Over biedstrategierapporten

In het biedstrategierapport kunt u zien hoe goed uw biedstrategieën hebben gepresteerd voor belangrijke statistieken.

We passen deze statistieken aan om u te laten zien wat het meest relevant is voor elk type biedstrategie. U kunt deze rapporten op portfolioniveau bekijken voor biedstrategieën die worden gebruikt in meerdere campagnes. U kunt ook een standaardbiedstrategierapport voor afzonderlijke campagnes bekijken.

In dit artikel worden de statistieken, het prestatiediagram en de scorekaart beschreven die zijn opgenomen in het biedstrategierapport. Bekijk informatie over waar u uw biedstrategierapporten kunt vinden.

Wat er in uw rapport staat

Uw biedstrategierapport bevat een scorekaart met belangrijke statistieken en diagrammen met aanpasbare kolommen.

Scorekaart: Dit is een momentopname van specifieke statistieken voor het type biedstrategie dat u bekijkt. In een rapport voor de biedstrategie 'Doel-CPA' ziet u bijvoorbeeld een momentopname van 'Conversies' en 'Kosten per conversie'. In een rapport voor de biedstrategie 'Klikken maximaliseren' krijgt u statistieken voor 'Klikken' en 'Kosten per klik' te zien.

Prestaties: Vergelijk de prestaties van maximaal twee statistieken voor een bepaalde periode. Kies twee kolommen die belangrijk zijn voor uw campagne en pas de termijn aan om gegevens voor een bepaalde periode te bekijken.

Rapporttypen

Op portfolioniveau kunt u biedstrategierapporten bekijken voor uw biedstrategieën voor Doel-CPA, Doelvertoningspercentage, Doel-ROAS, Verbeterde CPC, Max. klikken en Beoogd overtreffingspercentage.

Op het standaard campagneniveau kunt u rapporten zien voor Doel-CPA, Doelvertoningspercentage, Doel-ROAS, Verbeterde CPC, Aantal conversies maximaliseren en Klikken maximaliseren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen