Thiết lập danh sách tiếp thị lại dành cho chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm

Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm cho phép bạn tùy chỉnh các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm cho những người trước đây đã truy cập trang web của bạn. Bài viết này giải thích cách sử dụng những danh sách này trong chiến dịch Tìm kiếm của bạn.

Cách hoạt động

Bạn có thể áp dụng danh sách tiếp thị lại để đặt giá thầu và nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch -- nhưng không được áp dụng cùng lúc cho cả hai cấp đối với một chiến dịch nhất định. 

Giả sử bạn đã thêm các danh sách tiếp thị lại vào một tập hợp nhóm quảng cáo và bây giờ bạn muốn sử dụng các danh sách tiếp thị lại này cho toàn bộ chiến dịch. Để làm như vậy, trước tiên hãy xóa danh sách tiếp thị lại khỏi các nhóm quảng cáo trong chiến dịch, sau đó áp dụng các danh sách tiếp thị lại đó ở cấp chiến dịch. 

Tương tự, nếu bạn đã áp dụng danh sách tiếp thị lại cho một chiến dịch và bây giờ bạn muốn sử dụng chúng để nhắm mục tiêu một số nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó, hãy thêm lại danh sách vào từng nhóm quảng cáo trong chiến dịch. Không có giới hạn về chuyển đổi các cấp, bạn chỉ cần thực hiện theo đúng thứ tự.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Khi gắn thẻ trang web để tiếp thị lại, bạn sẽ thấy một vài danh sách tiếp thị lại được tạo tự động trong Công cụ quản lý đối tượng của mình. Bạn có thể sử dụng các danh sách này ngay lập tức hoặc tạo danh sách tiếp thị lại mới và áp dụng chúng để đặt giá thầu hoặc nhắm mục tiêu trong nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.

Để áp dụng danh sách tiếp thị lại cho một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo trên Mạng tìm kiếm:

 1. Tạo chiến dịch "Tìm kiếm" mới hoặc chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo tìm kiếm hiện tại.
 2. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Đối tượng.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì để thêm danh sách đối tượng.
 4. Trong mục "Thêm vào", hãy chọn Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo, tùy theo cấp bạn muốn thêm thông tin nhắm mục tiêu của mình.
 5. Nhấp vào Chọn chiến dịch (hoặc Chọn nhóm quảng cáo), rồi chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
 6. Trong mục “Cách khách truy cập tương tác với doanh nghiệp của bạn”, hãy nhấp vào menu thả xuống “Khách truy cập trang web”.
      Lưu ý: Bạn sẽ thấy danh sách "Tất cả khách truy cập" và các danh sách đủ điều kiện khác mà bạn đã tạo cho nhóm khách truy cập trang web khác nhau của mình.
 7. Chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi danh sách tiếp thị lại mà bạn muốn thêm. Đối tượng của bạn sẽ xuất hiện trong cột "Đối tượng được chọn". 
 8. Nhấp vào Lưu.

Xác nhận cài đặt nhắm mục tiêu của bạn

Hiện có hai cài đặt nhắm mục tiêu:

“Quan sát” 
(Được đề xuất cho Chiến dịch tìm kiếm)

 • Bạn có thể quan sát hiệu suất của danh sách đối tượng và cũng có thể sử dụng điều chỉnh giá thầu cho các thành viên của danh sách tiếp thị lại.
 • Nó không hạn chế phạm vi tiếp cận của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

“Nhắm mục tiêu”

 • Bạn sẽ chỉ hiển thị quảng cáo cho các thành viên trong danh sách tiếp thị lại.
 • Nhắm mục tiêu hạn chế phạm vi tiếp cận của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
 • Bạn vẫn có thể đặt các điều chỉnh giá thầu khác nhau cho thành viên của danh sách tiếp thị lại.

Lưu ý: Từ khóa là yêu cầu bắt buộc đối với chiến dịch RLSA, ngoại trừ các chiến dịch quảng cáo tìm kiếm động, bất kể cài đặt nhắm mục tiêu được lựa chọn là gì.

Tìm hiểu thêm về cài đặt nhắm mục tiêu.

Thêm danh sách tiếp thị lại bằng cách sao chép và dán

Để sao chép danh sách tiếp thị lại từ một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo sang một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo khác:

 1. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Đối tượng.
 2. Chọn hộp cạnh những danh sách tiếp thị lại bạn muốn sao chép.
 3. Nhấp vào menu thả xuống "Chỉnh sửa", sau đó chọn Sao chép.

Để dán danh sách tiếp thị lại đã sao chép:

 1. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch và sau đó lọc cho tất cả các Chiến dịch tìm kiếm.
 2. Để dán danh sách ở cấp chiến dịch, hãy ở lại trang "Chiến dịch". Để dán danh sách vào nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo từ menu trang.
 3. Chọn các hộp bên cạnh chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn dán danh sách tiếp thị lại.
 4. Nhấp vào menu thả xuống “Chỉnh sửa” và chọn Dán.
 5. Xác nhận tùy chọn và nhấp vào Dán.
  • "Bao gồm giá thầu": Việc chọn tùy chọn này sẽ bao gồm công cụ sửa đổi giá thầu trên danh sách tiếp thị lại khi dán. Nếu nhóm quảng cáo đã sử dụng danh sách tiếp thị lại, giá trị giá thầu được dán sẽ ghi đè công cụ sửa đổi giá thầu của nhóm quảng cáo hiện tại.
  • "Cài đặt nhắm mục tiêu chiến dịch" hoặc "Cài đặt nhắm mục tiêu nhóm quảng cáo": Tùy chọn cài đặt này sẽ xác định tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu của nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đích cho danh sách tiếp thị lại. Tùy chọn "Mặc định thông minh (được đề xuất)" giữ tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu hiện tại cho đối tượng của bạn. Nếu nhóm quảng cáo không có bất kỳ đối tượng đang hoạt động nào, thì tùy chọn cài đặt mặc định sẽ được chọn:
       “Quan sát” cho chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và chiến dịch Mua sắm
       "Nhắm mục tiêu" cho chiến dịch Video và chiến dịch trên Mạng hiển thị
  • Bạn cũng có thể chọn ghi đè cài đặt theo cách thủ công thành “Quan sát” hoặc “Nhắm mục tiêu”.

Áp dụng danh sách tiếp thị lại cho nhiều chiến dịch/nhóm quảng cáo tìm kiếm

Để áp dụng danh sách tiếp thị lại trên toàn bộ tài khoản của bạn:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Danh sách đối tượng.
 4. Chọn danh sách tiếp thị lại bạn muốn thêm.
 5. Nhấp vào Thêm vào, sau đó chọn Chiến dịch (ưu tiên) hoặc Nhóm quảng cáo.
 6. Chọn hộp kiểm cho các chiến dịch bạn muốn chọn hoặc chọn hộp kiểm trên cùng để chọn tất cả chiến dịch.
 7. Nhấp vào Tiếp theo.
 8. Chọn cài đặt nhắm mục tiêu, sau đó nhấp vào Thêm đối tượng. Danh sách hiện sẽ được thêm vào các chiến dịch đã chọn. Bây giờ, bạn có thể điều chỉnh lại điều chỉnh giá thầu hoặc sử dụng đặt giá thầu thông minh.

Nếu tài khoản của bạn kết hợp cả danh sách cấp chiến dịch và nhóm quảng cáo, hãy lặp lại các bước 5 đến 8 hai lần, trước tiên để thêm danh sách vào tất cả các chiến dịch ở cấp chiến dịch, tiếp theo để thêm danh sách vào tất cả các nhóm quảng cáo ở cấp nhóm quảng cáo. Điều này sẽ đảm bảo mức độ phù hợp đầy đủ.

Lưu ý

 • Nếu bạn thêm danh sách vào tất cả các chiến dịch, chiến dịch/nhóm quảng cáo đã chứa danh sách sẽ bị bỏ qua. Điều này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống trong mức độ phù hợp. 
 • Nếu bạn thêm danh sách ở cấp chiến dịch, chiến dịch có danh sách ở cấp nhóm quảng cáo sẽ bị bỏ qua vì có mâu thuẫn. Tương tự, nếu bạn thêm danh sách ở cấp nhóm quảng cáo, nhóm quảng cáo nằm trong chiến dịch sử dụng danh sách đó sẽ bị bỏ qua.

 

Mẹo để thiết lập danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
 • Đặt mỗi lần một thẻ trong trang web của bạn và tạo số lượng danh sách theo ý muốn của bạn dựa trên các mục của trang web mà mọi người truy cập.
 • Phân loại khách truy cập bằng cách tạo nhiều danh sách được tinh chỉnh cho phép bạn chỉnh sửa quảng cáo và giá thầu của mình tốt hơn để tối ưu hóa hiệu suất.
 • Đặt một thẻ vào chân trang của trang web, thẻ này sẽ làm việc trên tất cả các trang. Bạn cũng có thể dán thẻ bằng cách sử dụng hệ thống quản lý nội dung.

Các loại danh sách có sẵn cho Google Tìm kiếm:

 • Khách truy cập của trang (nếu dựa trên quy tắc về URL được truy cập)
 • Khách truy cập của trang với thẻ cụ thể
 • Kết hợp tùy chỉnh (nếu dựa trên cùng loại danh sách như được hiển thị ở trên)

Các bước tùy chọn tiếp theo

 1. Tạo danh sách tiếp thị lại bổ sung.
 2. Thêm thẻ tiếp thị lại trên toàn bộ trang web của bạn.
Đặt giá thầu, điều chỉnh quảng cáo cho phù hợp và sao chép chiến dịch
 • Để thay đổi giá thầu trên các từ khóa hiện tại cho những người có trong danh sách tiếp thị lại, bạn có thể sử dụng tính năng điều chỉnh giá thầu. Bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu cho danh sách tiếp thị lại trong các chiến dịch của mình hoặc tận dụng đặt giá thầu tự động bằng cách sử dụng Đặt giá thầu thông minh vì tình năng này xem xét các yếu tố của danh sách đối tượng khi đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá.
 • Để đặt giá thầu cho các từ khóa mà bạn thường không đặt giá thầu giúp bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho những người trong danh sách tiếp thị lại, hãy tạo chiến dịch mới với những từ khóa này và sử dụng cài đặt Nhắm mục tiêu cho đối tượng của bạn.
 • Để hiển thị các quảng cáo khác nhau cho những người có trong danh sách tiếp thị lại, bạn có thể sử dụng Hàm IF cho quảng cáo của mình, cho phép bạn tùy chỉnh thông điệp cho các đối tượng khác nhau. 

Mẹo

Khi bạn đã thiết lập chiến dịch với danh sách tiếp thị lại, hãy cập nhật giá thầu và ngân sách đồng thời tạo quảng cáo tùy chỉnh, lưu ý rằng những người trên danh sách đã thể hiện mối quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Nếu bạn đã áp dụng nhiều đối tượng cho một chiến dịch và một người dùng tìm kiếm được thêm vào nhiều đối tượng thì đối tượng có điều chỉnh giá thầu cao nhất sẽ nhận được phân bổ hiển thị.  

Kích thước danh sách khác nhau cho các mạng khác nhau

Các kích thước danh sách có thể khác nhau đáng kể do có các loại giá trị nhận dạng khác nhau được sử dụng để tạo các danh sách này. Ngoài ra, một số danh sách tiếp thị lại có sẵn cho cả Google Tìm kiếm và Mạng hiển thị, trong khi các danh sách khác chỉ có sẵn cho Mạng hiển thị. Kích thước danh sách "Tìm kiếm" dựa trên những người trong danh sách của bạn đã tìm kiếm trên Google trong 30 ngày qua.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố