Dodawanie kierowania do kampanii wideo

Szeroki wybór metod kierowania dostępnych w kampaniach pozwala docierać do idealnych odbiorców w oparciu o to, kim są, czym się interesują i jakie treści oglądają.

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać i wykluczać metody kierowania w grupach reklam w kampanii wideo.

Zanim zaczniesz

Jeśli nie znasz metod kierowania dostępnych w kampaniach wideo, zalecamy zapoznać się najpierw z artykułem Kierowanie w kampaniach wideo.

Uwaga: użyj opcji zarządzania odbiorcami, aby dodać kryteria związane z odbiorcami do reklam wideo na poziomie kampanii, o ile są obsługiwane w tej kampanii.

Pamiętaj, że każda dodana metoda kierowania zawęża, a nie rozszerza, kierowanie.

Instrukcje

Dodawanie kierowania demograficznego

 1. W menu po lewej stronie kliknij Dane demograficzne.
 2. Reklamy są domyślnie kierowane na wszystkie grupy demograficzne. Edytuj kryteria demograficzne tylko wtedy, gdy chcesz wyłączyć wyświetlanie reklam wybranym użytkownikom.
 3. W menu u góry strony w sekcji Dane demograficzne kliknij grupę demograficzną, którą chcesz edytować:
  • Wiek
  • Płeć
  • Status rodzicielski
  • Dochód gospodarstwa domowego
  • Kombinacje
  • Wykluczenia
 4. Dodaj (lub wyklucz) określone grupy demograficzne w tabeli, zmieniając kolor kropki. Obok grup demograficznych, na które kierujesz reklamy, pojawi się zielona kropka, a obok wykluczonych – czerwona.

Dodawanie szczegółowych danych demograficznych

 1. W menu po lewej stronie kliknij Odbiorcy.
 2. Kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka.
 3. W sekcji „Wszyscy odbiorcy” kliknij Szczegółowe dane demograficzne.
 4. W sekcji „Szczegółowa dane demograficzne” kliknij nazwę grupy demograficznej, by otworzyć listę konkretnych danych demograficznych tej grupy.
 5. Możesz dodać nowe dane demograficzne, klikając pole wyboru obok każdej grupy odbiorców, którą chcesz dodać.
 6. Powtarzaj kroki 4 i 5, dopóki nie wybierzesz wszystkich szczegółowych danych demograficznych, które chcesz dodać do kampanii.
 7. Kliknij Zapisz, by dodać wybrane dane demograficzne do kampanii.

Aby dodać kierowanie na zainteresowania (odbiorcy o podobnych zainteresowaniach lub odbiorcy na rynku):

 1. W menu po lewej stronie kliknij Odbiorcy.
 2. Kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 3. Możesz utworzyć nowy segment odbiorców lub dodać wcześniej utworzone listy odbiorców do kampanii lub grup reklam. Aby to zrobić, kliknij pole wyboru obok kolumny „Odbiorcy”.
 4. W pozycji „Dodaj do” wybierz „Kampania” lub „Grupa reklam”, w zależności od tego, na jakim poziomie chcesz dodać kierowanie na odbiorców.
 5. Wybierz listę remarketingową, zaznaczając pole obok niej. Aby wybrać wszystkie listy remarketingowe, kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny „Odbiorcy”.
 6. Obok „Dodaj do” kliknij „Wybierz kampanię” lub „Wybierz grupę reklam”, w zależności od wcześniej wybranej opcji „Dodaj do”.
 7. Aby dodać opcję do kampanii:
  1. Wybierz kampanię, którą chcesz kierować na swoją listę.
  2. Wybierz metodę kierowania „Kierowanie”. Więcej informacji o opcjach kierowania znajdziesz w artykule Ustawienia „Kierowanie” i „Obserwacja”.
  3. (Opcjonalnie) Dodaj do kampanii dodatkowych odbiorców o podobnych zainteresowaniach lub odbiorców na rynku.
 8. Aby dodać opcję do grupy reklam:
  1. Wybierz kampanię, a następnie grupę reklam.
  2. Wybierz metodę kierowania „Kierowanie”. Więcej informacji o opcjach kierowania znajdziesz w artykule Ustawienia „Kierowanie” i „Obserwacja”.
  3. (Opcjonalnie) Dodaj do grupy reklam dodatkowych odbiorców o podobnych zainteresowaniach lub odbiorców na rynku.
 9. Kliknij Zapisz.

Dodawanie kierowania na listę remarketingową

 1. W menu po lewej stronie kliknij Odbiorcy.
 2. Kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 3. Możesz dodać wcześniej utworzone listy odbiorców do kampanii lub grup reklam. Aby to zrobić, kliknij pole wyboru obok kolumny „Odbiorcy”.
 4. W pozycji „Dodaj do” wybierz „Kampania” lub „Grupa reklam”, w zależności od tego, na jakim poziomie chcesz dodać kierowanie na odbiorców.
 5. Wybierz listę remarketingową, zaznaczając pole obok niej. Aby wybrać wszystkie listy remarketingowe, kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny „Odbiorcy”.
 6. Obok „Dodaj do” kliknij „Wybierz kampanię” lub „Wybierz grupę reklam”, w zależności od wcześniej wybranej opcji „Dodaj do”.
 7. Aby dodać opcję do kampanii:
  1. Wybierz kampanię, którą chcesz kierować na swoją listę.
  2. Wybierz metodę kierowania „Kierowanie”. Więcej informacji o opcjach kierowania znajdziesz w artykule Ustawienia „Kierowanie” i „Obserwacja”.
  3. (Opcjonalnie) Dodaj do kampanii dodatkowe listy remarketingowe.
 8. Aby dodać opcję do grupy reklam:
  1. Wybierz kampanię, a następnie grupę reklam.
  2. Wybierz metodę kierowania „Kierowanie”. Więcej informacji o opcjach kierowania znajdziesz w artykule Ustawienia „Kierowanie” i „Obserwacja”.
  3. (Opcjonalnie) Dodaj do grupy reklam dodatkowe listy remarketingowe.
 9. Kliknij Zapisz.
Jeśli do celów remarketingu wykorzystujesz subskrybentów swoich kanałów muzycznych lub wizyt w YouTube, musisz sprawdzić, czy Twoje konto jest połączone z odpowiednim kanałem. Więcej informacji o zmianach dotyczących kanałów wykonawców muzycznych w YouTube

Dodawanie kierowania na miejsca docelowe

 1. W menu po lewej stronie kliknij Miejsca docelowe.
 2. Kliknij ikonę plusa .
 3. Dodaj adresy URL lub wyszukaj wybrane miejsca docelowe w YouTube i w sieci reklamowej.
 4. Możesz utworzyć nowe miejsce docelowe lub dodać wcześniej utworzone miejsca docelowe do grup reklam. Aby to zrobić, kliknij pole wyboru obok kolumny „Miejsce docelowe”.
 5. Kliknij ikonę ołówka Edytuj obok pozycji „Wybierz grupę reklam”.
 6. Wybierz kampanię i grupy reklam, do których chcesz dodać kierowanie na miejsca docelowe.
 7. Możesz wybrać kanały YouTube, filmy w YouTube, witryny, aplikacje lub kategorie aplikacji.
 8. Kliknij Zapisz.
Jeśli kierujesz reklamy na pewne kanały wykonawców muzycznych w YouTube, być może musisz zweryfikować, które filmy zostaną uwzględnione. Więcej informacji o zmianach dotyczących kanałów wykonawców muzycznych w YouTube

Dodawanie kierowania na tematy

 1. W menu po lewej stronie kliknij Tematy.
 2. Kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 3. Możesz dodać wcześniej utworzone tematy do kampanii lub grup reklam. Aby to zrobić, kliknij pole wyboru obok kolumny „Temat”.
 4. Kliknij ikonę ołówka Edytuj obok pozycji „Wybierz grupę reklam”.
 5. Wybierz kampanię i grupy reklam, do których chcesz dodać kierowanie na tematy.
 6. Wybierz tematy, które chcesz dodać.
 7. Kliknij Zapisz.

Dodawanie kierowania na słowa kluczowe

 1. W menu po lewej stronie kliknij Słowa kluczowe.
 2. Kliknij ikonę plusa .
 3. Kliknij ikonę ołówka Edytuj obok pozycji „Wybierz grupę reklam”.
 4. Wybierz kampanię i grupy reklam, do których chcesz dodać słowa kluczowe.
 5. Wybierz słowa kluczowe, które chcesz dodać.
  1. Wpisz lub wklej słowa kluczowe w polu po lewej stronie.
  2. Aby zobaczyć propozycje, w polu po prawej stronie wpisz adres strony docelowej lub powiązanej witryny albo słowa lub wyrażenia, które opisują Twój produkt lub usługę. Google Ads pokaże tylko propozycje słów kluczowych pasujące do Twojej działalności.
 6. Kliknij Zapisz.

Kierowanie na słowa kluczowe działa różnie w zależności od sieci, na którą kierujesz reklamy:

 • Wyniki wyszukiwania YouTube: kierujemy reklamy na słowa lub wyrażenia, które użytkownicy wpisują w pasku wyszukiwania w YouTube.
 • Filmy w YouTube i Sieć partnerów wideo w sieci reklamowej: kierujemy reklamy na treści na stronie internetowej (kierowanie kontekstowe).

Aby zobaczyć sieci, na które kierujesz reklamy, wybierz Wszystkie kampanie w menu nawigacyjnym po lewej stronie, a następnie kliknij Ustawienia. W tym miejscu znajdziesz ogólne informacje o ustawieniach kampanii. Jeśli chcesz używać słów kluczowych do kierowania reklam na podstawie sygnałów użytkownika, skorzystaj z list niestandardowych odbiorców o podobnych zamiarach.

Dodawanie lokalizacji

 1. W menu po lewej stronie kliknij Lokalizacje.
 2. Kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 3. Kliknij ikonę ołówka Edytuj obok pozycji „Wybierz kampanię”, a następnie wybierz kampanię, którą chcesz edytować.
 4. W menu u góry strony wybierz, czy chcesz kierować reklamy na określone lokalizacje, czy też chcesz wykluczyć te lokalizacje ze swojej kampanii.
 5. Dodaj odpowiednie lokalizacje lub wybierz promień wokół określonej lokalizacji.
 6. Lokalizacjami mogą być miejscowości, kody pocztowe, kraje, województwa, dzielnice, lotniska lub regiony.
 7. Promienia nie można użyć do wykluczenia kierowania na lokalizację.
 • Kliknij Zapisz.

Dodawanie języków

 1. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 2. Wybierz kampanię, zaznaczając pole obok niej. Aby wybrać wszystkie kampanie, kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny „Kampania”.
 3. Kliknij Edytuj na niebieskim pasku nad tabelą, by otworzyć menu.
 4. Wybierz Zmień języki.
 5. Wpisz język lub wybierz go z listy.
 6. Kliknij Zastosuj.

Dodawanie kierowania na urządzenia

Kampanie wideo:

 1. Zaloguj się w Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie w menu.
 3. Wybierz jedną z kampanii wideo.
 4. Kliknij Urządzenia w menu.
 5. Najedź na typ urządzenia, na które chcesz kierować kampanię.
 6. Kliknij ikonę ołówka w kolumnie „Dost. stawek”.
 7. Wybierz Zwiększ o lub Zmniejsz o w menu.
 8. Określ w procentach, o ile chcesz zwiększyć lub zmniejszyć kierowanie.
 9. Kliknij Zapisz.

Blokowanie wyświetlania reklam w określonych przypadkach za pomocą wykluczeń

Może się zdarzyć, że reklama nie pasuje do danego tematu lub danej grupy demograficznej. W takim przypadku możesz dodać temat lub grupę demograficzną jako wykluczenie. To dobre wyjście, jeśli np. film jest najbardziej odpowiedni dla konkretnej grupy demograficznej, a Ty chcesz kierować go na określone tematy, wykluczając jednak niektórych widzów.

Wykluczanie kierowania w kampanii wideo lub w grupie reklam

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie wideo w panelu użytkownika, a następnie w menu po lewej stronie kliknij Kampanie.
 3. Kliknij ikonę ołówka Edytuj obok kampanii wideo, którą chcesz edytować.
 4. Aby dodać wykluczenie do pojedynczej grupy reklam, wybierz ją na karcie Grupy reklam w menu po lewej stronie.
 5. W menu po lewej stronie wybierz metodę kierowania reklam, do której chcesz dodać wykluczenie: Słowa kluczowe, Odbiorcy, Dane demograficzne, Tematy, Miejsca docelowe lub Lokalizacje.
 6. W menu u góry każdej metody kierowania kliknij „Wykluczenia”.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami dodawania wykluczeń, a następnie kliknij Zapisz.
Jeśli wykluczasz pewne kanały wykonawców muzycznych w YouTube, być może musisz zweryfikować, które filmy zostaną uwzględnione. Więcej informacji o zmianach dotyczących kanałów wykonawców muzycznych w YouTube
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false