Reklamy v Gmaile

Od 1. júla 2021 sa reklamné kampane v Gmaile zmenia „iba na čítanie“. Znamená to, že po tomto dátume už inzerenti nebudú môcť vytvárať nové kampane v Gmaile ani meniť existujúce vrátane úprav existujúcich reklám v Gmaile.

Ak chcete naďalej zobrazovať reklamy v Gmaile, odporúčame vám vytvoriť kampaň discovery. Reklamy discovery vám umožňujú rozšíriť dosah z Gmailu na ďalšie platformy vo vlastníctve Googlu vrátane služby YouTube a kanála Objaviť a osloviť tri miliardy ľudí na celom svete. Ďalšie informácie o vytváraní a správe reklám discovery

Zobrazujte reklamy v Gmaile (a na ďalších miestach) prostredníctvom kampaní discovery

Reklamy discovery majú mnoho funkcií, ktoré umožňujú spravovať reklamy s priamou odozvou podobným spôsobom ako reklamy v Gmaile. Reklamy discovery ponúkajú najobľúbenejšie funkcie reklám v Gmaile:

 • Inteligentné ponuky: Pomocou maximalizácie konverzií alebo cieľovej CZA optimalizujte ponuky kampaní tak, aby ste dosiahli svoje marketingové ciele. Ak chcete používať riešenia inteligentných ponúk, implementujte sledovanie konverzií.
 • Zacielenie na publikum: Reklamy discovery podporujú všetky typy zacielenia na publikum: vlastné publiká, vlastné zoznamy zákazníkov, remarketingpodobné publiká, ako aj publiká podľa nákupných úmyslov, podrobné demografické údaje, životné udalosti a publiká podľa záujmov.
 • Natívne reklamy: Použite jeden obrázok alebo posuvný pás s viacerými obrázkami (obrázky môžu byť štvorcové alebo na šírku) a oslovujte zákazníkov v prostredí s natívnymi reklamami v službách Googlu.
 • Dosah: Prostredníctvom reklám discovery môžete rozšíriť svoj dosah až na 3 miliardy ľudí, ktorí skúmajú to, čo ich zaujíma, a hľadajú inšpiráciu v obľúbených feedoch Googlu (na YouTube, v Gmaile a kanáli Objaviť) – to všetko pomocou jedinej kampane.

Ako migrovať kampane v Gmaile do kampaní discovery

Ak používate zacielenie na publikum a inteligentné ponuky, môžete kampaň s reklamami v Gmaile jednoduchým spôsobom reprodukovať v kampani s reklamami discovery.

Ak chcete zaistiť úspešnú migráciu, odporúčame vám podniknúť tieto kroky:

 1. Rozpočet: Rozpočet kampaní s reklamami discovery by mal byť vyšší ako rozpočet kampane s reklamami v Gmaile. Kampani s reklamami discovery odporúčame prideliť dvojnásobok rozpočtu kampane s reklamami v Gmaile, čím zohľadníte prírastok dosahu získaný pomocou reklám discovery.
 2. Ponuka: Kampaň s reklamami discovery začnite používať s cieľovou CZA. Vyberte vhodnú cieľovú CZA kampane, a to buď použitím navrhovanej ponuky pri vytváraní kampane, alebo aplikovaním priemernej CZA za posledných 30 dní pre reklamy v Gmaile zvýšenej o 20 %. Keď reklamy discovery vďaka strojovému učeniu dosiahnu časom lepšiu výkonnosť, cieľovú CZA budete môcť znížiť.
 3. Zacielenie: Publiká pre reklamy discovery vyberte tak, aby čo najpresnejšie odrážali zacielenie na publikum pre reklamy v Gmaile. Ak ste reklamy v Gmaile zacieľovali na kľúčové slová, pre kampaň discovery vytvorte vlastné publikum založené na kľúčových slovách s najvyššími konverznými pomermi z kampane s reklamami v Gmaile.

Reklamy discovery umožňujú osloviť až 3 miliardy ľudí v rámci obľúbených feedov na YouTube, vo funkcii Objaviť a v Gmaile. Pozrite si tohto sprievodcu osvedčenými postupmi, ktorý vám pomôže zlepšiť výkonnosť kampaní discovery.

Reklamy v Gmaile sú interaktívne reklamy, ktoré sa zobrazujú na kartách Reklamy a Siete v doručenej pošte. Niektoré z týchto reklám sú rozbaliteľné. Keď na takúto reklamu kliknete, môže sa rozbaliť rovnako ako e-mail. Rozbalená reklama môže zahŕňať obrázky, video alebo vložené formuláre. Tieto reklamy vám umožňujú oslovovať potenciálnych zákazníkov osobnejším spôsobom. V tomto článku nájdete prehľad reklám v Gmaile. Ak potrebujete článok s pokynmi, prejdite na článok Vytvorenie reklám v Gmaile.

Ako to funguje

Reklama v Gmaile sa najprv zobrazuje v zbalenej podobe. Keď na ňu niekto klikne, otvorí sa vstupná stránka inzerenta alebo sa reklama rozbalí do veľkosti e‑mailu, čo možno využiť na dosiahnutie rôznych reklamných cieľov. Ľudia môžu s rozbalenou reklamou interagovať rôznymi spôsobmi v závislosti od jej rozloženia.

Existujú dva typy formátov reklám v Gmaile:

 • Reklamy na jednu firmu: V týchto reklamách sa naraz zobrazuje len jedna firma. V závislosti od kampane môžu využívať rôzne podklady vrátane nadpisov, popisov, obrázkov, videí, vložených formulárov, informácií o výrobku, cien, hodnotení, možností uskutočnenia hovoru kliknutím, odkazov na aplikáciu trhoviska a ďalších prvkov.
 • Reklamy na viacero maloobchodov: Tieto reklamy propagujú viacero maloobchodov inzerujúcich rôzne ponuky výrobkov zobrazených v tele reklamy. Každá ponuka obsahuje obrázok výrobku, cenu a dostupné hodnotenia, ako aj ďalšie informácie, ktoré môžu byť pre kupujúcich relevantné, vrátane podmienok ponuky. Keď niekto klikne na vašu ponuku v tele reklamy, dostane sa na stránku výrobku na vašom webe.

Prehľady a poplatky

 • Kampane discovery: Stĺpec Zapojenia informuje o prvom úvodnom kliknutí používateľa s cieľom zobraziť rozbalenú reklamu. Stĺpec Kliknutia informuje o prekliknutiach z rozbalenej reklamy na váš web. Poplatok vám účtujeme len za počiatočnú interakciu s reklamou (zapojenie) v zbalenej upútavke, ktorá otvorí celú reklamu.
 • Všetky ostatné typy kampaní, ktoré zobrazujú reklamy v Gmaile:
  • Reklamy na jednu firmu: Stĺpec Kliknutia zaznamenáva prvé kliknutie používateľa na reklamu. Poplatok vám účtujeme iba za kliknutia na zbalenú upútavku, ktorá otvorí celú reklamu.
  • Reklamy na viacero maloobchodov: Stĺpec Kliknutia zaznamenáva kliknutia používateľov, ktoré vedú na stránky výrobkov na vašom webe. Platíte iba za kliknutie používateľa na telo reklamy, ktoré vedie na váš web. Za kliknutia na zbalenú upútavku, ktorá otvorí celú reklamu, vám nebudeme účtovať žiadne poplatky.

Poznámka: V kampaniach v Gmaile môžete zobrazovať dynamické remarketingové reklamy na firmy v oblasti hotelov a prenájmov. Pri vytváraní alebo úpravách kampane v Gmaile môžete pridať informačný kanál kliknutím na Ďalšie nastavenia (v sekcii Rozpočet) a začiarknutím políčka Používať dátový kanál pre prispôsobené reklamy v sekcii Dynamické reklamy.

Vhodné na odoslanie

Mnoho ľudí, ktorí si reklamu rozbalia, sa môže rozhodnúť, že si ju uloží, a to kliknutím na ikonu hviezdičky alebo na modré tlačidlo Uložiť v spodnej časti správy. Mnoho ľudí sa tiež môže rozhodnúť, že rozbalenú reklamu prepošle niekomu ďalšiemu ako e-mailovú správu.

Vhodné pre mobilné zariadenia

Google Ads pomáha optimalizáciou reklám zabezpečiť, aby vyzerali skvele všade, kde sa zobrazujú – či už v počítači, mobilnom zariadení alebo aplikácii Gmail. Rozloženie vašej reklamy sa automaticky optimalizuje pre mobilné prostredie. Ak chcete dosiahnuť ešte väčší vplyv, môžete si vybrať z možností určených pre mobilné zariadenia, napríklad uskutočnenie hovoru kliknutím a propagáciu aplikácie.

Ukážky v službe Google Ads zobrazia to, čo uvidí väčšina používateľov. Keďže dochádza k rozdielom medzi Gmailom v systémoch Android a iOS, rozdielom medzi prehliadačmi v počítačovej verzii Gmailu a zároveň nemajú všetci používatelia najnovšiu mobilnú verziu Gmailu, nie všetci používatelia uvidia reklamu rovnako.

Ako funguje zacielenie

Môžete použiť väčšinu možností zacielenia v Obsahovej sieti, ktoré už poznáte, napríklad publiká podľa záujmov, publiká podľa nákupných úmyslov a demografické údaje.

Tu sú uvedené jednotlivé možnosti, ktoré máte k dispozícii na oslovenie konkrétnych publík prostredníctvom svojich reklám:

 • Publikum podľa záujmov: Výberom z týchto publík oslovíte potenciálnych zákazníkov a upozorníte ich na svoju firmu. Inzerent propagujúci športové oblečenie by napríklad mohol vybrať relevantné témy ako Fitnes a Športový tovar alebo zacieliť na publikum podľa záujmov v segmentoch Nadšenci zdravia a fitnes alebo Vyznávači behania.
 • Vlastné publiká podľa nákupných úmyslov: Oslovte svoje cieľové publikum v kampaniach v Obsahovej sieti a videokampaniach pomocou kľúčových slov, webových adries, aplikácií alebo obsahu na YouTube a identifikujte zákazníkov, ktorí aktívne prehľadávajú súvisiaci výrobok alebo zariadenie.
 • Automatické zacielenie: Automatické zacielenie pomáha optimalizovať zacielenie naprieč Gmailom, aby ste mohli automaticky a za približne rovnakú cenu na osobu osloviť ľudí, ktorých by ste inak na základe svojho zacielenia osloviť nemohli.
 • Vlastné zoznamy zákazníkov: Umožňujú zobrazovať reklamy zákazníkom na základe údajov o týchto zákazníkoch, ktoré zdieľate s Googlom. Prečítajte si viac o vlastných zoznamoch zákazníkov.
 • Demografické údaje: Umožňujú vám osloviť ľudí v Obsahovej sieti, ktorí sú zaradení do určitých demografických kategórií, napríklad podľa pohlavia, vekovej skupiny alebo príjmu domácnosti.
 • Publiká podľa nákupných úmyslov: Vyberte si z týchto publík a nájdite zákazníkov, ktorí majú záujem o danú oblasť, teda hľadajú produkty a služby podobné tým, ktoré ponúkate, a aktívne zvažujú ich kúpu.
 • Životné udalosti: Oslovte zákazníkov v kľúčových životných okamihoch, ako sú napríklad sťahovanie, svadba alebo promócie.
 • Remarketing: Takisto môžete osloviť ľudí, ktorí už interagovali s produktmi a službami vašej spoločnosti, vrátane minulých návštevníkov webu, mobilnej aplikácie či videí. Prípadne môžete použiť svoje vlastné zoznamy. Reklamy sa zobrazia len vtedy, ak majú remarketingové zoznamy zacielené na reklamy v Gmaile najmenej 100 aktívnych návštevníkov alebo používateľov za posledných 30 dní.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory