Přidání cílení do kampaní s videoreklamami

Chceme vám poskytovat komplexní a ucelený pohled na vaše publika a zjednodušit jejich správu a optimalizaci. Proto službu Google Ads vylepšujeme:

 • Nové přehledy publika
  Podrobné přehledy demografických údajů, segmentů a vyloučených segmentů publika jsou nyní konsolidovány na jednom místě: na kartě Publika v levé nabídce navigace stránkami. Na této stránce s přehledy můžete publika snadno spravovat. Další informace o přehledech publika
 • Nové pojmy
  V přehledech publika i jinde ve službě Google Ads jsme začali používat nové pojmy. Například typy publika (včetně podobného, vlastního, s pravděpodobným zájmem o koupi a podle zájmů) se nyní nazývají segmenty publika a remarketing se nyní označuje jako vaše data. Další informace o aktualizovaných pojmech a termínech souvisejících s publikem

Díky nejrůznějším metodám cílení kampaní můžete reklamy zobrazovat ideálnímu publiku, a to na základě jeho charakteristik, zájmů a obsahu, který si prohlíží.

Tento článek popisuje postup, pomocí kterého přidáte nebo naopak vyloučíte metody cílení z reklamních sestav ve videokampaních.

Než začnete

Pokud metody cílení videokampaní neznáte, doporučujeme nejprve přečíst článek Cílení u videokampaní.

Poznámka: Podporuje-li vaše kampaň kritéria publika, můžete je na úrovni kampaně přidat ke svým videoreklamám. Využijte k tomu Správce publik.

Je důležité vědět, že s každou přidanou metodou své cílení zužujete, nikoli rozšiřujete.

Pokyny

Přidání demografického cílení

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V levé nabídce stránek klikněte na kartu Publika.
 3. V modulu Demografické údaje vyberte Upravit demografické údaje.
 4. Klikněte na možnost Vyberte reklamní sestavu a v zobrazeném seznamu zvolte kampaň a reklamní sestavu. Kampaň nebo reklamní sestavu, kterou chcete aktualizovat, můžete také vyhledat.
 5. Zaškrtněte políčko vedle konkrétního demografického segmentu, který chcete do sestavy zahrnout. Můžete aktualizovat tyto demografické segmenty:
 6. Klikněte na Uložit demografické údaje.

Přidání podrobných demografických údajů

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo vyberte položku Publika.
 3. V modulu Segmenty publika vyberte Upravit segmenty publika.
 4. Klikněte na možnost Vyberte reklamní sestavu a v zobrazeném seznamu zvolte kampaň a reklamní sestavu. Kampaň nebo reklamní sestavu, kterou chcete aktualizovat, můžete také vyhledat.
 5. Pomocí možnosti Procházet vyhledejte a vyberte segmenty, na které chcete cílit.
 6. V části „Kdo jsou (Podrobné demografické údaje)“ klikněte na název demografické skupiny. Otevře se seznam konkrétních demografických údajů dané skupiny.
  Poznámka: Je možné, že budete nejprve muset vybrat „Jiné segmenty“, aby se zobrazila možnost „Kdo jsou (podrobné demografické údaje)“.
 7. Zaškrtněte políčko u každého podrobného demografického údaje, který chcete do reklamní sestavy zahrnout.
 8. Klikněte na Uložit.

Přidání cílení podle zájmů (obecných zájmů nebo segmentů podle zájmu o koupi)

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo vyberte položku Publika.
 3. V modulu Segmenty publika vyberta Upravit segmenty publika.
 4. Klikněte na možnost Vyberte reklamní sestavu a v zobrazeném seznamu zvolte kampaň a reklamní sestavu. Kampaň nebo reklamní sestavu, kterou chcete aktualizovat, můžete také vyhledat.
 5. Pomocí možnosti Procházet vyhledejte a vyberte segmenty, na které chcete cílit.
 6. Do reklamní sestavy přidejte segment podle obecných zájmů nebo podle zájmu o koupi.
  • Podle obecných zájmů: V sekci „Jaké jsou jejich zájmy a zvyky“ zaškrtněte políčko u každého zájmového segmentu, který chcete do reklamní sestavy zahrnout.
  • Podle zájmu o koupi: V sekci „O co se aktivně zajímají a co plánují (Pravděpodobný zájem o koupi a životní události)“ zaškrtněte políčko u všech segmentů podle zájmu o koupi, které chcete do reklamní sestavy zahrnout.
 7. Klikněte na Uložit.

Přidejte své údaje a podobné segmenty

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo vyberte položku Publika.
 3. V modulu Segmenty publika vyberta Upravit segmenty publika.
 4. Klikněte na možnost Vyberte reklamní sestavu a v zobrazeném seznamu zvolte kampaň a reklamní sestavu. Kampaň nebo reklamní sestavu, kterou chcete aktualizovat, můžete také vyhledat.
 5. Pomocí možnosti Procházet vyhledejte a vyberte segmenty, na které chcete cílit.
 6. V části „Jak s vaší firmou přišli do styku (Vaše údaje a podobné segmenty)“ zaškrtněte políčka u všech údajů nebo podobných segmentů, které chcete do reklamní sestavy zahrnout.
 7. Klikněte na Uložit.
Používáte-li v remarketingu odběratele nebo návštěvy hudebních kanálů na YouTube, bude nutné ověřit, zda jste propojeni se správným kanálem. Další informace o změnách u kanálů hudebních interpretů na YouTube

Přidání cílení na obsah

Když je videokampaň zaměřena na konverze, stanovte co nejširší cílení, abyste oslovili nové a relevantní diváky, u kterých je vysoká pravděpodobnost konverze. Především platí, že přidání cílení na obsah (klíčová slova, témata nebo umístění) obvykle omezí schopnost kampaně oslovit diváky, u kterých je vysoká pravděpodobnost konverze. Další informace o optimalizaci kampaní s ohledem na konverze

Cílení na obsah umožňuje, aby se vaše videoreklamy zobrazovaly u konkrétních umístění, témat nebo klíčových slov.

Umístění

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Umístění.
 3. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 4. Klikněte na možnost Vyberte reklamní sestavu a v zobrazeném seznamu zvolte kampaň a reklamní sestavu. Kampaň nebo reklamní sestavu, kterou chcete aktualizovat, můžete také vyhledat.
 5. V poli, které se objeví, vyberte typ umístění. Některé typy vyžadují, abyste umístění před jeho vložením do reklamní sestavy vyhledali podle slova, fráze, adresy URL nebo ID videa:
  • Weby: Umístí reklamy na určené webové stránky. Web je třeba vyhledat v rámečku umístění.
  • Kanály na YouTube: Umístí reklamy do určených kanálů YouTube. Kanál je třeba vyhledat v rámečku umístění.
  • Sestavy videí: Umístěním reklam vedle obsahu pro konkrétní země zvýšíte místní relevanci.
  • Videa YouTube: Umístí reklamy do určených videí YouTube. Video je třeba vyhledat v rámečku umístění.
  • Aplikace: Umístí reklamy do určených aplikací. Aplikaci je třeba vyhledat v rámečku umístění.
  • Kategorie aplikací: Umístí reklamy do aplikací, které spadají do určené kategorie (například „Knihy“). Mezi způsobilé obchody s aplikacemi patří Apple App Store a Google Play. V případě tohoto typu umístění není třeba výsledky dále zužovat pomocí vyhledávacího pole.
 6. Zaškrtněte políčka u všech umístění, na která chcete cílit.
 7. Klikněte na Uložit.
Pokud cílíte na určité kanály hudebních interpretů na YouTube, možná bude nutné ověřit, která videa budou zahrnuta. Další informace o změnách u kanálů hudebních interpretů na YouTube

Témata

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránky vlevo vyberte položku Témata. (Možná budete nejdříve muset v nabídce stránek vybrat možnost Další a až pak budete moci vybrat Témata.)
 3. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 4. Klikněte na možnost Vyberte reklamní sestavu a v zobrazeném seznamu zvolte kampaň a reklamní sestavu. Kampaň nebo reklamní sestavu, kterou chcete aktualizovat, můžete také vyhledat.
 5. Zaškrtněte políčka utémat, na která chcete cílit.
 6. Klikněte na Uložit.

Klíčová slova

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránky vlevo vyberte možnost Klíčová slova > Klíčová slova pro obsahové reklamy / videoreklamy.
 3. Klikněte na ikonu plus .
 4. Klikněte na možnost Vyberte reklamní sestavu a v zobrazeném seznamu zvolte kampaň a reklamní sestavu. Kampaň nebo reklamní sestavu, kterou chcete aktualizovat, můžete také vyhledat.
 5. Přidejte klíčová slova, na která chcete cílit.
  • Klíčová slova napište nebo vložte do pole vlevo.
  • Chcete-li nějaké návrhy, zadejte do pole vpravo název vaší vstupní stránky, název souvisejících webových stránek, popřípadě slova či sousloví popisující váš produkt nebo službu. Služba Google Ads zobrazuje návrhy pouze takových klíčových slov, která jsou pro vaši firmu relevantní.
 6. Klikněte na Uložit.
Cílení na klíčová slova bude fungovat rozdílně, podle toho, na které sítě cílíte:
 • Výsledky vyhledávání na YouTube: Cílíme na slovo nebo sousloví, které lidé používají při vyhledávání na YouTube.
 • Videa na YouTube a partneři Googlu pro video v Obsahové síti: Cílíme na obsah webu (kontextové cílení).
Pokud chcete zobrazit sítě, na které kampaň aktuálně cílí, přejděte v Google Ads do nabídky nastavení kampaně. Pokud chcete cílit pomocí klíčových slov na základě signálů uživatelů, můžete použít vlastní segmenty.

Přidání lokalit

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránky vlevo vyberte položku Lokality. (Možná budete nejdříve muset v nabídce stránek vybrat možnost Další a až pak budete moci vybrat Lokality.)
 3. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 4. Klikněte na Vyberte kampaň a zvolte kampaň.
 5. Přidejte lokalitu (nebo okruh kolem určitého místa).
  • Lokalita: Pokud vyberete tuto možnost, můžete lokality přidat hromadně. Pokud ne, zadejte jen jednu lokalitu, na kterou chcete cílit. Lokality mohou být města, oblasti podle PSČ, země, okresy, státy, okrsky, letiště nebo regiony.
  • Okruh: Můžete nastavit okruh cílení, ve kterém chcete zobrazovat reklamy. Zadejte název místa, adresu nebo souřadnice.
 6. Klikněte na Uložit.

Přidání jazyků

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Nastavení.
 3. Vyberte Nastavení kampaně
 4. Zaškrtněte v tabulce políčko u kampaně.
 5. V modré liště nad tabulkou vyberte možnost Upravit, čímž otevřete rozbalovací nabídku.
 6. Vyberte možnost Změnit jazyky.
 7. Zadejte nebo vyberte některý jazyk.
 8. Klikněte na Použít.

Přidání cílení na zařízení

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránky vlevo vyberte položku Nastavení.
 3. Vyberte Nastavení kampaně
 4. Vyberte kampaň, kterou chcete aktualizovat.
 5. Rozbalte sekci Další nastavení a potom rozbalte sekci Zařízení.
 6. Vyberte požadovanou možnost cílení na zařízení.
  • Zobrazovat na všech vhodných zařízeních (počítače, mobily, tablety a televizní obrazovky): Reklamy se budou zobrazovat na všech vhodných zařízeních, která podporují váš typ videokampaně. Toto je výchozí nastavení cílení na zařízení.
  • Nastavte cílení na konkrétní zařízení: Reklamy se budou zobrazovat na konkrétních zařízeních (například pouze na zařízeních se systémem Android). Můžete také přidat pokročilé cílení na mobilní zařízení (například cílení podle operačního systému, modelů zařízení a poskytovatele bezdrátové sítě).
 7. Klikněte na Uložit.

Vyloučení zobrazování reklam v určitých případech

Zjistíte tak třeba, že reklama není relevantní pro určité téma nebo demografickou skupinu. V takovém případě zvažte, zda toto téma nebo skupinu v účtu nepřidat jako vyloučení. Může to být praktické zejména v případě, že je vaše video relevantní hlavně pro specifickou skupinu a chcete cílit na určitá témata, ale vyloučit některé diváky.

Vyloučení cílení u kampaně nebo reklamní sestavy s videoreklamami

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo vyberte položku Publika.
 3. V modulu Vyloučení vyberte Upravit vyloučení.
 4. Klikněte na možnost „Vyberte reklamní sestavu“ a v zobrazeném seznamu zvolte kampaň a reklamní sestavu. Kampaň nebo reklamní sestavu, kterou chcete aktualizovat, můžete také vyhledat.
 5. Pomocí možností Hledání a Procházet vyhledejte a vyberte segmenty, které chcete vyloučit.
 6. Zaškrtněte políčko vedle segmentu, který chcete vyloučit. Tím ho odstraníte z cílení.
 7. Klikněte na Uložit.
Pokud z cílení vyloučíte určité kanály hudebních interpretů na YouTube, možná bude nutné ověřit, která videa budou zahrnuta. Další informace o změnách u kanálů hudebních interpretů na YouTube
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false