Importér konverteringer fra annonseklikk til Google Ads

Ved å importere konverteringer kan du se hvordan salget utenfor nettet og andre verdifulle handlinger påvirkes av nettannonsene dine. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du klargjør filer for å importere konverteringene du får fra klikk på annonsene dine, til Google Ads.

Du finner en veiledning om hvordan du importerer konversjoner fra anrop i artikkelen Importér samtalekonverteringer.

Før du begynner

Før du importerer konverteringer, må du forsikre deg om at du har fulgt veiledningen for å konfigurere sporing av konverteringer utenfor nettet til punkt og prikke. 

Du kan importere dataene dine til Google Ads ved å laste dem opp eller tilknytte dem til en fil via Google Ads-grensesnittet, eller ved å overføre dem til Google Ads API (AdWords API). I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan importere konverteringer ved hjelp av opplasting eller tilknytting til en fil. Hvis du ønsker å overføre dataene via Google Ads API (AdWords API), kan du lese denne hjelpeartikkelen fra API-utviklerveiledningen.

Veiledning

Følg veiledningen nedenfor for å forberede og importere konverteringsdataene dine.

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Trinn 1: Klargjør dataene for importering

 1. Last ned malen for opplasting av konverteringer (i Excel-, CSV- eller Google Regneark-format).

  Hvis noen av konverteringene du importerer, har forekommet etter et klikk det siste døgnet, kan det hende at AdWords ikke kan registrere dem enda. Det kan være lurt å laste opp data for en ekstra dag sammen med hver importering. Dupliserte konverteringer telles ikke i AdWords.

  Merk: Hvis du bruker ekstern attribusjon for konverteringsimport, finner du den rette opplastingsmalen og tilleggsfunksjoner under Konverteringsimport med ekstern attribusjon nedenfor.

  • Pass på at du ikke fjerner raden som begynner med «Google Click ID». Hvis du gjør det, kommer ikke importeringen til å fungere.
  • Kontrollér at dataene ikke inneholder ekstra kolonner eller personopplysninger.
  • Hvis du vil at konverteringene dine skal importeres automatisk i AdWords med vanlig tidsplan (se Trinn 2: Importér konverteringene dine), må du bruke Google Regneark eller legge inn en link til en fil via HTTPS eller SFTP.
 2. Velg hvordan du ønsker å angi tidssoner i filen:
  • Hvis alle konverteringstidspunktene dine er i den samme tidssonen, angir du tidssonen én gang i «Parameters»-raden (parametere).
  • Hvis konverteringstidspunktene er i forskjellige tidssoner, legger du til tidssonen for hvert enkelt konverteringstidspunkt, i «Conversion Time»-kolonnen (konverteringstidspunkt). Se veiledningen og tabellen under «Conversion Time» (konverteringstidspunkt) i trinn 4 nedenfor. Hvis du ikke angir noen tidssone i «Parameters»-raden (parametere), kan du slette denne raden.
  • Du kan alternativt angi en tidssone både på «Parameters»-raden og under «Conversion Time» (konverteringstidspunkt). ««Conversion Time»-verdien brukes der den er angitt, og for konverteringer der tidssonen mangler, brukes verdien på «Parameters»-raden i stedet.
 3. Angi tidssonen i et av følgende formater:
  • Angi en tidssone-ID fra denne listen. Vi anbefaler bruk av denne metoden, fordi du da unngår feil ved overgang til sommertid.
  • Angi GMT-avviket med «+» eller «-» og deretter tidsforskjellen med fire sifre. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Hvis du bruker GMT, skriver du bare inn +0000.
 4. Legg så inn en ny rad for hver konvertering utenfor nettet, og fyll inn kolonnene på følgende måte:
  • Google Click ID: GCLID-verdien som førte til konverteringen utenfor nettet. (Hvis du ikke allerede har fulgt veiledningen for å konfigurere sporing av konverteringer utenfor nettet, må du gjøre dette nå, slik at du vet hvordan du finner denne.) 
  • Conversion Name (konverteringsnavn): Dette er navnet på konverteringshandlingen (f.eks. «kvalifisert potensiell kunde» eller «kontrakt signert») som du vil importere denne konverteringen for. Det er viktig at du bruker nøyaktig samme stavemåte (innbefattet små og store bokstaver) som da du opprettet konverteringshandlingen i AdWords-kontoen din.
  • Conversion Time (konverteringstidspunkt): Dette er datoen og klokkeslettet for konverteringen. I tabellen nedenfor ser du en liste over godtatte datoformater (f.eks. MM/dd/åååå TT:mm:ss). Du kan legge til en tidssone for et konverteringstidspunkt i ett av de fire siste oppførte formatene. Bytt ut «+z» med GMT-avviket ved å angi «+» eller «-» og deretter den firesifrede tidsforskjellen. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Du kan også bytte ut «zzzz» med en tidssone-ID fra denne listen.
   Formater Eksempler
   MM/dd/åååå tt:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,åååå tt:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/åååå TT:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   åååå-MM-dd TT:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   åååå-MM-dd TT:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   åååå-MM-dd TT:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
  • Conversion Value (konverteringsverdi): Dette er et valgfritt felt der du kan skrive inn et tall som representerer konverteringens verdi. Tallet kan gjenspeile en valutaverdi, eller du kan angi relative verdier mellom 0 og 10 (negative tall er ikke tillatt). Hvis du lar dette feltet stå tomt, benyttes konverteringsverdien du definerte i Trinn 2.8 da du opprettet den nye konverteringshandlingen utenfor nettet.
  • Conversion Currency (konverteringsvaluta): Dette er et valgfritt felt der du kan skrive inn valutaen som konverteringsverdien angis i. Du bruker dette feltet hvis du rapporterer konverteringsverdier i flere valutaer eller har forskjellige kontoer som faktureres i ulike valutaer. Bruk ISO 4217-valutakoder på tre tegn, for eksempel NOK for norske kroner og USD for amerikanske dollar.

Konverteringsimport med ekstern attribusjon

Hvis du bruker ditt eget eksterne attribusjonssystem for attribusjon av konverteringene dine til flere klikk, bør du bruke konverteringsimport med ekstern attribusjon. Med konverteringshandlinger med ekstern attribusjon kan du importere fraksjonert konverteringskreditt for hvert klikk.

For å bruke ekstern attribusjon for importene dine må du sørge for at du valgte «ekstern attribusjon» da du opprettet konverteringshandlingen i AdWords (som angitt i trinn 1, punkt 14 i denne veiledningen). Når du er klar til å laste opp konverteringer med delt kreditt, må du laste ned malen for konverteringsimport med ekstern attribusjon (i Excel-, CSV- eller Google Regneark-format). Det er også noen andre ting du bør huske på:

 • Pass på at du ikke fjerner raden som begynner med «Google Click ID» – da fungerer nemlig ikke importen.
 • Sørg for at dataene ikke inneholder tilleggskolonner eller personopplysninger.
 • Husk å angi TimeZone-verdien i «Parameters»-raden og/eller i «Conversion Time»-kolonnen (konverteringstidspunkt). Finn ut mer om konfigurering av tidssoner.
 • Du må angi navnet på den attribusjonsmodellen du bruker for å tilordne delvis konverteringskreditt. Dette kan for eksempel være «lineær» eller «Datadrevet for merkevare».
 • Hvis du velger å ta med konverteringsverdien, bør denne være delverdien som tilsvarer attribusjonskreditten for konverteringen (se eksempelet nedenfor).
 • Beløpet du oppgir i «Attributed Credit»-kolonnen (attribusjonskreditt), må være større enn 0 og mindre enn eller lik 1.
 • «Conversion Value»- og «Conversion Currency»-kolonnene er valgfrie.

Et eksempel på bruk av malen for konverteringsimport med ekstern attribusjon, er når du sporer kjøp og samler GCLID-en fra hvert enkelt kundeklikk. Det kan ta tre klikk før en kunde kjøper en vare til 100 USD på nettstedet ditt. Ett klikk kommer kanskje fra en AdWords-bannerannonse, et annet klikk kommer fra et annet annonseringsnettverk, og et siste klikk kommer fra en AdWords-søkeannonse. Du bestemmer deg for å bruke en lineær attribusjonsmodell. Opplastingen skal se slik ut:

Parameters:Attribution Model = linear          
Parameters:TimeZone=-0800     # Verdien for «Attributed credit» skal være mellom  og 1 # # Valgfritt # # Valgfritt #
Google Click ID Conversion Name Conversion Time Attributed credit Conversion Value Conversion Currency
googleclickid1 Navn på konverteringshandling med ekstern attribusjon 01.05.2017, kl. 15.42.01 0,33 33,33 USD
googleclickid2 Navn på konverteringshandling med ekstern attribusjon 05.05.2017, kl. 13.42.01 0,33 33,33 USD

Trinn 2: Importér konverteringene

Du må laste opp konverteringsfilen din til AdWords- eller managerkontoen (MCC-kontoen) din før konverteringene utenfor nettet kan importeres til AdWords. Du kan enten laste opp en fil én gang eller lage en tidsplan for å laste opp en fil du lagrer på nettet, regelmessig. Følg veiledningen for engangsopplastinger eller planlagte opplastinger nedenfor, avhengig av hvordan du ønsker å importere konverteringer.

Viktig: Når du har opprettet en ny konverteringshandling, bør du vente i 4–6 timer før du laster opp konverteringer for denne konverteringshandlingen. Hvis du laster opp konverteringer de første 4–6 timene, får du en feilmelding, og du må laste opp konverteringene på nytt.

Engangsopplastinger

 1. I AdWords klikker du på Verktøy-fanen og velger deretter Konverteringer. Hvis du bruker en managerkonto, klikker du på Konverteringer i menyen til venstre.
 2. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
 3. Velg kilden til filen du vil importere, ved siden av «Kilde». Alternativene er «Last opp en fil», «Google Regneark», «HTTPS» og «SFTP». Velg et av alternativene for en engangsopplasting.
 4. Det neste trinnet avhenger av hvilken kilde du valgte ovenfor:
  • Hvis du valgte «Last opp en fil» eller «Google Regneark», klikker du på Velg en fil for å finne malen du har fylt ut og lagret med informasjon om konverteringene dine utenfor nettet.
  • Hvis du valgte «HTTPS» eller «SFTP», skriver du inn nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet for å få tilgang til filen.
 5. Klikk på Last opp og se en forhåndsvisning eller Last opp og bruk.
  • Hvis du klikker på «Last opp og se en forhåndsvisning», kan du se en forhåndsvisning av de anslåtte endringene i «Logg»-fanen nedenfor. For å importere konverteringene til kontoen din, klikk på Handling-rullegardinmenyen og velg Bruk. (Vær oppmerksom på at denne handlingen ikke kan angres.)
  • Hvis du klikker på «Last opp og bruk», blir konverteringene importert til kontoen din. (Vær oppmerksom på at denne handlingen ikke kan angres.)

Planlagte opplastinger

 1. I AdWords klikker du på Verktøy-fanen og velger deretter Konverteringer. Hvis du bruker en managerkonto, klikker du på Konverteringer i menyen til venstre.
 2. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
 3. Velg kilden til filen du vil importere, ved siden av «Kilde». Alternativene er «Last opp en fil», «Google Regneark», «HTTPS» og «SFTP». For å planlegge opplastinger, velg «Google Regneark», «HTTPS» eller «SFTP». (Du kan ikke planlegge opplastinger hvis du velger «Last opp en fil».)
 4. Det neste trinnet avhenger av hvilken kilde du valgte ovenfor:
  • Hvis du valgte «Google Regneark», klikker du på Velg en fil for å finne malen du har fylt ut og lagret med informasjon om konverteringene dine utenfor nettet.
  • Hvis du valgte «HTTPS» eller «SFTP», skriver du inn nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet for å få tilgang til filen.
 5. Merk av for Planlegg opplasting.
 6. Velg Daglig eller Ukentlig ved siden av «Frekvens», og velg hvor ofte konverteringene skal lastes opp.
 7. For å laste opp filen nå, klikk på Last opp og se en forhåndsvisning. Vi anbefaler dette på det sterkeste, ettersom du da kan være sikker på at alt fungerer som det skal før konverteringene dine lastes opp automatisk som planlagt. For å importere konverteringene til kontoen din, klikk på Handling-rullegardinmenyen og velg Bruk. (Vær oppmerksom på at denne handlingen ikke kan angres.)
 8. Klikk på Lagre for å lagre tidsplanen.

Merknad

Hvis det oppstår et problem med den planlagte opplastingen, ser du et varsel i kontoen din og mottar en e-post. Du må løse problemet i filen din på nettet.

Andre retningslinjer

Klikk på delene nedenfor for å se veiledninger du må følge når du importerer konverteringer.

Tidsramme for opplastinger

Konverteringer utenfor nettet som lastes opp senere enn 90 dager etter det siste tilknyttede klikket, importeres ikke til AdWords. Slike konverteringer inngår altså ikke i statistikken.

Opplasting av flere konverteringer for samme klikk

Én og samme konvertering importeres bare én gang. Hvis du forsøker å laste opp en konvertering med samme kombinasjon av GCLID, konverteringsnavn, dato og klokkeslett, blir denne ignorert.

Du har imidlertid mulighet til å laste opp flere konverteringer av samme type (f.eks. flere kjøpskonverteringer utenfor nettet) for ett og samme klikk. Disse blir da registrert som separate konverteringer i AdWords forutsatt at tidsangivelsene er forskjellige (GCLID-ene og konverteringsnavnene kan være identiske).

Tips

Det kan være lurt å laste opp eventuelle konverteringer som fant sted rett før forrige opplasting, på nytt, i tilfelle enkelte av dem var for nye til å behandles. Konverteringer kan lastes opp tidligst 4–6 timer etter annonseklikket. (Hvis du er for raskt ute med å laste opp en konvertering, vises en feilmelding om at klikkinformasjonen fortsatt behandles, og du blir bedt om å prøve på nytt om fire til seks timer.)

Hvis du for eksempel laster opp konverteringene dine hver dag, bør du laste opp alle konverteringene fra de to siste dagene, i tilfelle enkelte av konverteringene som fant sted for to dager siden, ikke er blitt behandlet. Det er ingen fare for at konverteringer som er lastet opp flere ganger til AdWords, også telles flere ganger.

Se status for opplastingen

Når filen er lastet opp, ser du en ny oppføring for den aktuelle filen øverst i tabellen. Kontrollér «Status»-kolonnen for å sjekke om oppgaven er fullført.

Det kan ta flere minutter å importere filen. Når filen er ferdig behandlet, vises et sammendrag i statuskolonnen med følgende oppdateringer:

 • Poster som er lastet opp
 • Registrerte handlinger
 • Vellykkede opplastinger
 • Feil

I tillegg inneholder sammendraget en «Last ned resultater»-link du kan klikke på for å hente en kopi av den opplastede filen (inkludert eventuelle feilmeldinger). Linken fjernes 30 til 60 dager etter den opprinnelige opplastingen.

Fremgangsmåte ved feil i filen
 1. Last ned resultatfilen ved å klikke på «Last ned resultater»-linken.
 2. Gå gjennom den nye «Feil»-kolonnen for å identifisere alle rader med feil.
 3. Gjør de nødvendige endringene, lagre filen, og last den deretter opp på nytt. Det er trygt å laste opp hele filen på nytt, inkludert tidligere endringer (ettersom rader som allerede er importert, blir oversett i AdWords).
Det kan av og til oppstå problemer som gjør at filen ikke blir behandlet. Hvis dette skulle skje, er det oppført en feilmelding i den første raden (i CSV- og TSV-filer) eller i et nytt «General Errors»-regneark (i Excel-filer).
Se de importerte konverteringene i AdWords

Det tar ca. 3 timer før den importerte konverteringsstatistikken vises i AdWords-kontoen. Når statistikken er klar, fremgår den i konverteringskolonnene dine. (Du kan finne ut mer om konverteringskolonnene og hvordan du legger dem til i rapportene dine, i artikkelen En forklaring av konverteringssporingsdata.) Hvis du vil se hvordan resultatene varierer etter ulike konverteringshandlinger, kan du segmentere «Konverteringer»-kolonnen etter «Navn på konverteringshandling».

Husk at jo større forsinkelsen er mellom klikkene og konverteringene (konverteringer på nettet eller importerte konverteringer), desto lenger tid tar det før du får komplette konverteringsberegninger.

Eksempel

Du ønsker å se konverteringsstatistikk for mandag. De aktuelle konverteringene laster du opp om natten, og det tar tre dager før klikkene dine konverteres. Dette innebærer at du må vente til fredag morgen før du kan se nøyaktig konverteringsstatstikk for mandag.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?