Přidání cílení do kampaní s videoreklamami

Díky širokému spektru dostupných metod cílení můžete reklamy zobrazovat ideálním segmentům publika, a to na základě jejich charakteristik, zájmů a obsahu, který si prohlížejí.

Tento článek popisuje postup, pomocí kterého přidáte nebo naopak vyloučíte metody cílení z reklamních sestav v kampani s videoreklamami.

Než začnete

Pokud nejste obeznámeni s metodami cílení, které se používají u kampaní s videoreklamami, doporučujeme přečíst si nejprve článek Cílení u kampaní s videoreklamami.

Je důležité si uvědomit, že s každou metodou cílení, kterou přidáte, své cílení zužujete, ne rozšiřujete.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Přidání demografického cílení
 1. Klikněte na podkartu Demografické údaje.
  • Ve výchozím nastavení cílíte na všechny demografické údaje. Příslušný demografický údaj upravte pouze tehdy, chcete-li určité uživatele ze zobrazování reklam vyloučit.
 2. V části Demografické údaje klikněte na podkartu konkrétní demografické skupiny, kterou chcete upravit:
  • Věk
  • Pohlaví
  • Rodičovství
  • Příjem domácnosti
 3. Konkrétní demografické skupiny můžete v tabulce přidat (nebo vyloučit) tím, že změníte stav bodu. U demografických skupin, na které cílíte, se zobrazí zelený bod, u vyloučených červený.

  Poznámka: U některých kampaní musíte toto cílení přidat kliknutím na tlačítko +PŘÍJEM DOMÁCNOSTI.

Přidání cílení podle zájmů (podle zájmů nebo s pravděpodobným zájmem o koupi)
 1. Klikněte na podkartu Zájmu.
 2. Klikněte na možnost +ZÁJMY, přidejte segmenty publika s pravděpodobným zájmem o koupi nebo segmenty publika podle zájmů a klikněte na Uložit.
Přidání cílení na remarketingový seznam
 1. Klikněte na podkartu Remarketing.
 2. Klikněte na +REMARKETING, přidejte požadovaný remarketingový seznam a klikněte na Uložit.
 3.  
Používáte-li odběry nebo návštěvy hudebních kanálů na YouTube pro remarketing, bude nutné ověřit, zda jste propojeni se správným kanálem. Další informace
Přidání cílení na umístění
 1. Klikněte na podkartu Umístění.
 2. Na podkartě Zvolené klikněte +UMÍSTĚNÍ.
 3. Přidejte adresy URL nebo vyhledejte požadovaná umístění na YouTube a v Obsahové síti. Klikněte na  >> (tím položky přidáte) a poté na Uložit.
Pokud cílíte na určité kanály hudebních interpretů na YouTube, možná bude nutné ověřit, která videa budou zahrnuta. Další informace
Přidání cílení podle témat
 1. Klikněte podkartu Témata.
 2. Klikněte na +TÉMATA a vyhledejte požadovaná témata, poté je přidejte kliknutím na >> a nakonec klikněte na Uložit.
Přidání cílení na klíčová slova
 1. Klikněte na podkartu Klíčová slova.
 2. Klikněte na tlačítko +KLÍČOVÁ SLOVA.
 3. Zadejte jedno klíčové slovo na řádek a klikněte buď na Přidat klíčová slova, čímž zadaná slova přidáte, nebo na Vyhledat související klíčová slova, čímž zobrazíte další návrhy.
 4. Kliknutím na jednotlivá související klíčová slova je můžete přidávat po jednom. Nebo klikněte na Hromadné přidání a přidejte všechna související klíčová slova.
 5. Klikněte na Uložit.
Přidání dalších typů cílení kampaně

Pokud chcete zobrazovat videoreklamy zákazníkům v konkrétních zemích nebo oblastech, uživatelům konkrétních typů zařízení (např. mobilní telefony) nebo lidem, kteří mluví určitým jazykem, můžete reklamy cílit na geografické oblasti, zařízení nebo jazyk. Tyto typy cílení se používají na úrovni kampaně.

Poznámka: Kampaně s videoreklamami TrueView najdete společně s ostatními kampaněmi v rozbalovací nabídce Všechny kampaně. V ní lze nastavit, aby se vám zobrazovaly pouze kampaně TrueView (vyberte položku Videokampaně).

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně a vyberte kampaň s videoreklamami, kterou chcete upravit.
 3. Klikněte na kartu Nastavení a potom na podkartu Všechna nastavení.
 4. V části Oblasti klikněte na Upravit, zvolte oblast zákazníků a klikněte na Uložit.
 5. V části Jazyky klikněte na Upravit, zvolte jazyk zákazníků a klikněte na Uložit.
 6. V části Zařízení rozbalte Pokročilé možnosti mobilů a tabletů, klikněte na Upravit a zvolte operační systémy, modely zařízení, operátory a možnost Wi-Fi, které chcete u zákazníků použít. Pak klikněte na Uložit.

Vyloučení zobrazování reklam v určitých případech

Na kartě Cílení videoreklam můžete zjistit, jakých výsledků jednotlivé metody cílení dosahovaly. Zjistíte tak třeba, že reklama není relevantní pro určité téma nebo demografickou skupinu. V takovém případě zvažte, zda toto téma nebo skupinu v účtu nepřidat jako vyloučení. Může to být praktické zejména v případě, že je vaše video relevantní hlavně pro specifickou skupinu a chcete cílit na určitá témata, ale vyloučit některé diváky.

Vyloučení cílení u kampaně s videoreklamami nebo u reklamní sestavy
 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně a vyberte kampaň s videoreklamami, kterou chcete upravit.
 3. Pokud chcete přidat vyloučení do konkrétní reklamní sestavy, vyberte tuto reklamní sestavu na kartě Reklamní sestavy.
 4. Klikněte na kartu Cílení videoreklam.
 5. Vyberte metodu cílení, kde chcete nastavit vyloučení, kliknutím na příslušnou podkartu: Demografické údaje, Zájmy, Remarketing, Témata, Umístění nebo Klíčová slova.
 6. Postupujte podle pokynů na této podkartě a pak klikněte na Uložit.
  • Demografické údaje: Každá demografická skupina má vlastní podkartu. V tabulce na jednotlivých podkartách můžete skupiny vyloučit kliknutím na zelenou tečku vedle nich.

   U vyloučených demografických skupin se zobrazí červená tečka.

   Důležité upozornění

   Aby kampaň mohla běžet, musí být na každé kartě vybraná alespoň jedna demografická skupina.

  • Zájmy, Témata, Klíčová slova, Umístění nebo Remarketing: Pod tabulkou klikněte na +VYLOUČENÍ a poté přepněte na kampaň nebo reklamní sestavu – záleží na tom, jak chcete vyloučení použít. Pokud například vyloučíte téma Zprávy na úrovni kampaně, toto téma se automaticky vyloučí ze všech reklamních sestav v dané kampani.
 7. Klikněte na Uložit.
Pokud z cílení vyloučíte určité kanály hudebních interpretů na YouTube, možná bude nutné ověřit, která videa budou zahrnuta. Další informace
 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?