יצירה של מודעות Gmail באמצעות HTML מותאם אישית

החל מ-1 ביולי 2021, קמפיינים של פרסום ב-Gmail יוגדרו "לקריאה בלבד". כלומר, לאחר תאריך זה מפרסמים לא יוכלו ליצור קמפיינים חדשים ב-Gmail או לערוך שינויים בקמפיינים קיימים ב-Gmail, כולל עריכות של מודעות Gmail קיימות.

כדי להמשיך להציג מודעות ב-Gmail, מומלץ ליצור קמפיין Discovery. בעזרת מודעות Discovery, תוכלו להרחיב את פוטנציאל החשיפה מ-Gmail לפלטפורמות נוספים בבעלות Google, כולל YouTube ו-Discover, ולהגיע ל-3 מיליארד אנשים ברחבי העולם. מידע נוסף על יצירה וניהול של מודעות Discovery

HTML מותאם אישית מיועד למפרסמים מתקדמים ומאפשר לכם ליצור מודעות Gmail עם עיצוב השונה מזה של התבניות הקיימות. המודעות האלה יכולות לכלול סרטונים ומספר קריאות לפעולה. כדי ליצור מודעות Gmail בפריסה מותאמת אישית, יש להעלות ל-Google Ads קובצי HTML מותאמים אישית. 

במאמר זה נסביר איך להגדיר ולהעלות מודעות Gmail מותאמות אישית.

לפני שמתחילים

חשוב לזכור: מודעות Gmail מסוג HTML מותאם אישית שומרות על פורמט של כתובת היעד, והן לא תואמות לתבניות מעקב וכתובות URL סופיות. למידע נוסף על כתובות URL משודרגות.

הוראות

מודעת Gmail מסוג HTML מותאם אישית היא תיקיית ZIP הכוללת את כל הקבצים הרלוונטיים למודעה המכווצת ולמודעה המורחבת. כדי למנוע בעיות, הקפד לבצע את הנחיות העיצוב המדויקות המפורטות בהמשך.

מגבלות הגודל הכולל של המודעה הן:

 • הגודל של תקיית ה-ZIP כולה: <1.25‎ MB
 • מספר הקבצים: <100 קבצים
 • גודל קובץ: <500KB

יצירה של מודעה מכווצת

כדי ליצור מודעה מכווצת, עליך להוסיף שני קבצים לתיקיית ה-ZIP:

 • תמונת הלוגו (עליך לקרוא לקובץ logo.png‏, logo.jpg או logo.gif)
 • קובץ הטקסט (עליך לקרוא לקובץ “‘teaser.txt”)

מפרט תמונת הלוגו

פורמט הקובץ חייב להיות PNG‏, JPG או GIF. ושם הקובץ חייב להיות logo.png‏, logo.jpg או logo.gif.

 • גודל תמונת הלוגו: מקסימום 144px על 144px עם יחס גובה-רוחב של 1:1
 • הגודל המקסימלי של הקובץ: 150KB
 • פורמטים של קבצים: PNG, JPG או GIF (ללא הנפשה)

תמונת הלוגו היא סמל קטן, עיצוב גרפי או לוגו של מותג.

התמונה תוצג כריבוע בגודל 50‎ על 50 במכשירים עם רזולוציה רגילה, אבל אנחנו מקבלים תמונות בגודל של עד 150KB כדי לאפשר תצוגה חדה יותר בחלק מסוגי המסכים.

מפרט קובץ הטקסט

הקובץ חייב להיות בפורמט TXT ושם הקובץ חייב להיות “teaser.txt”. זו דוגמה לקובץ טקסט בהתאם לפורמט הנכון:

מפרסם: שם העסק
נושא: 20% הנחה על כל המוצרים ב'שם העסק'
תיאור: קונים מוצרים חדשים במחירים נמוכים.
כתובת URL לתצוגה: www.example.com
דף נחיתה: https://www.example.com/sale

הערה: יש לפעול בדיוק לפי הדוגמה ולהקפיד להזין את הכותרות באנגלית בדיוק כפי שהן מוצגות בהמשך. כמו כן, יש להקפיד לכלול גם את הקטגוריה (לדוגמה, "מפרסם") וגם את המידע הספציפי שלכם. בטבלה שלמטה מוצגות מגבלות התווים והנחיות נוספות לגבי הפרטים שצריך לכלול בקובץ.

כותרות מגבלות תווים הפרטים שצריך לכלול
מפרסם 20 השם או הדומיין של החברה.
נושא 25 כותרת יכולה לכלול מבצע, אחוזי הנחה או הודעה מעניינת.
תיאור 90 התיאור יכול לכלול פירוט קצר או קריאה לפעולה.
כתובת אתר לתצוגה 32 כתובת האתר שלך, כפי שתוצג במודעה
דף נחיתה אין הגבלה כתובת אתר של טיזר להפניה מחדש - משמשת ככתובת אתר היעד לקליקים על 'כתובת אתר קצרה לתצוגה של השולח' כאשר המודעה המורחבת נפתחת. בשדה זה ניתן להוסיף כתובת אתר סטטית למעקב אחר קליקים. זה הדף שאליו אנשים יגיעו לאחר לחיצה על כתובת האתר לתצוגה.

 

איך יוצרים מודעה מורחבת

כדי ליצור את המודעה המורחבת צריך הוסיף לתיקיית ה-ZIP קובץ HTML אחד ותיקיית תמונות אחת:

 • תיקיית תמונות (בשם ‘Images’) הכוללת קובצי תמונות המיועדים למודעה המורחבת
 • קובץ HTML יש לקרוא לקובץ index.html

המפרט של תיקיית התמונות

 • המודעה חייבת לכלול בין תמונה אחת ל-100 תמונות. כדי להטמיע סרטונים במודעה המורחבת, יש לעבור לקטע העוסק בסרטונים בהמשך.
 • רוחב תמונה מרבי: 650 פיקסלים
 • גובה תמונה מרבי: 1000 פיקסלים (הערה: כדי להגיע ליעילות מרבית של המודעות, מומלץ להשתמש בגובה של עד 650 פיקסלים לשטח הכולל של המודעה שיכלול גם את הטקסט וגם את התמונות).

המפרט של קובץ ה-HTML

פרטים טכניים

 • כתובות URL: הקובץ חייב לכלול לפחות כתובת URL אבסולוטית אחת (ויכול לכלול עד 15 כתובות URL אבסולוטיות) וכל התווים המיוחדים חייבים להיות מקודדים (למשל, רווחים, סימני #).
 • עיצוב: יש להגדיר את הפריסה באמצעות טבלאות HTML סטנדרטיות כדי להבטיח הצגה עקבית במכשירים שונים.
 • מעקב: ניתן להשתמש בכתובות URL סטטיות למעקב כדי לעקוב אחר קליקים חיצוניים. אין להשתמש בפיקסלים למעקב אחר חשיפות ובכתובות URL דינמיות למעקב. אם אתם משתמשים בתבנית 'מודעת Gmail עם HTML מותאם אישית', הקפידו להוסיף את כתובות ה-URL למעקב שבהן אתם רוצים להשתמש לקובץ index.html וגם לקובץ teaser.txt.
 • תמיכה בתגי עיצוב: HTML (השתמשו בקידוד UTF8), תגי HTML5 מסוימים ( "ARTICLE"‏,‏ "ASIDE"‏,‏ "FIGCAPTION"‏,‏ "FIGURE"‏,‏ "FOOTER"‏,‏ "HEADER"‏,‏ "MARK"‏,‏ "SECTION"‏,‏ "TIME"‏,‏ "WBR") ותגי CSS מסוימים (רק המאפיין style של תגים, כמו ‎<div style="color: black" >‎)

תגי עיצוב אסורים לשימוש

 • Javascript: תגי <script> יוסרו מהמודעה באופן אוטומטי
 • Stylesheets: תגי <link> יוסרו מהמודעה באופן אוטומטי
 • Flash
 • HTML5: התגים היחידים שנתמכים הם: "ARTICLE"‏,‏ "ASIDE"‏,‏ "FIGCAPTION"‏,‏ "FIGURE"‏,‏ "FOOTER"‏,‏ "HEADER"‏,‏ "MARK"‏,‏ "SECTION"‏,‏ "TIME"‏,‏ "WBR"
 • אודיו
 • iFrames
 • תמונות מונפשות: קובצי GIF

CSS נתמכים

azimuth border-right-color font-size-adjust list-style padding-bottom text-decoration-style
background border-right-style font-stretch list-style-image padding-left text-emphasis
background-attachment border-right-width font-style list-style-position padding-right text-emphasis-color
background-blend-mode border-spacing font-synthesis list-style-type padding-top text-emphasis-style
background-clip border-style font-variant margin pause text-indent
background-color border-top font-variant-alternatives margin-bottom pause-after text-justify
background-image border-top-color font-variant-caps margin-left pause-before text-kashida-space
background-origin border-top-left-radius font-variant-east-asian margin-right pitch text-orientation
background-position border-top-right-radius font-variant-ligatures margin-top pitch-range text-overflow
background-repeat border-top-style font-variant-numeric marker-offset quotes text-transform
background-size border-top-width font-weight max-height richness text-underline-position
border border-width height max-width speak unicode-bidi
border-bottom box-sizing image-orientation min-height speak-header vertical-align
border-bottom-color caption-side image-resolution min-width speak-numeral voice-family
border-bottom-left-radius clear ime-mode mix-blend-mode speak-punctuation white-space
border-bottom-right-radius color isolation object-fit speech-rate width
border-bottom-style direction layout-flow object-position stress word-break
border-bottom-width display layout-grid opacity table-layout word-spacing
border-collapse elevation layout-grid-char outline text-align word-wrap
border-color empty-cells layout-grid-char-spacing outline-color text-align-last writing-mode
border-left float layout-grid-line outline-style text-autospace zoom
border-left-color font layout-grid-mode outline-width text-combine-upright  
border-left-style font-family layout-grid-type overflow text-decoration  
border-left-width font-feature-settings letter-spacing overflow-x text-decoration-color  
border-radius font-kerning line-break overflow-y text-decoration-line  
border-right font-size line-height padding text-decoration-skip  

הוספת סרטון לקובץ HTML של מודעה במצב מורחב

 1. הוספת סרטון

  ניתן להטמיע סרטון YouTube בתוך מודעה עם חלון תצוגה מקדימה. כשאדם המשתמש במחשב ילחץ על תמונת הסרטון, הסרטון יוצג ב-Lightbox ב-Gmail. לאחר שהמשתמש יסיים לצפות בסרטון, הוא יועבר בחזרה למודעה המורחבת ב-Gmail. במכשירים ניידים, הסרטון יופעל בנגן הווידאו הייעודי של המשתמש (למשל, באפליקציית YouTube או בדפדפן). 

  הוראות: כדי להוסיף סרטון מ-YouTube, צריך לקודד את הקישור ל-YouTube, את מקור התמונה ואת הטקסט לתצוגה כך שיתאימו למודעה. לדוגמה:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail Video"></a>

  הערה: כשתציגו תצוגה מקדימה של המודעה ב-Google Ads, הסרטון מ-YouTube לא יוצג או יופעל ב-Lightbox.

 2. איך מוסיפים סרטון כך שייפתח בכרטיסייה חדשה

  אם אתם מעוניינים שהסרטון יוצג ב-YouTube בכרטיסייה חדשה במקום ב-Lightbox, תנו למאפיין class את הערך "nonplayable”.

  לדוגמה:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" class="nonplayable"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail Video"></a>

 3. חשוב: צריך להוסיף לחצן הפעלה בתמונת התצוגה המקדימה.

  כדי שהמשתמשים יבינו שלחיצה על התמונה תפעיל את הסרטון, תמונת התצוגה המקדימה צריכה לכלול סוג כלשהו של לחצן הפעלה. מערכת Google Ads לא מוסיפה לתמונות של התצוגה המקדימה רכיב שיצביע על כך שמדובר בסרטונים.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה