Om budgivning i appkampanjer

I appkampanjer kan du optimalisere målrettingen og budgivningen i tråd med bestemte kampanjemål. Du ønsker kanskje å tiltrekke deg flere appbrukere eller få nye brukere til å foreta flere handlinger i appen. I denne artikkelen beskriver vi de ulike alternativene for optimalisering og budgivning samt hvordan du kan tilpasse budene etter målene dine.

Før du begynner

Hvis dette er første gang du bruker en appkampanje, bør du først lese artikkelen Om appkampanjer. Når du er klar til å opprette en kampanje, kan du følge veiledningen i Opprett appkampanjer.

Sånn fungerer det

Når du oppretter en appkampanje, kan du optimalisere kampanjen basert på den brukertypen som er mest lønnsom for deg. Før du kan optimalisere for handlinger i appen, må du konfigurere de aktuelle handlingene som konverteringshendelser i Google Ads eller via Firebase. Finn ut mer om konverteringssporing i mobilapper.

Den enkleste måten å spore alle typer appkonverteringer på, er å generere rapporter via Google Analytics for Firebase. Når du har knyttet sammen Firebase og Google Ads, kan du by på hendelser i app du har angitt som konverteringer. Finn ut mer om sporing av konverteringer i mobilapper via Firebase.

Budstrategi og budsjett

Nå skal vi se nærmere på hvordan du fastsetter en god kampanjestrategi med utgangspunkt i budgivningsbudsjettet ditt.

Fokus på å oppnå flere installasjoner

For kampanjer der du fokuserer på appinstallasjoner, må du angi et bud på appinstallasjoner. Dette kalles «målkostnad per installasjon» (mål-CPI). Med denne løsningen kan du velge hvor mye du er villig til å betale for å få en ny bruker av appen din. I andre deler av Google Ads omtales dette som målkostnad per handling (mål-CPA). De to beregningene fungerer på samme måte, bortsett fra at en handling i en appkampanje tilsvarer en installasjon av appen eller at appen åpnes for første gang.

Når du angir budet ditt i Google Ads, oppgir du det gjennomsnittlige beløpet du ønsker å bli belastet med hver gang noen utfører en bestemt handling i appen. Husk at budsjettet brukes på en slik måte at du skal kunne oppnå så mange installasjoner som mulig til det fastsatte beløpet. Hvis du for eksempel angir et dagsbudsjett på NOK 1000, og målkostnaden per installasjon er NOK 20, er målet at annonsene dine skal generere rundt 50 installasjoner per dag.

Fokusér på å generere bestemte handlinger i appen

For kampanjer der du fokuserer på handlinger i appen, angir du et bud for apphendelser. Dette kalles «målkostnad per handling» (mål-CPA). Med denne budgivningsmetoden velger du hvor mye du er villig til å betale for en ny appbruker som sannsynligvis kommer til å gjennomføre handlingen du har valgt.

Når du angir budet ditt i Google Ads, oppgir du det gjennomsnittlige beløpet du ønsker å bli belastet hver gang noen installerer appen din og deretter gjennomfører den spesifikke handlingen i appen. Husk at vi bruker budsjettet ditt på en slik måte at du skal oppnå så mange installasjoner som mulig med det aktuelle beløpet. Hvis du for eksempel angir et dagsbudsjett på NOK 3000, og målkostnaden per handling er NOK 100, har du som mål å generere rundt 30 handlinger per dag med annonsene dine.

Fokusér på god avkastning på annonsekostnadene

Merk: I appkampanjer er mål-ROAS for tiden bare tilgjengelig i betaversjon.

Hvis du skal kjøre kampanjer med fokus på å oppnå god avkastning på annonsekostnadene, må du angi ønsket avkastning som en prosentandel av det antatte forbruket. Du kan altså fastsette hvor mange kroner du forventer å få tilbake for hver krone du bruker.

Når du fastsetter ønsket mål-ROAS i Google Ads, angir du den gjennomsnittlige verdien du vil ha tilbake for hver krone du bruker. Vær oppmerksom på at budsjettet ditt brukes på en slik måte at du skal kunne oppnå så høy verdi som mulig innenfor beløpet du angir. Hvis du for eksempel angir et gjennomsnittlig dagsbudsjett på NOK 3000, og mål-ROAS-verdien er på 20 %, ønsker du å generere en verdi på rundt NOK 600 per dag med annonsene dine.

Fastsett budstrategien for handlinger i appen

Når du skal velge budstrategi, tar du utgangspunkt i et budsjettvektet gjennomsnitt av de eksisterende budene dine for handlinger i appen. Nedenfor forklarer vi hvordan du finner denne gjennomsnittsverdien.

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på rapporteringsikonet .
  3. Klikk på plussknappen , og velg så Tabell.
  4. Skriv inn «Konvertering» i søkefeltet, og dra så Kostnad for alle konv. inn på midten av siden.
  5. Klikk på filterikonet Filter, skriv inn «Konvertering» i søkefeltet, velg Navn på konverteringshandlingen, og klikk så på Bruk.
  6. Finn handlingen knyttet til strategien din for kampanjeoptimalisering. Finn så gjennomsnittsverdien ved å se på den aktuelle handlingen i «Kostnad for alle konv.»-kolonnen. 

 

Bruk Budveiledning-modulen

Hensikten med Budveiledning-modulen er at du skal kunne angi gode bud og dermed oppnå målene du har satt deg med appkampanjene dine.

Finn ut mer om Budveiledning-modulen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt