Dodawanie kierowania do kampanii wideo

Aby zapewnić pełny i skonsolidowany widok odbiorców oraz uprościć zarządzanie nimi i ich optymalizację, wprowadziliśmy w Google Ads takie ulepszenia:

 • Nowe raporty o odbiorcach
  Szczegółowe raporty o danych demograficznych, segmentach i wykluczeniach odbiorców zostały zebrane w jednym miejscu – na karcie „Odbiorcy” w menu nawigacyjnym po lewej stronie. Odbiorcami możesz też łatwo zarządzać na stronie raportu. Więcej informacji na temat raportów o odbiorcach
 • Nowe terminy
  W raporcie Odbiorcy oraz w Google Ads stosujemy nowe terminy. Na przykład „typy odbiorców” (które obejmują odbiorców podobnych i niestandardowych, odbiorców na rynku oraz odbiorców o podobnych zainteresowaniach) są teraz nazywane „segmentami odbiorców”, a „remarketing” określa się jako „Twoje dane”. Więcej informacji o zmienionych terminach i wyrażeniach określających odbiorców

Szeroki wybór metod kierowania dostępnych w kampaniach pozwala docierać do idealnych odbiorców na podstawie tego, kim są, czym się interesują i jakie treści oglądają.

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać i wykluczać metody kierowania w grupach reklam w kampanii wideo.

Zanim zaczniesz

Jeśli nie znasz metod kierowania dostępnych w kampaniach wideo, zapoznaj się najpierw z artykułem Kierowanie reklam w kampaniach wideo.

Uwaga: kryteria związane z odbiorcami możesz dodawać do reklam wideo na poziomie kampanii (o ile są w niej obsługiwane) w sekcji Zarządzanie odbiorcami.

Pamiętaj, że każda dodana metoda kierowania zawęża je, a nie poszerza.

Instrukcje

Aby dodać kierowanie demograficzne:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu podrzędnym po lewej stronie kliknij kartę Odbiorcy.
 3. W module „Dane demograficzne” kliknij Edytowanie danych demograficznych.
 4. Kliknij Wybierz grupę reklam, a potem wybierz na liście kampanię i grupę reklam. Możesz też wyszukać kampanię lub grupę reklam, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 5. Zaznacz pole wyboru obok segmentu demograficznego, który chcesz uwzględnić w grupie reklam. Możesz aktualizować te segmenty demograficzne:
 6. Kliknij Zapisz dane demograficzne.

Dodawanie szczegółowych danych demograficznych

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu podrzędnym po lewej stronie kliknij Odbiorcy.
 3. W module „Segment odbiorców” kliknij Edytowanie segmentów odbiorców.
 4. Kliknij Wybierz grupę reklam, a potem wybierz na liście kampanię i grupę reklam. Możesz też wyszukać kampanię lub grupę reklam, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 5. Użyj opcji Przeglądaj, aby znaleźć i wybrać segmenty odbiorców, na które chcesz kierować reklamy.
 6. W sekcji „Kim są (szczegółowe dane demograficzne)” kliknij nazwę grupy demograficznej, aby otworzyć listę konkretnych danych demograficznych tej grupy.
  Uwaga: do znalezienia opcji „Kim są (szczegółowe dane demograficzne)” może być konieczne wybranie najpierw opcji „Inne segmenty”.
 7. Zaznacz pole wyboru obok każdych szczegółowych danych demograficznych, które chcesz uwzględnić w grupie reklam.
 8. Kliknij Zapisz.

Dodawanie kierowania na zainteresowania (segment odbiorców o podobnych zainteresowaniach lub segment odbiorców na rynku)

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu podrzędnym po lewej stronie kliknij Odbiorcy.
 3. W module „Segmenty odbiorców” kliknij Edytowanie segmentów odbiorców.
 4. Kliknij Wybierz grupę reklam, a potem wybierz na liście kampanię i grupę reklam. Możesz też wyszukać kampanię lub grupę reklam, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 5. Użyj opcji Przeglądaj, aby znaleźć i wybrać segmenty odbiorców, na które chcesz kierować reklamy.
 6. Dodaj do grupy reklam segment odbiorców o podobnych zainteresowaniach lub segment odbiorców na rynku.
  • Odbiorcy o podobnych zainteresowaniach: w sekcji „Jakie są ich zainteresowania i zwyczaje (podobne zainteresowania)”, zaznacz pole obok każdego segmentu odbiorców o podobnych zainteresowaniach, który chcesz uwzględnić w grupie reklam.
  • Odbiorcy na rynku: w sekcji „Czego szukają lub co planują (odbiorcy na rynku i zdarzenia z życia)” zaznacz pole obok każdego segmentu odbiorców na rynku, który chcesz uwzględnić w grupie reklam.
 7. Kliknij Zapisz.

Dodawanie Twoich segmentów danych i podobnych odbiorców

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu podrzędnym po lewej stronie kliknij Odbiorcy.
 3. W module „Segmenty odbiorców” kliknij Edytowanie segmentów odbiorców.
 4. Kliknij Wybierz grupę reklam, a potem wybierz na liście kampanię i grupę reklam. Możesz też wyszukać kampanię lub grupę reklam, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 5. Użyj opcji Przeglądaj, aby znaleźć i wybrać segmenty odbiorców, na które chcesz kierować reklamy.
 6. W sekcji „W jaki sposób weszli w interakcję z Twoją firmą (Twoje segmenty danych i podobni odbiorcy)” zaznacz pole obok każdego Twojego segmentu danych lub segmentu podobnych odbiorców, który chcesz uwzględnić w grupie reklam.
 7. Kliknij Zapisz.
Jeśli do celów remarketingu wykorzystujesz subskrybentów swoich kanałów muzycznych lub wizyt w YouTube, musisz sprawdzić, czy Twoje konto jest połączone z odpowiednim kanałem. Więcej informacji o zmianach dotyczących kanałów wykonawców muzycznych w YouTube

Dodawanie kierowania na treści

Jeśli Twoja kampania wideo jest nastawiona na generowanie konwersji, ustaw kierowanie na możliwie najszerszym poziomie, aby docierać do nowych, odpowiednich użytkowników, którzy są skłonni do dokonania konwersji. Dodanie kierowania na treść (słowa kluczowe, tematy lub miejsca docelowe) zwykle ogranicza możliwości kampanii w zakresie docierania do użytkowników, w przypadku których prawdopodobieństwo dokonania konwersji jest wysokie. Więcej informacji o optymalizowaniu kampanii pod kątem konwersji

Możesz dodać kierowanie na treści, aby wyświetlać reklamy wideo w przypadku określonych miejsc docelowych, tematów lub słów kluczowych.

Aby skuteczniej docierać do większej liczby potencjalnych klientów, Twoje reklamy będą się teraz wyświetlać przy treściach pasujących do dowolnego z tematów, miejsc docelowych lub słów kluczowych w reklamach displayowych/wideo, na które kierujesz reklamy. Jeśli np. kierujesz reklamy na temat „rowery” i na słowo kluczowe w reklamach displayowych/wideo „rowery”, reklamy będą się wyświetlać przy treściach pasujących do jednego lub drugiego.

Zauważasz też, że wszystkie ustawienia kierowania kontekstowego są teraz zebrane na jednej stronie w Google Ads. Dzięki temu możesz zarządzać w jednym widoku wszystkimi rodzajami kierowania na treści (tematami, miejscami docelowymi, słowami kluczowymi w reklamach displayowych/wideo i wykluczeniami). Ta nowa strona znajduje się w sekcji „Treść” w menu po lewej stronie.

Miejsca docelowe

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu podrzędnym po lewej stronie kliknij kolejno Treść i Miejsca docelowe.
 3. Kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 4. Kliknij Wybierz grupę reklam, a potem wybierz na liście kampanię i grupę reklam. Możesz też wyszukać kampanię lub grupę reklam, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 5. W wyświetlonym polu wybierz rodzaj miejsca docelowego. Pamiętaj, że niektóre rodzaje miejsc docelowych wymagają wyszukania według słowa, wyrażenia, adresu URL lub identyfikatora wideo, zanim dodasz je do grupy reklam:
  • Witryny: umieszcza reklamy w wybranych witrynach. Wymaga wyszukania w polu miejsca docelowego.
  • Kanały YouTube: umieszcza reklamy w wybranych kanałach YouTube. Wymaga wyszukania w polu miejsca docelowego.
  • Lineupy wideo: umieszcza reklamy obok treści dopasowanych do konkretnego kraju, co zwiększa trafność reklam w danej lokalizacji.
  • Filmy w YouTube: umieszcza reklamy w wybranych filmach w YouTube. Wymaga wyszukania w polu miejsca docelowego.
  • Aplikacje: umieszcza reklamy w wybranych aplikacjach. Wymaga wyszukania w polu miejsca docelowego.
  • Kategorie aplikacji: umieszcza reklamy w wybranych aplikacjach, które pasują do danej kategorii (np. „Książki”). Obsługiwane sklepy z aplikacjami to m.in. Apple App Store i Google Play. Jeśli wybierzesz ten rodzaj miejsca docelowego, nie musisz używać pola wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.
 6. Zaznacz pole obok każdego miejsca docelowego, na które chcesz kierować reklamy.
 7. Kliknij Zapisz.
Jeśli kierujesz reklamy na pewne kanały wykonawców muzycznych w YouTube, być może musisz zweryfikować, które filmy zostaną uwzględnione. Więcej informacji o zmianach dotyczących kanałów wykonawców muzycznych w YouTube

Tematy

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu podrzędnym po lewej stronie kliknij Tematy. Być może najpierw musisz w menu kliknąć Więcej, aby potem móc kliknąć Tematy.
 3. Kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 4. Kliknij Wybierz grupę reklam, a potem wybierz na liście kampanię i grupę reklam. Możesz też wyszukać kampanię lub grupę reklam, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 5. Zaznacz pole obok każdego tematu, na który chcesz kierować reklamy.
 6. Kliknij Zapisz.

Słowa kluczowe

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu podrzędnym po lewej stronie kliknij Słowa kluczowe > Słowa kluczowe w reklamach displayowych/wideo.
 3. Kliknij ikonę plusa .
 4. Kliknij Wybierz grupę reklam, a potem wybierz na liście kampanię i grupę reklam. Możesz też wyszukać kampanię lub grupę reklam, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 5. Dodaj słowa kluczowe, na które chcesz kierować reklamy.
  • W polu po lewej stronie wpisz lub wklej słowa kluczowe.
  • Aby zobaczyć propozycje, w polu po prawej stronie wpisz adres strony docelowej lub powiązanej witryny albo słowa lub wyrażenia, które opisują Twój produkt bądź usługę. Google Ads wyświetla tylko te propozycje słów kluczowych, które pasują do Twojej działalności.
 6. Kliknij Zapisz.
Aby wyświetlić sieci, na które jest obecnie kierowana Twoja kampania, skorzystaj w Google Ads z menu „Ustawienia kampanii”. Jeśli chcesz używać słów kluczowych do kierowania reklam na podstawie sygnałów użytkownika, skorzystaj z segmentów niestandardowych.

Dodawanie lokalizacji

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu podrzędnym po lewej stronie kliknij Lokalizacje. Może się okazać, że aby to zrobić, musisz najpierw przewinąć w dół i w menu kliknąć Pokaż więcej.
 3. Kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 4. Kliknij Wybierz kampanię, a potem wybierz kampanię.
 5. Dodaj lokalizację (lub wybierz promień wokół określonej lokalizacji).
  • Lokalizacja: jeśli wybierzesz tę opcję, możesz dodać lokalizacje zbiorczo. Możesz też wpisać tylko jedną lokalizację, na którą chcesz kierować reklamy. Lokalizacjami mogą być miejscowości, kody pocztowe, kraje, województwa, dzielnice, lotniska lub regiony.
  • Promień: możesz ustawić promień obszaru docelowego, na którym chcesz wyświetlać reklamy. Wpisz nazwę miejsca, adres lub współrzędne.
 6. Kliknij Zapisz.

Dodawanie języków

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia kampanii.
 4. W tabeli zaznacz pole obok odpowiedniej kampanii.
 5. Na niebieskim pasku nad tabelą kliknij Edytuj, aby otworzyć menu.
 6. Kliknij Zmień języki.
 7. Wpisz język lub wybierz go z listy.
 8. Kliknij Zastosuj.

Dodawanie kierowania na urządzenia

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia kampanii.
 4. Wybierz kampanię, której ustawienia chcesz zmienić.
 5. Rozwiń sekcję Dodatkowe ustawienia, a potem rozwiń sekcję Urządzenia.
 6. Wybierz odpowiednią opcję kierowania na urządzenia.
  • Wyświetlaj na wszystkich odpowiednich urządzeniach (komputerach, komórkach, tabletach i telewizorach): wyświetla reklamy na wszystkich odpowiednich urządzeniach, które obsługują wybrany typ kampanii wideo. Jest to domyślne ustawienie kierowania na urządzenia.
  • Ustaw kierowanie na określone urządzenia: wyświetla reklamy na określonych urządzeniach (np. tylko na tych z Androidem). Możesz też dodać zaawansowane kierowanie na urządzenia mobilne (np. kierowanie według systemu operacyjnego, modelu urządzenia i operatora komórkowego).
 7. Kliknij Zapisz.

Blokowanie wyświetlania reklam w określonych przypadkach za pomocą wykluczeń

Może się zdarzyć, że reklama nie pasuje do danego tematu lub danej grupy demograficznej. W takim przypadku możesz dodać temat lub grupę demograficzną jako wykluczenie. To dobre wyjście, jeśli np. film jest najbardziej odpowiedni dla konkretnej grupy demograficznej, a Ty chcesz kierować go na określone tematy, wykluczając jednak niektórych widzów.

Wykluczanie kierowania w kampanii wideo lub w grupie reklam

Aby skuteczniej docierać do większej liczby potencjalnych klientów, Twoje reklamy będą się teraz wyświetlać przy treściach pasujących do dowolnego z tematów, miejsc docelowych lub słów kluczowych w reklamach displayowych/wideo, na które kierujesz reklamy. Jeśli np. kierujesz reklamy na temat „rowery” i na słowo kluczowe w reklamach displayowych/wideo „rowery”, reklamy będą się wyświetlać przy treściach pasujących do jednego lub drugiego.

Zauważasz też, że wszystkie ustawienia kierowania kontekstowego są teraz zebrane na jednej stronie w Google Ads. Dzięki temu możesz zarządzać w jednym widoku wszystkimi rodzajami kierowania na treści (tematami, miejscami docelowymi, słowami kluczowymi w reklamach displayowych/wideo i wykluczeniami). Ta nowa strona znajduje się w sekcji „Treść” w menu po lewej stronie.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu podrzędnym po lewej stronie kliknij Odbiorcy.
 3. W module „Wykluczenia” kliknij Edytuj wykluczenia.
 4. Kliknij Wybierz grupę reklam, a następnie wybierz z listy kampanię i grupę reklam. Możesz też wyszukać kampanię lub grupę reklam, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 5. Użyj opcji wyszukiwania i przeglądania, aby znaleźć i wybrać odbiorców, których chcesz wykluczyć.
 6. Zaznacz pole wyboru obok segmentu, który chcesz wykluczyć. Spowoduje to jego usunięcie z kierowania.
 7. Kliknij Zapisz.
Jeśli wykluczasz pewne kanały wykonawców muzycznych w YouTube, być może musisz zweryfikować, które filmy zostaną uwzględnione. Więcej informacji o zmianach dotyczących kanałów wykonawców muzycznych w YouTube
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Osiąganie celów marketingowych dzięki Google Ads

Specjalnie opracowane narzędzia Google Ads pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał marketingu online. Dowiedz się więcej z historii sukcesu innych firm i zobacz, co można osiągnąć za pomocą kampanii dostosowanych do celów.

Rozpocznij

lub zadzwoń pod numer 1 855 500 2754

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067
false