Arama Ağı reklam kampanyası için yeniden pazarlama listeleri oluşturma

Arama Ağı reklamlarına yönelik yeniden pazarlama listeleri, Arama Ağı kampanyalarınızı web sitenizi önceden ziyaret etmiş kullanıcılara ulaşmak için özelleştirmenize olanak tanır. Bu makalede, bu listelerin Arama Ağı kampanyalarında nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

İşleyiş şekli

Yeniden pazarlama listelerini uygulayarak reklam grupları ya da kampanyalar için teklif verebilir ve hedefleme yapabilirsiniz. Ancak, belirli bir kampanya için hem reklam grubu hem de kampanya düzeyinde bu işlemleri yapamazsınız. 

Bir dizi reklam grubuna yeniden pazarlama listeleri eklediğinizi ve artık bu yeniden pazarlama listelerini tüm kampanya için kullanmak istediğinizi varsayalım. Bunu yapmak için öncelikle yeniden pazarlama listelerini kampanyadaki reklam gruplarından kaldırın, ardından kampanya düzeyinde uygulayın. 

Benzer şekilde, bir kampanyaya yeniden pazarlama listeleri uyguladıysanız ve şimdi bunları kampanyadaki bazı reklam gruplarını hedeflemek için kullanmak istiyorsanız, listeleri söz konusu kampanyadaki her bir reklam grubuna tekrar ekleyin. Doğru sırayı izlemeniz şartıyla, düzeyler arasında dilediğiniz kadar geçiş yapabilirsiniz.

Talimatlar

Yeni Google Ads deneyimi artık çoğu kullanıcı için hesaplarını yönetmenin tek yolu. Halen önceki AdWords deneyimini kullanıyorsanız aşağıda bulunan Önceki seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi

Sitenizi yeniden pazarlama için etiketledikten sonra, Kitle Yöneticinizde otomatik olarak oluşturulmuş birkaç yeniden pazarlama listesini görürsünüz. Bunları dilerseniz hemen kullanabilir ya da yeni yeniden pazarlama listeleri oluşturabilirsiniz. Yeniden pazarlama listeleri reklam gruplarınızda veya kampanyalarınızda teklif verirken ya da hedefleme yaparken uygulanabilir.

Yeniden pazarlama listelerini tek bir Arama Ağı kampanyasına veya reklam grubuna uygulamak için:

 1. Yeni bir "Arama Ağı" kampanyası oluşturun veya mevcut bir arama kampanyasını ya da reklam grubunu seçin.
 2. Soldaki sayfa menüsünde Kitle listeleri'ni tıklayın.
 3. Kitle listesi eklemek için kalem simgesini tıklayın.
 4. "Ekle" bölümünün altında, hedeflemenizi eklemek istediğiniz düzeye göre Kampanya veya Reklam grubu'nu seçin.
 5. Kampanya seçin (veya Reklam grubu seçin) öğesini tıklayın. Ardından, hedeflemek istediğiniz kampanyayı ya da reklam grubunu seçin.
 6. "İşletmenizle etkileşimde bulunma biçimleri" bölümünün altından "Web sitesi ziyaretçileri" açılır menüsünü tıklayın.
      Not: "Tüm ziyaretçiler" listesini ve farklı gruplardaki site ziyaretçileri için oluşturduğunuz uygun diğer listeleri görürsünüz.
 7. Eklemek istediğiniz yeniden pazarlama listelerinin yanındaki onay kutularını seçin. Kitleler, "Seçili kitleler" sütununda gösterilir. 
 8. Kaydet'i tıklayın.

Hedefleme ayarlarını onaylama

Kullanılabilir iki hedefleme ayarı vardır:

"Gözlem" 
(Arama Ağı kampanyaları için önerilir)

 • Kitle listelerinin performansını gözlemleyebilir ve dilerseniz yeniden pazarlama listelerinin üyeleri için teklif ayarlamalarını kullanabilirsiniz.
 • Kampanyanızın veya reklam grubunuzun erişimini sınırlandırmaz.

"Hedefleme"

 • Yalnızca yeniden pazarlama listesindeki üyelere reklam gösterebilirsiniz.
 • Hedefleme, kampanyanızın veya reklam grubunuzun erişimini sınırlandırır.
 • Yeniden pazarlama listelerindeki üyeler için farklı teklif ayarlamaları belirlemeye devam edebilirsiniz.

Not: Seçilen hedefleme ayarlarına bakılmaksızın, dinamik arama ağı reklamları kampanyaları dışındaki ARYPL kampanyaları için anahtar kelimeler belirlenmesi gerekir.

Hedefleme ayarları hakkında daha fazla bilgi

Kopyalayıp yapıştırarak yeniden pazarlama listeleri ekleme

Yeniden pazarlama listelerinizi bir kampanya veya reklam grubundan diğerine kopyalamak için:

 1. Soldaki sayfa menüsünde Kitleler'i tıklayın.
 2. Kopyalamak istediğiniz yeniden pazarlama listelerinin yanındaki kutuları işaretleyin.
 3. "Düzenle" açılır menüsünü tıklayın ve Kopyala'yı seçin.

Kopyaladığınız yeniden pazarlama listelerini yapıştırmak için:

 1. Soldaki sayfa menüsünde Kampanyalar'ı tıklayın ve ardından tüm Arama Ağı kampanyaları için filtreleme yapın.
 2. Listeleri kampanya düzeyinde yapıştırmak için "Kampanyalar" sayfasında kalın. Listeleri reklam gruplarına yapıştırmak için sayfa menüsünde Reklam grupları'nı tıklayın.
 3. Yeniden pazarlama listelerini yapıştırmak istediğiniz kampanyaların veya reklam gruplarının yanındaki onay kutularını işaretleyin.
 4. Düzenle açılır menüsünü tıklayın ve Yapıştır'ı seçin.
 5. Seçenekleri onaylayın ve Yapıştır'ı tıklayın.
  • "Teklifleri dahil et": Bunu işaretli bırakırsanız yapıştırma sırasında yeniden pazarlama listesi teklif değiştiricileri dahil edilir. Reklam grubunun kullandığı bir yeniden pazarlama listesi zaten varsa, yapıştırılan teklif değeri var olan reklam grubu teklif değiştiricisini geçersiz kılar.
  • "Kampanya hedefleme ayarları" veya "Reklam grubu hedefleme ayarları": Bu ayar, hedef kampanyaların veya reklam gruplarının yeniden pazarlama listeleriyle ilgili hedefleme ayarlarını belirler. "Akıllı varsayılan (önerilir)" seçeneği, kitleleriniz için geçerli olan hedefleme ayarlarını korur. Bir reklam grubunda etkin bir kitle yoksa varsayılan ayar seçilir:
       Arama Ağı ve Alışveriş kampanyaları için "Gözlem"
       Video ve Görüntülü Reklam Ağı kampanyaları için "Hedefleme"
  • Ayarları "Gözlem" veya "Hedefleme" olarak manuel olarak geçersiz kılmayı da seçebilirsiniz.

Yeniden pazarlama listelerini birden çok arama kampanyasına veya reklam grubuna uygulama

Yeniden pazarlama listelerini hesabınızın tamamına uygulamak için:

 1. Ekranınızın sağ üst köşesindeki araç simgesini tıklayın.
 2. "Paylaşılan kitaplık"ın altında Kitle yöneticisi'ni tıklayın.
 3. Soldaki sayfa menüsünde Kitle listeleri'ni tıklayın.
 4. Eklemek istediğiniz yeniden pazarlama listesini seçin.
 5. Ekle... seçeneğini tıklayın ve ardından Kampanyalar (tercih edilen) veya Reklam grupları'nı seçin.
 6. Seçmek istediğiniz kampanyaların onay kutusunu işaretleyin. Tüm kampanyaları seçmek için en üstteki onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.
 7. İleri'yi tıklayın.
 8. Bir hedefleme ayarı seçin ve ardından Kitle Ekle'yi tıklayın. Listeler seçilen kampanyalara eklenir. Dilerseniz teklif ayarlamasını yeniden yapabilir veya akıllı teklif seçeneğini kullanabilirsiniz.

Hesabınızda kampanya ve reklam grubu düzeyinde listelerin bir karışımı varsa, 5-8 arası adımları iki defa uygulayın, listeyi ilk olarak kampanya düzeyinde tüm kampanyalara ardından ise reklam grubu düzeyinde tüm reklam gruplarına ekleyin. Böylece tam kapsam sağlanır.

Not

 • Bir listeyi tüm kampanyalara eklerseniz bu listeyi önceden içeren kampanyalar veya reklam grupları atlanır. Böylece kapsamdaki boşluklar doldurulur. 
 • Bir listeyi kampanya düzeyinde eklerseniz listeyi reklam grubu düzeyinde içeren kampanyalar çakışma nedeniyle atlanacaktır. Benzer şekilde, bir listeyi reklam grubu düzeyinde eklerseniz bu listeyi kullanan kampanyalardaki reklam grupları atlanır.

 

Arama Ağı reklamlarına yönelik yeniden pazarlama listeleri oluşturma ipuçları
 • Sitenizin tamamına bir kez tek bir etiket yerleştirin ve kullanıcıların ziyaret ettiği site bölümlerini temel alarak istediğiniz sayıda liste oluşturun.
 • Optimum performans için reklamlarınızı ve teklifinizi daha iyi uyarlamak amacıyla daha hassas listeler oluşturarak ziyaretçilerinizi kategorilere ayırın.
 • Sitenizin alt bilgi alanına, tüm sayfalarda çalışacak tek bir etiket yerleştirin. Etiketi bir içerik yönetim sistemi kullanarak da yapıştırabilirsiniz.

Google Arama için kullanılabilen liste türleri:

 • Sayfa ziyaretçileri (ziyaret edilen URL'lerle ilgili kurallara dayalıysa)
 • Belirli bir etiketin bulunduğu bir sayfayı ziyaret edenler
 • Özel kombinasyon (yukarıda gösterilenlerle aynı liste türlerine dayalıysa)

İsteğe bağlı sonraki adımlar

 1. Ek yeniden pazarlama listeleri oluşturun.
 2. Sitenizin tamamına yeniden pazarlama etiketini ekleyin.
Teklifleri belirleme, reklamları uyarlama ve kampanyaları kopyalama
 • Yeniden pazarlama listelerinizde bulunan kullanıcılara yönelik mevcut anahtar kelimelerdeki teklifleri değiştirmek için teklif ayarlamaları özelliğini kullanabilirsiniz. Kampanyalarınızdaki yeniden pazarlama listeleri için teklif ayarlamaları belirleyebilir veya açık artırma anında verilecek teklifleri belirlerken kitle listesi faktörlerini göz önünde bulunduran Akıllı Teklif'i kullanarak otomatik teklif özelliğinden yararlanabilirsiniz.
 • Reklamlarınızı yeniden pazarlama listelerinizdeki kullanıcılara gösterebilmek amacıyla, normalde teklif vermediğiniz anahtar kelimelere teklif vermek için, bu anahtar kelimeleri içeren yeni bir kampanya oluşturun ve kitleleriniz için Hedefleme ayarını kullanın.
 • Yeniden pazarlama listenizdeki kullanıcılara farklı reklamlar göstermek amacıyla, reklamlarınız için IF İşlevlerini kullanabilirsiniz. Bu işlevler, mesajınızı farklı kitleler için özelleştirmenize olanak tanır. 

İpucu

Yeniden pazarlama listesine sahip kampanyanızı oluşturduğunuzda, listenizdeki kullanıcıların ürününüze veya hizmetinize önceden ilgi gösterdiğini göz önünde bulundurarak teklifleri ve bütçeleri güncelleyin ve özel reklamlar oluşturun.

Bir kampanyaya birden çok kitle uyguladıysanız ve bir arama kullanıcısı birden fazla kitleye eklendiyse en yüksek teklif ayarlamasına sahip kitle, gösterim ilişkilendirmesini alır.  

Farklı ağlar için farklı liste boyutları

Listeleri oluşturmak için kullanılan farklı tanımlayıcı türleri olduğundan, liste büyüklükleri arasında önemli farklılıklar olabilir. Ayrıca, bazı yeniden pazarlama listeleri hem Google Arama Ağı'nda hem de Görüntülü Reklam Ağı'nda kullanılabilirken bazıları ise yalnızca Görüntülü Reklam Ağı'nda kullanılabilir. "Arama Ağı" liste boyutu, listedeki son 30 gün içinde Google'da arama yapmış kullanıcılara göre belirlenir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Yeni Eski

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın