Dodavanje ciljanja u videokampanje

Uz široku paletu načina ciljanja koja vam je dostupna za kampanje možete dosegnuti idealnu publiku na temelju toga tko su ti korisnici, što ih zanima ili koji sadržaj pregledavaju.

U ovom se članku objašnjavaju koraci koje trebate poduzeti da biste dodali načine ciljanja u grupe oglasa u videokampanji ili ih izuzeli iz njih.

Prije nego što počnete

Ako niste upoznati s načinima ciljanja koji su vam dostupni za videokampanje, preporučujemo vam da, prije no što počnete, proučite članak O ciljanju za videokampanje.

Važno je znati da će svaki način ciljanja koji dodate suziti, a ne proširiti ciljanje.

Upute

Novi doživljaj Google Adsa sada je isključivi način na koji korisnici mogu upravljati svojim računima. Ako još upotrebljavate prethodni doživljaj AdWordsa, u nastavku odaberite PrethodniSaznajte više

Dodavanje demografskog ciljanja
 1. Otvorite potkarticu Demografski podaci.
  • Napominjemo da se prema zadanim postavkama ciljaju sve demografije. Demografske podatke trebate urediti samo ako ne želite da se tim korisnicima prikazuje vaš oglas.
 2. Na potkartici "Demografski podaci" kliknite potkarticu određene demografske grupe koju želite urediti:
  • Dob
  • Spol
  • Roditeljski status
  • Prihod kućanstva.
 3. Dodajte (ili izuzmite) određene demografske grupe u tablici tako da promijenite status točke. Pored demografskih grupa koje ciljate pojavit će se zelena točka, a pokraj onih koje ste izuzeli pojavit će se crvena točka.

  Napomena: u nekim ćete kampanjama morati kliknuti crveni gumb +PRIHOD KUĆANSTVA da biste dodali to ciljanje.

Dodavanje ciljanja područja interesa (publike sa zajedničkim afinitetima ili publike određenog proizvoda)
 1. Kliknite potkarticu Interesi.
 2. Kliknite +INTERESI da biste dodali publiku određenog proizvoda i publiku sa zajedničkim afinitetima, a zatim kliknite Spremi.
Dodavanje ciljanja popisa za remarketing
 1. Kliknite potkarticu Remarketing.
 2. Kliknite +REMARKETING da biste dodali željene popise za remarketing, a zatim kliknite Spremi.
 3.  
Ako upotrebljavate pretplate na YouTube glazbene kanale ili posjete za remarketing, morat ćete potvrditi da ste povezani s pravim kanalom. Saznajte više
Dodavanje ciljanja položaja
 1. Kliknite potkarticu Položaji.
 2. Na potkartici "Upravljani" kliknite +POLOŽAJI.
 3. Dodajte URL-ove za željene položaje na YouTubeu i prikazivačkoj mreži. Kliknite >> da biste dodali, a zatim kliknite Spremi.
Ako ciljate određene YouTube kanale glazbenika, možda ćete morati potvrditi koji će videozapisi biti uključeni. Saznajte više
Dodavanje ciljanja teme
 1. Kliknite potkarticu Teme.
 2. Kliknite +TEME da biste dodali željene teme, zatim >> da biste dodali, a na kraju kliknite Spremi.
Dodavanje ciljanja ključnih riječi
 1. Otvorite podkarticu Ključne riječi.
 2. Kliknite +KLJUČNE RIJEČI.
 3. Unesite jednu ključnu riječ po retku i kliknite Dodaj ključne riječi da biste dodali unesene ključne riječi ili kliknite Pronađi povezane ključne riječi da biste vidjeli više ideja.
 4. Da biste ih dodali jednu po jednu, kliknite svaku povezanu ključnu riječ. Ili kliknite Skupno dodavanje da biste dodali sve povezane ključne riječi.
 5. Kliknite Spremi.
Dodavanje ostalih vrsta ciljanja kampanje

Ako želite prikazati svoje videooglase korisnicima u određenim zemljama ili regijama, korisnicima koji upotrebljavaju samo određene uređaje (na primjer, mobilne uređaje) ili korisnicima koji govore određeni jezik, morat ćete ciljati oglase prema geografskoj lokaciji, uređaju i jeziku. Ove vrste ciljanja primjenjuju se na razini kampanje.

Napomena: vaše kampanje TrueView smještene su s drugim kampanjama s padajućeg izbornika "Sve kampanje". Odabirom opcije Videokampanje ovaj padajući izbornik možete upotrebljavati da biste pregledali samo svoje kampanje TrueView.

 1. Prijavite se na svoj AdWords račun.
 2. Kliknite karticu Kampanje, a zatim odaberite videokampanju koju želite urediti.
 3. Kliknite karticu Postavke, a zatim kliknite potkarticu Sve postavke.
 4. U odjeljku "Lokacije" kliknite Uredi, odaberite lokaciju korisnika i kliknite Spremi.
 5. U odjeljku "Jezici" kliknite Uredi, odaberite jezik korisnika i kliknite Spremi.
 6. U odjeljku "Uređaji" proširite Napredne opcije mobilnih i tabletnih uređaja, kliknite Uredi i odaberite operativne sustave, modele uređaja, mobilne operatere i opcije Wi-Fi-ja koji se odnose na vaše korisnike, a zatim kliknite Spremi.

Sprječavanje prikazivanja oglasa u određenim slučajevima pomoću izuzimanja

Na kartici "Ciljanje videozapisa" možete vidjeti izvedbu načina ciljanja za svoje oglase. Tamo možete saznati da vaš oglas nije relevantan za određenu temu ili demografsku grupu. Ako se to dogodi, možete dodati tu temu ili demografsku grupu kao izuzetu. To može biti korisno ako je vaš videozapis najrelevantniji određenoj demografskoj grupi i ako želite ciljati određene teme, ali isključiti neke gledatelje.

Izuzimanje ciljanja za videokampanju ili grupu oglasa
 1. Prijavite se na svoj AdWords račun.
 2. Kliknite karticu Kampanje, a zatim odaberite videokampanju koju želite urediti.
 3. Ako želite dodati izuzimanje određenoj grupi oglasa, odaberite željenu grupu oglasa na kartici "Grupe oglasa".
 4. Kliknite karticu Ciljanje videozapisa.
 5. Odaberite način ciljanja u kojem želite izuzeti tako da kliknete potkarticu: Demografski podaci, Interesi, Remarketing, Teme, Položaji ili Ključne riječi.
 6. Slijedite upute na toj potkartici, a zatim kliknite Spremi.
  • Demografski podaci: svaka demografska grupa ima svoju potkarticu. Na tablici pojedine potkartice kliknite zelenu točku pored demografske grupe koju želite isključiti.

   Pored isključenih demografskih skupina pojavit će se crvena točka.

   Napomena

   Da bi se kampanja prikazivala, na svakoj kartici morate odabrati barem jednu demografsku grupu.

  • Interesi, Teme, Ključne riječi, Položaji ili Remarketing: kliknite +IZUZIMANJA ispod tablice, a zatim prebacite na kampanju ili grupu oglasa, ovisno o tome kako želite primijeniti izuzimanje. Na primjer, isključivanjem teme "Vijesti" u kampanji ta će se tema automatski isključiti iz svih grupa oglasa u kampanji.
 7. Kliknite Spremi.
Ako izuzmete određene YouTube kanale glazbenika, možda ćete morati potvrditi koji će videozapisi biti uključeni. Saznajte više
 
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Prethodni Novi