Přidání cílení do kampaní s videoreklamami

Díky nejrůznějším metodám cílení kampaní můžete reklamy zobrazovat ideálnímu publiku, a to na základě jeho charakteristik, zájmů a obsahu, který si prohlíží.

Tento článek popisuje postup, pomocí kterého přidáte nebo naopak vyloučíte metody cílení z reklamních sestav ve videokampaních.

Než začnete

Pokud metody cílení videokampaní neznáte, doporučujeme nejprve přečíst článek Cílení u videokampaní.

Je důležité vědět, že s každou přidanou metodou své cílení zužujete, nikoli rozšiřujete.

Pokyny

Přidání demografického cílení

 1. V nabídce v levé části stránky klikněte na Demografické údaje.
 2. Ve výchozím nastavení cílíte na všechny demografické údaje. Příslušný demografický údaj upravte, pouze pokud chcete určité uživatele ze zobrazování reklam vyloučit.
 3. V nabídce v horní části stránky Demografické údaje klikněte na demografickou skupinu, kterou chcete upravit:
  • Věk
  • Pohlaví
  • Rodičovství
  • Příjem domácnosti
  • Kombinace
  • Vyloučeno
 4. Konkrétní demografické skupiny můžete v tabulce přidat (nebo vyloučit) tím, že změníte stav bodu. U demografických skupin, na které cílíte, se zobrazí zelený bod, u vyloučených červený.

Přidání podrobných demografických údajů

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Publikum.
 2. Klikněte na ikonu tužky .
 3. V části Všechna publika klikněte na možnost Podrobné demografické údaje.
 4. V části Podrobné geografické údaje klikněte na název demografické skupiny. Otevře se seznam konkrétních demografických údajů dané skupiny.
 5. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle jednotlivých publik, jež chcete přidat, můžete nové podrobné demografické segmenty přidat.
 6. Kroky 4 a 5 opakujte, dokud nevyberete všechny podrobné demografické segmenty, které chcete přidat do kampaně.
 7. Kliknutím na Uložit se vybrané demografické segmenty přidají do kampaně.

Přidání cílení podle zájmů (podle zájmů nebo s konkrétním zájmem o koupi)

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Publikum.
 2. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 3. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle sloupce Publikum můžete vytvořit nový segment publika nebo přidat již vytvořené segmenty publika do vašich kampaní či reklamních sestav.
 4. Podle toho, na které úrovni chcete segmenty publika přidat, zvolte v části „Přidat do“ možnost Kampaň nebo Reklamní sestava.
 5. Vyberte remarketingový seznam zaškrtnutím políčka vedle něj. Chcete-li vybrat všechny remarketingové seznamy, zaškrtněte políčko u záhlaví sloupce Publikum.
 6. Vedle položky „Přidat do“ zvolte buď „Vyberte kampaň“, nebo „Vyberte reklamní sestavu“ podle toho, kterou možnost „Přidat do“ jste dříve vybrali.
 7. Pokud přidáváte cílení do kampaně:
  1. Vyberte kampaň, kterou chcete cílit na seznam.
  2. Pod položkou Cílení vyberte metodu. Další informace o možnostech cílení najdete v článku Nastavení cílení a pozorování kampaní v Obsahové síti.
  3. (Nepovinné) Přidejte do kampaně další segmenty publika podle zájmů nebo s pravděpodobným zájmem.
 8. Pokud přidáváte cílení do reklamní sestavy:
  1. Vyberte kampaň a pak reklamní sestavu.
  2. Pod položkou Cílení vyberte metodu. Další informace o možnostech cílení najdete v článkuNastavení cílení a pozorování kampaní v Obsahové síti.
  3. (Nepovinné) Přidejte do reklamní sestavy další segmenty publika podle zájmů nebo s pravděpodobným zájmem.
 9. Klikněte na Uložit.

Přidání cílení na remarketingový seznam

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Publikum.
 2. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 3. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle sloupce Publikum můžete do svých kampaní či reklamních sestav přidat dříve vytvořené segmenty publika.
 4. Podle toho, na které úrovni chcete segmenty publika přidat, zvolte v části „Přidat do“ možnost Kampaň nebo Reklamní sestava.
 5. Vyberte remarketingový seznam zaškrtnutím políčka vedle něj. Chcete-li vybrat všechny remarketingové seznamy, zaškrtněte políčko u záhlaví sloupce Publikum.
 6. Vedle položky „Přidat do“ zvolte buď „Vyberte kampaň“, nebo „Vyberte reklamní sestavu“ podle toho, kterou možnost „Přidat do“ jste dříve vybrali.
 7. Pokud přidáváte cílení do kampaně:
  1. Vyberte kampaň, kterou chcete cílit na seznam.
  2. Pod položkou Cílení vyberte metodu. Další informace o možnostech cílení najdete v článkuNastavení cílení a pozorování kampaní v Obsahové síti.
  3. (Nepovinné) Přidejte do kampaně další remarketingové seznamy.
 8. Pokud přidáváte cílení do reklamní sestavy:
  1. Vyberte kampaň a pak reklamní sestavu.
  2. Pod položkou Cílení vyberte metodu. Další informace o možnostech cílení najdete v článkuNastavení cílení a pozorování kampaní v Obsahové síti.
  3. (Nepovinné) Přidejte do reklamní sestavy další remarketingové seznamy.
 9. Klikněte na Uložit.
Používáte-li odběry nebo návštěvy hudebních kanálů na YouTube pro remarketing, bude nutné ověřit, zda jste propojeni se správným kanálem. Další informace

Přidání cílení na umístění

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Umístění.
 2. Klikněte na ikonu plus .
 3. Přidejte adresy URL nebo vyhledejte požadovaná umístění na YouTube a v Obsahové síti.
 4. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle sloupce Umístění můžete vytvořit nové umístění nebo do sestav přidat ta stávající.
 5. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle pokynu „Vyberte reklamní sestavu“.
 6. Vyberte kampaň a reklamní sestavy, do nichž chcete přidat cílení na umístění.
 7. Můžete vybírat z kanálů YouTube, videí YouTube, webových stránek, aplikací a kategorií aplikací.
 8. Klikněte na Uložit.
Pokud cílíte na určité kanály hudebních interpretů na YouTube, možná bude nutné ověřit, která videa budou zahrnuta. Další informace

Přidání cílení podle témat

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Témata.
 2. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 3. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle sloupce Téma můžete do kampaní či sestav přidat dříve vytvořené segmenty publika.
 4. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle pokynu „Vyberte reklamní sestavu“.
 5. Vyberte kampaň a reklamní sestavy, do nichž chcete cílení na téma přidat.
 6. Vyberte témata, která chcete přidat.
 7. Klikněte na Uložit.

Přidání cílení na klíčová slova

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Klíčová slova.
 2. Klikněte na ikonu plus .
 3. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle pokynu „Vyberte reklamní sestavu“.
 4. Vyberte kampaň a reklamní sestavy, do nichž chcete klíčová slova přidat.
 5. Vyberte klíčová slova, která chcete přidat.
 6. Klíčová slova napište nebo vložte do pole vlevo.
 7. Chcete-li nějaké návrhy, zadejte do pole vpravo název vaší vstupní stránky, název souvisejících webových stránek, popřípadě slova či sousloví popisující váš produkt nebo službu. Služba Google Ads zobrazí pouze ta klíčová slova, která jsou pro vaši firmu relevantní.
 • Klikněte na Uložit.
 • Cílení na klíčová slova bude fungovat rozdílně, podle toho, na které sítě cílíte:

  • Výsledky vyhledávání na YouTube: Cílíme na slovo nebo sousloví, které lidé používají při vyhledávání na YouTube.
  • Videa na YouTube a partneři Googlu pro video v Obsahové síti: Cílíme na obsah webu (kontextové cílení).

  Chcete-li zobrazit sítě, na které momentálně cílíte, vyberte v navigační nabídce vlevo možnost Všechny kampaně a klikněte na Nastavení. Získáte tak přehled o nastavení ve všech svých kampaních. Pokud chcete cílit pomocí klíčových slov na základě signálů uživatelů, můžete použít vlastní publika podle záměru.

  Přidání lokalit

  1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Lokality.
  2. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
  3. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle pokynu „Vyberte kampaň“ a zvolte kampaň, kterou chcete upravit.
  4. V nabídce v horní části si můžete vybrat, zda chcete na určité lokality ve vaší kampani cílit, nebo je z cílení vyloučit.
  5. Přidejte požadované lokality nebo zadejte vzdálenost od určitého místa.
  6. Lokality mohou být města, oblasti podle PSČ, země, okresy, státy, okrsky, letiště nebo regiony.
  7. Volba vzdálenosti od místa není k dispozici pro vyloučení lokality z cílení.
 • Klikněte na Uložit.
 • Přidání jazyků

  1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Nastavení.
  2. Vyberte kampaň zaškrtnutím políčka vedle jejího názvu. Pro výběr všech kampaní klikněte na zaškrtávací políčko vedle záhlaví sloupce Kampaň.
  3. V modré liště nad tabulkou vyberte možnost Upravit, čímž otevřete rozbalovací nabídku.
  4. Vyberte možnost Změnit jazyky.
  5. Zadejte nebo vyberte některý jazyk.
  6. Klikněte na Použít.

  Přidání cílení na zařízení

  Videokampaně:

  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. V nabídce stránek klikněte na Kampaně.
  3. Vyberte videokampaň.
  4. V nabídce stránek klikněte na Zařízení.
  5. Umístěte ukazatel myši na typ zařízení, na které chcete cílit.
  6. Ve sloupci úpr. nabídky klikněte na ikonu tužky.
  7. V rozbalovací nabídce vyberte možnosti Zvýšit nebo Snížit.
  8. Zadejte procento, o které chcete cílení upravit.
  9. Klikněte na Uložit.

  Vyloučení zobrazování reklam v určitých případech

  Zjistíte tak třeba, že reklama není relevantní pro určité téma nebo demografickou skupinu. V takovém případě zvažte, zda toto téma nebo skupinu v účtu nepřidat jako vyloučení. Může to být praktické zejména v případě, že je vaše video relevantní hlavně pro specifickou skupinu a chcete cílit na určitá témata, ale vyloučit některé diváky.

  Vyloučení cílení u kampaně nebo reklamní sestavy s videoreklamami

  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. V navigačním panelu klikněte na volbu Videokampaně a v nabídce stránky vlevo na položku Kampaně.
  3. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle požadované videokampaně.
  4. Pokud chcete k některé reklamní sestavě přidat vyloučení, vyberte požadovanou sestavu v nabídce vlevo v Reklamních sestavách.
  5. V nabídce stránky vlevo vyberte metodu cílení, ke které chcete výjimku přidat, tedy Klíčová slova, Publikum, Demografické údaje, Témata, Umístění nebo Lokality.
  6. V nabídce stránky klikněte nad každou z metod cílení na možnost Vyloučit.
  7. Tímto způsobem přidávejte vyloučení. Až budete hotovi, klikněte na Uložit.
  Pokud z cílení vyloučíte určité kanály hudebních interpretů na YouTube, možná bude nutné ověřit, která videa budou zahrnuta. Další informace
  Pomohly vám tyto informace?
  Jak bychom článek mohli vylepšit?

  Potřebujete další pomoc?

  Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory