Evaluer resultatene dine for smart budgivning med budstrategirapporter

Budstrategirapporten er et viktig verktøy for å få innsikt i resultatene for strategiene dine for smart budgivning.

Det omfatter at vi tilpasser visningen av disse beregningene slik at du får se den mest relevante informasjonen for hver budstrategitype samt andre viktige data. Det kan for eksempel være budstrategistatusen din, det gjennomsnittlige målet ditt, eventuell konverteringsforsinkelse og viktige signaler (som er tilgjengelige for budstrategiene mål-CPA og maksimer antall konverteringer). Du kan se slike rapporter på porteføljenivå for budstrategier du bruker i flere kampanjer. Du kan også se en standard budstrategirapport for enkeltkampanjer.

I denne artikkelen får du en detaljert beskrivelse av budstrategirapporten.

Merk: Hvis du trenger hjelp med å finne budstrategirapporten din, kan du lese artikkelen Slik finner du budstrategirapporter.

Hva står i rapporten?

Budstrategistatusen: Få informasjon om resultatene for budstrategien din, og når det er nødvendig å iverksetter tiltak. Finn ut mer om dette i artikkelen Om budstrategistatuser.

Viktige signaler: For utvalgte konverteringsbaserte strategier som mål-CPA og maksimer antall konverteringer, fremhever denne funksjonen noen av dimensjonene der budstrategien automatisk optimaliserer budene dine for de besøkende som har større sannsynlighet for å konvertere. Eksempler på viktige signaler er sted, enhetstype, ukedag, tidspunkt, søkeord eller remarketing- og Kundematch-lister.

Merk: De viktigste signalene vises ikke alltid for visse kampanjer eller budstrategier for porteføljer. Det aktuelle konverteringsvolumet og den relative virkningen av signalene som vurderes, er årsakene til det.

Resultatkort: Dette er en oversikt over beregninger som spesifikt gjelder budstrategitypen du ser på. I mål-CPA-rapporten finner du blant annet en oversikt over «Gjennomsnittlig mål-CPA», «Faktisk CPA» og «Konverteringer». I Maksimer antall klikk-rapporten finner du beregninger for «Klikk» og «Kostnad per klikk».

Konverteringsforsinkelse: Finn ut hvor lang tid det tar før de flest brukere har konvertert. Vent til alle konverteringene dine er rapportert før du evaluerer resultatene for budstrategien din.

Resultatdiagram: Sammenlign resultatene for opptil to beregninger over tid. Velg to kolonner som er viktige for kampanjen din, og angi datoperioden du vil se data for.

Simuleringer: Anslå endringer i resultatene når du justerer mål- eller dagsbudsjettet ditt.

Rapporttyper

Du kan se budstrategirapporter for budstrategiene mål-CPA, mål-ROAS, mål for visningsandel, maksimer antall klikk, maksimer antall konverteringer og maksimer konverteringsverdien på både kampanje- eller porteføljenivå.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt