Přidání cílení do kampaní s videoreklamami

Díky širokému spektru dostupných metod cílení můžete reklamy zobrazovat ideálním segmentům publika, a to na základě jejich charakteristik, zájmů a obsahu, který si prohlížejí.

Tento článek popisuje postup, pomocí kterého přidáte nebo naopak vyloučíte metody cílení z reklamních sestav v kampani s videoreklamami.

Než začnete

Pokud nejste obeznámeni s metodami cílení, které se používají u kampaní s videoreklamami, doporučujeme přečíst si nejprve článek Cílení u kampaní s videoreklamami.

Je důležité si uvědomit, že s každou metodou cílení, kterou přidáte, své cílení zužujete, ne rozšiřujete.

Pokyny

Přidání demografického cílení

 1. V nabídce v levé části stránky klikněte na Demografické údaje.
  • Ve výchozím nastavení cílíte na všechny demografické údaje. Příslušný demografický údaj upravte pouze tehdy, když chcete určité uživatele ze zobrazování reklam vyloučit.
 2. V nabídce v horní části stránky Demografické údaje klikněte na tu demografickou skupinu, kterou chcete upravit:
  • Věk
  • Pohlaví
  • Rodičovství
  • Příjem domácnosti
  • Kombinace
  • Vyloučeno
 3. Konkrétní demografické skupiny můžete v tabulce přidat (nebo vyloučit) tím, že změníte stav bodu. U demografických skupin, na které cílíte, se zobrazí zelený bod, u vyloučených červený.

Přidání podrobných demografických údajů

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Publikum.
 2. Klikněte na ikonu tužky .
 3. V části Všechna publika klikněte na možnost Podrobné demografické údaje.
 4. V části Podrobné geografické údaje klikněte na název demografické skupiny. Otevře se seznam konkrétních demografických údajů dané skupiny.
 5. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle jednotlivých publik, jež chcete přidat, můžete nové podrobné demografické segmenty přidat.
 6. Kroky 4 a 5 opakujte, dokud nevyberete všechny podrobné demografické segmenty, které chcete přidat do kampaně.
 7. Kliknutím na Uložit se vybrané demografické segmenty přidají do kampaně.

Přidání cílení podle zájmů (podle zájmů nebo s konkrétním zájmem o koupi)

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Publikum.
 2. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 3. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle sloupce Publikum můžete vytvořit nový segment publika nebo přidat již vytvořené segmenty publika do vašich kampaní či reklamních sestav. 
 4. Podle toho, na které úrovni chcete segmenty publika přidat, zvolte v části „Přidat do“ možnost Kampaň nebo Reklamní sestava.
 5. Vyberte remarketingový seznam zaškrtnutím políčka vedle něj. Chcete-li vybrat všechny remarketingové seznamy, zaškrtněte políčko u záhlaví sloupce Publikum.
 6. Vedle položky „Přidat do“ zvolte buď „Vyberte kampaň“, nebo „Vyberte reklamní sestavu“ podle toho, kterou možnost „Přidat do“ jste dříve vybrali. 
 7. V případě přidání do kampaně:
  1. Vyberte kampaň, na kterou chcete cílit svůj seznam.
  2. Jako způsob cílení vyberte Cílení. Další informace o možnostech cílení naleznete v tématu O cílení a pozorování kampaní v Obsahové síti.
  3. (Nepovinné) Přidejte do své kampaně další segmenty publika podle zájmů nebo s pravděpodobným zájmem o koupi.
 8. V případě přidání do reklamní sestavy:
  1. Vyberte kampaň a dále reklamní sestavu.
  2. Jako způsob cílení vyberte Cílení. Další informace o možnostech cílení naleznete v tématu O cílení a pozorování kampaní v Obsahové síti.
  3. (Nepovinné) Přidejte do své reklamní sestavy další segmenty publika podle zájmů nebo s pravděpodobným zájmem o koupi.
 9. Klikněte na Uložit.

Přidání cílení na remarketingový seznam

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Publikum.
 2. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 3. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle sloupce Publikum můžete do svých kampaní či reklamních sestav přidat dříve vytvořené segmenty publika. 
 4. Podle toho, na které úrovni chcete segmenty publika přidat, zvolte v části „Přidat do“ možnost Kampaň nebo Reklamní sestava.
 5. Vyberte remarketingový seznam zaškrtnutím políčka vedle něj. Chcete-li vybrat všechny remarketingové seznamy, zaškrtněte políčko u záhlaví sloupce Publikum.
 6. Vedle položky „Přidat do“ zvolte buď „Vyberte kampaň“, nebo „Vyberte reklamní sestavu“ podle toho, kterou možnost „Přidat do“ jste dříve vybrali. 
 7. V případě přidání do kampaně:
  1. Vyberte kampaň, na kterou chcete cílit svůj seznam.
  2. Jako způsob cílení vyberte Cílení. Další informace o možnostech cílení naleznete v tématu O cílení a pozorování kampaní v Obsahové síti.
  3. (Volitelné) Přidejte do svých kampaně další remarketingové seznamy.
 8. V případě přidání do reklamní sestavy:
  1. Vyberte kampaň a dále reklamní sestavu.
  2. Jako způsob cílení vyberte Cílení. Další informace o možnostech cílení naleznete v tématu O cílení a pozorování kampaní v Obsahové síti.
  3. (Volitelné) Přidejte do své reklamní sestavy další remarketingové seznamy.
 9. Klikněte na Uložit.
Používáte-li odběry nebo návštěvy hudebních kanálů na YouTube pro remarketing, bude nutné ověřit, zda jste propojeni se správným kanálem. Další informace

Přidání cílení na umístění

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Umístění.
 2. Klikněte na ikonu se znaménkem plus .
 3. Přidejte adresy URL nebo vyhledejte požadovaná umístění na YouTube a v Obsahové síti.
 4. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle sloupce Umístění můžete vytvořit nové umístění, nebo do svých reklamních sestav přidat již vytvořená umístění.
 5. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle pokynu „Vyberte reklamní sestavu“.
 6. Vyberte kampaň a reklamní sestavy, pro které chcete přidat cílení na umístění. 
 7. Můžete vybírat z kanálů YouTube, videí YouTube, webových stránek, aplikací a kategorií aplikací. 
 8. Klikněte na Uložit.
Pokud cílíte na určité kanály hudebních interpretů na YouTube, možná bude nutné ověřit, která videa budou zahrnuta. Další informace

Přidání cílení podle témat

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Témata.
 2. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 3. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle sloupce Téma můžete do svých kampaní či reklamních sestav přidat dříve vytvořené segmenty publika. 
 4. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle pokynu „Vyberte reklamní sestavu“.
 5. Vyberte kampaň a reklamní sestavy, pro které chcete přidat cílení na téma. 
 6. Vyberte témata, která chcete přidat. 
 7. Klikněte na Uložit.

Přidání cílení na klíčová slova

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Klíčová slova.
 2. Klikněte na ikonu se znaménkem plus .
 3. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle pokynu „Vyberte reklamní sestavu“.
 4. Vyberte kampaň a reklamní sestavy, do nichž chcete klíčová slova přidat.
 5. Vyberte klíčová slova, která chcete přidat.
  1. Klíčová slova napište nebo vložte do pole vlevo.
  2. Chcete-li nějaké návrhy, zadejte do pole vpravo název vaší vstupní stránky, název souvisejících webových stránek, popřípadě slova či sousloví popisující váš produkt nebo službu. Služba Google Ads zobrazí pouze ta klíčová slova, která jsou pro vaši firmu relevantní.
 6. Klikněte na Uložit.

Cílení na klíčová slova bude fungovat rozdílně, podle toho, na které sítě cílíte:

 • Výsledky vyhledávání na YouTube: Cílení na slovo nebo sousloví, které lidé používají při vyhledávání na YouTube.
 • Videa na YouTube a partneři Googlu pro video v Obsahové síti: Cílení na obsah webu (kontextové cílení).

Chcete-li zobrazit sítě, na které momentálně cílíte, vyberte v navigační nabídce vlevo možnost Všechny kampaně a poté klikněte na Nastavení. Získáte tak přehled o nastavení ve všech svých kampaních. Pokud máte zájem o cílení pomocí klíčových slov na základě signálů uživatelů, můžete použít vlastní publika podle záměru.

Přidání lokalit

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Lokality.
 2. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 3. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle pokynu „Vyberte kampaň“ a zvolte kampaň, kterou chcete upravit.
 4. V nabídce v horní části si můžete vybrat, zda chcete na určité lokality ve vaší kampani cílit, nebo je z cílení vyloučit.
 5. Přidejte požadované lokality nebo zadejte vzdálenost od určitého místa. 
  1. Lokality mohou být města, oblasti podle PSČ, země, okresy, státy, okrsky, letiště nebo regiony. 
  2. Volba vzdálenosti od místa není k dispozici pro vyloučení lokality z cílení.
 6. Klikněte na Uložit.

Přidání jazyků

 1. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Nastavení.
 2. Vyberte kampaň zaškrtnutím políčka vedle jejího názvu. Pro výběr všech kampaní klikněte na zaškrtávací políčko vedle záhlaví sloupce Kampaň.
 3. V modré liště nad tabulkou vyberte možnost Upravit, čímž otevřete rozbalovací nabídku.
 4. Vyberte možnost Změnit jazyky.
 5. Zadejte nebo vyberte některý jazyk.
 6. Klikněte na Použít.

Přidání cílení na zařízení

U videokampaní:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek klikněte na Kampaně.
 3. Vyberte jednu ze svých videokampaní.
 4. V nabídce stránek klikněte na Zařízení.
 5. Umístěte ukazatel myši na typ zařízení, na které chcete cílit.
 6. Ve sloupci úpr. nabídky klikněte na ikonu tužky.
 7. V rozbalovací nabídce vyberte možnosti Zvýšit nebo Snížit.
 8. Zadejte procento, o které chcete cílení upravit.
 9. Klikněte na Uložit.

Vyloučení zobrazování reklam v určitých případech

Zjistíte tak třeba, že reklama není relevantní pro určité téma nebo demografickou skupinu. V takovém případě zvažte, zda toto téma nebo skupinu v účtu nepřidat jako vyloučení. Může to být praktické zejména v případě, že je vaše video relevantní hlavně pro specifickou skupinu a chcete cílit na určitá témata, ale vyloučit některé diváky.

Vyloučení cílení u kampaně s videoreklamami nebo u reklamní sestavy

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigačním panelu klikněte na volbu Videokampaně a poté klikněte na položku Kampaně v nabídce stránky vlevo.
 3. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle videokampaně, kterou chcete upravit.
 4. Pokud chcete k některé konkrétní reklamní sestavě přidat vyloučení, vyberte v Reklamních sestavách v nabídce stránky vlevo tu reklamní sestavu, kterou chcete upravit.
 5. V nabídce stránky vlevo vyberte metodu cílení, ke které chcete výjimku přidat, tedy Klíčová slova, Publikum, Demografické údaje, Témata, Umístění, nebo Lokality.
 6. V nabídce stránky klikněte nad každou z metod cílení na možnost Vyloučit.
 7. Tímto způsobem přidávejte vyloučení. Až budete hotovi, klikněte na Uložit.
Pokud z cílení vyloučíte určité kanály hudebních interpretů na YouTube, možná bude nutné ověřit, která videa budou zahrnuta. Další informace
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory