Оценяване на ефективността на Интелигентно офериране с отчети за стратегиите за офериране

Отчетът за стратегиите за офериране е важен инструмент, който Ви помага да разберете каква е ефективността на стратегиите Ви за Интелигентно офериране.

Той включва приспособени показатели, които показват какво е най-подходящо за всеки тип стратегия за офериране, както и други важни данни, като състоянието на стратегията Ви за офериране, средната цел, забавянето на реализациите и водещите сигнали (налице при офериране за целева СРА и за постигане на максимален брой реализации). Можете да разглеждате тези отчети на ниво портфолио за стратегии за офериране, използвани в няколко кампании. Можете да разглеждате и отчет за стандартна стратегия за офериране за индивидуални кампании.

Тази статия съдържа повече подробности за отчета за стратегиите за офериране.

Забележка: Ако Ви е нужна помощ, за да намерите отчета за стратегиите за офериране, прочетете Намиране на отчетите за стратегиите за офериране.

Какво включва отчетът

Състоянието на стратегията за офериране: Разберете каква е ефективността на стратегията Ви за офериране и кога може да е нужно да ѝ обърнете внимание. Научете повече за състоянията на стратегията за офериране.

Водещи сигнали: За избрани стратегии въз основа на реализации, като „Целева СРА“ и „Постигане на максимален брой реализации“, тази функция откроява някои от величините, при които стратегията за офериране автоматично оптимизира офертите Ви за посетители, които има по-голяма или по-малка вероятност да осъществят реализация. Водещите сигнали може да включват, без списъкът да е изчерпателен, тип на устройството, местоположение, ден от седмицата, част от денонощието, ключови думи или списъци за ремаркетинг или „Списъци с клиенти“.

Забележка: Водещите сигнали може невинаги да се показват за конкретна стратегия за офериране за кампания или портфолио в зависимост от обема на реализациите и относителното въздействие на разглежданите сигнали.

Отчетна карта: Това е моментна снимка на конкретните показатели за типа стратегия за офериране, който разглеждате. Например отчет за „Целева СРА“ ще показва моментна снимка на „Средна целева СРА“, „Действителна СРА“ и „Реализации“, както и на други. Отчетът за постигане на максимален брой кликвания ще показва показателите за „Кликвания“ и „Цена на кликване“.

Забавяне на реализациите: Помага Ви да разберете колко дълго отнема на повечето потребители да осъществят реализация. Изчакайте всичките Ви реализации да бъдат отчетени, преди да оцените ефективността на стратегията си за офериране.

Диаграма на ефективността: Сравнява ефективността на до два показателя едновременно. Изберете произволни две графи, които имат значение за кампанията Ви, и коригирайте времевата рамка, за да видите данните за всеки период от време.

Симулации: Предоставят прогноза за промените в ефективността, когато промените целта или дневния си бюджет.

Типове отчети

Можете да виждате отчети за стратегиите за офериране за стратегиите си за целева СРА, целева ROAS, целеви дял на импресиите, постигане на максимален брой кликвания, постигане на максимален брой реализации и постигане на максимална стойност на реализациите на ниво кампания или портфолио.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си