Uw remarketinglijsten instellen voor uw campagne met zoekadvertenties

Met remarketinglijsten voor zoekadvertenties kunt u uw campagnes in het zoeknetwerk aanpassen zodat u mensen kunt bereiken die eerder uw website hebben bezocht. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u deze lijsten kunt gebruiken in uw campagnes in het zoeknetwerk.

Hoe het werkt

U kunt remarketinglijsten voor biedingen en targeting toepassen op advertentiegroepen of campagnes, maar binnen een bepaalde campagne niet voor beide niveaus tegelijk.

Stel dat u remarketinglijsten heeft toegevoegd aan een reeks advertentiegroepen en dat u de remarketinglijsten nu voor de hele campagne wilt gebruiken. U verwijdert dan eerst de remarketinglijsten uit de advertentiegroepen in de campagne en past deze vervolgens toe op campagneniveau.

Als u remarketinglijsten heeft toegepast op een campagne en deze nu wilt gebruiken om enkele advertentiegroepen binnen de campagne te targeten, kunt u de lijsten dus ook opnieuw toevoegen aan elke advertentiegroep in die campagne. Er geldt geen beperking voor het overschakelen van niveau, u moet het alleen in de juiste volgorde doen.

Instructies

Zodra u uw site tagt voor remarketing, ziet u een aantal automatisch gemaakte remarketinglijsten in 'Doelgroepbeheer'. U kunt deze lijsten meteen gebruiken of nieuwe remarketinglijsten maken en deze toepassen voor bieden of targeten in uw advertentiegroepen of campagnes.

Ga als volgt te werk als u remarketinglijsten wilt toepassen op één campagne of advertentiegroep in het zoeknetwerk:

 1. Maak een nieuwe 'campagne in het zoeknetwerk' of selecteer een bestaande campagne in het zoeknetwerk of een advertentiegroep.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Doelgroepen.
 3. Klik op het potloodpictogram om een doelgroeplijst toe te voegen.
 4. Selecteer onder het gedeelte 'Toevoegen aan' de optie Campagne of Advertentiegroep, afhankelijk van aan welk niveau u targeting wilt toevoegen.
 5. Klik op Een campagne selecteren (of Een advertentiegroep selecteren) en kies vervolgens de campagne of advertentiegroep die u wilt targeten.
 6. Klik onder het gedeelte 'Hoe ze interactie hebben gehad met uw bedrijf' op het dropdownmenu 'Websitebezoekers'.
      Opmerking: Hier ziet u de lijst 'Alle bezoekers' en andere geschikte lijsten die u voor de verschillende groepen sitebezoekers heeft gemaakt.
 7. Vink de selectievakjes aan naast elke remarketinglijst die u wilt toevoegen. De doelgroepen worden weergegeven in de kolom 'Geselecteerde doelgroepen'.
 8. Klik op Opslaan.

Uw targetinginstellingen bevestigen

Er zijn twee targetinginstellingen beschikbaar:

Observatie
(aanbevolen voor campagnes met zoek- en hoteladvertentiecampagnes)

 • U kunt de prestaties van doelgroeplijsten bekijken en bodaanpassingen gebruiken voor leden van de remarketinglijsten.
 • Deze instelling beperkt het bereik van de campagne of advertentiegroep niet.

Targeting
(aanbevolen voor videocampagnes en campagnes in het Display Netwerk)

 • U geeft alleen advertenties weer aan leden van de remarketinglijsten.
 • Targeting beperkt het bereik van uw campagne of advertentiegroep.
 • U kunt nog steeds verschillende bodaanpassingen instellen voor leden van de remarketinglijsten.
Opmerking: Zoekwoorden zijn vereist voor campagnes met remarketinglijsten voor zoekadvertenties (RLSA), behalve voor campagnes met dynamische zoekadvertenties, ongeacht de geselecteerde targetinginstellingen.

Meer informatie over targetinginstellingen

Remarketinglijsten toevoegen door middel van kopiëren en plakken

Ga als volgt te werk om uw remarketinglijsten van de ene campagne of advertentiegroep naar een andere te kopiëren:

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Doelgroepen.
 2. Vink de selectievakjes aan naast de remarketinglijsten die u wilt kopiëren.
 3. Klik op het dropdownmenu Bewerken en selecteer vervolgens Kopiëren.

Ga als volgt te werk om uw gekopieerde remarketinglijsten te plakken:

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes en filter vervolgens op alle campagnes in het zoeknetwerk.
 2. Als u lijsten op campagneniveau wilt plakken, blijft u op de pagina Campagnes. Als u lijsten in advertentiegroepen wilt plakken, klikt u in het paginamenu op Advertentiegroepen.
 3. Vink de vakjes aan naast de campagnes of advertentiegroepen waarin u uw remarketinglijsten wilt plakken.
 4. Klik op het dropdownmenu Bewerken en selecteer Plakken.
 5. Bevestig de opties en klik op Plakken.
 6. 'Inclusief biedingen': Als u dit aangevinkt laat, worden ook de bodmodifiers voor de remarketinglijst geplakt. Als een advertentiegroep al een remarketinglijst gebruikt, overschrijft de geplakte bodwaarde de bestaande bodmodifier voor de advertentiegroep.
 7. 'Targetinginstellingen van de campagne' of 'Targetinstellingen van advertentiegroepen': Met deze instelling worden de targetinginstellingen bepaald van de bestemmingscampagnes of -advertentiegroepen voor remarketinglijsten. Met de optie 'Slimme standaardwaarde (aanbevolen)' worden de huidige targetinstellingen behouden voor uw doelgroepen. Als een advertentiegroep geen actieve doelgroepen heeft, wordt de standaardinstelling geselecteerd:
      'Observatie' voor campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-campagnes
      'Targeting' voor video- en Display Netwerk-campagnes
 8. U kunt de instellingen ook handmatig overschrijven naar 'Observatie' of 'Targeting'.

Remarketinglijsten toepassen op meerdere campagnes in het zoeknetwerk/advertentiegroepen

Ga als volgt te werk om remarketinglijsten toe te passen op uw gehele account:

 1. Klik rechtsboven in het scherm op het gereedschapspictogram .
 2. Klik onder 'Gedeelde bibliotheek' op Doelgroepbeheer.
 3. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Doelgroeplijsten.
 4. Kies de remarketinglijst die u wilt toevoegen.
 5. Klik op Toevoegen aan en selecteer vervolgens Campagnes (voorkeur) of Advertentiegroepen.
 6. Vink het selectievakje aan voor de campagnes die u wilt selecteren of vink het bovenste selectievakje aan om alle campagnes te selecteren.
 7. Klik op Volgende.
 8. Selecteer een targetinginstelling en klik vervolgens op Doelgroepen toevoegen. De lijsten worden nu toegevoegd aan de geselecteerde campagnes. U kunt nu de bodaanpassing opnieuw aanpassen of 'Slim bieden' gebruiken.

Als uw account een combinatie heeft van lijsten met campagnes en advertentiegroepniveau, herhaalt u de stappen 5 tot en met 8 twee keer, eerst om de lijst aan alle campagnes op campagneniveau toe te voegen en daarna om de lijst aan alle advertentiegroepen op advertentiegroepniveau toe te voegen. Dit zorgt voor een volledige dekking.

Opmerking

 • Als u een lijst toevoegt aan alle campagnes, worden de campagnes/advertentiegroepen die de lijst al bevatten, overgeslagen. Zo kunnen lege plekken in de dekking worden gevuld.
 • Als u een lijst toevoegt op campagneniveau, worden campagnes met de lijst op advertentiegroepniveau overgeslagen omdat er een conflict is. Als u een lijst toevoegt op advertentiegroepniveau, wordt de advertentiegroep in een campagne die de lijst gebruikt, ook overgeslagen.
Tips voor het instellen van remarketinglijsten voor zoekadvertenties
 • Plaats eenmalig één tag op alle pagina's van uw site en maak zo veel lijsten als u wilt op basis van de sitegedeelten die gebruikers bezoeken.
 • Gebruik specifiekere lijsten voor de indeling van uw bezoekers om uw advertenties en biedingen af te stemmen voor optimale prestaties.
 • Plaats één tag in de voettekst van uw site die op alle pagina's werkt. U kunt ook een contentmanagementsysteem gebruiken om de tag in te voegen.

Lijsttypen die beschikbaar zijn voor Google Zoeken:

 • Bezoekers van een pagina
 • Bezoekers van een pagina met een specifieke tag
 • Aangepaste combinatie (indien gebaseerd op dezelfde lijsttypen als hierboven)

Optionele volgende stappen

 1. Maak aanvullende remarketinglijsten.
 2. Voeg de remarketingtag toe aan alle pagina's van uw site.
Biedingen instellen, advertenties afstemmen en campagnes kopiëren
 • Als u de biedingen voor bestaande zoekwoorden wilt wijzigen voor mensen op uw remarketinglijsten, kunt u de bodaanpassingsfunctie gebruiken. U kunt bodaanpassingen instellen voor remarketinglijsten in uw campagnes of gebruikmaken van automatisch bieden met Slim bieden, omdat op die manier rekening wordt gehouden met doelgroeplijstfactoren wanneer biedingen tijdens de veiling worden ingesteld.
 • Als u wilt bieden op zoekwoorden waarop u gewoonlijk niet biedt, kunt u uw advertenties weergeven voor mensen op de remarketinglijsten, een nieuwe campagne maken met deze zoekwoorden en de targetinginstelling voor uw doelgroepen gebruiken.
 • Als u verschillende advertenties wilt weergeven voor mensen op de remarketinglijst, kunt u voor uw advertenties IF-functies gebruiken, waarmee u uw boodschap kunt afstemmen op verschillende doelgroepen.

Tip

Nadat u een campagne met een remarketinglijst heeft ingesteld, werkt u de biedingen en budgetten bij en maakt u aangepaste advertenties. Hierbij houdt u er rekening mee dat de mensen op de lijst al interesse hebben getoond in uw product of service.

Als u meerdere doelgroepen heeft toegepast op een campagne en een gebruiker van zoekopdrachten wordt toegevoegd aan meer dan één doelgroep, wordt de vertoning toegeschreven aan de doelgroep met de hoogste bodaanpassing.

Verschillende lijstgrootten voor verschillende netwerken

Lijstgrootten kunnen sterk verschillen omdat er verschillende typen ID's worden gebruikt om deze lijsten te maken. Bovendien zijn sommige remarketinglijsten beschikbaar voor zowel Google Zoeken als voor het Display Netwerk, terwijl andere uitsluitend beschikbaar zijn voor het Display Netwerk. De lijstgrootte voor Google Zoeken is gebaseerd op de mensen op uw lijst die in de afgelopen 30 dagen op Google hebben gezocht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen