Konfigurowanie kampanii z listami remarketingowymi dla reklam w wyszukiwarce

Listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce pozwalają dostosować kampanie w sieci wyszukiwania, by docierać do osób, które odwiedziły już wcześniej Twoją witrynę. Z tego artykułu dowiesz się, jak używać takich list w kampaniach w sieci wyszukiwania.

Jak to działa

Możesz zastosować listy remarketingowe do ustalania stawek i opcji kierowania na poziomie grupy reklam lub kampanii, ale nie na obu poziomach jednocześnie dla danej kampanii.

Załóżmy, że masz dodane listy remarketingowe do zestawu grup reklam, a teraz chcesz korzystać z tych list remarketingowych w całej kampanii. Najpierw musisz usunąć listy remarketingowe z grup reklam w tej kampanii, a następnie zastosować je na poziomie kampanii.

Jeśli stosujesz listy remarketingowe w kampanii i chcesz używać ich do kierowania w niektórych grupach reklam w tej kampanii, dodaj listy ponownie do każdej grupy w tej kampanii. Możesz przełączać poziomy w dowolnym momencie, pamiętaj jednak, by przestrzegać odpowiedniej kolejności.

Instrukcje

Kiedy dodasz tag remarketingowy do witryny, w sekcji Zarządzanie odbiorcami pojawią się utworzone automatycznie listy remarketingowe. Możesz od razu wykorzystać te listy do ustalania stawek lub kierowania reklam na poziomie grupy reklam albo kampanii. Możesz również utworzyć nowe listy remarketingowe i użyć ich w ten sam sposób.

Aby dodać listy remarketingowe do pojedynczej kampanii w sieci wyszukiwania lub grupy reklam w wyszukiwarce:

 1. Utwórz nową kampanię w sieci wyszukiwania albo wybierz istniejącą kampanię w sieci wyszukiwania lub grupę reklam w wyszukiwarce.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Odbiorcy.
 3. Kliknij ikonę ołówka Optimization, by dodać listę odbiorców.
 4. W sekcji „Dodaj do” wybierz Kampania lub Grupa reklam, w zależności od tego, na którym poziomie chcesz ustawić kierowanie.
 5. Kliknij Wybierz kampanię (lub Wybierz grupę reklam), a następnie wybierz kampanię lub grupę reklam, w której chcesz ustawić kierowanie.
 6. W sekcji „W jaki sposób weszli w interakcję z Twoją firmą” kliknij menu „Użytkownicy witryny”.
      Uwaga: pojawi się lista „Wszyscy użytkownicy” oraz inne odpowiednie listy utworzone przez Ciebie dla różnych grup użytkowników witryny.
 7. Zaznacz pola wyboru obok list remarketingowych, które chcesz dodać. Twoi odbiorcy pojawią się w kolumnie „Wybrani odbiorcy”. 
 8. Kliknij Zapisz.

Potwierdzanie ustawień kierowania

Dostępne są dwa ustawienia kierowania:

„Obserwacja” 
(zalecane w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii reklam hoteli)

 • Możesz monitorować skuteczność list odbiorców, a także korzystać z dostosowań stawek dla członków list remarketingowych.
 • To ustawienie nie ogranicza zasięgu kampanii ani grupy reklam.

„Kierowanie”
(zalecane w przypadku kampanii wideo i kampanii w sieci reklamowej)

 • Wyświetlasz reklamy tylko członkom list remarketingowych.
 • Kierowanie ogranicza zasięg kampanii lub grupy reklam.
 • Także w tym przypadku możesz ustawiać różne dostosowania stawek dla członków list remarketingowych.
Uwaga: słowa kluczowe są wymagane w przypadku kampanii RLSA z wyjątkiem kampanii z dynamicznymi reklamami w wyszukiwarce, niezależnie od wybranych ustawień kierowania.

Więcej informacji o kierowaniu reklam

Dodawanie list remarketingowych metodą kopiuj i wklej

Aby skopiować listy remarketingowe z jednej kampanii lub grupy reklam do innej:

 1. W menu po lewej stronie kliknij Odbiorcy.
 2. Zaznacz pola wyboru obok list remarketingowych, które chcesz skopiować.
 3. Kliknij menu „Edytuj”, a następnie wybierz Kopiuj.

Aby wkleić skopiowane listy remarketingowe:

 1. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie, a następnie użyj filtra, by wyświetlić wszystkie kampanie w sieci wyszukiwania.
 2. Aby wkleić listy na poziomie kampanii, pozostań na stronie „Kampanie”. Aby wkleić listy do grup reklam, kliknij Grupy reklam w menu.
 3. Zaznacz pola wyboru obok kampanii lub grup reklam, do których chcesz wkleić listy remarketingowe.
 4. Kliknij menu „Edytuj” i wybierz Wklej.
 5. Przejrzyj ustawienia i kliknij Wklej.
 6. „Uwzględnij stawki”: jeśli to pole jest zaznaczone, podczas wklejania będą uwzględnione modyfikatory stawek listy remarketingowej. Jeśli grupa reklam wykorzystuje już listę remarketingową, wartość wklejonej stawki zastąpi istniejący modyfikator stawki grupy reklam.
 7. „Ustawienia kierowania kampanii” lub „Ustawienia kierowania grupy reklam”: to ustawienie określa ustawienia kierowania na listy remarketingowe w docelowych kampaniach lub grupach reklam. Opcja „Domyślne inteligentne (zalecane)” zachowuje bieżące ustawienia kierowania na odbiorców. Jeśli w grupie reklam nie ma aktywnych odbiorców, zostaną wybrane ustawienia domyślne:
      „Obserwacja” w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania lub kampanii produktowej,
      „Kierowanie” w przypadku kampanii wideo lub kampanii w sieci reklamowej.
 8. Możesz również samodzielnie zmienić ustawienie na „Obserwacja” lub „Kierowanie”.

Stosowanie list remarketingowych w wielu kampaniach w sieci wyszukiwania lub grupach reklam w wyszukiwarce

Aby zastosować listy remarketingowe na całym koncie:

 1. Kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu ekranu.
 2. W sekcji „Zasoby wspólne” kliknij Zarządzanie odbiorcami.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Listy odbiorców.
 4. Wybierz listę remarketingową, którą chcesz dodać.
 5. Kliknij Dodaj do, a następnie wybierz Kampanie (preferowane) lub Grupy reklam.
 6. Zaznacz pola wyboru obok kampanii, które chcesz wybrać, lub pole wyboru u góry, by wybrać wszystkie kampanie.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wybierz ustawienie kierowania, a następnie kliknij Dodaj odbiorców. Listy zostaną dodane do wybranych kampanii. Możesz teraz poprawić dostosowanie stawek lub użyć inteligentnego określania stawek.

Jeśli na koncie masz listy zarówno na poziomie kampanii, jak i na poziomie grupy reklam, powtórz kroki 5–8 dwa razy – najpierw dodaj listę do wszystkich kampanii na poziomie kampanii, a następnie dodaj listę do wszystkich grup reklam na poziomie grupy reklam. To zapewni Ci pełny zasięg.

Uwaga

 • Jeśli dodasz listę do wszystkich kampanii, zostaną pominięte te kampanie i grupy reklam, które już korzystają z tej listy. W ten sposób wypełnisz luki w zasięgu. 
 • Jeśli dodasz listę na poziomie kampanii, z powodu konfliktu zostanie pominięta każda kampania, która korzysta z tej listy na poziomie grupy reklam. Podobnie stanie się, gdy dodasz listę na poziomie grupy reklam – zostanie pominięta każda grupa reklam, która należy do kampanii korzystającej z tej listy.
Wskazówki dotyczące konfigurowania list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce
 • Wystarczy raz umieścić jeden tag w całej witrynie, by móc tworzyć dowolną liczbę list na podstawie sekcji witryny odwiedzanych przez użytkowników.
 • Podział użytkowników na kategorie na podstawie szczegółowych list pozwala lepiej dostosowywać reklamy i stawki, a tym samym zwiększać skuteczność reklam.
 • Umieść w stopce witryny jeden tag, który będzie działał na wszystkich stronach. Możesz go też wkleić za pomocą systemu zarządzania treścią.

Typy list dostępne dla sieci wyszukiwania Google:

 • Użytkownicy strony
 • Użytkownicy strony z określonym tagiem
 • Niestandardowa kombinacja (oparta na powyższych typach list)

Opcjonalne dalsze kroki

 1. Utwórz kolejne listy remarketingowe.
 2. Umieść tag remarketingowy w całej witrynie.
Ustawianie stawek, dostosowywanie reklam i kopiowanie kampanii
 • Aby zmienić stawki obecnych słów kluczowych pod kątem użytkowników z list remarketingowych, możesz skorzystać z funkcji dostosowywania stawek. Możesz ustawić dostosowania stawek dla list remarketingowych w swoich kampaniach lub skorzystać z automatycznego określania stawek za pomocą funkcji Inteligentnego określania stawek w Google Ads, która uwzględnia parametry listy odbiorców podczas określania stawek w czasie aukcji.
 • Aby ustawić stawki dla słów kluczowych, które zwykle pomijasz, i zacząć wyświetlać reklamy użytkownikom z list remarketingowych, utwórz nową kampanię z tymi słowami i skorzystaj z ustawienia kierowania dla swoich odbiorców.
 • Aby wyświetlać różne reklamy użytkownikom z listy remarketingowej, możesz skorzystać w swoich reklamach z funkcji IF, które umożliwiają dostosowanie przekazu do różnych odbiorców.

Wskazówka

Gdy skonfigurujesz kampanię z listą remarketingową, zaktualizuj stawki oraz budżety i utwórz reklamy dopasowane, biorąc pod uwagę, że osoby na tej liście były zainteresowane Twoimi produktami lub usługami.

Jeśli dodasz wiele grup odbiorców do kampanii, a użytkownik przeprowadzający wyszukiwanie należy do więcej niż jednej grupy odbiorców, wyświetlenie zostanie przypisane do grupy odbiorców z najwyższym dostosowaniem stawki.

Różne rozmiary list dla poszczególnych sieci

Listy mogą mieć różne rozmiary, ponieważ do ich tworzenia używane są różne typy identyfikatorów. Trzeba też pamiętać, że niektóre listy remarketingowe są dostępne zarówno w sieci wyszukiwania, jak i sieci reklamowej Google, a inne – tylko w sieci reklamowej. Rozmiar listy „Wyszukiwarka” jest stworzony na podstawie osób znajdujących się na Twojej liście, które szukały informacji w Google w ciągu ostatnich 30 dni.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem