Gmail reklāmu izveide, izmantojot pielāgotu HTML

Sākot no 2021. gada 1. jūlija, Gmail reklāmu kampaņas būs “tikai lasāmas”. Tas nozīmē, ka pēc šī datuma reklāmdevēji nevarēs izveidot jaunas Gmail kampaņas vai veikt izmaiņas esošās Gmail kampaņās, tostarp rediģēt esošas Gmail reklāmas.

Lai turpinātu rādīt reklāmas pakalpojumā Gmail, ieteicams izveidot atklāšanas kampaņu. Ar atklāšanas reklāmām varat nodrošināt sasniedzamību ne tikai pakalpojumā Gmail, bet arī citās Google platformās, tostarp pakalpojumos YouTube un Discover, sasniedzot trīs miljardus lietotāju katru mēnesi. Uzziniet vairāk par atklāšanas reklāmu izveidi un pārvaldību.

Pielāgotu HTML ieteicams izmantot pieredzējušiem reklāmdevējiem, lai izveidotu reklāmas, kas atšķiras no esošajām Gmail reklāmu veidnēm. Šādās reklāmās var iekļaut videoklipus un vairākus aicinājumus uz darbību. Lai izveidotu Gmail reklāmas, izmantojot pielāgotu izkārtojumu, augšupielādējiet savus pielāgotos HTML failus programmā Google Ads. 

Šajā rakstā paskaidrots, kā konfigurēt un augšupielādēt pielāgotas Gmail reklāmas.

Pirms darba sākšanas

Svarīgi! Ņemiet vērā, ka Gmail reklāmās ar pielāgotu HTML ir saglabāts galamērķa URL formatējums un tās nav saderīgas ar gala vietrāžiem URL un izsekošanas veidnēm. Uzziniet vairāk par jauninātajiem vietrāžiem URL.

Norādījumi

Pielāgota HTML Gmail reklāma ir ZIP mape, kurā ietverti visi sakļautās un izvērstās reklāmas faili. Lai nerastos problēmas, noteikti pievērsiet uzmanību tālāk norādītajām noteiktajām formatēšanas specifikācijām.

Reklāmas kopējie lieluma ierobežojumi:

 • Visa ZIP mape: <1,25 MB
 • Failu skaits: <100 faili
 • Faila lielums: <500 KB

Sakļautas reklāmas izveide

Veidojot sakļautu reklāmu, ZIP mapei ir jāpievieno 2 faili:

 • logotipa attēls (ar nosaukumu “logo.png”, “logo.jpg” vai “logo.gif”);
 • teksta fails (ar nosaukumu “teaser.txt”).

Logotipa attēla specifikācijas

Faila nosaukumam ir jābūt precīzi “logo.png”, “logo.jpg” vai “logo.gif”, un faila formātam ir jābūt PNG, JPG vai GIF.

 • Logotipa attēla lielums: ne vairāk kā 144 x 144 pikseļi, malu attiecība — 1:1
 • Maksimālais faila lielums: 150 KB
 • Failu formāti: PNG, JPG vai GIF (neanimēti)

Logotipa attēls ir maza ikona, grafisks attēls vai zīmola logotips.

Attēls tiks parādīts kā 50 x 50 pikseļus liels četrstūris normālas izšķirtspējas ierīcēs, taču atļautais lielums ir līdz 150 KB skaidrākai redzamībai dažos ekrānos.

Teksta faila specifikācijas

Faila nosaukumam ir jābūt precīzi “teaser.txt”, un faila formātam ir jābūt TXT. Tālāk ir sniegts pareizi formatēta teksta faila paraugs.

Reklāmdevējs: Uzņēmuma nosaukums
Temats: Uzņēmuma nosaukums — viss par 20% lētāk
Apraksts: Iegādājieties jaunus produktus par zemām cenām!
Redzamais URL: www.example.com
Galvenā lapa: https://www.example.com/sale

Piezīme. Ņemiet vērā sniegto paraugu un ievadiet virsrakstus angļu valodā tieši tā, kā tie ir redzami tālāk. Noteikti iekļaujiet gan kategoriju (piemēram, “Advertiser” (Reklāmdevējs)), gan savu informāciju. Tālāk esošajā tabulā ir norādīti rakstzīmju skaita ierobežojumi un plašākas vadlīnijas par iekļaujamo saturu.

Virsraksti Rakstzīmju skaita ierobežojumi Kas jāiekļauj
Advertiser 20 Jūsu uzņēmuma nosaukums vai domēns.
Temats 25 Virsrakstā var būt ietverts piedāvājums, atlaižu procenti vai saistošs paziņojums.
Apraksts 90 Apraksts var būt īss kopsavilkums vai aicinājums uz darbību.
Redzamais URL 32 Jūsu URL, kas tiks rādīts reklāmā.
Galvenā lapa bez ierobežojuma Reklāmas novirzīšanas URL — tiek izmantots kā galamērķa URL, kad lietotājs atvērtā izvērstajā reklāmā noklikšķina uz “Sūtītāja parādīts īss URL”. Šajā laukā varat pievienot statisku klikšķu uzskaites vietrādi URL. Lietotājiem tiks parādīta šī lapa, kad viņi noklikšķinās uz jūsu redzamā URL.

 

Izvērstās reklāmas izveide

Veidojot izvērstu reklāmu, ZIP mapei ir jāpievieno 1 HTML fails un 1 attēlu mape:

 • attēlu mape (ar nosaukumu “Images”), kurā ietverti izvērstās reklāmas attēlu faili;
 • HTML fails ar nosaukumu “index.html”.

Attēlu mapes specifikācijas

 • Reklāmā ir jāietver vismaz 1 attēls; var ietvert līdz pat 100 attēliem. Lai izvērstajā reklāmā iegultu videoklipu, pārejiet uz sadaļu par videoklipiem.
 • Maksimālais attēla platums: 650 pikseļi.
 • Maksimālais attēla augstums: 1000 pikseļi. (Piezīme. Lai reklāma darbotos pēc iespējas efektīvāk, kopējo reklāmas augstumu (kopā ar visu tekstu un attēliem) ieteicams izvēlēties ne lielāku par 650 pikseļiem.)

HTML faila specifikācijas

Tehniskā informācija

 • Vietrāži URL: ir jābūt vismaz 1 absolūtajam URL (var būt līdz pat 15), un visām speciālajām rakstzīmēm (piemēram, atstarpēm, #) ir jābūt kodētām.
 • Formatējums: kontrolējiet izkārtojumu, izmantojot standarta HTML tabulas, lai nodrošinātu konsekventu attēlošanu visās ierīcēs.
 • Uzskaite: ārējo klikšķu uzskaitei var izmantot statiskus izsekošanas URL. Nav atļauts izmantot seansu izsekošanas pikseļu un dinamiskās izsekošanas vietrāžus URL. Ja izmantojat veidni “Gmail pielāgotā HTML reklāma”, noteikti pievienojiet izsekošanas vietrāžus URL, ko vēlaties izmantot failā index.html un failā teaser.txt.
 • Iezīmēšanas valoda: tiek atbalstīti HTML kodi (izmantojiet UTF8 kodējumu), daži HTML5 tagi (“ARTICLE”, “ASIDE”, “FIGCAPTION”, “FIGURE”, “FOOTER”, “HEADER”, “MARK”, “SECTION”, “TIME”, “WBR”) un daži CSS (tikai tagu stila atribūti, piemēram, <div style="color: black" >).

Neatļauta iezīmēšana

 • Javascript: tagi <script> tiks automātiski noņemti no reklāmas
 • Stila lapas: tagi <link> tiks automātiski noņemti no reklāmas
 • Flash reklāmas
 • HTML5: tiek atbalstīti tikai tagi “ARTICLE”, “ASIDE”, “FIGCAPTION”, “FIGURE”, “FOOTER”, “HEADER”, “MARK”, “SECTION”, “TIME”, “WBR”
 • Audio
 • iFrame
 • Animēti attēli: GIF

Atbalstītie CSS elementi

azimuth border-right-color font-size-adjust list-style padding-bottom text-decoration-style
background border-right-style font-stretch list-style-image padding-left text-emphasis
background-attachment border-right-width font-style list-style-position padding-right text-emphasis-color
background-blend-mode border-spacing font-synthesis list-style-type padding-top text-emphasis-style
background-clip border-style font-variant margin pause text-indent
background-color border-top font-variant-alternatives margin-bottom pause-after text-justify
background-image border-top-color font-variant-caps margin-left pause-before text-kashida-space
background-origin border-top-left-radius font-variant-east-asian margin-right pitch text-orientation
background-position border-top-right-radius font-variant-ligatures margin-top pitch-range text-overflow
background-repeat border-top-style font-variant-numeric marker-offset quotes text-transform
background-size border-top-width font-weight max-height richness text-underline-position
border border-width height max-width speak unicode-bidi
border-bottom box-sizing image-orientation min-height speak-header vertical-align
border-bottom-color caption-side image-resolution min-width speak-numeral voice-family
border-bottom-left-radius clear ime-mode mix-blend-mode speak-punctuation white-space
border-bottom-right-radius color isolation object-fit speech-rate width
border-bottom-style direction layout-flow object-position stress word-break
border-bottom-width display layout-grid opacity table-layout word-spacing
border-collapse elevation layout-grid-char outline text-align word-wrap
border-color empty-cells layout-grid-char-spacing outline-color text-align-last writing-mode
border-left float layout-grid-line outline-style text-autospace zoom
border-left-color font layout-grid-mode outline-width text-combine-upright  
border-left-style font-family layout-grid-type overflow text-decoration  
border-left-width font-feature-settings letter-spacing overflow-x text-decoration-color  
border-radius font-kerning line-break overflow-y text-decoration-line  
border-right font-size line-height padding text-decoration-skip  

Videoklipa pievienošana izvērstās reklāmas HTML failam

 1. Videoklipa pievienošana

  Reklāmā ar priekšskatījuma logu var iegult YouTube videoklipu. Kad kāds lietotājs datorā noklikšķinās uz videoklipa attēla, videoklips tiks atskaņots Lightbox formātā pakalpojumā Gmail. Pēc videoklipa noskatīšanās atkal tiks atvērta Gmail izvērstā reklāma. Mobilajā ierīcē videoklips tiks atskaņots lietotāja izvēlētajā video atskaņotājā (piemēram, lietotnē YouTube vai pārlūkprogrammā). 

  Norādījumi: lai pievienotu videoklipu no pakalpojuma YouTube, kodējiet YouTube saiti, attēla avotu un parādāmo tekstu, lai tas būtu atbilstošs jūsu reklāmai. Tālāk ir sniegti daži piemēri.

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail videoklips"></a>

  Piezīme. Priekšskatot reklāmu programmā Google Ads, YouTube videoklips netiks rādīts vai atskaņots Lightbox formātā.

 2. Videoklipa pievienošana jaunā cilnē

  Ja vēlaties, lai videoklips pakalpojumā YouTube tiktu atskaņots jaunā cilnē, nevis Lightbox formātā, iestatiet klasi “nonplayable”.

  Tālāk ir sniegti daži piemēri.

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" class="nonplayable"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail videoklips"></a>

 3. Svarīgi: atskaņošanas pogas iekļaušana priekšskatījuma attēlā

  Lai informētu lietotājus par to, ka, noklikšķinot uz attēla, tiks atskaņots videoklips, priekšskatījuma attēlā ir jābūt iekļautai jebkāda veida atskaņošanas pogai. Programmā Google Ads priekšskatījuma attēliem netiek pievienoti nekādi elementi, kas norādītu, ka tiks atskaņots videoklipi.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.