Δημιουργία διαφημίσεων Gmail με προσαρμοσμένο HTML

Από την 1η Ιουλίου 2021, στις καμπάνιες διαφημίσεων Gmail θα υπάρχει πρόσβαση μόνο για ανάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι, μετά την παραπάνω ημερομηνία, οι διαφημιζόμενοι δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν νέες καμπάνιες Gmail ή να πραγματοποιήσουν αλλαγές σε υπάρχουσες καμπάνιες και διαφημίσεις Gmail.

Για να συνεχίσετε να προβάλλετε διαφημίσεις στο Gmail, σας προτείνουμε να δημιουργήσετε μια καμπάνια Discovery. Με τις διαφημίσεις Discovery, μπορείτε να επεκτείνετε την προσέγγιση χρηστών από το Gmail σε άλλες πλατφόρμες της Google, όπως το YouTube και το Discover, προσεγγίζοντας τρία δισεκατομμύρια χρήστες τον μήνα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία και τη διαχείριση διαφημίσεων Discovery

Κατάλληλο για έμπειρους διαφημιζομένους, το προσαρμοσμένο HTML σας επιτρέπει να δημιουργείτε διαφημίσεις που διαφέρουν από τα υπάρχοντα πρότυπα διαφημίσεων Gmail. Αυτές οι διαφημίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν βίντεο και πολλαπλές παροτρύνσεις για δράση. Για να δημιουργήσετε διαφημίσεις Gmail με δική σας, προσαρμοσμένη διάταξη, ανεβάστε τα δικά σας αρχεία προσαρμοσμένου HTML στο Google Ads. 

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς να διαμορφώσετε και να ανεβάσετε προσαρμοσμένες διαφημίσεις Gmail.

Προτού ξεκινήσετε

Σημαντικό: Λάβετε υπόψη ότι οι διαφημίσεις Gmail προσαρμοσμένου HTML διατηρούν μια μορφοποίηση URL προορισμού και είναι μη συμβατές με τελικά URL και πρότυπα παρακολούθησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αναβαθμισμένα URL.

Οδηγίες

Μια διαφήμιση Gmail προσαρμοσμένου HTML είναι ένας φάκελος ZIP που περιέχει όλα τα αρχεία για τη συμπτυγμένη και ανεπτυγμένη διαφήμιση. Για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, δώστε προσοχή στις αυστηρές προδιαγραφές μορφοποίησης που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Τα συνολικά όρια μεγέθους της διαφήμισης είναι τα ακόλουθα:

 • Σύνολο φακέλου ZIP: < 1,25 MB
 • Αριθμός αρχείων: < 100 αρχεία
 • Μέγεθος αρχείου: < 500 KB

Τρόπος δημιουργίας συμπτυγμένης διαφήμισης

Για τη συμπτυγμένη διαφήμιση, θα προσθέσετε 2 αρχεία στον φάκελο ZIP:

 • την εικόνα λογότυπου (με όνομα "logo.png", "logo.jpg" ή "logo.gif")
 • το αρχείο κειμένου (με όνομα "teaser.txt")

Προδιαγραφές εικόνας λογότυπου

Το αρχείο πρέπει να ονομάζεται ακριβώς logo.png, logo.jpg ή logo.gif και η μορφή αρχείου πρέπει να είναι PNG, JPG ή GIF.

 • Μέγεθος εικόνας λογότυπου: το πολύ 144px x 144px με λόγο διαστάσεων 1:1
 • Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 150 KB
 • Μορφές αρχείων: PNG, JPG ή GIF (χωρίς κίνηση)

Η εικόνα λογοτύπου είναι ένα μικρό εικονίδιο, γραφικό ή λογότυπο επωνυμίας.

Η εικόνα θα προβάλλεται ως τετράγωνο διαστάσεων 50 x 50 σε συσκευές κανονικής ανάλυσης, αλλά γίνονται αποδεκτές εικόνες μεγέθους έως και 150 KB για πιο ευκρινή προβολή σε ορισμένες οθόνες.

Προδιαγραφές αρχείου κειμένου

Το αρχείο πρέπει να ονομάζεται ακριβώς teaser.txt και η μορφή αρχείου πρέπει να είναι TXT. Δείτε ένα παράδειγμα σωστά μορφοποιημένου αρχείου κειμένου.

Διαφημιζόμενος: Όνομα επιχείρησης
Θέμα: Όλα 20% φθηνότερα σε εμάς
Περιγραφή: Αγοράστε νέα προϊόντα σε χαμηλές τιμές!
URL προβολής: www.example.com
Σελίδα προορισμού: https://www.example.com/sale

Σημείωση: Ακολουθήστε το παράδειγμα ακριβώς και βεβαιωθείτε ότι καταχωρίσατε τις επικεφαλίδες στα Αγγλικά ακριβώς όπως φαίνεται παρακάτω. Φροντίστε να συμπεριλάβετε τόσο την κατηγορία (όπως Διαφημιζόμενος) όσο και τα συγκεκριμένα στοιχεία σας. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα όρια χαρακτήρων και περισσότερες οδηγίες σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλάβετε.

Επικεφαλίδες Όρια χαρακτήρων Στοιχεία προς συμπερίληψη
Διαφημιζόμενος 20 Το όνομα ή ο τομέας της εταιρείας σας.
Subject 25 Ο τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει προσφορά, ποσοστιαία έκπτωση ή κάποια ελκυστική ανακοίνωση.
Περιγραφή 90 Η περιγραφή μπορεί να είναι μια σύντομη σύνοψη ή μια παρότρυνση για δράση.
Display URL 32 Το URL, όπως θα εμφανίζεται στη διαφήμιση
Landing Page κανένας περιορισμός URL ανακατεύθυνσης του teaser: Χρησιμοποιείται ως URL προορισμού για τα κλικ στο "Σύντομο εμφανιζόμενο URL αποστολέα", όταν ανοίξει η ανεπτυγμένη διαφήμιση. Μπορείτε να προσθέσετε ένα στατικό URL παρακολούθησης κλικ σε αυτό το πεδίο. Αυτή είναι η σελίδα στην οποία θα μεταβαίνουν οι χρήστες, αφού κάνουν κλικ στο URL προβολής.

 

Τρόπος δημιουργίας της διευρυμένης διαφήμισης

Για τη διευρυμένη διαφήμιση, θα προσθέσετε 1 αρχείο HTML και 1 φάκελο με εικόνες στον φάκελο ZIP:

 • Φάκελος εικόνων (με όνομα "Images") που περιέχει τα αρχεία εικόνων για τη διευρυμένη διαφήμιση
 • Αρχείο HTML που ονομάζεται ακριβώς "index.html"

Προδιαγραφές φακέλου εικόνων

 • Η διαφήμιση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 εικόνα. Μπορεί να περιέχει έως και 100 εικόνες. Για την ενσωμάτωση βίντεο στη διευρυμένη διαφήμιση, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα σχετικά με την προσθήκη βίντεο.
 • Μέγιστο πλάτος ανά εικόνα: 650 pixel
 • Μέγιστο ύψος ανά εικόνα: 1000 pixel (Σημείωση: Για μέγιστη αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, συνιστάται ύψος όχι μεγαλύτερο από 650 pixel για τον συνολικό καμβά της διαφήμισης, ο οποίος περιλαμβάνει όλο το κείμενο και τις εικόνες σας.)

Προδιαγραφές αρχείου HTML

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • URL: Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 απόλυτο URL (μπορεί να περιέχει έως 15) και όλοι οι ειδικοί χαρακτήρες (π.χ. τα διαστήματα, τα σύμβολα "#") πρέπει να κωδικοποιούνται.
 • Μορφοποίηση: Ελέγξτε τη διάταξη χρησιμοποιώντας βασικούς πίνακες HTML, για να διασφαλίσετε συνεπή παρουσίαση μεταξύ συσκευών.
 • Παρακολούθηση: Μπορούν να χρησιμοποιούνται στατικά URL παρακολούθησης για την παρακολούθηση εξωτερικών κλικ. Τα pixel παρακολούθησης εμφανίσεων και τα δυναμικά URL παρακολούθησης δεν επιτρέπονται. Αν χρησιμοποιείτε το πρότυπο Διαφήμιση Gmail προσαρμοσμένου HTML, φροντίστε να προσθέσετε τα URL παρακολούθησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο αρχείο index.html, καθώς και στο αρχείο teaser.txt.
 • Σήμανση: Υποστηρίζονται HTML (χρήση κωδικοποίησης UTF8), μερικές ετικέτες HTML5 ("ARTICLE", "ASIDE", "FIGCAPTION", "FIGURE", "FOOTER", "HEADER", "MARK", "SECTION", "TIME", "WBR") και κάποια στοιχεία CSS (χαρακτηριστικό στυλ μόνο για ετικέτες, π.χ. <div style="color: black" >).

Μη επιτρεπόμενη σήμανση

 • Javascript: Οι ετικέτες <script> θα καταργούνται αυτόματα από τη διαφήμιση.
 • Φύλλα στυλ: Οι ετικέτες <link> θα καταργούνται αυτόματα από τη διαφήμιση.
 • Flash
 • HTML5: Οι μόνες υποστηριζόμενες ετικέτες είναι οι εξής: "ARTICLE", "ASIDE", "FIGCAPTION", "FIGURE", "FOOTER", "HEADER", "MARK", "SECTION", "TIME", "WBR".
 • Ήχος
 • iFrame
 • Κινούμενες εικόνες: GIF.

Υποστηριζόμενα στοιχεία CSS

azimuth border-right-color font-size-adjust list-style padding-bottom text-decoration-style
background border-right-style font-stretch list-style-image padding-left text-emphasis
background-attachment border-right-width font-style list-style-position padding-right text-emphasis-color
background-blend-mode border-spacing font-synthesis list-style-type padding-top text-emphasis-style
background-clip border-style font-variant margin pause text-indent
background-color border-top font-variant-alternatives margin-bottom pause-after text-justify
background-image border-top-color font-variant-caps margin-left pause-before text-kashida-space
background-origin border-top-left-radius font-variant-east-asian margin-right pitch text-orientation
background-position border-top-right-radius font-variant-ligatures margin-top pitch-range text-overflow
background-repeat border-top-style font-variant-numeric marker-offset quotes text-transform
background-size border-top-width font-weight max-height richness text-underline-position
border border-width height max-width speak unicode-bidi
border-bottom box-sizing image-orientation min-height speak-header vertical-align
border-bottom-color caption-side image-resolution min-width speak-numeral voice-family
border-bottom-left-radius clear ime-mode mix-blend-mode speak-punctuation white-space
border-bottom-right-radius color isolation object-fit speech-rate width
border-bottom-style direction layout-flow object-position stress word-break
border-bottom-width display layout-grid opacity table-layout word-spacing
border-collapse elevation layout-grid-char outline text-align word-wrap
border-color empty-cells layout-grid-char-spacing outline-color text-align-last writing-mode
border-left float layout-grid-line outline-style text-autospace zoom
border-left-color font layout-grid-mode outline-width text-combine-upright  
border-left-style font-family layout-grid-type overflow text-decoration  
border-left-width font-feature-settings letter-spacing overflow-x text-decoration-color  
border-radius font-kerning line-break overflow-y text-decoration-line  
border-right font-size line-height padding text-decoration-skip  

Προσθήκη βίντεο στο αρχείο HTML της διευρυμένης διαφήμισης

 1. Τρόπος προσθήκης βίντεο

  Στη διαφήμιση μπορεί να ενσωματωθεί ένα βίντεο YouTube με παράθυρο προεπισκόπησης. Όταν κάποιος που χρησιμοποιεί υπολογιστή κάνει κλικ στην εικόνα του βίντεο, θα γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο σε ένα lightbox εντός του Gmail. Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει την παρακολούθηση του βίντεο, θα επιστρέφει στη διευρυμένη διαφήμιση Gmail. Σε κινητά, η αναπαραγωγή του βίντεο θα γίνεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο που έχει καθορίσει ο χρήστης, όπως η εφαρμογή YouTube ή ένα πρόγραμμα περιήγησης. 

  Οδηγίες: Για να προσθέσετε βίντεο από το YouTube, ενσωματώστε στον κώδικα τον σύνδεσμο του YouTube, την πηγή της εικόνας και το ανάλογο κείμενο εμφάνισης για τη διαφήμισή σας. Για παράδειγμα:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail Video"></a>

  Σημείωση: Κατά την προεπισκόπηση της διαφήμισης στο Google Ads, το βίντεο YouTube δεν θα εμφανίζεται και δεν θα γίνεται αναπαραγωγή του στο lightbox.

 2. Τρόπος προσθήκης βίντεο σε νέα καρτέλα

  Αν θέλετε να γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο YouTube σε νέα καρτέλα και όχι σε lightbox, ορίστε την κλάση ως "nonplayable".

  Για παράδειγμα:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" class="nonplayable"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail Video"></a>

 3. Σημαντικό: Συμπεριλάβετε ένα κουμπί αναπαραγωγής στην εικόνα προεπισκόπησης.

  Για να δείξετε στους χρήστες ότι κάνοντας κλικ στην εικόνα θα γίνει αναπαραγωγή ενός βίντεο, η εικόνα προεπισκόπησης θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιο κουμπί αναπαραγωγής. Το Google Ads δεν προσθέτει στις εικόνες προεπισκόπησης κανένα στοιχείο που υποδεικνύει ότι αποτελούν βίντεο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας