Настройване на кампанията със списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене

Списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене Ви дават възможност да персонализирате кампаниите си в мрежата за търсене, за да достигате до хора, които и преди са посещавали уебсайта Ви. Тази статия обяснява как да използвате списъци за ремаркетинг в кампаниите си в мрежата за търсене.

Начин на работа

Можете да прилагате списъци за ремаркетинг за офериране и насочване към рекламни групи или кампании, но не и на двете нива едновременно в рамките на една кампания. 

Да приемем, че сте добавили списъци за ремаркетинг към набор от рекламни групи и сега искате да ги използвате за цялата кампания. За тази цел първо премахнете списъците за ремаркетинг от рекламните групи в рамките на кампанията и след това ги приложете на ниво кампания. 

По подобен начин ако вече сте приложили списъци за ремаркетинг към кампания и сега искате да ги използвате за насочване на някои рекламни групи в рамките на тази кампания, добавете списъците отново към всяка рекламна група в кампанията. Няма ограничение за преминаване на друго ниво, необходимо е само да спазвате правилния ред.

Инструкции

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Когато маркирате сайта си за ремаркетинг, ще виждате няколко автоматично създадени списъка за ремаркетинг в „Мениджър на аудитории“. Можете да ги използвате веднага или да създадете нови списъци за ремаркетинг и да ги приложите за офериране или насочване в рекламните си групи или кампании.

За да приложите списъците за ремаркетинг към една кампания или рекламна група в мрежата за търсене:

 1. Създайте нова кампания „Мрежата за търсене“ или изберете съществуваща кампания или рекламна група за тази мрежа.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Аудитории.
 3. Кликнете върху иконата на молив , за да добавите списък с аудитории.
 4. Под „Добавяне към“ изберете Кампания или Рекламна група в зависимост от това на кое ниво искате да добавите насочването си.
 5. Кликнете върху Избор на кампания (или Избор на рекламна група) и изберете кампанията или рекламната група, към която искате да насочвате.
 6. Под раздела „Как взаимодействат с бизнеса Ви“ кликнете върху падащото меню „Посетители на уебсайта“.
      Забележка: Ще видите списъка „Всички посетители“, както и други отговарящи на условията списъци, които сте създали за различните групи посетители на сайта си.
 7. Поставете отметка в квадратчето до всеки списък за ремаркетинг, който искате да добавите. Аудиториите Ви ще се покажат в графата „Избрани аудитории“. 
 8. Кликнете върху Запазване.

Потвърждаване на настройките Ви за насочване

Има две настройки за насочване:

„Наблюдение“ 
(Препоръчва се за кампании в мрежата за търсене)

 • Можете да наблюдавате ефективността на списъците с аудитории, както и да използвате корекции на офертите за членове на списъците за ремаркетинг.
 • Това не ограничава обхвата на кампанията или рекламната Ви група.

„Насочване“

 • Рекламите Ви ще се показват само на членове на списъците за ремаркетинг.
 • Насочването ограничава обхвата на кампанията или рекламната Ви група.
 • Пак ще можете да настройвате различни корекции на офертите за членове на списъците за ремаркетинг.

Забележка: Ключовите думи са задължителни за кампании с RLSA, с изключение на кампании с динамични реклами при търсене, независимо от избраните настройки за насочване

Научете повече за настройките за насочване.

Добавяне на списъци за ремаркетинг, използвайки копиране и поставяне

За да копирате списъците си за ремаркетинг от една кампания или рекламна група в друга:

 1. В лявото странично меню кликнете върху Аудитории.
 2. Поставете отметки в квадратчетата до списъците за ремаркетинг, които искате да копирате.
 3. Кликнете върху падащото меню „Редактиране“ и изберете Копиране.

За да поставите копираните списъци за ремаркетинг:

 1. В лявото странично меню кликнете върху Кампании и след това филтрирайте за всички кампании в мрежата за търсене.
 2. За да поставите списъците на ниво кампания, останете на страницата „Кампании“. За да поставите списъците в рекламни групи, кликнете върху Рекламни групи от страничното меню.
 3. Поставете отметки в квадратчетата до кампаниите или рекламните групи, в които искате да поставите списъците си за ремаркетинг.
 4. Кликнете върху падащото меню „Редактиране“ и изберете Поставяне.
 5. Потвърдете опциите и кликнете върху Поставяне.
  • „Включване на оферти“: Ако оставите отметката в това квадратче, ще включите модификаторите за оферти на списъците за ремаркетинг, когато ги поставяте. Ако дадена рекламна група вече използва списък за ремаркетинг, поставената стойност на офертата ще замени съществуващия модификатор на офертата на ниво рекламна група.
  • „Настройки за насочване на кампанията“ или „Настройки за насочване на рекламната група“: Тази настройка ще определи настройките за насочване на целевите кампании или рекламни групи за списъците за ремаркетинг. Опцията „Интелигентна по подразбиране (препоръчителна)“ пази текущите настройки за насочване за аудиториите Ви. Ако рекламната група няма активни аудитории, ще бъдат избрани настройките по подразбиране:
       „Наблюдение“ за кампании в мрежата за търсене и за Пазаруване;
       „Насочване“ за видеокампании и кампании в дисплейната мрежа.
  • Можете да изберете и ръчно заместване на настройките с „Наблюдение“ или „Насочване“.

Прилагане на списъци за ремаркетинг към няколко кампании/рекламни групи в мрежата за търсене

За да приложите списъците за ремаркетинг в целия си профил:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл на екрана си.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. От лявото странично меню кликнете върху Списъци с аудитории.
 4. Изберете списъка с аудитории, който искате да добавите.
 5. Кликнете върху Добавяне към и изберете Кампании (препоръчително) или Рекламни групи.
 6. Поставете отметка в квадратчетата за кампаниите, които искате да изберете, или изберете горното квадратче за отметка, за да изберете всички кампании.
 7. Кликнете върху Напред.
 8. Изберете настройка за насочване, след което кликнете върху Добавяне на аудитории. Списъците сега ще бъдат добавени към избраните кампании. Вече можете да коригирате корекциите на офертите или да използвате интелигентно офериране.

Ако профилът Ви има съчетание от списъци на ниво кампания и рекламна група, повторете стъпките от 5 до 8 два пъти, като първо добавите списъка към всички кампании на ниво кампания, а след това – към всички рекламни групи на ниво рекламна група. Това ще осигури пълно покритие.

Забележка

 • Ако добавите списък към всички кампании, кампаниите/рекламните групи, които вече съдържат списъка, ще бъдат пропуснати. Това ще спомогне да се запълнят пропуските в покритието. 
 • Ако добавите списък на ниво кампания, кампания, която вече съдържа списъка на ниво рекламна група, ще бъде пропусната, защото ще има конфликт. По подобен начин, ако добавите списък на ниво рекламна група, рекламната група, която попада под кампания, използваща списъка, ще бъде пропусната.

 

Съвети за настройване на списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене
 • Поставете един маркер веднъж в целия си сайт и създайте толкова списъци, колкото искате, въз основа на секциите в сайта, които хората посещават.
 • Категоризирайте посетителите си, като създадете по-прецизни списъци, така че да приспособите рекламите и офертата си за оптимизиране на ефективността.
 • Поставете един маркер в долния колонтитул на сайта. Той ще работи на всички страници. Можете също да го поставите чрез система за управление на съдържанието.

За Google Търсене са налице следните типове списъци:

 • посетители на страница (ако списъкът се основава на правила за посетените URL адреси);
 • посетители на страница с конкретен маркер;
 • персонализирана комбинация (ако се основава на същите типове списъци като показаните по-горе).

Следващи стъпки по избор

 1. Създайте списъци за ремаркетинг.
 2. Добавете маркера за ремаркетинг в целия сайт.
Задаване на оферти, приспособяване на реклами и копиране на кампании
 • За да промените офертите за съществуващи ключови думи за хора в списъците Ви за ремаркетинг, можете да използвате функцията за коригиране на офертите. Можете да зададете корекции на офертите за списъци за ремаркетинг в кампаниите си или да използвате автоматично офериране посредством Интелигентно офериране, защото когато задава оферти по време на търга, то взема предвид фактори от списъците с аудитории.
 • За да оферирате за ключови думи, за които обикновено не оферирате, така че да покажете рекламите си на хора в списъците си за ремаркетинг, създайте нова кампания с тези ключови думи и използвайте настройката „Насочване“ за аудиториите си.
 • За да показвате различни реклами на хора в списъка си за ремаркетинг, можете да използвате функциите IF за рекламите си, което Ви дава възможност да персонализирате посланието си за различни аудитории. 

Съвет

След като настроите кампанията си със списък за ремаркетинг, актуализирайте офертите и бюджетите и създайте персонализирани реклами, като имате предвид, че хората в списъка вече са изразили интерес към продукта или услугата Ви.

Ако към една кампания сте приложили няколко аудитории и потребители в мрежата за търсене са добавени към повече от една аудитория, импресията се приписва на аудиторията с най-висока корекция на офертата.  

Различни по размер списъци за различни мрежи

Размерите на списъците може значително да се различават, защото за създаването на списъците се използват различни типове идентификатори. Освен това някои списъци за ремаркетинг са налице както за Google Търсене, така и за дисплейната мрежа, докато други се предлагат само за дисплейната мрежа. Размерът на списъци „Мрежа за търсене“ е базиран на тези хора от списъка Ви, които са търсили с Google през предходните 30 дни.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си