Báo cáo chiến lược giá thầu cho chiến lược đặt giá thầu tự động

Báo cáo chiến lược giá thầu là công cụ quan trọng giúp bạn biết hiệu quả hoạt động của các chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Báo cáo này cung cấp các chỉ số dành riêng cho bạn về những dữ liệu phù hợp nhất đối với từng loại chiến lược giá thầu, cũng như các dữ liệu quan trọng khác như trạng thái chiến lược giá thầu, mục tiêu trung bình, độ trễ chuyển đổi và các tín hiệu hàng đầu. Bạn có thể truy cập các báo cáo này ở cấp danh mục đầu tư đối với những chiến lược giá thầu dùng trên nhiều chiến dịch. Bạn cũng có thể truy cập báo cáo chiến lược giá thầu chuẩn cho từng chiến dịch.

Bài viết này giải thích các trạng thái chính trong báo cáo chiến lược giá thầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Đánh giá hiệu suất chiến lược Đặt giá thầu thông minh của bạn bằng báo cáo chiến lược giá thầu.

Lưu ý:: Nếu bạn cần trợ giúp để tìm báo cáo chiến lược giá thầu, hãy đọc phần Tìm báo cáo chiến lược giá thầu của bạn.

Nội dung trong báo cáo của bạn

Trạng thái chiến lược giá thầu: Tìm hiểu về hiệu suất của chiến lược giá thầu và thời điểm bạn cần chú ý đến chiến lược giá thầu đó. Tìm hiểu thêm về các trạng thái chiến lược giá thầu

Các tín hiệu hàng đầu: Đối với một số chiến lược dựa trên lượt chuyển đổi (CPA mục tiêu, Tối đa hóa lượt chuyển đổi, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi), tính năng này nêu bật một số phương diện mà tại đó chiến lược giá thầu đang tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn cho những khách truy cập có khả năng sẽ chuyển đổi. Các tín hiệu hàng đầu có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị, vị trí, ngày trong tuần, thời gian trong ngày, từ khóa, hoặc danh sách tái tiếp thị và So khớp khách hàng của bạn.

Lưu ý: Các tín hiệu hàng đầu không phải lúc nào cũng hiển thị cho một chiến dịch hoặc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư cụ thể mà tùy thuộc vào loại kênh chiến dịch, số lượt chuyển đổi và mức tác động tương đối của các tín hiệu được xem xét.

Thẻ điểm: Đây là thông tin tổng quan nhanh về các chỉ số dành riêng cho loại chiến lược giá thầu mà bạn đang xem xét. Ví dụ: báo cáo về CPA mục tiêu sẽ cho bạn biết thông tin tổng quan nhanh gồm “CPA mục tiêu trung bình”, “CPA thực tế” và “Số lượt chuyển đổi” và những chỉ số khác. Báo cáo về Tối đa hóa số lần nhấp sẽ hiển thị cho bạn các chỉ số cho "Số lượt nhấp" và "Chi phí mỗi lượt nhấp".

Độ trễ chuyển đổi: Giúp bạn biết được phần lớn người dùng của bạn mất bao lâu để chuyển đổi. Hãy chờ cho đến khi tất cả các lượt chuyển đổi của bạn được báo cáo rồi mới đánh giá hiệu suất của chiến lược giá thầu.

Biểu đồ hiệu suất: So sánh hiệu suất của tối đa 2 chỉ số theo thời gian. Chọn 2 cột bất kỳ quan trọng đối với chiến dịch của bạn và điều chỉnh khung thời gian để xem dữ liệu cho mọi phạm vi ngày.

Lưu ý: Nếu sự khác biệt giữa CPA mục tiêu trung bình và CPA thực tế không có ý nghĩa thống kê, hãy thử chọn phạm vi ngày dài hơn.

Trình mô phỏng: Ước tính các thay đổi đối với hiệu suất khi bạn thay đổi ngân sách mục tiêu hoặc ngân sách hằng ngày.

Loại báo cáo

Bạn có thể xem báo cáo chiến lược giá thầu cho các chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, Tỷ lệ hiển thị mục tiêu, Tối đa hóa số lượt nhấp, Tối đa hóa lượt chuyển đổiTối đa hóa giá trị chuyển đổi ở cấp chiến dịch hoặc cấp danh mục đầu tư.

Để xem báo cáo chiến lược giá thầu, hãy đọc bài viết Tìm báo cáo chiến lược giá thầu.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false