Всичко за отчетите за стратегиите за офериране

Отчетът за стратегията за офериране Ви дава възможност да видите ефективността на стратегиите си за офериране спрямо набор от ключови показатели.

Ние адаптираме тези показатели, за да Ви покажем какво е най-подходящо за всеки тип стратегия за офериране. Можете да разглеждате тези отчети на ниво портфолио за стратегии за офериране, използвани в няколко кампании. Можете да разглеждате и отчет за стандартна стратегия за офериране за индивидуални кампании.

Тази статия разяснява показателите, графиката на ефективността и отчетната карта, включени в отчета за стратегията за офериране. Научете къде да намерите отчетите за стратегиите си за офериране.

Какво включва отчетът

Отчетът за стратегията за офериране включва отчетна карта с ключови показатели, както и графики с адаптивни колони.

Отчетна карта: Това е моментен обзор на конкретните показатели за стратегията за офериране, която разглеждате. Например отчетът за целева СРА ще Ви покаже моментен обзор на „Реализации“ и „Цена на реализация“. Отчетът за максимален брой кликвания ще Ви покаже показателите за „Кликвания“ и „Цена на кликване“.

Ефективност: Сравнява ефективността на до два показателя едновременно. Изберете произволни две графи, които имат значение за кампанията Ви, и коригирайте времевата рамка, за да видите данните за всеки период от време.

Типове отчети

На ниво портфолио можете да преглеждате отчети за следните стратегии за офериране: Целева CPA, Целеви дял на импресиите, Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), Подобрена CPC, Постигане на максимален брой кликвания и Целеви дял на изпреварване.

На стандартното ниво кампания можете да преглеждате отчети за Целева CPA, Целеви дял на импресиите, Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), Подобрена CPC, Постигане на максимален брой реализации и Постигане на максимален брой кликвания.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си