Thiết lập công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng

Công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng đảm bảo quảng cáo của bạn sẽ chỉ hiển thị cho các nội dung tìm kiếm bao gồm các từ bạn đã đánh dấu bằng dấu cộng, chẳng hạn như +giày +da lộn +xanh hoặc biến thể gần giống. Công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng có thể giúp từ khóa của bạn đạt được tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn với nhiều đối tượng được nhắm mục tiêu hơn, từ đó có thể giúp trang web của bạn có được nhiều khách hàng thanh toán hoặc lượt chuyển đổi khác hơn. Bài viết này giải thích cách thiết lập công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng.

Hãy lưu ý rằng quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho các biến thể gần giống của các cụm từ riêng lẻ được thêm dấu “+” hoặc kết hợp các cụm từ này thành một từ khóa duy nhất.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Từ khóa.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Chọn nhóm quảng cáo để thêm công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng.
 5. Nhập từ khóa khớp mở rộng, có dấu cộng (+) trước từ hoặc các từ bạn muốn xuất hiện chính xác trong cụm từ tìm kiếm của khách hàng tiềm năng hoặc ở dạng một biến thể gần giống.
 6. Nhấp vào Lưu.

Cách thêm công cụ sửa đổi vào từ khóa khớp mở rộng hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa.
 3. Di chuột qua từ khóa mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 4. Thêm tiền tố dấu cộng (+) vào bất kỳ từ nào mà bạn muốn làm thành công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Mẹo

Không để dấu cách giữa tiền tố dấu cộng (+) và từ bạn đang sửa đổi!

 • Đúng: +giày +da
 • Không đúng: + giày + da

Nếu từ khóa của bạn được viết bằng ngôn ngữ đọc từ phải sang trái thì bạn vẫn thêm dấu cộng ở phía bên trái của từ. Ví dụ:

 • Đúng: +עור+ נעליים
 • Không đúng: עור +נעליים+

Bạn không thể kết hợp công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng với các loại so khớp khác trong cùng một từ khóa. Không có loại so khớp công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng phủ định.

 • Đúng: +áo len +của nam +màu đỏ
 • Không đúng: +của nam [áo len màu đỏ]

Nếu một số cụm từ trong từ khóa của bạn không có dấu “+” (ví dụ: +mũ chơi bóng chày +màu đỏ), thì hệ thống sẽ xử lý cụm từ không có dấu “+” như là kiểu khớp mở rộng, trong khi cụm từ có dấu “+” (hoặc biến thể gần giống của cụm từ này) sẽ cần có trong nội dung tìm kiếm của người dùng để quảng cáo hiển thị.

Cách thêm phiên bản công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng của cụm từ hoặc từ khóa khớp chính xác

Công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng chỉ hoạt động khi được dùng với từ khóa khớp mở rộng. Nếu bạn chỉ nhắm mục tiêu từ khóa khớp chính xác và từ khóa khớp cụm từ, đồng thời muốn tăng mức độ phù hợp, thì hãy thử tạo một nhóm quảng cáo riêng và thêm từ khóa khớp mở rộng được sửa đổi tương ứng cho mỗi cụm từ trong từ khóa. Bạn không nên thêm dấu “+” trên các từ chức năng (như “ở” hoặc “đến”) hoặc các từ không liên quan trực tiếp đến những gì bạn đang quảng cáo.

Cụm từ khóa chính xác Từ khóa khớp mở rộng được sửa đổi tương đương
"mua giày da lộn màu xanh"
"mua giày da lộn màu xanh"
"mua giày da lộn"
+mua +giày +da lộn +màu xanh
+mua +giày +da lộn +màu xanh
+mua +giày +da lộn
"giày da lộn màu xanh"
"giày da lộn màu xanh"
"giày da lộn xanh"
+giày +da lộn +màu xanh
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố