Đánh giá hiệu suất chiến lược Đặt giá thầu thông minh của bạn bằng cách sử dụng báo cáo chiến lược giá thầu

Báo cáo chiến lược giá thầu là công cụ quan trọng giúp bạn biết hiệu quả hoạt động của các chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Báo cáo này cung cấp các chỉ số dành riêng cho bạn về những dữ liệu liên quan nhất đối với loại chiến lược giá thầu, cũng như các dữ liệu quan trọng khác như trạng thái chiến lược giá thầu, mục tiêu trung bình, độ trễ chuyển đổi và các tín hiệu hàng đầu. Bạn có thể thấy các báo cáo này ở cấp danh mục đầu tư đối với những chiến lược giá thầu được dùng trên nhiều chiến dịch. Bạn cũng có thể xem báo cáo chiến lược giá thầu chuẩn cho các chiến dịch riêng lẻ.

Bài viết này giải thích chi tiết hơn về báo cáo chiến lược giá thầu.

Lưu ý:: Nếu bạn cần trợ giúp để tìm báo cáo chiến lược giá thầu, hãy đọc bài viết Tìm báo cáo chiến lược giá thầu.

Nội dung trong báo cáo của bạn

Trạng thái chiến lược giá thầu: Hiểu chiến lược giá thầu của bạn đang hoạt động thế nào và khi nào bạn có thể cần chú ý đến chiến lược giá thầu đó. Hãy đọc bài biết Giới thiệu về trạng thái chiến lược giá thầu để tìm hiểu thêm.

Tín hiệu hàng đầu: Đối với một số chiến lược dựa trên lượt chuyển đổi (CPA mục tiêu, Tối đa hóa lượt chuyển đổi, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi), tính năng này nêu bật một số thứ nguyên mà tại đó chiến lược giá thầu đang tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn cho những khách truy cập có ít hoặc có nhiều khả năng sẽ chuyển đổi hơn. Các tín hiệu hàng đầu có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị, vị trí, ngày trong tuần, thời gian trong ngày, từ khóa hoặc danh sách tiếp thị lại và danh sách So khớp khách hàng của bạn.

Lưu ý: Các tín hiệu hàng đầu không phải lúc nào cũng hiển thị cho một chiến dịch hoặc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư cụ thể, tùy thuộc vào số lượt chuyển đổi và mức tác động tương đối của các tín hiệu được xem xét.

Thẻ điểm: Đây là thông tin tổng quan nhanh về các chỉ số dành riêng cho loại chiến lược giá thầu mà bạn đang xem. Ví dụ: báo cáo về CPA mục tiêu sẽ hiển thị cho bạn thông tin tổng quan nhanh gồm "CPA mục tiêu trung bình", "CPA thực tế" và "Số lượt chuyển đổi" và những chỉ số khác. Báo cáo về Tối đa hóa số lần nhấp sẽ hiển thị cho bạn các chỉ số cho "Số lượt nhấp" và "Chi phí mỗi lượt nhấp".

Độ trễ chuyển đổi: Giúp bạn biết được phần lớn người dùng của bạn mất bao lâu để chuyển đổi. Hãy chờ cho đến khi tất cả các lượt chuyển đổi của bạn được báo cáo rồi mới đánh giá hiệu suất của chiến lược giá thầu.

Biểu đồ hiệu suất: So sánh hiệu suất của tối đa 2 chỉ số theo thời gian. Chọn bất kỳ 2 cột nào quan trọng đối với chiến dịch của bạn và điều chỉnh khung thời gian để xem dữ liệu cho bất kỳ phạm vi ngày nào.

Mô phỏng: Ước tính các thay đổi đối với hiệu suất khi bạn thay đổi ngân sách mục tiêu hoặc hằng ngày.

Loại báo cáo

Bạn có thể xem báo cáo chiến lược giá thầu cho các chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, Tỷ lệ hiển thị mục tiêu, Tối đa hóa số lượt nhấp, Tối đa hóa lượt chuyển đổiTối đa hóa giá trị chuyển đổi ở cả cấp chiến dịch hoặc cấp danh mục đầu tư.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false