Om budstrategirapporter

I budstrategirapporten kan du se hvor gode resultater du har oppnådd for viktige beregninger med budstrategiene dine.

Vi tilpasser visningen av disse beregningene slik at du får se den mest relevante informasjonen for hver budstrategitype. Du kan se slike rapporter på porteføljenivå for budstrategier du bruker i flere kampanjer. Du kan også se en standard budstrategirapport for enkeltkampanjer.

I denne artikkelen forklarer vi beregningene, resultatdiagrammet og resultatkortet som er tatt med i budstrategirapporten. Finn ut hvor du finner budstrategirapportene.

Hva står i rapporten?

Budstrategirapporten omfatter et resultatkort med viktige beregninger og diagrammer med kolonner som kan tilpasses.

Resultatkortet: Dette er et øyeblikksbilde av beregninger som gjelder spesifikt for budstrategitypen du ser på. I en mål-CPA-rapport finner du for eksempel et øyeblikksbilde av «Konverteringer» og «Kostnad per konvertering». I en Maksimer antall klikk-rapport finner du beregninger for «Klikk» og «Kostnad per klikk».

Resultater: Sammenlign resultatene for to beregninger over tid. Velg et hvilket som helst par av kolonner som er viktige for kampanjen din, og angi datoperioden du vil se data for.

Rapporttyper

porteføljenivå kan du se budstrategirapporter for mål-CPA, mål for visningsandel, mål-ROAS, utvidet CPC, maks. klikk og målandel for høyeste rangering.

På kampanjenivå, som er standardnivået, kan du se rapporter for mål-CPA, mål for visningsandelmål-ROAS, utvidet CPC, maksimer antall konverteringer og maksimer antall klikk.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt