Nhập dữ liệu lượt chuyển đổi từ lượt nhấp quảng cáo vào Google Ads

Tính năng nhập dữ liệu lượt chuyển đổi cho phép bạn xem cách quảng cáo trực tuyến của bạn ảnh hưởng đến doanh số bán hàng tại cửa hàng và những hành động có giá trị khác. Bài viết này giải thích cách chuẩn bị tệp để nhập dữ liệu lượt chuyển đổi mà bạn nhận được từ các lượt nhấp vào quảng cáo của bạn vào Google Ads.

Để xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu lượt chuyển đổi từ cuộc gọi, hãy xem bài viết Nhập dữ liệu lượt chuyển đổi cuộc gọi điện thoại.

Trước khi bắt đầu

Trước khi nhập dữ liệu lượt chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn đã làm theo tất cả các hướng dẫn để thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến.

Bạn có thể nhập dữ liệu của mình vào Google Ads bằng cách tải lên hoặc liên kết với một tệp thông qua giao diện Google Ads hoặc bằng cách gửi dữ liệu thông qua API Google Ads (API AdWords). Bài viết này giải thích cách nhập các lượt chuyển đổi bằng cách tải lên hoặc liên kết với một tệp. Nếu bạn muốn gửi dữ liệu thông qua API Google Ads (API AdWords), hãy đọc bài viết trợ giúp này trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển API của chúng tôi.

Hướng dẫn

Hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị và nhập dữ liệu chuyển đổi của bạn.

1. Chuẩn bị dữ liệu để nhập

 1. Tải một mẫu xuống dựa trên loại hành động chuyển đổi mà bạn muốn tải lên (tệp tải xuống: Excel, CSV hoặc Google Trang tính). Bạn cũng có thể tải các mẫu xuống từ giao diện Google Ads:
  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
  3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
  4. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
  5. Nhấp vào nút dấu cộng .
  6. Nhấp vào Xem mẫu.
  7. Tìm mẫu cho “Lượt chuyển đổi từ lượt nhấp” và chọn một định dạng mẫu để tải xuống.
 2. Làm theo các hướng dẫn sau để tải bảng tính lên:
  1. Hãy đảm bảo bạn không xóa cột bắt đầu bằng "Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google", nếu không, quá trình nhập sẽ bị lỗi.
  2. Hãy đảm bảo dữ liệu của bạn không bao gồm các cột bổ sung hay thông tin cá nhân.
  3. Nếu muốn Google Ads tự động nhập các lượt chuyển đổi theo định kỳ (hãy xem Bước 2: Nhập lượt chuyển đổi), bạn cần sử dụng Google Trang tính hoặc liên kết với một tệp qua HTTPS hoặc SFTP.

  Nếu bất kỳ lượt chuyển đổi nào bạn nhập nằm trong phạm vi một ngày kể từ khi xảy ra lượt nhấp thì Google Ads sẽ chưa thể ghi lại các lượt chuyển đổi đó. Cách tốt nhất là với mỗi lần nhập, bạn hãy tải dữ liệu của thêm một ngày nữa lên. Google Ads sẽ không tính các lượt chuyển đổi trùng lặp. Để xác định xem lượt chuyển đổi có phải là duy nhất hay không, Google Ads sử dụng tên hành động chuyển đổi, thời gian thực hiện hành động chuyển đổi và Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google (GCLID) khớp với một lượt chuyển đổi.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tính năng phân bổ bên ngoài trong quá trình nhập lượt chuyển đổi, hãy xem bài viết Giới thiệu về cách nhập dữ liệu lượt chuyển đổi được phân bổ bên ngoài bên dưới để biết về mẫu tải lên phù hợp và các tính năng khác.

 3. Sử dụng một trong những định dạng sau để nhập múi giờ (không đưa múi giờ vào trong dấu ngoặc kép hoặc các ký tự đặc biệt khác):
  1. Nhập Mã múi giờ của bạn. Bạn nên sử dụng phương pháp này để tránh lỗi trong quá trình chuyển đổi theo giờ mùa hè. Ví dụ - Parameters:TimeZone=America/Chicago

  2. Nhập độ lệch giờ so với GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập giờ chênh lệch ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: độ lệch tại New York là -0500 và tại Berlin là +0100). Nếu bạn sử dụng Giờ chuẩn theo kinh tuyến Greenwich thì chỉ cần nhập +0000. Ví dụ: Parameters:TimeZone=-0500

 4. Tiếp theo, hãy thêm hàng mới cho từng lượt chuyển đổi ngoại tuyến, điền vào các cột như sau:
  • Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google: GCLID đã dẫn đến lượt chuyển đổi ngoại tuyến. (Nếu bạn chưa thực hiện, hãy làm theo hướng dẫn thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến để tìm hiểu cách thực hiện điều này).
  • Tên lượt chuyển đổi: tên của hành động chuyển đổi (ví dụ: "đã xác định chất lượng khách hàng tiềm năng" hoặc "đã ký hợp đồng") mà bạn muốn nhập dữ liệu lượt chuyển đổi này. Bạn phải sử dụng cùng một cách viết chính tả và viết hoa như đã sử dụng khi tạo hành động chuyển đổi này trong tài khoản Google Ads.
  • Thời gian chuyển đổi: ngày và giờ mà lượt chuyển đổi đã xảy ra. Hãy xem bảng bên dưới để biết danh sách các định dạng ngày được chấp nhận (ví dụ: Tháng/ngày/năm Giờ:phút:giây). Bạn có thể thêm múi giờ vào thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng một trong 4 định dạng cuối được liệt kê. Thay “+z” bằng độ lệch giờ so với GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập giờ chênh lệch ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: độ lệch giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Hoặc thay "zzzz" bằng Mã múi giờ từ danh sách này.
Định dạng Ví dụ
Tháng/ngày/năm giờ:phút:giây aa "08/14/2012 5:01:54 PM"
Tháng ngày, năm giờ: phút:giây aa "Aug 14, 2012 5:01:54 PM"
Tháng/ngày/năm Giờ:phút:giây "08/14/2012 17:01:54"
năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây "2012-08-14 13:00:00"
năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây "2012-08-14T13:00:00"
năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây+z "2012-08-14 13:00:00+0500"
năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây+z "2012-08-14T13:00:00-0100"
năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây zzzz "2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles"
năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây zzzz "2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles"
 • Giá trị chuyển đổi: (trường tùy chọn) số đại diện cho giá trị mà bạn đặt cho lượt chuyển đổi. Giá trị này có thể phản ánh giá trị tiền tệ hoặc bạn có thể chọn nhập giá trị tương đối (ví dụ: 1-10). Nếu bạn để trống trường này, Google Ads sẽ tự động áp dụng "giá trị chuyển đổi" mà bạn đã xác định ở Bước 2.8 khi bạn tạo hành động chuyển đổi ngoại tuyến mới.
 • Đơn vị tiền tệ của lượt chuyển đổi: (trường không bắt buộc) đơn vị tiền tệ mà giá trị chuyển đổi của bạn được cung cấp. Bạn sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ này nếu báo cáo giá trị chuyển đổi bằng nhiều đơn vị tiền tệ hoặc có nhiều tài khoản được thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau. Sử dụng mã tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO 4217 gồm 3 ký tự, như USD cho đô la Mỹ và JPY cho Yên Nhật.

Số lượt chuyển đổi được phân bổ bên ngoài

Nếu bạn sử dụng hệ thống phân bổ bên ngoài riêng để phân bổ lượt chuyển đổi trên nhiều lượt nhấp, thì bạn nên sử dụng tính năng phân bổ bên ngoài trong quá trình nhập dữ liệu chuyển đổi của mình. Các hành động chuyển đổi được phân bổ bên ngoài cho phép bạn nhập tín dụng chuyển đổi cho mỗi lượt nhấp.

Để sử dụng tính năng phân bổ bên ngoài trong quá trình nhập, bạn hãy nhớ chọn Sử dụng tính năng phân bổ bên ngoài khi tạo hành động chuyển đổi trong Google Ads (như đã nêu trong Bước 1, mục 14 của hướng dẫn này). Khi bạn đã sẵn sàng tải các lượt chuyển đổi có các phần tín dụng lên, hãy nhớ tải mẫu nhập lượt chuyển đổi cho tính năng phân bổ bên ngoài của chúng tôi xuống (tệp tải xuống: Excel, CSV hoặc Google Trang tính). Bạn cũng cần lưu ý một vài điều sau:

 • Hãy đảm bảo bạn không xóa cột bắt đầu bằng "Mã lượt nhấp của Google", nếu không quá trình nhập sẽ bị lỗi.
 • Hãy đảm bảo dữ liệu của bạn không bao gồm các cột bổ sung hoặc thông tin cá nhân.
 • Hãy nhớ đặt giá trị Múi giờ trong hàng "Thông số" và/hoặc trong cột “Thời gian chuyển đổi”. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập múi giờ của bạn.
 • Bạn sẽ cần nhập tên của mô hình phân bổ bạn đang sử dụng để chỉ định một phần tín dụng chuyển đổi, ví dụ: giá trị này có thể là “Tuyến tính” hoặc “Theo hướng dữ liệu”.
 • Nếu bạn chọn bao gồm giá trị chuyển đổi, giá trị đó phải là giá trị một phần tương ứng với mức tín dụng chuyển đổi được phân bổ (xem ví dụ dưới đây).
 • Số bạn nhập vào cột “Tín dụng được phân bổ" phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1.
 • Cả cột “Giá trị chuyển đổi" và "Đơn vị tiền tệ chuyển đổi” đều không bắt buộc.

Một ví dụ về cách sử dụng mẫu nhập lượt chuyển đổi bằng tính năng phân bổ bên ngoài là khi bạn đang theo dõi giao dịch mua hàng và thu thập GCLID từ mỗi lượt nhấp của khách hàng. Khách hàng có thể phải thực hiện 3 lượt nhấp trước khi mua một mặt hàng có giá trị $100 trên trang web của bạn. Lượt nhấp thứ nhất có thể xảy ra trên quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google Ads, lượt nhấp thứ hai là từ một mạng quảng cáo khác và lượt nhấp thứ ba là trên quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google Ads. Bạn quyết định việc mình có muốn sử dụng một mô hình phân bổ tuyến tính hay không. Nội dung tải lên của bạn sẽ có dạng như sau:

Thông số: Mô hình phân bổ = tuyến tính
Thông số: Múi giờ=-0800 # Mức tín dụng được phân bổ phải nằm trong khoảng 0 và 1 # # Tùy chọn # # Tùy chọn #
Mã lượt nhấp của Google Tên hành động chuyển đổi Thời gian chuyển đổi Mức tín dụng được phân bổ Giá trị chuyển đổi Đơn vị tiền tệ của lượt chuyển đổi
googleclickid1 Tên hành động chuyển đổi phân bổ bên ngoài 05/01/2017 3:42:01 chiều 0,33 33,33 USD
googleclickid2 Tên hành động chuyển đổi phân bổ bên ngoài 05/01/2017 3:42:01 chiều 0,33 33,33 USD

2. Nhập dữ liệu chuyển đổi

Để nhập dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến vào Google Ads, bạn cần phải tải tệp chuyển đổi của mình lên tài khoản Google Ads hoặc tài khoản người quản lý (MCC). Bạn có thể tải một tệp lên mỗi lần hoặc tạo lịch biểu để định kỳ tải lên tệp mà bạn lưu trực tuyến. Thực hiện theo hướng dẫn để tải lên một lần hoặc tải lên theo lịch biểu dưới đây, tùy thuộc vào cách bạn muốn nhập các lượt chuyển đổi.

Lưu ý quan trọng: Sau khi tạo hành động chuyển đổi mới, bạn hãy chờ 4-6 giờ trước khi tải lượt chuyển đổi lên cho hành động chuyển đổi đó.
Tải lượt chuyển đổi lên trong một lần
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng .
 6. Nhấp vào trình đơn thả xuống Nguồn rồi chọn nguồn của tệp. Bạn có thể tải tệp lên từ máy tính hoặc Google Trang tính hay chuyển tệp qua HTTPS hoặc SFTP.
 7. Dựa trên nguồn bạn đã chọn, hãy chọn từ các tùy chọn dưới đây:
  • Nếu bạn đã chọn “Tải tệp lên” hoặc “Google Trang tính”, hãy nhấp vào Chọn tệp để tìm và chọn tệp có chứa thông tin lượt chuyển đổi ngoại tuyến của bạn.
  • Nếu bạn đã chọn HTTPS hoặc SFTP, hãy nhập URL cho tệp và tên người dùng cùng với mật khẩu để truy cập vào tệp. Lưu ý: Nếu bạn chọn SFTP và gặp lỗi "Không tìm thấy tệp", hãy thử đặt dấu gạch chéo đôi ("//") giữa đường dẫn và tên tệp. Ví dụ: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. Để nhập nội dung của tệp mà không xem trước kết quả tải lên, hãy nhấp vào Áp dụng và bỏ qua các bước còn lại. Để xem trước kết quả tải lên, hãy nhấp vào Xem trước. Khi xem trước tệp, bạn sẽ thấy số lượt chuyển đổi sẽ được nhập vào tài khoản của bạn. Bản xem trước cũng bao gồm bất kỳ lỗi nào trong tệp của bạn. Bạn có thể sửa lỗi trong tệp của mình và tải tệp lên lần nữa hoặc bỏ qua lỗi.
  • Khi bản xem trước đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Chi tiết để xem một số nội dung từ tệp của bạn. Các lỗi sẽ được hiển thị trước tiên.
  • Để xem tất cả nội dung tệp của bạn, hãy nhấp vào Thêm.
  • Nhấp vào Áp dụng tệp. Thanh tiến trình ở cuối trang sẽ thông báo cho bạn khi các lượt chuyển đổi trong tệp của bạn đã hoàn tất quá trình nhập. Hãy nhấp vào phần Chi tiết trong thanh tiến trình để xem mọi dữ liệu lượt chuyển đổi đã nhập.

Bạn có thể xem các tệp mà bạn đã tải lên nhưng chưa áp dụng, cũng như các tệp bạn đã tải lên và áp dụng. Tìm hiểu thêm về cách xem các tệp đã tải lên của bạn.

Tải lượt chuyển đổi lên theo lịch

Google Ads có thể tự động nhập dữ liệu lượt chuyển đổi của bạn theo lịch định kỳ. Bạn sẽ cần tạo một tệp bao gồm lượt chuyển đổi của mình trong Google Trang tính hoặc lưu trữ tệp trực tuyến bằng HTTPS hoặc SFTP. Để lập lịch tải tệp lên, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
 5. Nhấp vào Lịch biểu dọc theo đầu trang.
 6. Nhấp vào nút dấu cộng .
 7. Nhấp vào trình đơn thả xuống Nguồn rồi chọn nguồn của tệp. Bạn có thể tải tệp lên từ Google Trang tính hoặc chuyển tệp qua HTTPS hoặc SFTP.
 8. Dựa trên nguồn bạn đã chọn, hãy chọn từ các tùy chọn dưới đây:
  • Nếu bạn đã chọn “Google Trang tính”, hãy nhấp vào Chọn tệp để tìm và chọn tệp có chứa thông tin lượt chuyển đổi ngoại tuyến của bạn.
  • Nếu bạn đã chọn HTTPS hoặc SFTP, hãy nhập URL cho tệp và tên người dùng cùng với mật khẩu để truy cập vào tệp. Lưu ý: Nếu bạn chọn SFTP và gặp lỗi "Không tìm thấy tệp", hãy thử đặt dấu gạch chéo đôi ("//") giữa đường dẫn và tên tệp. Ví dụ: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Nhấp vào trình đơn thả xuống Tần suất và chọn tần suất bạn muốn nhập tệp của mình.
 10. Nhấp vào trình đơn thả xuống Thời gian và chọn thời điểm bạn muốn nhập tệp của mình.
 11. Nhấp vào Lưu và xem trước. Bản xem trước cho biết lịch biểu được lưu thành công hay chưa. Lịch biểu có thể không lưu nếu Google Ads không thể truy cập vào nguồn tệp do tên người dùng hoặc mật khẩu không chính xác hoặc nếu tệp không được định dạng đúng.
 12. Nhấp vào OK để trở lại trang Lịch biểu. Trang Lịch biểu liệt kê tất cả các nội dung tải lên theo lịch.

  Lưu ý

  Nếu gặp vấn đề khi tải lên theo lịch, bạn sẽ thấy thông báo trong tài khoản của mình và sẽ nhận được một email. Bạn sẽ cần kiểm tra tệp trực tuyến của mình để khắc phục vấn đề.

 13. Để thay đổi việc tải lên theo lịch, bạn hãy nhấp vào mục Tùy chọn trong cột “Hành động” và chọn từ các tùy chọn bên dưới:
  • Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi tùy chọn cài đặt cho việc tải lên theo lịch.
  • Nhấp vào Tạm dừng để dừng tải lên theo lịch cho tệp.
  • Nhấp vào Tiếp tục nếu nội dung tải lên theo lịch cho một tệp bị tạm dừng và bạn muốn tiếp tục tải lên theo lịch.
  • Nhấp vào Xóa nếu bạn không cần tải dữ liệu chuyển đổi trong tệp lên nữa.

  Bạn không thể thay đổi tùy chọn tải lên theo lịch nếu tài khoản Google Ads của bạn có quyền truy cập chỉ đọc.

3. Xem kết quả và khắc phục vấn đề


Tệp tải lên thường bị lỗi, đặc biệt là trong lần đầu bạn thiết lập quy trình nhập lượt chuyển đổi.
Chúng tôi khuyên tất cả các nhà quảng cáo nên kiểm tra kết quả của việc tải tệp lên.

Xem tệp tải lên

Khi đã tải tệp chuyển đổi lên, bạn sẽ thấy mục nhập mới cho tệp đó trong trang Tải lên. Xin lưu ý rằng quá trình tải lên và áp dụng một tệp có thể mất vài phút.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
 5. Nếu có bất kỳ tệp nào đã xem trước nhưng chưa áp dụng, bạn sẽ thấy các tệp đó trong bảng "Các hành động chờ xử lý". Trong cột "Hành động", hãy nhấp vào Áp dụng để nhập các chuyển đổi trong tệp hoặc Hủy để xóa tệp đã tải lên.
 6. Bên dưới bảng "Các hành động chờ xử lý", bạn sẽ thấy danh sách các tệp bạn đã tải lên và áp dụng. Hãy kiểm tra các cột sau để biết thêm thông tin về các tệp.
  • Cột "Trạng thái" cho phép bạn xem nhanh liệu các chuyển đổi trong tệp đã được nhập thành công chưa.
  • Cột "Kết quả" cung cấp thêm chi tiết về trạng thái nhập. Nếu nhập tệp không thành công, cột này sẽ cung cấp lý do khiến quá trình này không thành công. Cột này cung cấp đường liên kết để xem các lượt chuyển đổi đã được nhập và các lượt chuyển đổi chưa được nhập do lỗi.
  • Cột “Hành động” cung cấp các đường liên kết sau:
   • Tải kết quả xuống: Tải bản sao tệp đã tải lên của bạn. Liên kết này xuất hiện khi tất cả các chuyển đổi trong tệp của bạn đã được nhập thành công.
   • Tải xuống tất cả: Tải xuống bản sao tệp đã tải lên của bạn, bao gồm chuyển đổi không thể nhập.
   • Lỗi khi tải xuống: Tải bảng tính liệt kê các lượt chuyển đổi không nhập được trong tệp của bạn, cùng với thông báo lỗi.
   Khi bạn chọn bất kỳ đường liên kết nào ở trên, tệp được tải xuống bao gồm cột “Kết quả” xác nhận rằng một lượt chuyển đổi đã được nhập thành công hoặc giải thích tại sao không thể nhập lượt chuyển đổi đó. Những đường liên kết này sẽ bị xóa từ 30-60 ngày sau lần tải lên ban đầu của bạn.
Khắc phục các vấn đề khi nhập
 1. Xem tệp đã tải lên của bạn và tìm tệp có lỗi.
 2. Trong cột "Hành động", hãy nhấp vào Lỗi khi tải xuống để tải bảng tính liệt kê các lượt chuyển đổi không nhập được từ tệp của bạn.
 3. Xem xét các thông báo lỗi trong cột "Kết quả" của bảng tính để xác định lý do Google Ads không thể nhập các lượt chuyển đổi của bạn.
 4. Thực hiện các chỗ sửa cần thiết cho bảng tính, lưu và thử tải bảng tính lên lại.
 5. Đôi khi có thể gặp vấn đề khiến bạn không thể xử lý toàn bộ tệp. Nếu vấn đề này xảy ra, bạn sẽ thấy thông báo lỗi trong hàng đầu tiên (nếu là tệp .csv hoặc .tsv) hay trong bảng tính “Lỗi chung” mới (nếu là tệp Excel).

Nguyên tắc nhập dữ liệu chuyển đổi

Đặt thời gian tải video lên

Nếu thời gian tải lên là sau hơn 90 ngày kể từ ngày xảy ra lượt nhấp cuối cùng liên quan, thì dữ liệu các lượt chuyển đổi ngoại tuyến sẽ không được nhập vào Google Ads và do đó, sẽ không xuất hiện trong số liệu thống kê lượt chuyển đổi của bạn.

Tải nhiều lượt chuyển đổi lên cho cùng một lượt nhấp

Bạn không thể nhập nhiều lần cùng một lượt chuyển đổi. Do đó, nếu bạn cố tải lượt chuyển đổi lên với cùng một kiểu kết hợp GCLID, "ConversionName", ngày và giờ, thì Google Ads sẽ bỏ qua lượt chuyển đổi đó.

Nhưng nếu bạn muốn tải nhiều lượt chuyển đổi cùng loại lên — ví dụ: nhiều lượt chuyển đổi mua hàng ngoại tuyến — cho cùng một lượt nhấp, thì bạn có thể thực hiện điều đó. Google Ads sẽ ghi lại các lượt chuyển đổi đó dưới dạng lượt chuyển đổi riêng biệt, miễn là thời gian chuyển đổi khác nhau (các GCLID và tên lượt chuyển đổi có thể giống hệt nhau) và bạn đã đặt tùy chọn cài đặt đếm lượt chuyển đổi thành 'mỗi'.

Bạn nên tải lại mọi lượt chuyển đổi xảy ra ngay trước lần tải lên gần nhất, dành cho trường hợp một số lượt chuyển đổi đó xảy ra quá gần nên không thể xử lý. Để tải một lượt chuyển đổi lên thành công, Google Ads cần từ 4-6 giờ sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo. (Nếu tải lượt chuyển đổi lên quá sớm sau khi xảy ra lần nhấp, bạn sẽ thấy thông báo lỗi có nội dung “Chúng tôi vẫn đang xử lý thông tin của lượt nhấp này, vui lòng thử lại sau 4-6 giờ nữa”.)

Ví dụ: nếu tải lượt chuyển đổi lên hằng ngày, bạn sẽ phải đảm bảo tải tất cả các lượt chuyển đổi từ hai ngày trước lên, dành cho trường hợp một số lượt chuyển đổi từ hai ngày trước chưa được xử lý. Đừng lo lắng về việc tính hai lần – Google Ads sẽ không tính nhiều lần cho cùng một lượt chuyển đổi được tải lên.

Xem lượt chuyển đổi đã nhập trong Google Ads

Số liệu thống kê về các lượt chuyển đổi đã nhập sẽ mất khoảng 3 giờ để xuất hiện trong tài khoản Google Ads của bạn. Khi xuất hiện, số liệu thống kê này sẽ xuất hiện trong cột lượt chuyển đổi. (Bạn có thể tìm hiểu về các cột lượt chuyển đổi và cách thêm các cột này vào báo cáo trong bài viết Tìm hiểu về dữ liệu theo dõi lượt chuyển đổi). Để xem hiệu suất khác nhau như thế nào theo từng hành động chuyển đổi, bạn có thể phân đoạn cột “Chuyển đổi” theo “Tên hành động chuyển đổi”.

Để xác thực xem tính năng nhập lượt chuyển đổi của bạn có đang hoạt động hay không, hãy sử dụng cột "Tất cả chuyển đổi (theo thời gian chuyển đổi)". Không giống như các cột chuyển đổi khác, cột này báo cáo tổng số lượt chuyển đổi theo ngày chuyển đổi vì tệp tải lên của bạn ghi lại thời gian chuyển đổi.

Lưu ý rằng sự chậm trễ giữa lượt nhấp và lượt chuyển đổi (lượt chuyển đổi trực tuyến hoặc được nhập) càng lớn thì thời gian bạn sẽ phải đợi để xem chỉ số lượt chuyển đổi hoàn thiện nhất càng dài.

Ví dụ: Nếu bạn muốn xem số liệu thống kê lượt chuyển đổi cho thứ Hai, các lượt nhấp của bạn mất 3 ngày để chuyển đổi và bạn tải dữ liệu chuyển đổi lên hàng đêm thì bạn sẽ phải đợi đến sáng thứ Sáu mới có thể xem số liệu thống kê lượt chuyển đổi chính xác cho thứ Hai.

Định cấu hình URL Giao thức truyền tệp bảo mật (SFTP) của bạn

"Không tìm thấy tệp. Vui lòng kiểm tra xem URL, tên và/hoặc mật khẩu của bạn có chính xác không.

Nếu bạn gặp phải lỗi tải lên này và đã xác định rằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập là chính xác, thì bạn có thể cần phải sửa đổi URL để nêu rõ xem tệp có nằm trong thư mục gốc của bạn hay không.

Mọi người dùng (ví dụ: jon ) trên máy chủ SFTP< (ví dụ: ftp.example.com) đều có một thư mục gốc (ví dụ: /home/jon/). Một số máy chủ SFTP giả định rằng tệp bạn đang yêu cầu (ví dụ: upload.csv) sẽ luôn nằm ở vị trí nào đó trong thư mục gốc của bạn.  Trong các trường hợp này, nếu bạn bao gồm thư mục gốc của mình trong URL, thì máy chủ FTP sẽ tìm kiếm tệp ở vị trí không chính xác. 

Sửa lỗi tải lên

Dưới đây là một vài ví dụ về lỗi tải lên và cách khắc phục.

Nếu tệp được lưu vào thư mục gốc của bạn (/home/jon/)

Trạng thái URL Lý do
Không tốt ftp.example.com/home/jon/upload.csv Đây có vẻ là URL phù hợp để sử dụng, nhưng máy chủ FTP giả định rằng tệp được lưu trữ trong thư mục gốc của bạn.  Vì vậy, máy chủ diễn giải đường dẫn tệp này thực sự là /home/jon/home/jon/
Tốt ftp.example.com/upload.csv Việc xóa đường dẫn đến thư mục gốc của bạn (/home/jon/) sẽ giúp tránh sự nhầm lẫn này. 
Tốt ftp.example.com//home/jon/upload.csv Việc đặt "//" giữa miền và đường dẫn tệp sẽ cho máy chủ FTP biết rằng tệp không nằm trong thư mục gốc của bạn.

Nếu tệp được lưu vào thư mục BÊN TRONG thư mục gốc của bạn (/home/jon/data/)

Trạng thái URL Lý do
Không tốt ftp.example.com/home/jon/data/upload.csv

Một lần nữa, vì máy chủ FTP giả định rằng tệp được lưu trữ trong thư mục gốc của bạn, nên máy chủ sẽ diễn giải đường dẫn tệp này thực sự là
/home/jon/home/jon/data/

Tốt ftp.example.com/data/upload.csv Việc xóa đường dẫn đến thư mục gốc của bạn (/home/jon/) sẽ giúp tránh sự nhầm lẫn này. 
Tốt ftp.example.com//home/jon/upload.csv Việc đặt "//" giữa miền và đường dẫn tệp sẽ cho máy chủ FTP biết rằng tệp không nằm trong thư mục gốc của bạn.

Nếu tệp KHÔNG được lưu vào thư mục gốc của bạn (mà được lưu vào /foo/bar/)

Trạng thái URL Lý do
Không tốt ftp.example.com/foo/bar/upload.csv Đây có vẻ là URL phù hợp để sử dụng, nhưng máy chủ FTP giả định rằng tệp được lưu trữ trong thư mục gốc của bạn.  Vì vậy, máy chủ diễn giải rằng đường dẫn tệp này thực sự là /home/jon/foo/bar/
Tốt ftp.example.com//foo/bar/upload.csv Việc đặt "//" giữa miền và đường dẫn tệp sẽ cho máy chủ FTP biết rằng tệp không nằm trong thư mục gốc của bạn.

Sử dụng các ứng dụng/dịch vụ tích hợp của bên thứ ba để nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng/dịch vụ tích hợp của bên thứ ba để tự động hóa việc nhập lượt chuyển đổi từ hệ thống Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) bằng cách tích hợp tài khoản Google Ads của bạn với Salesforce hoặc Zapier. 

 • Tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce® tự động hiển thị thời điểm bắt đầu các sự kiện bán hàng mà bạn theo dõi trong Salesforce khi có một lượt nhấp vào quảng cáo. Đây là tùy chọn tốt nhất nếu bạn sử dụng Sales Cloud® của Salesforce để theo dõi dữ liệu bán hàng của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin chi tiết của giải pháp này trong bài viết Giới thiệu về tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce.
 • Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến của Zapier giúp tự động hóa việc nhập thông tin theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ nhiều hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) vào Google Ads. Hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Zapier vào Google Ads để biết thêm thông tin.
  • Hướng dẫn: Nhập lượt chuyển đổi từ Zapier
  • Một "trình kích hoạt" sẽ cho Zapier biết thời điểm xảy ra một lượt chuyển đổi và "trình kích hoạt" này sẽ bắt đầu quy trình tải lên.  Vui lòng sử dụng hướng dẫn này để xác định trình kích hoạt nào phù hợp nhất cho bạn dựa trên hệ thống CRM mà bạn sử dụng cũng như vị trí mà bạn theo dõi lượt chuyển đổi của mình.   

 

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố