Informacje o raportach strategii ustalania stawek

Raport strategii ustalania stawek pozwala sprawdzić skuteczność danej strategii pod kątem najważniejszych danych.

Dostosowujemy te dane tak, by wyświetlać tylko to, co ma największe znaczenie dla każdego typu strategii ustalania stawek. Raporty można wyświetlać na poziomie strategii portfolio ustalania stawek stosowanej dla wielu kampanii. Dostępne są także raporty standardowych strategii ustalania stawek dla poszczególnych kampanii.

W tym artykule znajdziesz objaśnienia związane z danymi, wykresem skuteczności i podsumowaniem statystyk zawartymi w raporcie strategii ustalania stawek. Dowiedz się, gdzie znajdują się raporty strategii ustalania stawek.

Co jest w raporcie

Raport strategii ustalania stawek zawiera podsumowanie statystyk z najważniejszymi danymi, a także wykresy z kolumnami, które można dostosowywać.

Podsumowanie statystyk: migawka danych specyficznych dla wybranej strategii ustalania stawek. Raport na temat Docelowego CPA będzie przykładowo zawierał migawkę „Konwersji” i „Kosztu konwersji”. Raport na temat Maksymalizacji kliknięć będzie wyświetlał dane dla „Kliknięć” i „Kosztu kliknięcia”.

Skuteczność: podsumowanie skuteczności maksymalnie dwóch typów danych w dłuższym okresie. Wybierz dowolne dwie kolumny istotne dla kampanii i dostosuj ramy czasowe, by zobaczyć dane dla dowolnego zakresu dat.

Typy raportów

Na poziomie strategii portfolio możesz wyświetlać następujące raporty strategii ustalania stawek: Docelowy CPA, Docelowy udział w wyświetleniach, Docelowy ROAS, Ulepszony CPC, Maksymalizuj liczbę kliknięć oraz Docelowy udział w wygranych aukcjach.

Na standardowym poziomie kampanii możesz natomiast wyświetlać raporty dotyczące Docelowego CPA, Docelowego udziału w wyświetleniach, Docelowego ROAS, Ulepszonego CPC, Maksymalizacji liczby konwersji i Maksymalizacji liczby kliknięć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem