Prehľady stratégií ponúk

Prehľad stratégie ponúk vám umožňuje zistiť, akú výkonnosť dosahujú vaše stratégie ponúk v oblasti kľúčových metrík.

Tieto metriky prispôsobujeme na mieru, aby sme zobrazili najrelevantnejšie údaje pre každý typ stratégie ponúk. Prehľady si môžete v prípade stratégií ponúk používaných vo viacerých kampaniach prezrieť na úrovni portfólia. Prezrieť si môžete tiež štandardný prehľad stratégie ponúk pre samostatné kampane.

V tomto článku sú vysvetlené metriky, graf výkonnosti a prehľad. Tieto údaje sú zahrnuté v prehľade stratégie ponúk. Prečítajte si, kde nájdete prehľady stratégií ponúk.

Obsah prehľadu

V prehľade stratégie ponúk nájdete prehľad kľúčových metrík a tabuľky s prispôsobiteľnými stĺpcami.

Prehľad: Ide o prehľad stavu metrík špecifických pre typ stratégie ponúk, ktorý si prezeráte. Napríklad prehľad cieľovej CZA bude zobrazovať prehľad stavu metrík Konverzie a Cena za konverziu. Prehľad týkajúci sa maximalizácie kliknutí bude zobrazovať metriky Kliknutia a Cena za kliknutie.

Výkonnosť: Porovnajte výkonnosť maximálne dvoch metrík v priebehu času. Vyberte si ľubovoľné dva stĺpce, ktoré sú pre vašu kampaň dôležité, a prispôsobte časový interval, čím zobrazíte údaje pre akékoľvek obdobie.

Typy prehľadov

Na úrovni portfólia si môžete pozrieť prehľady stratégií ponúk typu Cieľová CZA, Cieľový podiel zobrazení, Cieľové ROAS, Vylepšená CZK, Maximalizácia kliknutíCieľový podiel víťazných zobrazení.

Na štandardnej úrovni kampane sa zobrazujú prehľady pre stratégie typu Cieľová CZA, Cieľový podiel zobrazení, Cieľové ROAS, Vylepšená CZK, Maximalizácia konverzií Maximalizácia kliknutí.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory