Reklaamiklikkide kaudu saadud konversioonide importimine Google Adsi

Konversioonide importimine võimaldab jälgida, kuidas veebireklaamid mõjutavad võrguvälist müüki ja muid väärtuslikke tegevusi. Selles artiklis selgitatakse, kuidas faili reklaamiklikkide kaudu saadud konversioonide importimiseks Google Adsi ette valmistada.

Kõnede kaudu saadud konversioonide importimise juhised leiate artiklist Helistamiskonversioonide importimine.

Enne alustamist

Enne konversioonide importimise alustamist veenduge, et oleksite järginud kõiki võrguühenduseta konversioonide jälgimise seadistamise juhiseid.

Andmete importimiseks Google Adsi saate Google Adsi liidese kaudu üles laadida või linkida faili või edastada andmed Google Adsi API (AdWords API) kaudu. Artiklis selgitatakse, kuidas konversioonide importimiseks faili üles laadida või importida. Kui soovite andmed edastada Google Adsi API (AdWords API) kaudu, lugege meie API arendaja juhendi abiartiklit.

Juhised

Järgige konversiooniandmete ettevalmistamiseks ja importimiseks allolevaid juhiseid.

1. Andmete ettevalmistamine importimiseks

 1. Laadige üleslaaditava konversioonitüübi alusel alla mall (laadige alla: Excel, CSV või Google'i arvutustabelid). Malle saab alla laadida ka Google Adsi liidese kaudu.
  1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
  2. Klikkige konto paremas ülanurgas tööriistaikoonil .
  3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
  4. Klikkige vasakpoolses menüüs valikul Üleslaadimised.
  5. Klikkige plussmärgiga nupul .
  6. Klikkige käsul Kuva mallid.
  7. Otsige üles tüübi „Klikikonversioonid” mallid ja valige allalaadimiseks soovitud mallivorming.
 2. Jälgige arvutustabelite üleslaadimisel järgmisi juhiseid.
  1. Ärge eemaldage veergu, mis algab sõnadega „Google'i kliki ID“, kuna sel juhul importimine ebaõnnestub.
  2. Veenduge, et andmed ei sisaldaks täiendavaid veerge ega isiklikke andmeid.
  3. Kui soovite, et Google Ads impordiks konversioonid automaatselt regulaarse ajakava järgi (vt 2. toiming: konversioonide importimine), peate kasutama Google'i arvutustabeleid või linkima faili HTTPS-i või SFTP kaudu.

  Kui mõni imporditav konversioon toimub ühe päeva jooksul pärast klikki, ei pruugi Google Ads seda veel salvestada. Kasulik on iga importimise puhul andmete üleslaadimisel kaasata lisapäeva jagu andmeid. Google Ads ei loenda topeltkonversioone. Google Ads kasutab konversiooni unikaalsuse tuvastamiseks konversioonitoimingu nime, konversiooni aega ja Google'i kliki ID-d (GCLID).

  Märkus. Kui kasutate konversioonide importimisel välist omistamist, vaadake sobiva üleslaadimismalli ja lisafunktsioonidega seotud teavet allolevast jaotisest Teave väliselt omistatud konversioonide importimise kohta.

 3. Kasutage ajavööndi sisestamiseks üht järgmistest vormingutest (ärge pange ajavööndit jutumärkide ega muude erimärkide vahele).
  1. Sisestage ajavööndi ID. Seda varianti soovitame selleks, et vältida vigu suve- ja talveaja vahetumisel. Näide - Parameters:TimeZone=America/Chicago

  2. Sisestage GMT nihe, kasutades märki + või – ja seejärel neljanumbrilist ajaerinevust. (Näiteks New Yorgi nihe on –0500 ja Berliini nihe on +0100). Kui kasutate Greenwichi aega, sisestage lihtsalt +0000. Näide - Parameters:TimeZone=-0500

 4. Järgmisena lisage iga võrguühenduseta konversiooni jaoks uus rida ja täitke veerud järgmiselt.
  • Google'i kliki ID: võrguühenduseta konversioonini viinud GCLID. (Kui te seda veel teinud pole seadistage selle saamiseks juhiste järgi võrguühenduseta konversioonide jälgimine.)
  • Konversiooni nimi: konversioonitoimingu nimi (nt „kvalifitseeruv müügivihje” või „allkirjastatud leping”), mille konversiooni soovite importida. Kasutage kindlasti täpselt sama kirjapilti ja suurtähestust, mida kasutasite konversioonitoimingu loomisel oma Google Adsi kontol.
  • Konversiooni toimumise aeg: konversiooni toimumise kuupäev ja kellaaeg. Allpool olevas tabelis on sobivate kuupäevavormingute loend (nt kk/pp/aaaa hh:mm:ss). Konversiooni toimumise ajale ajavööndi lisamiseks kasutage ühte neljast viimasest vormingust. Asendage „+z“ GMT nihkega, sisestades märgi + või – ja seejärel neljanumbrilise ajaerinevuse. (Näiteks New Yorgi nihe on –0500 ja Berliini nihe on +0100). Samuti võite asendada „zzzz“ ajavööndi ID-ga, mille leiate sellest loendist.
Vorming Näited
kk/pp/aaaa hh:mm:ss aa „08/14/2012 5:01:54 PM”
kkk pp, aaaa hh:mm:ss aa „Aug 14, 2012 5:01:54 PM”
kk/pp/aaaa hh:mm:ss „08/14/2012 17:01:54”
aaaa-kk-pp hh:mm:ss „2012-08-14 13:00:00”
aaaa-kk-ppThh:mm:ss „2012-08-14T13:00:00”
aaaa-kk-pp hh:mm:ss+z „2012-08-14 13:00:00+0500”
aaaa-kk-ppThh:mm:ss+z „2012-08-14T13:00:00–0100”
aaaa-kk-pp hh:mm:ss zzzz „2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles”
aaaa-kk-ppThh:mm:ss zzzz „2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles”
 • Konversiooni väärtus: (valikuline väli) arv, mis näitab teie poolt konversioonile antud väärtust. See võib olla valuutaväärtus, aga ka lihtsalt suhteline väärtus skaalal 0–10 (negatiivseid arve ei saa valida). Kui selle välja tühjaks jätate, rakendab Google Ads automaatselt „konversiooniväärtuse", mille määrasite toimingus 2.8 uue võrguühenduseta konversioonitoimingu loomisel.
 • Konversiooni valuuta: (valikuline väli) valuuta, milles teie konversiooniväärtus on esitatud. Kasutage seda, kui loendate konversiooniväärtusi mitmes valuutas või kui teil on mitu kontot, millel arveldatakse erinevates valuutades. Kasutage kolmekohalisi ISO 4217 valuutakoode, nt USD Ameerika Ühendriikide dollari korral ja JPY Jaapani jeeni korral.

Väliselt omistatud konversioonid

Kui kasutate mitme kliki puhul konversioonide omistamiseks enda välise omistamise süsteemi, soovitame teil konversioonide importimisel kasutada välist omistamist. Väliselt omistatud konversioonitoimingud võimaldavad teil iga kliki puhul importida murdarvulist konversioonikrediiti.

Kui soovite importimisel kasutada välist omistamist, valige Google Adsis konversioonitoimingut luues kindlasti käsk Kasuta välist omistamist (nagu on kirjeldatud nende juhiste 1. toimingu 14. punktis). Kui olete valmis konversioonid osalise krediidiga üles laadima, laadige kindlasti alla meie välise omistamisega konversioonide importimise mall (laadige alla: Excel, CSV või Google'i arvutustabelid). Pidage meeles ka järgmist.

 • Ärge eemaldage rida, mille alguses on „Google'i kliki ID”, kuna sel juhul importimine ebaõnnestub.
 • Veenduge, et andmed ei sisaldaks lisaveerge ega isiklikke andmeid.
 • Määrake real „Parameetrid” ja/või veerus „Konversiooni toimumise aeg” ajavööndiväärtus. Vaadake ajavööndite seadistamise kohta lisateavet.
 • Konversiooni osalise krediidi määramiseks peate sisestama kasutatava omistamismudeli nime. See võib olla näiteks „Lineaarne” või „Andmepõhine”.
 • Kui otsustate kaasata konversiooniväärtuse, peaks see olema osaline väärtus, mis vastab omistatud konversioonikrediidile (vaadake allolevat näidet).
 • Summa, mille sisestate veergu „Omistatud krediit”, peaks olema suurem kui null ja väiksem või võrdne väärtusega 1.
 • Veerud „Konversiooni väärtus” ja „Konversiooni valuuta” on valikulised.

Välise omistamise puhul saate konversioonide importimise malli kasutada näiteks siis, kui jälgite oste ja kogute GCLID-väärtuse igalt kliendi klikilt. Enne kui klient teie veebisaidilt 100-eurose üksuse ostab, võib olla vaja teha kolm klikki. Üks klikk võidakse teha Google Adsi displeireklaamil, teine mõnes muus reklaamivõrgustikus ja viimane klikk Google Adsi otsingureklaamil. Otsustate, et soovite kasutada lineaarset omistamismudelit. Teie üleslaadimine näeks välja järgmine.

Parameters:Attribution Model = linear          
Parameters:TimeZone=-0800     # Omistatud krediit peaks jääma vahemikku null ja üks # # Valikuline # # Valikuline #
Google'i kliki ID Konversiooni nimi Konversiooni toimumise aeg Omistatud krediit Konversiooni väärtus Konversiooni valuuta
googleclickid1 Välise omistamisega konversioonitoimingu nimi 05/01/2017 3:42:01 PM 0,33 33,33 EUR
googleclickid2 Välise omistamisega konversioonitoimingu nimi 05/01/2017 3:42:01 PM 0,33 33,33 EUR

2. Konversioonide importimine

Võrguühenduseta konversioonide andmete importimiseks Google Adsi peate konversioonifaili üles laadima oma Google Adsi või haldurikontole (MCC). Võite faili üles laadida ühe korra või luua ajakava, mille alusel võrgus olev fail regulaarselt üles laaditakse. Järgige allpool olevaid ühekordse üleslaadimise või ajastatud üleslaadimiste juhiseid olenevalt sellest, kuidas soovite konversioone importida.

Tähtis! Pärast uue konversioonitoimingu loomist oodake 4–6 tundi, enne kui selle konversioonitoimingu konversioonid üles laadite.
Konversioonide ühekordne üleslaadimine
 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige konto paremas ülanurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
 4. Klikkige vasakpoolses menüüs valikul Üleslaadimised.
 5. Klikkige plussmärgiga nupul .
 6. Klikkige faili allika valimiseks rippmenüül Allikas. Arvutis oleva faili või Google'i arvutustabeli võib üles laadida või edastada selle HTTPS-i või SFTP kaudu.
 7. Teie valitud allikast sõltuvalt tehke üht järgmistest.
  • Kui valisite „Faili üleslaadimine” või „Google'i arvutustabelid”, klikkige käsul Valige fail, seejärel otsige üles ja valige fail, mis sisaldab teie võrguühenduseta konversioonide teavet.
  • Kui valisite HTTPS-i või SFTP, sisestage failile juurdepääsemiseks selle URL ning kasutajanimi ja parool. Märkus. Kui valite SFTP ja teile kuvatakse veateade „Faili ei leitud“, siis proovige lisada faili tee ja nime vahele topeltkaldjoon (//). Näiteks: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. Kui soovite faili sisu üles laadida ega soovi näha üleslaadimise tulemuste eelvaadet, klikkige käsul Rakenda ja jätke ülejäänud toimingud vahele. Kui soovite näha üleslaadimise tulemuste eelvaadet, klikkige valikul Eelvaade. Faili eelvaates on teie kontole imporditavate konversioonide arv esile tõstetud. Eelvaade hõlmab ka teavet failis olevate vigade kohta. Võite vigu eirata või need failis parandada ja faili uuesti üles laadida.
  • Kui eelvaade on valmis, klikkige valikul Üksikasjad, et näha osa faili sisust. Vead kuvatakse esimesena.
  • Faili kogu sisu vaatamiseks klikkige valikul Rohkem.
  • Klikkige käsul Rakenda fail. Edenemisriba lehe alaosas teavitab teid, kui failis olevate konversioonide importimine lõpule jõuab. Kõigi imporditud konversioonide vaatamiseks klikkige edenemisribal valikut Üksikasjad.

Vaadata saab nii rakendatud kui ka rakendamata faile, mille olete üles laadinud. Uurige üleslaaditud failide vaatamise kohta lisateavet.

Konversioonide üleslaadimine ajakava alusel

Google Ads võib konversioone regulaarse ajakava alusel automaatselt importida. Teil tuleb luua konversioone sisaldav fail Google'i arvutustabelites või salvestada fail veebi HTTPS-i või SFTP kaudu. Faili üleslaadimiste ajastamiseks tehke järgmist.

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige konto paremas ülanurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
 4. Klikkige vasakpoolses menüüs valikul Üleslaadimised.
 5. Klikkige lehe ülaosas valikul Ajakavad.
 6. Klikkige plussmärgiga nupul .
 7. Klikkige faili allika valimiseks rippmenüül Allikas. Faili saate üles laadida Google'i arvutustabelitest või edastada selle HTTPS-i või SFTP kaudu.
 8. Teie valitud allikast sõltuvalt tehke üht järgmistest.
  • Kui tegite valiku „Google'i arvutustabelid”, klikkige käsul Valige fail ning otsige üles ja valige fail, mis sisaldab teie võrguühenduseta konversioonide teavet.
  • Kui valisite HTTPS-i või SFTP, sisestage failile juurdepääsemiseks selle URL ning kasutajanimi ja parool. Märkus. Kui valite SFTP ja teile kuvatakse veateade „Faili ei leitud“, siis proovige lisada faili tee ja nime vahele topeltkaldjoon (//). Näiteks: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Klikkige rippmenüül Sagedus ja valige, kui sageli tuleks fail importida.
 10. Klikkige rippmenüül Aeg ja valige, millal fail imporditakse.
 11. Klikkige käsul Salvesta ja kuva eelvaade. Eelvaade näitab, kas ajakava salvestamine õnnestus või mitte. Ajakava salvestamine võib nurjuda juhul, kui Google Adsil puudub vale kasutajanime või parooli tõttu juurdepääs faili allikale või kui fail ei ole õigesti vormindatud.
 12. Klikkige valikul OK, et naasta lehele Ajakavad. Lehel Ajakavad on loetletud kõik teie ajastatud üleslaadimised.

  Märkus

  Kui ajastatud üleslaadimisega on probleeme, kuvatakse kontol märguanne ja teile saadetakse e-kiri. Probleemi lahendamiseks peate kontrollima veebis olevat faili.

 13. Ajastatud üleslaadimise muutmiseks klikkige veerus „Toimingud” nupul Valikud ja seejärel tehke järgmist.
  • Ajastatud üleslaadimise seadete muutmiseks klikkige käsul Muuda.
  • Faili ajastatud üleslaadimise katkestamiseks klikkige käsul Peata.
  • Kui faili ajastatud üleslaadimised on peatatud ja soovite neid jätkata, klikkige käsul Jätka
  • Kui teil ei ole enam vaja failis olevaid konversioone üles laadida, klikkige käsul Eemalda.

  Kui teie Google Adsi kontol on kirjutuskaitstud juurdepääs, ei saa te ajastatud üleslaadimiste valikuid muuta.

3. Tulemuste vaatamine ja probleemide lahendamine


See on tavaline, et üleslaaditavates failides võib olla vigu, eriti kui seadistate oma konversioonide importimise protsessi esimest korda.
Soovitame igal reklaamijal uurida oma üleslaadimiste tulemusi.

Üleslaaditud failide vaatamine

Pärast konversioonifaili üleslaadimist näete lehel Üleslaadimised selle faili kohta uut kirjet. Pange tähele, et faili üleslaadimiseks ja rakendamiseks võib kuluda mitu minutit.

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige konto paremas ülanurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
 4. Klikkige vasakpoolses menüüs valikul Üleslaadimised.
 5. Kui teil on mõni rakendamata fail, mille eelvaadet olete uurinud, näete seda tabelis „Ootel olevad toimingud”. Failis olevate konversioonide importimiseks klikkige veerus „Toimingud” käsul Rakenda, üleslaaditud faili eemaldamiseks klikkige käsul Loobu.
 6. Tabeli „Ootel olevad toimingud” all näete üleslaaditud ja rakendatud failide loendit. Failide kohta lisateabe saamiseks vaadake järgmisi veerge.
  • Veerg „Olek” võimaldab kiiresti vaadata, kas failis olevate konversioonide importimine õnnestus.
  • Veerg „Tulemused” hõlmab importimise oleku kohta rohkem üksikasju. Kui faili importimine nurjus, on nurjumise põhjus märgitud sellesse veergu. Veerg sisaldab ka linke, mille abil saate vaadata imporditud konversioone ja faili vigade tõttu importimata konversioone.
  • Veerg „Toimingud“ sisaldab järgmisi linke.
   • Laadi tulemused alla: see võimaldab alla laadida üleslaaditud faili koopia. See link kuvatakse siis, kui kõik failis sisalduvad konversioonid on üles laaditud.
   • Laadi kõik alla: see võimaldab alla laadida üleslaaditud faili koopia, mis sisaldab ka neid konversioone, mida ei õnnestunud importida.
   • Vigade allalaadimine: see võimaldab alla laadida arvutustabeli, kus on loetletud kõik failis sisalduvad konversioonid, mida ei õnnestunud importida, ning vastavad veateated.
   Kui valite mõne neist kolmest lingist, sisaldab allalaaditud fail veergu „Tulemused”, mis kinnitab, et konversioon imporditi, või selgitab, miks selle importimine ebaõnnestus. Need lingid eemaldatakse 30–60 päeva jooksul pärast esmast üleslaadimist.
Importimisprobleemide lahendamine
 1. Vaadake üleslaaditud faile ja otsige üles veaga fail.
 2. Veerus „Toimingud” klikkige käsul Vigade allalaadimine, et laadida alla arvutustabel, mis loetleb failis olevad konversioonid, mille importimine nurjus.
 3. Vaadake üle arvutustabeli veerus „Tulemused” olevad veateated, et selgitada välja, miks Google Adsil ei õnnestunud teie konversioone importida.
 4. Tehke arvutustabelis vajalikud parandused, salvestage fail ja proovige see uuesti üles laadida.
 5. Vahel võib ilmneda probleem, mis takistab terve faili töötlemist. Sel juhul leiate veateate esimesest reast (CSV- või TSV-faili puhul) või uuelt üldiste vigade töölehelt (Exceli faili puhul).

Konversioonide importimise juhised

Üleslaadmiste aeg

Google Adsi ei impordita võrguühenduseta konversioone, mis on üles laaditud rohkem kui 90 päeva pärast viimast seostatud klikki, ja seetõttu ei näidata neid ka teie konversioonide statistikas.

Sama kliki kohta mitme konversiooni üleslaadimine

Sama konversiooni ei impordita mitu korda. Kui proovite üles laadida konversiooni, millel on sama GCLID, parameetri „ConversionName“, kuupäeva ja kellaaja kombinatsioon, ignoreerib Google Ads seda.

Soovi korral saate sama kliki kohta üles laadida ka mitu sama tüüpi konversiooni (nt mitu võrguühenduseta ostude konversiooni). Google Ads salvestab need eraldi konversioonidena eeldusel, et neil on erinevad kellaajad (GCLID ja konversiooni nimi võivad olla samad), ning tingimusel, et konversioonide loendamise seade on „kõik“.

Igaks juhuks on soovitatav uuesti üles laadida kõik vahetult enne viimast üleslaadimist toimunud konversioonid, kuna vahel võib mõni nendest olla töötlemiseks veel liiga värske. Google Adsil kulub pärast reklaamil tehtud klikki 4–6 tundi, enne kui konversiooni saab üles laadida. (Kui laadite konversiooni üles liiga kiiresti pärast klikki, kuvatakse veateade: „Me alles töötleme selle kliki teavet. Proovige 4–6 tunni pärast uuesti.“)

Näiteks kui laadite konversioone üles iga päev, võiksite üles laadida kõik kahe viimase päeva konversioonid, sest võib juhtuda, et mõnd üle-eelmise päeva konversiooni ei töödeldud. Konversioone ei arvestata topelt, kuna Google Ads loendab sama üleslaaditud konversiooni ainult ühe korra.

Imporditud konversioonide vaatamine Google Adsis

Imporditud konversioonide statistika kuvamiseks teie Google Adsi kontol kulub umbes 3 tundi. Statistika kuvatakse teie konversiooniveergudes. (Lisateavet konversioonide veergude ja nende aruannetesse lisamise kohta leiate artiklist Teave konversioonide jälgimise kohta.) Kui soovite näha seda, kuidas toimivus olenevalt konversioonitoimingust erineb, võite valida veeru „Konversioonid“ segmentimise aluseks valiku „Konversioonitoimingu nimi“.

Mida pikem on viivitus teie klikkide ja konversioonide vahel (võrguühendusega või imporditud konversioonid), seda kauem peate kõige täpsema konversioonimõõdiku nägemiseks ootama.

Näide. Kui soovite vaadata konversioonide statistikat esmaspäeva kohta, klikkidel kulub konversiooni toomiseks 3 päeva ja laadite konversioonid üles igal õhtul, tuleb teil oodata reede hommikuni, enne kui näete esmaspäeva kohta täpset konversioonide statistikat.

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse