Nhập dữ liệu chuyển đổi từ lượt nhấp quảng cáo vào Google Ads

Tính năng nhập dữ liệu chuyển đổi cho phép bạn xem cách quảng cáo trực tuyến của bạn ảnh hưởng đến doanh số bán hàng tại cửa hàng và những hành động có giá trị khác. Bài viết này giải thích cách chuẩn bị tệp để nhập vào Google Ads dữ liệu chuyển đổi bạn nhận được từ các lượt nhấp lên quảng cáo của bạn.

Để xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu chuyển đổi từ cuộc gọi, hãy xem bài viết Nhập dữ liệu chuyển đổi cuộc gọi điện thoại.

Trước khi bắt đầu

Trước khi nhập dữ liệu chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn đã làm theo tất cả các hướng dẫn để thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến.

Bạn có thể nhập dữ liệu của mình vào Google Ads bằng cách tải lên hoặc liên kết với một tệp thông qua giao diện Google Ads hoặc bằng cách gửi dữ liệu thông qua API Google Ads (API AdWords). Bài viết này giải thích cách nhập dữ liệu chuyển đổi bằng cách tải lên hoặc liên kết với một tệp. Nếu bạn muốn gửi dữ liệu thông qua API Google Ads (API AdWords), hãy đọc bài viết trợ giúp này từ Hướng dẫn dành cho nhà phát triển API của chúng tôi.

Hướng dẫn

Hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị và nhập dữ liệu chuyển đổi của bạn.

1. Chuẩn bị dữ liệu để nhập.

 1. Tải một mẫu xuống dựa trên loại chuyển đổi bạn muốn tải lên (tệp tải xuống: Excel, CSV hoặc Google Trang tính).Bạn cũng có thể tải các mẫu xuống từ giao diện Google Ads:
  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
  3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
  4. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
  5. Nhấp vào nút dấu cộng .
  6. Nhấp vào Xem mẫu.
  7. Tìm mẫu cho "Chuyển đổi từ nhấp chuột" và chọn một định dạng mẫu để tải xuống.
 2. Làm theo các hướng dẫn sau để tải bảng tính lên:
  1. Hãy đảm bảo bạn không xóa cột bắt đầu bằng "Mã lượt nhấp của Google", nếu không quá trình nhập sẽ bị lỗi.
  2. Hãy đảm bảo dữ liệu của bạn không có chứa các cột khác hay bất kỳ thông tin cá nhân nào.
  3. Nếu muốn Google Ads tự động nhập các lượt chuyển đổi theo định kỳ (hãy xem Bước 2: Nhập lượt chuyển đổi), bạn cần sử dụng Google Trang tính hoặc liên kết với một tệp qua HTTPS hoặc SFTP.

  Nếu bất kỳ lượt chuyển đổi nào bạn nhập nằm trong phạm vi một ngày kể từ khi xảy ra lượt nhấp, Google Ads có thể sẽ chưa ghi lại các lượt chuyển đổi đó. Cách tốt nhất là mỗi lần nhập, bạn hãy tải dữ liệu của thêm một ngày nữa lên. Google Ads sẽ không tính các lượt chuyển đổi trùng lặp.Để xác định xem lượt chuyển đổi có là duy nhất hay không, Google Ads sử dụng tên hành động chuyển đổi, thời gian chuyển đổi và Mã lượt nhấp của Google (GCLID) khớp với một lượt chuyển đổi.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tính năng phân bổ bên ngoài trong quá trình nhập lượt chuyển đổi, hãy xem mục Giới thiệu về cách nhập lượt chuyển đổi được phân bổ bên ngoài bên dưới để có mẫu tải lên phù hợp và các tính năng khác.

 3. Sử dụng một trong những định dạng sau để nhập múi giờ (không đưa múi giờ vào trong dấu ngoặc kép hoặc các ký tự đặc biệt khác):
  1. Nhập Mã múi giờ của bạn. Bạn nên sử dụng phương pháp này để tránh lỗi trong quá trình chuyển đổi giờ mùa hè. Ví dụ - Parameters:TimeZone=America/Chicago

  2. Nhập độ lệch giờ so với GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập giờ chênh lệch ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: độ lệch giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Nếu bạn sử dụng Giờ chuẩn theo kinh tuyến Greenwich thì chỉ cần nhập +0000. Ví dụ - Parameters:TimeZone=-0500

 4. Tiếp theo, hãy thêm hàng mới cho từng lượt chuyển đổi ngoại tuyến, điền vào các cột như sau:
  • Mã lượt nhấp của Google: GCLID đã dẫn đến chuyển đổi ngoại tuyến. (Nếu bạn chưa thực hiện, hãy làm theo hướng dẫn thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến để tìm hiểu cách thực hiện điều này).
  • Tên lượt chuyển đổi: tên của hành động chuyển đổi (ví dụ: "khách hàng tiềm năng đủ điều kiện" hoặc "hợp đồng đã ký") mà bạn muốn nhập lượt chuyển đổi này. Bạn phải sử dụng cùng một cách viết chính tả và viết hoa chính xác như đã sử dụng khi tạo hành động chuyển đổi này trong tài khoản Google Ads.
  • Thời gian chuyển đổi: ngày và giờ lượt chuyển đổi đã xảy ra. Hãy xem bảng bên dưới để biết danh sách các định dạng ngày được chấp nhận (ví dụ: Tháng/ngày/năm Giờ:phút:giây). Bạn có thể thêm múi giờ vào thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng một trong 4 định dạng cuối được liệt kê. Thay “+z” bằng độ lệch giờ so với GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập giờ chênh lệch ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: độ lệch giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Hoặc thay "zzzz" bằng mã múi giờ từ danh sách này.
Định dạng Ví dụ
Tháng/ngày/năm giờ:phút:giây aa "08/14/2012 5:01:54 PM"
Tháng ngày, năm giờ: phút:giây aa "Aug 14, 2012 5:01:54 PM"
Tháng/ngày/năm Giờ:phút:giây "08/14/2012 17:01:54"
năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây "2012-08-14 13:00:00"
năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây "2012-08-14T13:00:00"
năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây+z "2012-08-14 13:00:00+0500"
năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây+z "2012-08-14T13:00:00-0100"
năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây zzzz "2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles"
năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây zzzz "2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles"
 • Giá trị chuyển đổi: (trường tùy chọn) số đại diện cho giá trị mà bạn đặt trên lượt chuyển đổi. Chỉ số này có thể phản ánh giá trị tiền tệ hoặc bạn chỉ cần chọn nhập các giá trị tương đối từ 0 đến 10 (không chấp nhận số âm). Nếu bạn để trống trường này, Google Ads sẽ tự động áp dụng "giá trị chuyển đổi" mà bạn đã xác định ở Bước 2.8 khi bạn tạo hành động chuyển đổi ngoại tuyến mới.
 • Đơn vị tiền tệ chuyển đổi: (trường tùy chọn) đơn vị tiền tệ mà giá trị chuyển đổi của bạn được cung cấp. Bạn sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ này nếu bạn báo cáo giá trị chuyển đổi bằng nhiều hơn một đơn vị tiền tệ hoặc có nhiều tài khoản được thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau. Sử dụng mã tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO 4217 gồm 3 ký tự, như USD cho đô la Mỹ và JPY cho Yên Nhật.

Số lượt chuyển đổi được phân bổ bên ngoài

Nếu bạn sử dụng hệ thống phân bổ bên ngoài riêng để phân bổ lượt chuyển đổi trên nhiều lượt nhấp, thì bạn nên sử dụng tính năng phân bổ bên ngoài trong quá trình nhập dữ liệu chuyển đổi của mình. Các hành động chuyển đổi được phân bổ bên ngoài cho phép bạn nhập các phần tín dụng của lượt chuyển đổi cho mỗi lượt nhấp.

Để sử dụng tính năng phân bổ bên ngoài trong quá trình nhập, hãy đảm bảo bạn chọn Sử dụng tính năng phân bổ bên ngoài khi tạo hành động chuyển đổi trong Google Ads (như được nêu trong Bước 1, mục 14 của hướng dẫn này). Khi bạn đã sẵn sàng tải các lượt chuyển đổi có các phần tín dụng lên, hãy đảm bảo bạn tải mẫu nhập lượt chuyển đổi cho tính năng phân bổ bên ngoài của chúng tôi xuống (tệp tải xuống: Excel, CSV hoặc Google Trang tính). Bạn cũng cần lưu ý một vài điều sau:

 • Hãy đảm bảo bạn không xóa cột bắt đầu bằng "Mã lượt nhấp của Google", nếu không quá trình nhập sẽ bị lỗi.
 • Hãy đảm bảo dữ liệu của bạn không bao gồm các cột bổ sung hoặc thông tin cá nhân.
 • Hãy nhớ đặt giá trị Múi giờ trong hàng "Thông số" và/hoặc trong cột "Thời gian chuyển đổi". Tìm hiểu thêm về cách thiết lập múi giờ của bạn.
 • Bạn sẽ cần nhập tên của mô hình phân bổ bạn đang sử dụng để chỉ định một phần tín dụng chuyển đổi, ví dụ: điều này có thể là “Tuyến tính” hoặc “Theo hướng dữ liệu”.
 • Nếu bạn chọn bao gồm giá trị chuyển đổi, giá trị đó phải là giá trị một phần tương ứng với số tín dụng chuyển đổi được phân bổ (xem ví dụ dưới đây).
 • Số bạn nhập vào cột “Tín dụng được phân bổ" phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1.
 • Cả cột “Giá trị chuyển đổi" và "Đơn vị tiền tệ chuyển đổi” đều không bắt buộc.

Một ví dụ về cách sử dụng mẫu nhập chuyển đổi bằng tính năng phân bổ bên ngoài là khi bạn đang theo dõi giao dịch mua hàng và thu thập GCLID từ mỗi lượt nhấp của khách hàng. Khách hàng có thể phải thực hiện 3 lượt nhấp trước khi mua một mặt hàng có giá trị $100 trên trang web của bạn. Lần nhấp thứ nhất có thể xảy ra trên quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google Ads, lượt nhấp thứ hai là từ một mạng quảng cáo khác và lượt nhấp thứ ba là trên quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google Ads. Bạn quyết định việc mình có muốn sử dụng một mô hình phân bổ tuyến tính hay không. Nội dung tải lên của bạn sẽ có dạng như sau:

Thông số: Mô hình phân bổ = tuyến tính          
Thông số: Múi giờ=-0800     # Tín dụng được phân bổ phải nằm trong khoảng 0 và 1 # # Tùy chọn # # Tùy chọn #
Mã lượt nhấp của Google Tên chuyển đổi Thời gian chuyển đổi Tín dụng được phân bổ Giá trị chuyển đổi Đơn vị tiền tệ chuyển đổi
googleclickid1 Tên hành động chuyển đổi phân bổ bên ngoài 05/01/2017 3:42:01 chiều 0,33 33,33 USD
googleclickid2 Tên hành động chuyển đổi phân bổ bên ngoài 05/01/2017 3:42:01 chiều 0,33 33,33 USD

2. Nhập dữ liệu chuyển đổi

Để nhập dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến vào Google Ads, bạn cần phải tải tệp chuyển đổi của mình lên tài khoản Google Ads hoặc tài khoản người quản lý (MCC). Bạn có thể tải mỗi lần một tệp lên hoặc tạo lịch biểu để tải tệp mà bạn lưu trực tuyến lên theo định kỳ. Thực hiện theo hướng dẫn để tải lên một lần hoặc tải lên theo lịch biểu dưới đây, tùy thuộc vào cách bạn muốn nhập chuyển đổi.

Lưu ý quan trọng: Sau khi tạo hành động chuyển đổi mới, hãy chờ 4-6 giờ trước khi tải dữ liệu chuyển đổi lên cho hành động chuyển đổi đó.
Tải dữ liệu chuyển đổi lên trong một lần
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ởởggóc phía trên bên phải củatài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng .
 6. Nhấp vào trình đơn thả xuống Nguồn rồi chọn nguồn của tệp. Bạn có thể tải tệp lên từ máy tính hoặc Google Trang tính hay chuyển tệp qua HTTPS hoặc SFTP.
 7. Dựa trên nguồn bạn đã chọn, hãy chọn từ các tùy chọn dưới đây:
  • Nếu bạn đã chọn "Tải tệp lên" hoặc "Google Trang tính", hãy nhấp vào Chọn tệp để tìm và chọn tệp có chứa thông tin chuyển đổi ngoại tuyến của bạn.
  • Nếu bạn đã chọn HTTPS hoặc SFTP, hãy nhập URL cho tệp và tên người dùng cùng với mật khẩu để truy cập vào tệp. Lưu ý: Nếu bạn chọn SFTP và gặp lỗi "Không tìm thấy tệp", hãy thử đặt dấu gạch chéo đôi ("//") giữa đường dẫn và tên tệp. Ví dụ: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. Để nhập nội dung của tệp mà không xem trước kết quả tải lên, hãy nhấp vào Áp dụng và bỏ qua các bước còn lại. Để xem trước kết quả tải lên, hãy nhấp vào Xem trước. Bản xem trước tệp nêu bật số lượt chuyển đổi sẽ được nhập vào tài khoản của bạn. Bản xem trước cũng bao gồm bất kỳ lỗi nào trong tệp của bạn. Bạn có thể sửa lỗi trong tệp của mình và tải tệp lên lần nữa hoặc bỏ qua lỗi.
  • Khi bản xem trước đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Chi tiết để xem một số nội dung từ tệp của bạn. Các lỗi sẽ được hiển thị trước.
  • Để xem tất cả nội dung tệp của bạn, hãy nhấp vào Xem thêm.
  • Nhấp vào Áp dụng tệp. Thanh tiến trình ở cuối trang sẽ thông báo cho bạn khi các lượt chuyển đổi trong tệp của bạn đã hoàn tất quá trình nhập. Hãy nhấp vào Chi tiết trong thanh tiến trình để xem tất cả các chuyển đổi đã được nhập.

Bạn có thể xem các tệp mà bạn đã tải lên nhưng chưa áp dụng, cũng như các tệp bạn đã tải lên và áp dụng. Tìm hiểu thêm về cách xem các tệp đã tải lên của bạn.

Tải dữ liệu chuyển đổi lên theo lịch

Google Ads có thể tự động nhập dữ liệu chuyển đổi của bạn theo lịch định kỳ. Bạn sẽ cần tạo tệp chứa dữ liệu chuyển đổi của mình trong Google Trang tính hoặc lưu trữ tệp trực tuyến bằng HTTPS hoặc SFTP. Để lên lịch tải tệp lên, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc phía trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
 5. Nhấp vào Lịch biểu dọc theo đầu trang.
 6. Nhấp vào nút dấu cộng .
 7. Nhấp vào trình đơn thả xuống Nguồn rồi chọn nguồn của tệp. Bạn có thể tải tệp lên từ Google Trang tính hoặc chuyển tệp qua HTTPS hoặc SFTP.
 8. Dựa trên nguồn bạn đã chọn, hãy chọn từ các tùy chọn dưới đây:
  • Nếu bạn đã chọn "Google Trang tính", hãy nhấp vào Chọn tệp để tìm và chọn tệp có chứa thông tin chuyển đổi ngoại tuyến của bạn.
  • Nếu bạn đã chọn HTTPS hoặc SFTP, hãy nhập URL cho tệp và tên người dùng cùng với mật khẩu để truy cập vào tệp.Lưu ý: Nếu bạn chọn SFTP và gặp lỗi "Không tìm thấy tệp", hãy thử đặt dấu gạch chéo đôi ("//") giữa đường dẫn và tên tệp. Ví dụ: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Nhấp vào trình đơn thả xuống Tần suất và chọn tần suất bạn muốn nhập tệp của mình.
 10. Nhấp vào trình đơn thả xuống Thời gian và chọn thời điểm bạn muốn nhập tệp của mình.
 11. Nhấp vào Lưu và xem trước. Bản xem trước cho biết lịch biểu được lưu thành công hay chưa. Lịch biểu có thể không lưu nếu Google Ads không thể truy cập vào nguồn tệp do tên người dùng hoặc mật khẩu không chính xác hoặc nếu tệp không được định dạng đúng.
 12. Nhấp vào OK để trở lại trang Lịch biểu. Trang Lịch biểu liệt kê tất cả các nội dung tải lên theo lịch.

  Lưu ý

  Nếu gặp vấn đề khi tải lên theo lịch, bạn sẽ thấy thông báo trong tài khoản của mình và sẽ nhận được một email. Bạn sẽ cần kiểm tra tệp trực tuyến của mình để khắc phục vấn đề.

 13. Để thay đổi việc tải lên theo lịch của bạn, hãy nhấp vào Tùy chọn trong cột "Hành động" và chọn từ các tùy chọn bên dưới:
  • Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi cài đặt cho tải lên theo lịch.
  • Nhấp vào Tạm dừng để dừng tải lên theo lịch cho tệp.
  • Nhấp vào Tiếp tục nếu nội dung tải lên theo lịch cho một tệp bị tạm dừng và bạn muốn tiếp tục tải lên theo lịch.
  • Nhấp vào Xóa nếu bạn không cần tải dữ liệu chuyển đổi trong tệp lên nữa.

  Bạn không thể thay đổi tùy chọn tải lên theo lịch nếu tài khoản Google Ads của bạn có quyền truy cập chỉ đọc.

3. Xem kết quả và khắc phục sự cố


Tệp tải lên thường bị lỗi, đặc biệt là khi bạn thiết lập quy trình nhập dữ liệu chuyển đổi lần đầu tiên.
Chúng tôi khuyên mọi nhà quảng cáo nên kiểm tra kết quả cho tệp tải lên.

Xem tệp tải lên

Khi đã tải tệp chuyển đổi lên, bạn sẽ thấy mục nhập mới cho tệp đó trong trang Tải lên. Lưu ý rằng quá trình tải lên và áp dụng một tệp có thể mất vài phút.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc phía trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
 5. Nếu có bất kỳ tệp nào đã xem trước nhưng chưa áp dụng, bạn sẽ thấy các tệp đó trong bảng "Hành động đang chờ xử lý". Trong cột "Tác vụ", hãy nhấp vào Áp dụng để nhập dữ liệu chuyển đổi trong tệp hoặc xóa tệp đã tải lên.
 6. Bên dưới bảng "Hành động đang chờ xử lý", bạn sẽ thấy danh sách các tệp bạn đã tải lên và áp dụng. Hãy kiểm tra các cột sau để biết thêm thông tin về các tệp.
  • Cột "Trạng thái" cho phép bạn xem nhanh liệu các chuyển đổi trong tệp đã được nhập thành công chưa.
  • Cột "Kết quả" cung cấp thêm chi tiết về trạng thái nhập. Nếu nhập tệp không thành công, cột này sẽ cung cấp lý do khiến quá trình này không thành công. Cột này cung cấp liên kết để xem các chuyển đổi đã được nhập và chuyển đổi nào chưa được nhập do lỗi.
  • Cột "Hành động" cung cấp các liên kết sau:
   • Tải xuống kết quả: Tải xuống bản sao tệp đã tải lên của bạn. Liên kết này xuất hiện khi tất cả các chuyển đổi trong tệp của bạn đã được nhập thành công.
   • Tải xuống tất cả: Tải xuống bản sao tệp đã tải lên của bạn, bao gồm chuyển đổi không thể nhập.
   • Lỗi khi tải xuống: Tải xuống bảng tính liệt kê các chuyển đổi từ tệp của bạn mà không thể nhập được, cùng với thông báo lỗi.
   Khi bạn chọn bất kỳ liên kết nào ở trên, tệp được tải xuống bao gồm cột "Kết quả" xác nhận rằng một chuyển đổi đã được nhập thành công hoặc giải thích tại sao không thể nhập được chuyển đổi đó. Những liên kết này sẽ bị xóa từ 30-60 ngày sau lần tải lên ban đầu của bạn.
Khắc phục các vấn đề khi nhập
 1. Xem tệp đã tải lên của bạn và tìm tệp có lỗi.
 2. Trong cột "Hành động", hãy nhấp vào Lỗi khi tải xuống để tải bảng tính liệt kê các lượt chuyển đổi không nhập được từ tệp của bạn.
 3. Xem xét các thông báo lỗi trong cột "Kết quả" của bảng tính để xác định lý do Google Ads không thể nhập các lượt chuyển đổi của bạn.
 4. Thực hiện các chỗ sửa cần thiết cho bảng tính, lưu và thử tải bảng tính lên lại.
 5. Đôi khi có thể gặp vấn đề khiến bạn không thể xử lý toàn bộ tệp. Nếu vấn đề này xảy ra, bạn sẽ thấy thông báo lỗi trong hàng đầu tiên (nếu là tệp .csv hoặc .tsv) hay trong bảng tính “Lỗi chung” mới (nếu là tệp Excel).

Nguyên tắc nhập dữ liệu chuyển đổi

Đặt thời gian tải video lên

Nếu thời gian tải lên là sau hơn 90 ngày kể từ ngày có lượt nhấp cuối cùng liên quan, các lượt chuyển đổi ngoại tuyến sẽ không được nhập vào Google Ads và do đó, sẽ không hiển thị trong số liệu thống kê lượt chuyển đổi của bạn.

Tải nhiều lượt chuyển đổi lên cho cùng một lượt nhấp

Cùng một lượt chuyển đổi sẽ không được nhập nhiều lần. Do đó, nếu bạn cố tải lượt chuyển đổi lên với cùng một kiểu kết hợp GCLID, "ConversionName", ngày và giờ, thì Google Ads sẽ bỏ qua lượt chuyển đổi đó.

Nhưng nếu bạn muốn tải nhiều lượt chuyển đổi cùng loại lên—ví dụ: nhiều lượt chuyển đổi mua hàng ngoại tuyến—cho cùng một lần nhấp, thì bạn có thể thực hiện điều đó. Google Ads sẽ ghi lại các lượt chuyển đổi đó dưới dạng lượt chuyển đổi riêng biệt miễn là thời gian chuyển đổi khác nhau (các GCLID và tên lượt chuyển đổi có thể giống hệt nhau).

Bạn nên tải lại mọi lượt chuyển đổi xảy ra ngay trước lần tải lên gần nhất, dành cho trường hợp một số lượt chuyển đổi đó xảy ra quá gần nên không thể xử lý. Để tải một lượt chuyển đổi lên thành công, Google Ads cần từ 4-6 giờ sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo. (Nếu tải lượt chuyển đổi lên quá sớm sau khi xảy ra lần nhấp, bạn sẽ thấy thông báo lỗi có nội dung “Chúng tôi vẫn đang xử lý thông tin của lượt nhấp này, vui lòng thử lại sau 4-6 giờ nữa”.)

Ví dụ: nếu tải lượt chuyển đổi lên hằng ngày, bạn sẽ phải đảm bảo tải tất cả các lượt chuyển đổi từ hai ngày trước lên, dành cho trường hợp một số lượt chuyển đổi từ hai ngày trước chưa được xử lý. Đừng lo lắng về việc tính hai lần, Google Ads sẽ không tính nhiều lần cùng một lượt chuyển đổi được tải lên.

Xem dữ liệu chuyển đổi đã nhập trong Google Ads

Mất khoảng 3 giờ để số liệu thống kê về số lượt chuyển đổi đã nhập hiển thị trong tài khoản Google Ads của bạn. Khi hiển thị, các số liệu thống kê đó sẽ xuất hiện trong cột số lượt chuyển đổi.(Bạn có thể tìm hiểu về các cột chuyển đổi và cách thêm chúng vào báo cáo của bạn trong Hiểu dữ liệu theo dõi chuyển đổi của bạn). Để xem hiệu suất khác nhau như thế nào theo từng hành động chuyển đổi, bạn có thể phân đoạn cột “Chuyển đổi” theo “Tên hành động chuyển đổi”.

Độ trễ giữa lượt nhấp và lượt chuyển đổi càng lớn (lượt chuyển đổi trực tuyến hoặc được nhập) thì thời gian bạn sẽ phải đợi để xem các chỉ số chuyển đổi hoàn thiện nhất càng dài.

Ví dụ: Nếu bạn muốn xem số liệu thống kê lượt chuyển đổi cho thứ Hai, các lượt nhấp của bạn mất 3 ngày để chuyển đổi và bạn tải dữ liệu chuyển đổi lên hàng đêm thì bạn sẽ phải đợi đến sáng thứ Sáu mới có thể xem số liệu thống kê lượt chuyển đổi chính xác cho thứ Hai.

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố