Importér konverteringer fra annonseklikk til Google Ads

Ved å importere konverteringer kan du se hvilken innvirkning nettannonsene dine har på salget utenfor nettet og andre verdifulle handlinger. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du klargjør filer for å importere konverteringene du får fra klikk på annonsene dine, til Google Ads.

Du finner en veiledning om hvordan du importerer konverteringer fra anrop i artikkelen Importér samtalekonverteringer.

Før du begynner

Før du importerer konverteringer, må du forsikre deg om at du har fulgt veiledningen i å konfigurere sporing av konverteringer utenfor nettet til punkt og prikke.

Du kan importere dataene dine til Google Ads ved å laste opp eller opprette tilknytning til en fil gjennom Google Ads-grensesnittet. Du kan også overføre dataene via Google Ads API (AdWords API). I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan importere konverteringer ved å laste opp eller opprette tilknytning til en fil. Hvis du vil overføre dataene via Google Ads API (AdWords API), kan du lese gjennom denne hjelpeartikkelen i API-utviklerveiledningen.

Veiledning

Følg veiledningen nedenfor for å forberede og importere konverteringsdataene dine.

1. Gjør dataene dine klare for importering

 1. Last ned en mal ut fra hvilke konverteringer du vil laste opp (i Excel-, CSV- eller Google Regneark-format). Du kan også laste ned maler fra Google Ads-grensesnittet:
  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
  3. Klikk på Konverteringer under Måling.
  4. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
  5. Klikk på plussknappen .
  6. Klikk på Se på malene.
  7. Finn malene for «Konverteringer fra klikk», og velg malformatet du vil laste ned.
 2. Merk deg disse retningslinjene for opplasting av regneark:
  1. Pass på at du ikke fjerner kolonnen som begynner med «Google Click ID». Hvis du gjør det, kommer ikke importeringen til å fungere.
  2. Sørg for at dataene ikke inneholder ekstra kolonner eller personopplysninger.
  3. Hvis du vil at Google Ads skal importere konverteringene dine automatisk i henhold til en tidsplan (se Trinn 2: Importér konverteringene dine), må du bruke Google Regneark eller legge inn en link til en fil via HTTPS eller SFTP.

  Hvis noen av konverteringene du importerer, forekommer innen én dag etter klikket, kan det hende at Google Ads ikke kan registrere dem ennå. Det kan være lurt å laste opp data for en ekstra dag sammen med hver importering. Dupliserte konverteringer telles ikke i Google Ads. For å fastslå om en konvertering er unik, bruker Google Ads navnet på konverteringshandlingen, konverteringstidspunktet og Google klikk-ID-en (GCLID-verdien) som er tilknyttet hver konvertering.

  Merk: Hvis du bruker ekstern attribusjon sammen med konverteringsimporten din, kan du se Om importering av konverteringer med ekstern attribusjon nedenfor for å få informasjon om den rette opplastingsmalen og tilleggsfunksjoner.

 3. Angi tidssonen i et av formatene nedenfor (ikke sett tidssonen i anførselstegn eller andre spesialtegn):
  1. Skriv inn den aktuelle tidssone-ID-en. Vi anbefaler at du bruker denne metoden, fordi du da unngår feil ved overgang til sommertid. Eksempel – Parameters:TimeZone = Norge / Oslo

  2. Skriv inn GMT-avviket med «+» eller «-» og deretter tidsforskjellen med fire sifre. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Hvis du bruker GMT, skriver du bare +0000. Eksempel – Parameters:TimeZone = -0500

 4. Legg så inn en ny rad for hver konvertering utenfor nettet, og fyll inn kolonnene på denne måten:
  • Google Click ID (Google klikk-ID): Dette er GCLID-verdien som førte til konverteringen utenfor nettet. (Hvis du ikke allerede har fulgt veiledningen i å konfigurere sporing av konverteringer utenfor nettet, må du gjøre dette nå, slik at du vet hvordan du finner denne.)
  • Conversion Name (konverteringsnavn): Dette er navnet på konverteringshandlingen (f.eks. «kvalifisert potensiell kunde» eller «kontrakt signert») som du vil importere denne konverteringen for. Det er viktig at du bruker nøyaktig samme stavemåte (innbefattet små og store bokstaver) som da du opprettet konverteringshandlingen i Google Ads-kontoen din.
  • Conversion Time (konverteringstidspunkt): Dette er datoen og klokkeslettet for konverteringen. I tabellen nedenfor ser du en liste over godtatte datoformater (f.eks. MM/dd/åååå TT:mm:ss). Du kan legge til en tidssone for et konverteringstidspunkt i et av de fire siste oppførte formatene. Bytt ut «+z» med GMT-avviket ved å angi «+» eller «-» og deretter den firesifrede tidsforskjellen. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Du kan også bytte ut «zzzz» med en tidssone-ID fra denne listen.
Format Eksempler
MM/dd/åååå tt:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
MMM dd,åååå tt:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
MM/dd/åååå TT:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
åååå-MM-dd TT:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
åååå-MM-ddTTT:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
åååå-MM-dd TT:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
åååå-MM-ddTTT:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
åååå-MM-dd TT:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
åååå-MM-ddTTT:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
 • Conversion Value (konverteringsverdi): Dette er et valgfritt felt der du kan skrive inn et tall som representerer konverteringens verdi. Tallet kan gjenspeile en valutaverdi, eller du kan angi relative verdier mellom 0 og 10 (negative tall er ikke tillatt). Hvis du lar dette feltet stå tomt, bruker Google Ads-systemet automatisk konverteringsverdien du definerte i trinn 2.8 da du opprettet den nye konverteringstypen for konverteringshandlinger utenfor nettet.
 • Conversion Currency (konverteringsvaluta): Dette er et valgfritt felt der du kan skrive inn valutaen som konverteringsverdien angis i. Du bruker dette feltet hvis du rapporterer konverteringsverdier i flere valutaer eller har forskjellige kontoer som faktureres i ulike valutaer. Bruk ISO 4217-valutakoder på tre tegn, for eksempel NOK for norske kroner og USD for amerikanske dollar.

Konverteringer med ekstern attribusjon

Hvis du bruker ditt eget eksterne attribusjonssystem for attribusjon av konverteringene dine til flere klikk, bør du bruke konverteringsimport med ekstern attribusjon. Med konverteringshandlinger med ekstern attribusjon kan du importere fraksjonert konverteringskreditt for hvert klikk.

For å bruke ekstern attribusjon for importene dine må du sørge for å velge Bruk ekstern attribusjon når du oppretter konverteringshandlingen i Google Ads (som angitt i trinn 1, punkt 14 i denne veiledningen). Når du er klar til å laste opp konverteringer med delt kreditt, laster du ned malen for konverteringsimport med ekstern attribusjon (i Excel-, CSV- eller Google Regneark-format). Det er også noen andre ting du bør huske på:

 • Pass på at du ikke fjerner kolonnen som begynner med «Google Click ID». Hvis du gjør det, kommer ikke importeringen til å fungere.
 • Sørg for at dataene ikke inneholder tilleggskolonner eller personopplysninger.
 • Husk å angi TimeZone-verdien i «Parameters»-raden og/eller i «Conversion Time»-kolonnen. Finn ut mer om konfigurering av tidssoner.
 • Du må angi navnet på den attribusjonsmodellen du bruker for å tilordne delvis konverteringskreditt. Dette kan for eksempel være «lineær» eller «datadrevet».
 • Hvis du velger å ta med konverteringsverdien, bør denne være delverdien som tilsvarer attribusjonskreditten for konverteringen (se eksempelet nedenfor).
 • Beløpet du oppgir i «Attributed Credit»-kolonnen (attribusjonskreditt), må være større enn 0 og mindre enn eller lik 1.
 • «Conversion Value»- og «Conversion Currency»-kolonnene er valgfrie.

Et eksempel på bruk av malen for konverteringsimport med ekstern attribusjon, er når du sporer kjøp og samler GCLID-en fra hvert enkelt kundeklikk. Det kan ta tre klikk før en kunde kjøper en vare til 100 USD på nettstedet ditt. Ett klikk kommer kanskje fra en Google Ads-bannerannonse, et annet klikk kommer fra et annet annonseringsnettverk, og et siste klikk kommer fra en Google Ads-søkeannonse. Du bestemmer deg for å bruke en lineær attribusjonsmodell. Opplastingen skal se slik ut:

Parameters:Attribution Model = linear          
Parameters:TimeZone=-0800     # Verdien for «Attributed credit» skal være mellom 0 og 1 # # Valgfritt # # Valgfritt #
Google Click ID Conversion Name Conversion Time Attributed credit Conversion Value Conversion Currency
googleclickid1 Navn på konverteringshandling med ekstern attribusjon 05/01/2017 3:42:01 PM 0,33 33,33 USD
googleclickid2 Navn på konverteringshandling med ekstern attribusjon 05/01/2017 3:42:01 PM 0,33 33,33 USD

2. Importér konverteringene dine

Du må laste opp konverteringsfilen din til Google Ads- eller managerkontoen (MCC-kontoen) din før konverteringene utenfor nettet kan importeres til Google Ads. Du kan enten laste opp en fil én gang eller lage en tidsplan for å laste opp en fil du lagrer på nettet, regelmessig. Følg veiledningen for engangsopplastinger eller planlagte opplastinger nedenfor, avhengig av hvordan du ønsker å importere konverteringer.

Viktig: Når du har opprettet en ny konverteringshandling, bør du vente i fire til seks timer før du laster opp konverteringer for denne konverteringshandlingen.
Engangsopplasting av konverteringer
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
 5. Klikk på plussknappen .
 6. Klikk på Kilde-rullegardinmenyen, og velg kilden til filen din. Du kan laste opp en fil fra datamaskinen din eller fra Google Regneark. Du kan også overføre den over HTTPS eller SFTP.
 7. Velg blant alternativene nedenfor basert på kilden du valgte:
  • Hvis du valgte «Last opp en fil» eller «Google Regneark», klikker du på Velg en fil for å finne og velge filen som inneholder informasjon om konverteringene dine utenfor nettet.
  • Hvis du valgte «HTTPS» eller «SFTP», skriver du inn nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet for å få tilgang til filen. Merk: Hvis du velger SFTP og får en «Fant ikke filen»-feil, kan du prøve å plassere to skråstreker («//») mellom filbanen og navnet. Eksempel: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. For å importere innholdet i en fil uten å se en forhåndsvisning av opplastingsresultatet, klikk på Bruk og hopp over de gjenværende trinnene. For å se en forhåndsvisning av opplastingsresultatet, klikk på Forhåndsvisning. Forhåndsvisningen av filen fremhever antall konverteringer som blir importert til kontoen din. Forhåndsvisningen viser også eventuelle feil i filen. Du kan rette opp feilene i filen din og laste den opp på nytt, eller ignorere feilene.
  • Når forhåndsvisningen er klar, klikker du på Detaljer for å se noe av innholdet fra filen. Feilene blir vist først.
  • Klikk på Mer for å se alt innholdet i filen.
  • Klikk på Bruk filen. En fremdriftslinje nederst på siden varsler deg når konverteringene i filen din er ferdig importert. Klikk på Detaljer på fremdriftslinjen for å se alle konverteringene som ble importert.

Du kan se filer som du har lastet opp, men ikke brukt, så vel som filer du har lastet opp og brukt. Finn ut mer om å se på de opplastede filene dine.

Last opp konverteringer etter en tidsplan

Google Ads kan importere konverteringene dine automatisk etter en tidsplan. Du må opprette en fil med konverteringene dine i Google Regneark, eller lagre filen på nettet ved hjelp av HTTPS eller SFTP. For å planlegge filopplastinger følger du disse trinnene:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
 5. Klikk på Planer øverst på siden.
 6. Klikk på plussknappen .
 7. Klikk på Kilde-rullegardinmenyen, og velg kilden til filen din. Du kan laste opp en fil fra Google Regneark, eller overføre den ved hjelp av HTTPS eller SFTP.
 8. Velg blant alternativene nedenfor basert på kilden du valgte:
  • Hvis du valgte «Google Regneark», klikker du på Velg en fil for å finne og velge filen som inneholder informasjon om konverteringene dine utenfor nettet.
  • Hvis du valgte «HTTPS» eller «SFTP», skriver du inn nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet for å få tilgang til filen. Merk: Hvis du velger SFTP og får en «Fant ikke filen»-feil, kan du prøve å plassere to skråstreker («//») mellom filbanen og navnet. Eksempel: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Klikk på Frekvens-rullegardinmenyen, og velg hvor ofte du vil at filen skal importeres.
 10. Klikk på Tid-rullegardinmenyen, og velg når filen skal importeres.
 11. Klikk på Lagre og se en forhåndsvisning. Forhåndsvisningen indikerer om tidsplanen er lagret eller ikke. Det kan hende at tidsplanen ikke blir lagret hvis Google Ads ikke kan nå kilden til filen på grunn av feil brukernavn eller passord, eller hvis filen ikke er riktig formatert.
 12. Klikk på OK for å gå tilbake til Planer-siden. På denne siden kan du se alle opplastingene du har planlagt.

  Merk

  Hvis det oppstår et problem med den planlagte opplastingen, ser du et varsel i kontoen din og mottar en e-post. Du må løse problemet i filen din på nettet.

 13. For å endre en planlagt opplasting, klikk på Alternativer under «Handlinger»-kolonnen, og velg blant alternativene nedenfor:
  • Klikk på Endre for å endre innstillingene for en planlagt opplasting.
  • Klikk på Sett på pause for å stoppe de planlagte opplastingene for en fil.
  • Klikk på Fortsett hvis de planlagte opplastingene for en fil ble satt på pause og du vil at de skal gjenopptas.
  • Klikk på Fjern hvis du ikke trenger å laste opp konverteringene i filen lenger.

  Du kan ikke endre alternativene for planlagte opplastinger hvis Google Ads-kontoen din bare har lesetilgang.

3. Se resultatene og løs problemer


Det er vanlig at det er feil i opplastingsfilene, spesielt den første gangen du konfigurerer prosessen for import av konverteringer.
Vi oppfordrer alle annonsører til å se nærmere på resultatene for opplastingene sine.

Se på de opplastede filene

Når konverteringsfilen din er lastet opp, ser du en ny oppføring for den aktuelle filen på Opplastinger-siden. Vær oppmerksom på at det kan ta flere minutter å laste opp og ta i bruk en fil.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
 5. Hvis du har noen filer du har forhåndsvist, men ikke brukt, står de oppført i «Ventende handlinger»-tabellen. Klikk på Bruk i «Handlinger»-kolonnen for å importere konverteringene i filen, eller klikk på Forkast for å fjerne den opplastede filen.
 6. Nedenfor «Ventende handlinger»-tabellen ser du en liste over filene du har lastet opp og brukt. Se nærmere på kolonnene nedenfor hvis du vil vite mer om filene.
  • I «Status»-kolonnen kan du raskt se om konverteringene i filen ble importert.
  • «Resultater»-kolonnen inneholder flere detaljer om statusen for importeringen. Hvis importeringen av filen mislyktes, oppgis årsaken i denne kolonnen. Her finner du også linker du kan klikke på for å se konverteringene som ble importert, og konverteringene som ikke ble importert på grunn av feil i filen.
  • I «Handlinger»-kolonnen finner du linkene nedenfor:
   • Last ned resultater: Last ned en kopi av den opplastede filen. Denne linken vises når alle konverteringene i filen din ble importert.
   • Last ned alle: Last ned en kopi av den opplastede filen, innbefattet konverteringer som ikke kunne importeres.
   • Last ned feil: Last ned et regneark som viser konverteringene fra filen din som ikke kunne importeres, sammen med feilmeldinger.
   Hvis du klikker på en av de tre linkene ovenfor, inneholder den nedlastede filen en «Resultater»-kolonne der du enten ser en bekreftelse på at en konvertering ble importert, eller en forklaring på hvorfor den ikke kunne importeres. Disse linkene fjernes 30–60 dager etter den første opplastingen.
Løs importproblemer
 1. Se på de opplastede filene dine, og finn filen som har feilen.
 2. Klikk på Last ned feil i «Handlinger»-kolonnen for å laste ned et regneark som viser konverteringene fra filen din som ikke kunne importeres.
 3. Gå gjennom feilmeldingene i «Resultater»-kolonnen i regnearket for å finne ut hvorfor Google Ads ikke kunne importere konverteringene dine.
 4. Gjør de nødvendige endringene i regnearket, lagre det, og prøv å laste det opp på nytt.
 5. Det kan av og til oppstå problemer som gjør at filen ikke blir behandlet. Hvis dette skulle skje, vises en feilmelding i den første raden (i CSV- og TSV-filer) eller i et nytt «General Errors»-regneark (i Excel-filer).

Retningslinjer for importering av konverteringer

Tidsramme for opplastinger

Konverteringer utenfor nettet som lastes opp senere enn 90 dager etter det siste tilknyttede klikket, importeres ikke til Google Ads. Slike konverteringer inngår altså ikke i statistikken.

Opplasting av flere konverteringer for samme klikk

Én og samme konvertering importeres bare én gang. Hvis du prøver å laste opp en konvertering med den samme kombinasjonen av GCLID, «ConversionName», dato og klokkeslett, vil Google Ads overse den.

Du har imidlertid mulighet til å laste opp flere konverteringer av samme type (f.eks. flere kjøpskonverteringer utenfor nettet) for ett og samme klikk. Disse blir da registrert som separate konverteringer i Google Ads forutsatt at tidsangivelsene er forskjellige (GCLID-ene og konverteringsnavnene kan være identiske). Dette forutsetter også at «alle» er valgt som innstilling for telling av konverteringer.

Det kan være lurt å laste opp eventuelle konverteringer som fant sted rett før forrige opplasting, på nytt, i tilfelle enkelte av dem var for nye til å bli behandlet. Google Ads trenger fire til seks timer etter annonseklikket før en konvertering kan lastes opp. (Hvis du er for raskt ute med å laste opp en konvertering, vises en feilmelding om at klikkinformasjonen fortsatt behandles, og du blir bedt om å prøve på nytt om fire til seks timer.)

Hvis du for eksempel laster opp konverteringene dine hver dag, bør du laste opp alle konverteringene fra de to siste dagene, i tilfelle enkelte av konverteringene som fant sted for to dager siden, ikke er blitt behandlet. Det er ingen fare for at konverteringer som er lastet opp flere ganger til Google Ads, også telles flere ganger.

Se importerte konverteringer i Google Ads

Det tar ca. tre timer før statistikken over importerte konverteringer vises i Google Ads-kontoen. Når statistikken er klar, fremgår den i konverteringskolonnene dine. (Du kan finne ut mer om konverteringskolonnene og hvordan du legger dem til i rapportene dine, i artikkelen En forklaring av konverteringssporingsdata.) Hvis du vil se hvordan resultatene varierer etter ulike konverteringshandlinger, kan du segmentere «Konverteringer»-kolonnen etter «Navn på konverteringshandling».

Husk at jo større forsinkelsen er mellom klikkene og konverteringene (konverteringer på nettet eller importerte konverteringer), desto lenger tid tar det før du får komplette konverteringsberegninger.

Eksempel: Hvis du vil se konverteringsstatistikk for mandag, og det tar tre dager før klikkene dine fører til konverteringer, og du laster opp konverteringene hver kveld, må du vente til fredag morgen før du kan se nøyaktig konverteringsstatistikk for mandagen.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt