Reklāmu klikšķu reklāmguvumu importēšana programmā Google Ads

Importējot reklāmguvumus, varat noskaidrot, kā jūsu tiešsaistes reklāmas ietekmē pārdošanu bezsaistē un citas vērtīgas darbības. Šajā rakstā izskaidrots, kā sagatavot failu, lai programmā Google Ads importētu reklāmguvumus, ko saņemat no klikšķiem uz savām reklāmām.

Norādījumus par to, kā importēt no zvaniem saņemtos reklāmguvumus, skatiet rakstā Tālruņa zvanu reklāmguvumu importēšana.

Pirms darba sākšanas

Pirms reklāmguvumu importēšanas parūpējieties, lai tiktu ievēroti visi norādījumi par bezsaistes reklāmguvumu uzskaites iestatīšanu.

Varat importēt savus datus programmā Google Ads, vai nu tās saskarnē augšupielādējot failu, vai izveidojot saiti uz failu, vai arī pārsūtot datus, izmantojot Google Ads API (AdWords API). Šajā rakstā ir paskaidrots, kā importēt reklāmguvumus, augšupielādējot failu vai izveidojot saiti uz failu. Ja vēlaties pārsūtīt datus, izmantojot Google Ads API (AdWords API), izlasiet šo palīdzības rakstu mūsu API izstrādātāja rokasgrāmatā.

Norādījumi

Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus par reklāmguvumu datu sagatavošanu un importēšanu.

1. Datu sagatavošana importēšanai

 1. Lejupielādējiet veidni atkarībā no to reklāmguvumu veida, kuru datus vēlaties augšupielādēt (lejupielādējiet veidni Excel, CSV vai Google izklājlapu formātā). Veidnes varat lejupielādēt arī no Google Ads saskarnes.
  1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
  2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
  3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
  4. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielāde.
  5. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
  6. Noklikšķiniet uz Skatīt veidnes.
  7. Atrodiet veidnes reklāmguvumu veidam “Reklāmguvumi no klikšķiem” un atlasiet lejupielādējamās veidnes formātu.
 2. Augšupielādējot izklājlapas, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
  1. Nekādā gadījumā nenoņemiet sleju, kuras nosaukums sākas ar vārdiem “Google Click ID” (Google klikšķa ID). Pretējā gadījumā importēšana neizdosies.
  2. Datos nedrīkst būt papildu sleju un personas informācijas.
  3. Ja vēlaties, lai Google Ads automātiski un regulāri importētu jūsu reklāmguvumus (skatiet sadaļu 2. darbība. Reklāmguvumu importēšana), jums ir jāizmanto Google izklājlapas vai jāizveido saite uz failu, izmantojot protokolu HTTPS vai SFTP.

  Ja kāds no reklāmguvumiem, ko importēsiet, būs nodrošināts tajā pašā dienā, kad tika veikts klikšķis, Google Ads sistēma, iespējams, to vēl nebūs reģistrējusi. Atbilstoši paraugpraksei katrā importēšanas reizē augšupielādējiet papildu datus dienas datu vērtībā. Google Ads neuzskaita reklāmguvumu dublikātus. Lai noteiktu, vai reklāmguvums ir unikāls, Google Ads izmanto reklāmguvuma darbības nosaukumu, nodrošināšanas laiku un ar reklāmguvumu saistīto Google klikšķa ID (GCLID).

  Piezīme. Ja reklāmguvumu importēšanai izmantojat ārējo attiecinājumu, skatiet tālāk esošo sadaļu Par ārēji attiecināmo reklāmguvumu importēšanu, lai uzzinātu, kāda ir atbilstošā augšupielādes veidne un kādas ir papildu funkcijas.

 3. Ievadiet laika joslu vienā no tālāk norādītajiem formātiem (nelietojiet laika joslai pēdiņas vai citas speciālās rakstzīmes).
  1. Ievadiet savas laika joslas ID. Šo metodi ieteicams izmantot, lai nerastos kļūdas, pārejot uz vasaras laiku. Piemēram, Parameters:TimeZone=America/Chicago

  2. Ievadiet attiecīgo nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību četru ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Ja izmantojat Griničas laiku, ievadiet +0000. Piemēram, Parameters:TimeZone=–0500

 4. Pēc tam pievienojiet jaunu rindu katram bezsaistes reklāmguvumam un aizpildiet slejas tālāk norādītajā veidā.
  • Google Click ID: GCLID, kas nodrošināja bezsaistes reklāmguvumu. (Skatiet norādījumus par bezsaistes reklāmguvumu uzskaites iestatīšanu, ja tā vēl nav iestatīta.)
  • Conversion Name: tās reklāmguvuma darbības nosaukums (piemēram, “potenciālais pirkums” vai “parakstīts līgums”), kuras reklāmguvumu vēlaties importēt. Ir svarīgi izmantot precīzi tādu pašu nosaukumu (pievērsiet uzmanību pareizrakstībai un lielo burtu lietojumam), kādu izmantojāt, izveidojot šo reklāmguvuma darbību savā Google Ads kontā.
  • Conversion Time: datums un laiks, kad tika nodrošināts reklāmguvums. Tālāk esošajā tabulā skatiet atbalstīto datumu formātu sarakstu (piemēram, MM/dd/gggg HH:mm:ss). Varat pievienot laika joslu reklāmguvuma laikam, izmantojot kādu no pēdējiem četriem formātiem. Aizstājiet “+z” ar nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību četru ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Varat arī aizstāt “zzzz” ar laika joslas ID no šī saraksta.
Formāts Piemēri
MM/dd/gggg hh:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
MMM dd,gggg hh:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
MM/dd/gggg HH:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
gggg-MM-dd HH:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
gggg-MM-ddTHH:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
gggg-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
gggg-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
gggg-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
gggg-MM-ddTHH:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
 • Conversion Value (neobligāts lauks): šis skaitlis ir vērtība, ko piešķirat konkrētajam reklāmguvumam. Tā var būt valūtas vērtība, bet varat arī ievadīt relatīvas vērtības (t.i., no 0 līdz 10). Ja atstāsiet šo lauku tukšu, Google Ads automātiski lietos reklāmguvuma vērtību, ko norādījāt 2.8. darbībā, veidojot jaunu bezsaistes reklāmguvuma darbību.
 • Conversion Currency (neobligāts lauks): valūta, kādā norādīta jūsu reklāmguvuma vērtība. Izmantojiet šo lauku, ja reģistrējat reklāmguvumu vērtības vairākās valūtās vai jums ir vairāki konti, kuriem rēķini tiek izrakstīti atšķirīgās valūtās. Izmantojiet trīs burtu ISO 4217 valūtu kodus, piemēram, USD ASV dolāram un JPY — Japānas jenai.

Ārēji attiecināmie reklāmguvumi

Ja izmantojat savu ārējo attiecinājumu sistēmu reklāmguvumu attiecināšanai uz vairākiem klikšķiem, ieteicams izmantot ārējo attiecinājumu reklāmguvumu importēšanā. Izmantojot ārēji attiecināmo reklāmguvumu darbības, varat importēt daļu reklāmguvumu vērtību katram klikšķim.

Lai importēšanā izmantotu ārējo attiecinājumu, gādājiet, lai būtu atlasīta opcija Izmantot ārējo attiecinājumu, kad veidojat reklāmguvuma darbību savā Google Ads kontā (atbilstoši šo norādījumu 1. darbības 14. punktam). Kad esat gatavs augšupielādēt reklāmguvumus ar daļēju vērtību, lejupielādējiet ārējam attiecinājumam piemēroto reklāmguvumu importēšanas veidni (lejupielādējiet veidni Excel, CSV vai Google izklājlapu formātā). Ņemiet vērā arī tālāk sniegtos norādījumus.

 • Nenoņemiet sleju, kuras nosaukums sākas ar vārdiem “Google Click ID” (Google klikšķa ID). Pretējā gadījumā importēšana neizdosies.
 • Datos nedrīkst būt ietvertas papildu slejas un personas informācija.
 • Iestatiet vērtību “TimeZone” rindā “Parameters” (Parametri) un/vai slejā “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Uzziniet vairāk par laika joslu iestatīšanu.
 • Jums būs jāievada tā attiecinājuma modeļa nosaukums, ko izmantojat daļējas reklāmguvuma vērtības piešķiršanai, piemēram, “Lineārs” vai “Ar datiem pamatots”.
 • Ja iekļaujat reklāmguvuma vērtību, tai ir jābūt daļējai vērtībai, kas atbilst attiecinātā reklāmguvuma vērtībai (skatiet piemēru tālāk).
 • Vērtībai, ko ievadāt slejā “Attributed Credit” (Attiecinātā vērtība), ir jābūt lielākai par 0 un mazākai par 1 vai vienādai ar to.
 • Slejas “Conversion Value” (Reklāmguvuma vērtība) un “Conversion Currency” (Reklāmguvuma valūta) nav obligātas.

Reklāmguvumu importēšanas veidni ārējā attiecinājumā var izmantot, piemēram, ja izsekojat pirkumus un apkopojat GCLID no katra klientu klikšķa. Iespējams, tīmekļa vietnē klientam ir jāveic trīs klikšķi, līdz tiek nopirkta prece 100 ASV dolāru vērtībā. Viena klikšķa avots varētu būt Google Ads reklāmas tīkla reklāma, otra — cits reklamēšanas tīkls, bet pēdējā klikšķa avots — Google Ads meklēšanas reklāma. Jūs izlemjat izmantot lineāro attiecinājuma modeli. Augšupielāde izskatīsies, kā norādīts tālāk.

Parameters:Attribution Model = linear
Parameters:TimeZone=-0800 # Attiecinātajai vērtībai ir jābūt no 0 līdz 1 # # Neobligāti # # Neobligāti #
Google Click ID Conversion Name (Reklāmguvuma nosaukums) Conversion Time (Reklāmguvuma laiks) Attributed credit (Attiecinātā vērtība) Conversion Value (Reklāmguvuma vērtība) Conversion Currency (Reklāmguvuma valūta)
googleclickid1 Ārējā attiecinājuma reklāmguvuma darbības nosaukums 05/01/2017 15:42:01 0,33 33,33 USD
googleclickid2 Ārējā attiecinājuma reklāmguvuma darbības nosaukums 05/01/2017 15:42:01 0,33 33,33 EUR

2. Reklāmguvumu importēšana

Lai bezsaistes reklāmguvumus importētu Google Ads kontā, augšupielādējiet reklāmguvumu failu savā Google Ads vai pārziņa (KC) kontā. Varat failu augšupielādēt vienu reizi vai arī izveidot tiešsaistes faila regulāras augšupielādes grafiku. Atkarībā no tā, kā vēlaties importēt savus reklāmguvumus, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus par vienreizēju augšupielādi vai plānotu regulāru augšupielādi.

Svarīgi! Pēc jaunas reklāmguvuma darbības izveides uzgaidiet 4–6 stundas līdz tai atbilstošo reklāmguvumu augšupielādei.
Reklāmguvumu vienreizēja augšupielāde
 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielāde.
 5. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 6. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Avots un atlasiet sava faila avotu. Varat augšupielādēt failu no datora vai Google izklājlapām, bet varat arī to pārsūtīt, izmantojot protokolu HTTPS vai SFTP.
 7. Atkarībā no atlasītā avota izvēlieties kādu no tālāk minētajām opcijām.
  • Ja atlasījāt “Augšupielādēt failu” vai “Google izklājlapas”, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu, lai atrastu failu, kurā ir bezsaistes reklāmguvumu informācija.
  • Ja atlasījāt “HTTPS” vai “SFTP”, ievadiet faila URL, kā arī lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu failam. Piezīme. Ja, atlasot SFTP, tiek parādīts kļūdas ziņojums “Fails nav atrasts”, starp faila ceļu un nosaukumu ievietojiet divas slīpsvītras (“//”). Piemēram, SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv
 8. Lai importētu faila saturu bez augšupielādes rezultātu priekšskatīšanas, noklikšķiniet uz Lietot un izlaidiet pārējās darbības. Lai priekšskatītu augšupielādes rezultātus, noklikšķiniet uz Priekšskatīt. Faila priekšskatījumā tiks izcelts jūsu kontā importējamo reklāmguvumu skaits. Tāpat priekšskatījumā tiks parādītas visas faila kļūdas. Varat faila kļūdas izlabot un augšupielādēt failu vēlreiz, bet varat arī kļūdas ignorēt.
  • Kad priekšskatījums ir gatavs, noklikšķiniet uz Detalizēta informācija, lai skatītu daļu faila satura. Vispirms tiks parādītas kļūdas.
  • Lai skatītu visu faila saturu, noklikšķiniet uz Vairāk.
  • Noklikšķiniet uz Lietot failu. Kad reklāmguvumu importēšana failā būs pabeigta, lapas apakšā izvietotajā norises joslā tiks parādīts paziņojums. Norises joslā noklikšķiniet uz Detalizēta informācija, lai skatītu visus importētos reklāmguvumus.

Varat skatīt augšupielādētos failus, kas netiek lietoti, kā arī augšupielādētos failus, kas tiek lietoti. Uzziniet vairāk par augšupielādēto failu skatīšanu.

Reklāmguvumu augšupielāde pēc grafika

Google Ads var automātiski un regulāri importēt jūsu reklāmguvumus. Jums būs jāizveido reklāmguvumu fails Google izklājlapās vai jāglabā fails tiešsaistē, izmantojot protokolu HTTPS vai SFTP. Lai ieplānotu failu augšupielādi, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielāde.
 5. Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz Grafiki.
 6. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 7. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Avots un atlasiet sava faila avotu. Varat augšupielādēt failu no Google izklājlapām vai pārsūtīt failu, izmantojot protokolu HTTPS vai SFTP.
 8. Atkarībā no atlasītā avota izvēlieties kādu no tālāk minētajām opcijām.
  • Ja atlasījāt “Google izklājlapas”, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu, lai atrastu un atlasītu failu, kurā ir bezsaistes reklāmguvumu informācija.
  • Ja atlasījāt “HTTPS” vai “SFTP”, ievadiet faila URL, kā arī lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu failam. Piezīme. Ja, atlasot SFTP, tiek parādīts kļūdas ziņojums “Fails nav atrasts”, starp faila ceļu un nosaukumu ievietojiet divas slīpsvītras (“//”). Piemēram, SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv
 9. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Biežums un atlasiet, cik bieži jāimportē fails.
 10. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Laiks un atlasiet faila importēšanas laiku.
 11. Noklikšķiniet uz Saglabāt un priekšskatīt. Priekšskatījumā tiks parādīts, vai grafiks tiks sekmīgi saglabāts. Grafiks var netikt saglabāts, ja Google Ads nevar sasniegt faila avotu nepareiza lietotājvārda, paroles vai faila formatējuma dēļ.
 12. Lai atgrieztos grafiku lapā, noklikšķiniet uz Labi. Grafiku lapā ir norādītas visas ieplānotās augšupielādes.

  Piezīme

  Ja radīsies kļūda ieplānotajā augšupielādē, kontā tiks parādīts brīdinājums, kā arī saņemsiet e-pasta ziņojumu. Lai novērstu šo problēmu, jums būs jāpārbauda tiešsaistes fails.

 13. Lai mainītu plānoto augšupielādi, slejā “Darbības” noklikšķiniet uz Opcijas un izvēlieties kādu no tālāk minētajām opcijām.
  • Noklikšķiniet uz Rediģēt, lai mainītu plānotās augšupielādes iestatījumus.
  • Noklikšķiniet uz Pārtraukt, lai pārtrauktu plānotās faila augšupielādes.
  • Noklikšķiniet uz Atsākt, ja plānotās faila augšupielādes tika pārtrauktas un vēlaties tās atsākt atbilstoši grafikam.
  • Noklikšķiniet uz Noņemt, ja vairs nav nepieciešams augšupielādēt reklāmguvumus failā.

  Plānotās augšupielādes opcijas nevarēsit mainīt, ja jūsu Google Ads kontam būs tikai lasīšanas piekļuve.

3. Rezultātu skatīšana un problēmu novēršana


Bieži un jo īpaši tad, ja iestatāt reklāmguvumu importēšanu pirmoreiz, augšupielādes failos ir kļūdas.
Mēs iesakām visiem reklāmdevējiem pārbaudīt augšupielādētos failus.

Augšupielādēto failu skatīšana

Pēc reklāmguvumu faila augšupielādes lapā “Augšupielāde” attiecīgajam failam tiks rādīts jauns ieraksts. Ņemiet vērā, ka faila augšupielāde un lietošana var ilgt vairākas minūtes.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielāde.
 5. Faili, kas ir priekšskatīti, bet nav lietoti, tiks rādīti tabulā “Neapstiprinātas darbības”. Slejā “Darbības” noklikšķiniet uz Lietot, lai importētu reklāmguvumus failā, vai uz Atmest, lai noņemtu augšupielādēto failu.
 6. Zem tabulas “Neapstiprinātas darbības” tiks rādīts augšupielādēto un lietoto failu saraksts. Lai uzzinātu vairāk par failiem, skatiet tālāk norādītās slejas.
  • Slejā “Statuss” ātri varat noskaidrot, vai reklāmguvumi failā tika importēti sekmīgi.
  • Slejā “Rezultāti” ir sniegta detalizētāka informācija par importēšanas statusu. Ja importēšana bijusi nesekmīga, šajā slejā būs norādīts neizdošanās iemesls. Vēl šajā slejā ir norādītas saites, lai skatītu, kuri reklāmguvumi ir importēti un kuri nav importēti faila kļūdu dēļ.
  • Slejā “Darbības” ir pieejamas tālāk norādītās saites.
   • Lejupielādēt rezultātus: lejupielādējiet augšupielādētā faila kopiju. Šī saite tiek rādīta, ja visi jūsu failā norādītie reklāmguvumi ir sekmīgi importēti.
   • Lejupielādēt visu: lejupielādējiet augšupielādētā faila kopiju, kurā iekļauti arī reklāmguvumi, ko neizdevās importēt.
   • Lejupielādēt kļūdu failu: lejupielādējiet izklājlapu, kurā līdz ar kļūdu ziņojumiem uzskaitīti tie reklāmguvumi no jūsu faila, ko neizdevās importēt.
   Atlasot kādu no trim iepriekš norādītajām saitēm, lejupielādētajā failā tiek iekļauta sleja “Rezultāti”, kurā ir apstiprināta reklāmguvuma sekmīga importēšana vai paskaidrots, kāpēc tas netika importēts. Šīs saites tiks noņemtas 30–60 dienu laikā pēc sākotnējās augšupielādes.
Importēšanas problēmu novēršana
 1. Skatiet savus augšupielādētos failus un atrodiet failu, kurā ir kļūda.
 2. Slejā “Darbības” noklikšķiniet uz Lejupielādēt kļūdu failu, lai lejupielādētu izklājlapu, kurā ir norādīti tie reklāmguvumi no faila, kuru importēšana neizdevās.
 3. Pārskatiet kļūdu ziņojumus izklājlapas slejā “Rezultāti”, lai noteiktu, kāpēc Google Ads nevarēja importēt reklāmguvumus.
 4. Veiciet nepieciešamos labojumus, saglabājiet un atkārtoti augšupielādējiet izklājlapu.
 5. Dažreiz var rasties kāda problēma, kuras dēļ fails var netikt apstrādāts. Šādā gadījumā, pirmajā rindā (.csv un .tsv failos) vai jaunā darblapā “General Errors” (Vispārīgas kļūdas) (Excel failos) tiek parādīts kļūdas ziņojums.

Reklāmguvumu importēšanas vadlīnijas

Augšupielādes plānošana

Bezsaistes reklāmguvumi, kas augšupielādēti vēlāk nekā 90 dienas pēc saistītā pēdējā klikšķa veikšanas, netiks importēti programmā Google Ads un netiks rādīti reklāmguvumu statistikā.

Vairāku reklāmguvumu augšupielāde vienam klikšķim

Viens un tas pats reklāmguvums tiks importēts tikai vienu reizi. Tāpēc, ja mēģināsiet augšupielādēt reklāmguvumu ar tādu pašu GCLID, “ConversionName”, datuma un laika kombināciju, Google Ads to ignorēs.

Ja vēlaties, varat ar vienu klikšķi augšupielādēt vairākus viena veida reklāmguvumus, piemēram, vairākus bezsaistes pirkumu reklāmguvumus. Google Ads tos reģistrēs kā atsevišķus reklāmguvumus, ja tiem būs atšķirīgs laiks (GCLID vērtības un reklāmguvumu nosaukumi var būt vienādi) un ja jūsu reklāmguvumu uzskaites iestatījums būs “Katrs reklāmguvums”.

Ieteicams atkārtoti augšupielādēt visus tos reklāmguvumus, kas tika nodrošināti īsi pirms pēdējās augšupielādes, lai tiktu apstrādāti arī visi nesenie reklāmguvumi. Lai sekmīgi augšupielādētu reklāmguvumu, programmai Google Ads pēc klikšķa uz reklāmas ir nepieciešamas 4–6 stundas. (Ja reklāmguvumu mēģināsiet augšupielādēt pārāk agri pēc klikšķa veikšanas, tiks parādīts kļūdas ziņojums “Mēs joprojām apstrādājam šī klikšķa informāciju, pēc 4–6 stundām mēģiniet vēlreiz”.)

Piemēram, ja reklāmguvumus augšupielādējat katru dienu, gādājiet par pēdējo divu dienu reklāmguvumu augšupielādi, jo, iespējams, daži šo pēdējo divu dienu reklāmguvumi vēl netika apstrādāti. Bažām par dubultu uzskaiti nav pamata — vienu augšupielādēto reklāmguvumu Google Ads neuzskaitīs vairākkārt.

Importēto reklāmguvumu skatīšana programmā Google Ads

Importēto reklāmguvumu statistika kļūst redzama Google Ads kontā aptuveni trīs stundu laikā. Tā tiek rādīta reklāmguvumu slejās. (Par reklāmguvumu slejām un to pievienošanu pārskatiem varat uzzināt rakstā Par reklāmguvumu uzskaites datiem.) Lai noskaidrotu, kā veiktspēja mainās atkarībā no reklāmguvuma darbības, varat segmentēt sleju “Reklāmguvumi” pēc kritērija “Reklāmguvuma darbības nosaukums.”

Lai pārbaudītu, vai jūsu reklāmguvumu importēšana darbojas, izmantojiet sleju “Visi reklāmguv. (pēc reklāmguv. laika)”. Atšķirībā no citām reklāmguvumu slejām, šajā slejā ir redzams reklāmguvumu kopējais skaits pēc reklāmguvuma datuma, jo jūsu augšupielādētajā failā tiek reģistrēts reklāmguvuma laiks.

Ņemiet vērā: jo garāks ir laika periods starp klikšķi un reklāmguvumu (tiešsaistes vai importēto reklāmguvumu), jo ilgāk būs jāgaida, līdz tiks parādīti jaunākie reklāmguvumu dati.

Piemērs. Ja vēlaties skatīt pirmdienas reklāmguvumu statistiku un starp klikšķu un reklāmguvumu nodrošināšanu ir pagājušas trīs dienas, turklāt jūs reklāmguvumus augšupielādējat katru vakaru, precīzus statistikas datus par pirmdienas reklāmguvumiem varēsiet skatīt tikai piektdienas rītā.

SFTP URL konfigurēšana

“Fails nav atrasts. Pārbaudiet, vai jūsu URL, vārds un/vai parole ir pareizi.”

Ja rodas šī augšupielādes kļūda un jau esat jau noteicis, ka ievadītais lietotājvārds un parole ir pareizi, jums, visticamāk ir jāpārveido URL, lai precizētu, vai fails atrodas jūsu sākumdirektorijā.

Katram lietotājam (piemēram, jon) SFTP serverī (piemēram, ftp.example.com) ir sākumdirektorijs (piemēram, /home/jon/). Noteiktos SFTP serveros tiek pieņemts, ka jūsu pieprasītais fails (piemēram, upload.csv) vienmēr būs ietverts kādā vietā jūsu sākumdirektorijā.  Šādā gadījumā, ja ietversiet savu sākumdirektoriju vietrādī URL, FTP serveris meklēs failu neatbilstošā vietā. 

Augšupielādes kļūdu novēršana

Tālāk ir sniegti daži augšupielādes kļūdu un to novēršanas piemēri.

Ja fails ir saglabāts jūsu sākumdirektorijā (/home/jon/)

Statuss URL Iemesls
Slikts ftp.example.com/home/jon/upload.csv Šķiet, ka šis ir loģisks URL lietojums, tomēr FTP serverī tiek pieņemts, ka fails tiek glabāts jūsu sākumdirektorijā.  Tādēļ šis faila ceļš tiek interpretēts kā /home/jon/home/jon/.
Labs ftp.example.com/upload.csv Noņemot ceļu uz sākumdirektoriju (/home/jon/), jūs novērsīsiet pārpratumu. 
Labs ftp.example.com//home/jon/upload.csv Ievietojot “//” starp domēnu un faila ceļu, jūs norādāt FTP serverim, ka fails neatrodas jūsu sākumdirektorijā.

Ja fails ir saglabāts kādā direktorijā, kas atrodas jūsu sākumdirektorijā (/home/jon/data/)

Statuss URL Iemesls
Slikts ftp.example.com/home/jon/data/upload.csv

Arī šoreiz — tā kā FTP serverī tiek pieņemts, ka fails tiek glabāts jūsu sākumdirektorijā, faila ceļš tiek interpretēts kā
/home/jon/home/jon/data/
.

Labs ftp.example.com/data/upload.csv Noņemot ceļu uz sākumdirektoriju (/home/jon/), jūs novērsīsiet pārpratumu. 
Labs ftp.example.com//home/jon/upload.csv Ievietojot “//” starp domēnu un faila ceļu, jūs norādāt FTP serverim, ka fails neatrodas jūsu sākumdirektorijā.

Ja fails NAV saglabāts jūsu sākumdirektorijā (bet ir saglabāts šeit: /foo/bar/)

Statuss URL Iemesls
Slikts ftp.example.com/foo/bar/upload.csv Šķiet, ka šis ir loģisks URL lietojums, tomēr FTP serverī tiek pieņemts, ka fails tiek glabāts jūsu sākumdirektorijā.  Tādēļ faila ceļš tiek interpretēts kā /home/jon/foo/bar/
Labs ftp.example.com//foo/bar/upload.csv Ievietojot “//” starp domēnu un faila ceļu, jūs norādāt FTP serverim, ka fails neatrodas jūsu sākumdirektorijā.

Trešās puses integrācijas risinājumu izmantošana bezsaistes reklāmguvumu importēšanai

Varat izmantot trešās puses integrāciju, lai automatizētu reklāmguvumu importēšanu no jūsu CRM sistēmām, integrējot Google Ads kontu ar Salesforce vai Zapier. 

 • Funkcija Google Ads Conversion Import for Salesforce® ļauj automātiski parādīt platformā Salesforce uzskaitītos pārdošanas notikumus, kuri iniciēti ar klikšķi uz reklāmas. Pārdošanas datu uzskaitei vislabāk izmantot risinājumu Salesforce Sales Cloud®. Vairāk par šo risinājumu varat uzzināt rakstā Par funkciju Google Ads Conversion Import for Salesforce.
 • Zapier bezsaistes reklāmguvumu uzskaite sniedz jums iespēju automatizēt bezsaistes reklāmguvumu uzskaites informācijas importēšanu no daudzām dažādām klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmām uz programmu Google Ads. Uzziniet vairāk par Zapier bezsaistes reklāmguvumu importēšanu programmai Google Ads.
  • Norādījumi: reklāmguvumu importēšana no Zapier
  • “Aktivizētājs” informē Zapier, ja ir ticis veikts reklāmguvums, un sāk augšupielādes procesu.  Izmantojiet šos norādījumus, lai noteiktu, kurš aktivizētājs jums ir vispiemērotākais, pamatojoties uz jūsu lietoto CRM, kā arī lai noteiktu vietu, kur uzskaitāt reklāmguvumus.   

 

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.