" ให้เลือก "เลือกแคมเปญ" หรือ "เลือกกลุ่มโฆษณา" ขึ้นอยู่กับว่าได้เลือกตัวเลือกใดในเมนู "เพิ่มใน" ไว้ก่อนหน้านี้
 7. การเพิ่มตัวเลือกไปยังแคมเปญให้ทำดังนี้
  1. เลือกแคมเปญที่ต้องการใช้รายการนั้นกำหนดเป้าหมาย
  2. เลือกวิธีการกำหนดเป้าหมายภายใต้ "การกำหนดเป้าหมาย" หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการกำหนดเป้าหมาย โปรดดูที่หัวข้อเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการสังเกตการณ์สำหรับแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์
  3. (ไม่บังคับ) เพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งลงในแคมเปญ
 8. การเพิ่มตัวเลือกไปยังกลุ่มโฆษณาให้ทำดังนี้
  1. เลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่ต้องการ
  2. เลือกวิธีการกำหนดเป้าหมายภายใต้ "การกำหนดเป้าหมาย" หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการกำหนดเป้าหมาย โปรดดูที่หัวข้อเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการสังเกตการณ์สำหรับแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์
  3. (ไม่บังคับ) เพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งลงในกลุ่มโฆษณา
 9. คลิกบันทึก
หากใช้การเข้าชมหรือการติดตามช่องเพลงใน YouTube เพื่อทำรีมาร์เก็ตติ้ง คุณจะต้องยืนยันว่าลิงก์กับช่องที่ถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง

 1. คลิกตำแหน่งจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนบวก
 3. เพิ่ม URL หรือค้นหาตำแหน่งบน YouTube และตำแหน่งบนเครือข่ายดิสเพลย์ที่คุณต้องการ
 4. คุณอาจสร้างตำแหน่งใหม่หรือเพิ่มตำแหน่งที่สร้างไว้แล้วลงในกลุ่มโฆษณาได้โดยการคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายข้างคอลัมน์ "ตำแหน่ง"
 5. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ที่ด้านข้างคำว่า "เลือกกลุ่มโฆษณา"
 6. เลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่ต้องการเพิ่มการกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง
 7. เลือกจากช่อง YouTube, วิดีโอ YouTube, เว็บไซต์, แอปและ/หรือหมวดหมู่แอป
 8. คลิกบันทึก
หากกำหนดเป้าหมายช่องของศิลปินเพลงบางช่องใน YouTube คุณอาจต้องยืนยันว่าจะรวมวิดีโอใดไว้บ้าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงช่องของศิลปินเพลงใน YouTube

เพิ่มการกำหนดหัวข้อเป้าหมาย

 1. คลิกหัวข้อจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 3. คุณอาจเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ไปยังแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาได้โดยคลิกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านข้างของคอลัมน์ "หัวข้อ"
 4. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ที่ด้านข้างคำว่า "เลือกกลุ่มโฆษณา"
 5. เลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่ต้องการเพิ่มการกำหนดหัวข้อเป้าหมาย
 6. เลือกหัวข้อที่ต้องการเพิ่ม
 7. คลิกบันทึก

เพิ่มการกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ด

 1. คลิกคีย์เวิร์ดจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนบวก
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ที่ด้านข้างคำว่า "เลือกกลุ่มโฆษณา"
 4. เลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการเพิ่มคีย์เวิร์ด
 5. เลือกคีย์เวิร์ดที่ต้องการเพิ่ม
  1. ป้อนหรือวางคีย์เวิร์ดลงในช่องด้านซ้าย
  2. หากต้องการรับแนวคิด ให้ป้อนหน้า Landing Page เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือคำหรือวลีที่อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในช่องด้านขวา Google Ads จะแสดงเฉพาะแนวคิดคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเท่านั้น
 6. คลิกบันทึก

การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดจะมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันออกไปตามเครือข่ายเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

 • ผลการค้นหา YouTube: เราจะกำหนดเป้าหมายตามคำหรือวลีที่มีผู้ค้นหาใน YouTube
 • วิดีโอ YouTube และพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google ในเครือข่ายดิสเพลย์: เราจะกำหนดเป้าหมายตามเนื้อหาในเว็บไซต์ (การกำหนดเป้าหมายตามบริบท)

หากต้องการดูเครือข่ายเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน ให้เลือกแคมเปญทั้งหมดในเมนูนำทางด้านซ้าย แล้วคลิกการตั้งค่า คุณจะเห็นภาพรวมของการตั้งค่าในแคมเปญทั้งหมด หากสนใจที่จะใช้คีย์เวิร์ดเพื่อกำหนดเป้าหมายตามสัญญาณของผู้ใช้ คุณอาจเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองก็ได้

เพิ่มสถานที่

 1. คลิกสถานที่จากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ที่ด้านข้างของ "เลือกแคมเปญ" แล้วเลือกแคมเปญที่ต้องการแก้ไข
 4. ในเมนูด้านบน ให้เลือกว่าต้องการกำหนดหรือยกเว้นสถานที่เป้าหมายใดสำหรับแคมเปญหรือไม่
 5. เพิ่มสถานที่ที่ต้องการ หรือรัศมีโดยรอบของตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง
 6. สถานที่ตั้งอาจเป็นเมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ เขตการปกครอง รัฐ เขต สนามบิน หรือภูมิภาค
 7. การยกเว้นสถานที่เป้าหมายจะกำหนดเป็นรัศมีไม่ได้
 • คลิกบันทึก

เพิ่มภาษา

 1. คลิกการตั้งค่าจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. เลือกช่องที่ด้านข้างของแคมเปญที่ต้องการ หากต้องการเลือกแคมเปญทั้งหมด ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายใกล้ส่วนหัวของคอลัมน์ "แคมเปญ"
 3. เลือกแก้ไขจากแถบสีน้ำเงินที่แสดงอยู่ด้านบนของตารางเพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง
 4. เลือกเปลี่ยนภาษา
 5. พิมพ์หรือเลือกภาษา
 6. คลิกใช้

เพิ่มการกำหนดอุปกรณ์เป้าหมาย

สำหรับแคมเปญวิดีโอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บ
 3. เลือกแคมเปญวิดีโอที่ต้องการ
 4. คลิกอุปกรณ์ในเมนูหน้าเว็บ
 5. วางเมาส์เหนือประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการกำหนดเป้าหมาย
 6. คลิกไอคอนดินสอในคอลัมน์ "การปรับราคาเสนอ"
 7. เลือกเพิ่มหรือลดจากเมนูแบบเลื่อนลง
 8. ป้อนเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการปรับการกำหนดเป้าหมาย
 9. คลิกบันทึก

ป้องกันไม่ให้โฆษณาแสดงในบางกรณีโดยใช้การยกเว้น

หากคุณเชื่อว่าโฆษณาของคุณไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือกลุ่มประชากรบางกลุ่มเลย คุณอาจพิจารณาเพิ่มหัวข้อหรือกลุ่มประชากรดังกล่าวไว้ในการยกเว้นได้ วิธีนี้จะมีประโยชน์หากวิดีโอของคุณเกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรเฉพาะเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และคุณต้องการกำหนดเป้าหมายเป็นหัวข้อเฉพาะบางเรื่องที่ไม่ต้องการให้ผู้ชมบางรายเห็น

การยกเว้นเป้าหมายสำหรับกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญวิดีโอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญวิดีโอในแผงการนำทาง แล้วคลิกแคมเปญจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ที่ด้านข้างของแคมเปญวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. หากต้องการเพิ่มการยกเว้นในกลุ่มโฆษณาใด ให้เลือกกลุ่มดังกล่าวจากกลุ่มโฆษณาในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 5. จากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย ให้เลือกวิธีการกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการเพิ่มการยกเว้น ซึ่งประกอบด้วย คีย์เวิร์ด กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลประชากร หัวข้อ ตำแหน่ง หรือสถานที่
 6. คลิก "การยกเว้น" ในเมนูหน้าเว็บที่ด้านบนของการกำหนดเป้าหมายแต่ละวิธี
 7. ทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งเพื่อเพิ่มการยกเว้น แล้วคลิกบันทึก
หากยกเว้นช่องของศิลปินเพลงบางช่องใน YouTube คุณอาจต้องยืนยันว่าจะรวมวิดีโอใดไว้บ้าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงช่องของศิลปินเพลงใน YouTube
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว