Nastavení remarketingových seznamů pro kampaně s reklamami ve vyhledávání

Remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání umožňují přizpůsobit kampaně ve Vyhledávací síti, aby se zobrazovaly uživatelům, kteří již navštívili váš web. V tomto článku se dočtete, jak tyto seznamy v kampaních ve Vyhledávací síti používat.

Princip

Remarketingové seznamy můžete použít k nabízení cen a cílení do reklamních sestav nebo kampaní – ale ne na obou úrovních u dané kampaně zároveň.

Dejme tomu, že jste přidali remarketingové seznamy do skupiny reklamních sestav a nyní je chcete použít pro celou kampaň. Nejprve budete muset remarketingové seznamy odstranit z reklamních sestav v rámci kampaně. Teprve pak je budete moci použít na úrovni kampaně.

Pokud jste například remarketingové seznamy použili v kampani a nyní je chcete použít k cílení na konkrétní reklamní sestavy v kampani, přidejte tyto seznamy znovu do každé reklamní sestavy v dané kampani. Změna úrovní není nijak omezena, jen je třeba dodržet správné pořadí.

Pokyny

Po přidání značek pro remarketing na web se ve Správci publik automaticky vytvoří několik remarketingových seznamů. Můžete pracovat přímo s nimi nebo si vytvořit vlastní a v reklamních sestavách či kampaních je použít při výběru cílení a nabídek.

Remarketingové seznamy přidáte do kampaně nebo reklamní sestavy ve Vyhledávací síti takto:

 1. Vytvořte novou kampaň ve Vyhledávací síti nebo vyberte nějakou stávající kampaň či reklamní sestavu.
 2. V nabídce stránek na levé straně klikněte na Publika.
 3. Kliknutím na ikonu tužky Optimization přidejte seznam publika.
 4. V části Přidat vyberte možnost Kampaň nebo Reklamní sestava podle toho, na jaké úrovni chcete cílení přidat.
 5. Klikněte na možnost Vyberte kampaň (nebo Vyberte reklamní sestavu) a nějakou vyberte.
 6. V části Jak s vaší firmou přišli do styku klikněte na rozbalovací nabídku Návštěvníci webu.
  Poznámka: Zobrazí se seznam Všichni návštěvníci a případné další dostupné seznamy, které jste pro různé skupiny návštěvníků webu vytvořili.
 7. Zaškrtněte políčka u seznamů, které chcete přidat. Segmenty publika se zobrazí ve sloupci Vybrané cílové segmenty publika. 
 8. Klikněte na Uložit.

Potvrzení nastavení cílení

K dispozici jsou dvě různá nastavení:

Pozorování
(doporučeno pro kampaně ve Vyhledávací síti a kampaně s reklamami na hotely)

 • Můžete sledovat, jak se vybraným seznamům publika daří, a upravovat nabídky pro uživatele na remarketingových seznamech.
 • Neomezuje zásah kampaně ani reklamní sestavy.

Cílení
(doporučeno u videokampaní a kampaní v Obsahové síti)

 • Reklamy se budou zobrazovat pouze uživatelům uvedeným na remarketingových seznamech.
 • Cílení omezuje zásah kampaně i reklamní sestavy.
 • Pro uživatele uvedené na remarketingových seznamech ale budete moci stanovit odlišné cenové nabídky.
Poznámka: Bez ohledu na zvolené nastavení cílení jsou u kampaní se seznamy RLSA vyžadována klíčová slova. Výjimku tvoří kampaně s dynamickými reklamami ve vyhledávání.

Přečtěte si další informace o nastavení cílení.

Přidání remarketingových seznamů zkopírováním

Remarketingové seznamy zkopírujete z jedné kampaně nebo reklamní sestavy do druhé takto:

 1. V nabídce stránek na levé straně klikněte na Publika.
 2. Zaškrtněte políčka u remarketingových seznamů, které chcete zkopírovat.
 3. Klikněte na rozbalovací nabídku Upravit a vyberte možnost Kopírovat.

Vložení zkopírovaných remarketingových seznamů:

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně a nastavte filtr na všechny kampaně ve Vyhledávací síti.
 2. Chcete-li seznamy vložit na úrovni kampaně, zůstaňte na kartě Kampaně. Pokud je chcete vložit do reklamní sestavy, klikněte v nabídce stránek na Reklamní sestavy.
 3. Zaškrtněte políčka u kampaní nebo reklamních sestav, kam chcete remarketingové seznamy vložit.
 4. Klikněte na rozbalovací nabídku Upravit a vyberte možnost Vložit.
 5. Potvrďte nastavení a klikněte na Vložit.
 6. „Zahrnout nabídky“: Ponecháte-li toto pole zaškrtnuté, vloží se také modifikátory nabídek remarketingových seznamů. Pokud reklamní sestava již nějaký remarketingový seznam používá, vložená hodnota nabídky přepíše stávající modifikátor nabídky pro reklamní sestavu.
 7. „Nastavení cílení kampaně‟ nebo „Nastavení cílení reklamní sestavy“: Tato možnost nastaví u remarketingových seznamů cílení cílové kampaně či reklamní sestavy. Možnost Chytré výchozí (doporučeno) pro vaše publika zachová stávající nastavení cílení. Pokud reklamní sestava neobsahuje žádná aktivní publika, bude zvoleno výchozí nastavení:
      „Pozorování“ v případě kampaní ve Vyhledávací síti a v Nákupech Google
      „Cílení“ v případě videokampaní a kampaní v Obsahové síti
 8. Nastavení můžete na možnost Pozorování nebo Cílení změnit také manuálně.

Použití remarketingových seznamů u více kampaní / reklamních sestav ve vyhledávání

Remarketingové seznamy použijete v rámci celého účtu takto:

 1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu klíče .
 2. V části Sdílená knihovna klikněte na Správce publika.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Seznamy publik.
 4. Vyberte remarketingový seznam, který chcete přidat.
 5. Klikněte na možnost Přidat do a pak vyberte možnost Kampaně (doporučeno) nebo Reklamní sestavy.
 6. U vybrané kampaně zaškrtněte políčko. Pokud budete chtít vybrat všechny kampaně, zaškrtněte políčko v horní části.
 7. Klikněte na tlačítko Další.
 8. Zvolte nastavení cílení a klikněte na tlačítko Přidat cílové segmenty publika. Seznamy se přidají do vybraných kampaní. Pak můžete znovu upravit nabídky nebo použít chytré nabízení cen.

Pokud ve svém účtu máte seznamy jak na úrovni kampaně, tak na úrovni reklamní sestavy, zopakujte kroky 5–8 dvakrát. Nejdříve vybraný seznam přidejte ke všem kampaním na úrovni kampaně a pak ke všem sestavám na úrovni reklamní sestavy. Zajistíte si tím kompletní pokrytí.

Poznámka

 • Pokud budete seznam přidávat ke všem kampaním, přeskočí se kampaně a reklamní sestavy, které ho již obsahují. Pokrytí tak bude kompletní. 
 • Budete-li nějaký seznam přidávat na úrovni kampaně, přeskočí se kampaně, které ho používají na úrovni reklamní sestavy (kvůli konfliktu verzí). To samé platí i pro přidávání seznamu na úrovni reklamní sestavy, kdy se přeskočí reklamní sestavy, které daný seznam používají v rámci kampaně, do níž náleží.
Tipy na nastavení remarketingových seznamů pro reklamy ve vyhledávání
 • Stačí umístit jednu značku na všechny stránky na webu a můžete vytvořit libovolný počet seznamů podle toho, které části webu uživatelé navštívili.
 • Jestliže vytvoříte konkrétnější seznamy, a tím návštěvníkům přiřadíte určité kategorie, budou se vám reklamy a nabídky lépe personalizovat a dosáhnete optimálního výkonu.
 • Do zápatí webu umístěte jednu značku, která bude fungovat pro všechny stránky. Značku lze také vložit pomocí systému správy obsahu.

Pro Vyhledávání Google jsou k dispozici tyto typy seznamů:

 • Návštěvníci stránky
 • Návštěvníci stránky s konkrétní značkou
 • Vlastní kombinace (pokud se jedná o seznam založený na stejných typech seznamů jako výše)

Volitelné další kroky

 1. Vytvořte další remarketingové seznamy.
 2. Značku pro remarketing přidejte na všechny stránky webu.
Nastavení nabídek, přizpůsobení reklam a kopírování kampaní
 • Chcete-li změnit nabídky u stávajících klíčových slov pro uživatele ve vašich remarketingových seznamech, můžete použít funkci úprav nabídek. Nabídky můžete upravovat pro remarketingové seznamy ve svých kampaních nebo můžete využít automatické nabízení cen pomocí chytrých nabídek, které při nastavování nabídek během aukce zohledňují faktory plynoucí ze seznamů publik.
 • Pokud chcete zadávat nabídky pro klíčová slova, která běžně nepoužíváte, abyste mohli své reklamy zobrazovat návštěvníkům uvedeným v remarketingových seznamech, vytvořte pro tato klíčová slova novou kampaň a použijte nastavení cílení na svá publika.
 • Chcete-li uživatelům ve svých remarketingových seznamech zobrazovat různé reklamy, můžete u reklam použít funkce IF, které umožňují přizpůsobit sdělení různým publikům.

Tip

Jakmile nastavíte kampaň s remarketingovým seznamem, aktualizujte nabídky a rozpočty a vytvořte reklamy přizpůsobené návštěvníkům na seznamu, kteří již o váš produkt nebo službu projevili zájem.

Pokud jste v kampani použili více publik a uživatel vyhledávání je přidán do více než jednoho, připíše se zobrazení publiku s nejvyšší úpravou nabídky.

Různé velikosti seznamu podle sítě

Velikost seznamů se může podstatně lišit, protože k jejich vytvoření se používají různé typy identifikátorů. Některé remarketingové seznamy jsou navíc k dispozici pro Vyhledávací i Obsahovou síť Google, jiné pouze pro Obsahovou síť. Velikost seznamu „Vyhledávání“ vychází z počtu uživatelů na vašem seznamu, kteří vyhledávali na Googlu za uplynulých 30 dní.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory