Reklāmu klikšķu reklāmguvumu importēšana programmā Google Ads

Izmantojot reklāmguvumu importēšanu, varat noskaidrot, kā jūsu tiešsaistes reklāmas ietekmē pārdošanu reālajā pasaulē, un citas vērtīgas darbības. Šajā rakstā izskaidrots, kā sagatavot failu, lai Google Ads kontā importētu reklāmguvumus, ko saņemat no klikšķiem uz savām reklāmām.

Norādījumus par to, kā importēt reklāmguvumus, ko saņemat no zvaniem, skatiet rakstā Tālruņa zvanu reklāmguvumu importēšana.

Pirms darba sākšanas

Pirms reklāmguvumu importēšanas parūpējieties, lai būtu ievēroti visi norādījumi par bezsaistes reklāmguvumu uzskaites iestatīšanu

Datus Google Ads kontā varat importēt, vai nu augšupielādējot datu failu vai saistot tos ar failu Google Ads saskarnē, vai arī tos pārsūtot, izmantojot Google Ads API. Šajā rakstā ir izskaidrota reklāmguvumu importēšana, augšupielādējot datu failu vai saistot tos ar failu. Ja vēlaties pārsūtīt datus uz Google Ads API, izlasiet šo palīdzības rakstu mūsu API izstrādātāja rokasgrāmatā.

Norādījumi

Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus par reklāmguvumu datu sagatavošanu un importēšanu.

Jaunā Google Ads saskarne tagad lielākajai daļai klientu ir vienīgais kontu pārvaldības veids. Ja joprojām izmantojat iepriekšējo AdWords saskarni, tālāk izvēlieties iespēju IepriekšējāUzzināt vairāk

1. darbība. Datu sagatavošana importēšanai

 1. Lejupielādējiet mūsu reklāmguvumu augšupielādes veidni (lejupielādējiet veidni Excel, CSV vai Google izklājlapu formātā).

  Ja kāds no importējamajiem reklāmguvumiem būs nodrošināts tajā pašā dienā, kad tika veikts klikšķis, AdWords sistēma, iespējams, to vēl nebūs reģistrējusi. Katrā importēšanas reizē ieteicams augšupielādēt papildu datus dienas datu vērtībā. AdWords neuzskaitīs dublētos reklāmguvumus.

  Piezīme. Ja reklāmguvumu importēšanā izmantojat ārējo attiecinājumu, skatiet tālāk esošo sadaļu Ārēji attiecināmu reklāmguvumu importēšana, kurā iekļauta atbilstoša augšupielādes veidne un norādītas papildu funkcijas.

  • Nekādā gadījumā nenoņemiet rindu, kas sākas ar vārdiem “Google Click ID” (Google klikšķa ID). Pretējā gadījumā importēšana neizdosies.
  • Datos nedrīkst būt papildu slejas un personas informācija.
  • Ja vēlaties, lai AdWords automātiski un regulāri importētu jūsu reklāmguvumus (skatiet sadaļu 2. darbība. Veiciet reklāmguvumu importēšanu), jums ir jāizmanto Google izklājlapas vai jāizveido saite ar failu, izmantojot protokolu HTTPS vai SFTP.
 2. Izvēlieties, kā failā norādīsiet laika joslu.
  • Ja visu jūsu reklāmguvumu laiks ir reģistrēts vienā un tajā pašā laika joslā, vienu reizi iestatiet laika joslu rindā “Parameters” (Parametri).
  • Ja dažādu reklāmguvumu laiks ir reģistrēts dažādās laika joslās, katram reklāmguvuma laikam pievienojiet laika joslu, izmantojot sleju “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Skatiet norādījumus un tabulu 4. punkta apakšsadaļā “Conversion Time”. Ja neievadāt laika joslu rindā “Parameters” (Parametri), izdzēsiet šo rindu.
  • Varat arī ievadīt laika joslu gan rindā “Parameters” (Parametri), gan rindā “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Vispirms tiks izmantota rindas “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks) vērtība, taču, ja reklāmguvumam nav laika joslas, tiks izmantota rindas “Parameters” (Parametri) vērtība.
 3. Lai ievadītu laika joslu, izmantojiet vienu no tālāk norādītajiem formātiem.
  • Ievadiet savas laika joslas ID no šī saraksta. Šo metodi ieteicams izmantot, lai nerastos kļūdas, pārejot uz vasaras laiku.
  • Ievadiet attiecīgo nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību 4 ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Ja izmantojat Griničas laiku, ievadiet +0000.
 4. Pēc tam pievienojiet jaunu rindu katram bezsaistes reklāmguvumam un aizpildiet slejas tālāk norādītajā veidā.
  • Google Click ID: GCLID, kas ir radījis bezsaistes reklāmguvumu. (Skatiet norādījumus par bezsaistes reklāmguvumu uzskaites iestatīšanu, ja vēl neesat veicis šo iestatīšanu.) 
  • Conversion Name: tās reklāmguvuma darbības nosaukums (piemēram, “potenciālais pirkums” vai “parakstīts līgums”), kurai vēlaties importēt šo reklāmguvumu. Ir svarīgi izmantot precīzi tādu pašu nosaukumu (pievērsiet uzmanību rakstībai un lielo burtu lietojumam), kādu izmantojāt, izveidojot šo reklāmguvuma darbību AdWords kontā.
  • Conversion Time: datums un laiks, kad tika nodrošināts reklāmguvums. Tālāk esošajā tabulā ir sniegts atbalstīto datumu formātu saraksts (piemēram, MM/dd/gggg HH:mm:ss). Varat pievienot laika joslu reklāmguvuma laikam, izmantojot kādu no pēdējiem četriem formātiem. Aizstājiet “+z” ar nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību 4 ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Varat arī aizstāt “zzzz” ar laika joslas ID no šī saraksta.
   Formāts Piemēri
   MM/dd/gggg hh:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,gggg hh:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/gggg HH:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   gggg-MM-dd HH:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   gggg-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   gggg-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
  • Conversion Value (neobligāts lauks): šis skaitlis ir vērtība, kādu piešķirat konkrētam reklāmguvumam. Tā var būt valūtas vērtība. Varat arī vienkārši ievadīt relatīvas vērtības no 0 līdz 10 (negatīvie skaitļi netiek pieņemti). Ja atstāsiet šo lauku tukšu, AdWords automātiski lietos reklāmguvuma vērtību, kuru norādījāt 2.8. darbībā, kad veidojāt jaunu bezsaistes reklāmguvuma darbību.
  • Conversion Currency (neobligāts lauks): valūta, kādā tiek norādīta jūsu reklāmguvumu vērtība. Izmantojiet šo lauku, ja reģistrējat reklāmguvumu vērtības vairākās valūtās vai jums ir vairāki konti, par kuriem rēķini tiek izrakstīti atšķirīgās valūtās. Izmantojiet trīsburtu ISO 4217 valūtas kodus, piemēram, USD ASV dolāram un JPY Japānai jenai.

Ārēji attiecināmu reklāmguvumu importēšana

Ja izmantojat savu ārējo attiecinājumu sistēmu reklāmguvumu attiecināšanai vairākos klikšķos, iesakām izmantot ārējo attiecinājumu reklāmguvumu importēšanā. Ārēji attiecināma reklāmguvuma darbības ļauj importēt daļu reklāmguvumu kredīta par katru klikšķi.

Lai izmantotu ārējo attiecinājumu importēšanā, noteikti atlasiet “ārējais attiecinājums” brīdī, kad veidojat reklāmguvuma darbību programmā AdWords (atbilstoši šo norādījumu 1. darbības 14. punktam). Kad esat gatavs augšupielādēt reklāmguvumus ar daļēju kredītu, noteikti lejupielādējiet mūsu reklāmguvumu importēšanas veidni ārējam attiecinājumam (lejupielādējiet failu Excel, CSV vai Google izklājlapu formātā). Ņemiet vērā arī tālāk sniegto informāciju.

 • Nekādā gadījumā nenoņemiet rindas, kas sākas ar vārdiem “Google Click ID” (Google klikšķa ID). Pretējā gadījumā importēšana neizdosies.
 • Datos nedrīkst būt ietvertas papildu slejas un personas informācija.
 • Iestatiet vērtību “TimeZone” rindā “Parameters” (Parametri) un/vai slejā “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Uzziniet vairāk par laika joslu iestatīšanu.
 • Jums būs jāievada tā attiecinājuma modeļa nosaukums, ko izmantojat daļēja reklāmguvumu kredīta piešķiršanai, piemēram, “lineārs” vai “Ar datiem pamatots attiecinājums zīmolam”.
 • Ja iekļaujat reklāmguvuma vērtību, tai ir jābūt daļējai vērtībai, kas atbilst attiecinātā reklāmguvuma kredītam (skatiet piemēru tālāk).
 • Vērtībai, ko ievadāt slejā “Attributed Credit” (Attiecinātais kredīts), ir jābūt lielākai par 0 un mazākai par 1 vai vienādai ar to.
 • Slejas “Conversion Value” (Reklāmguvuma vērtība) un “Conversion Currency” (Reklāmguvuma valūta) nav obligātas.

Reklāmguvumu importēšanas veidni ārējā attiecinājumā var izmantot, piemēram, ja izsekojat pirkumus un apkopojat GCLID no katra klientu klikšķa. Iespējams, tīmekļa vietnē klientam ir jāveic trīs klikšķi, līdz tiek nopirkts vienums 100 eiro vērtībā. Viena klikšķa avots varētu būt AdWords reklāmas tīkla reklāma, otra — cits reklamēšanas tīkls, bet pēdējā klikšķa avots — AdWords meklēšanas reklāma. Jūs izlemjat izmantot lineāro attiecinājuma modeli. Augšupielāde izskatīsies, kā norādīts tālāk.

Parameters:Attribution Model = linear          
Parameters:TimeZone=-0800     # Attiecinātā kredīta vērtībai ir jābūt no 0 līdz 1 # # Neobligāti # # Neobligāti #
Google Click ID Conversion Name (Reklāmguvuma nosaukums) Conversion Time (Reklāmguvuma laiks) Attributed credit (Attiecinātais kredīts) Conversion Value (Reklāmguvuma vērtība) Conversion Currency (Reklāmguvuma valūta)
googleclickid1 Ārējā attiecinājuma reklāmguvuma darbības nosaukums 05/01/2017 15:42:01 0,33 33,33 EUR
googleclickid2 Ārējā attiecinājuma reklāmguvuma darbības nosaukums 05/05/2017 15:42:01 0,33 33,33 EUR

2. darbība. Reklāmguvumu importēšana

Lai bezsaistes reklāmguvumus importētu programmā AdWords, augšupielādējiet reklāmguvumu failu savā AdWords vai pārziņa (KC) kontā. Varat failu augšupielādēt vienu reizi vai arī izveidot tiešsaistes faila regulāras augšupielādes grafiku. Atkarībā no tā, kā vēlaties importēt savus reklāmguvumus, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus par vienreizēju augšupielādi vai plānotu regulāru augšupielādi.

Svarīgi! Pēc jaunas reklāmguvuma darbības izveides līdz tai atbilstošo reklāmguvumu augšupielādei būs jānogaida 4–6 stundas. Ja augšupielādēsit reklāmguvumus pirmo 4–6 stundu laikā, radīsies kļūda un reklāmguvumu augšupielāde jums būs jāveic vēlreiz.

Vienreizēja augšupielāde

 1. AdWords kontā noklikšķiniet uz cilnes Rīki un atlasiet Reklāmguvumi. Ja izmantojat pārziņa kontu, noklikšķiniet uz Reklāmguvumi kreisās puses izvēlnē.
 2. Kreisajā pusē esošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielādes.
 3. Līdzās vienumam “Avots” atlasiet importējamā faila avotu. Ir pieejamas opcijas “Augšupielādēt failu”, Google izklājlapas, HTTPS un SFTP. Vienreizējai augšupielādei varat izvēlēties jebkuru no šīm opcijām.
 4. Nākamā darbība būs atkarīga no iepriekš atlasītā avota.
  • Ja atlasījāt “Augšupielādēt failu” vai Google izklājlapas, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu, lai atrastu saglabāto veidni, kuru aizpildījāt ar informāciju par saviem bezsaistes reklāmguvumiem.
  • Ja izvēlējāties HTTPS vai SFTP, ievadiet faila URL, kā arī lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu failam.
 5. Noklikšķiniet uz pogas Augšupielādēt un priekšskatīt vai Augšupielādēt un lietot.
  • Ja noklikšķināsit uz pogas “Augšupielādēt un priekšskatīt”, tālāk esošajā cilnē “Vēsture” tiks parādīts gaidāmo izmaiņu priekšskatījums. Lai reklāmguvumus importētu savā kontā, noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Darbība un atlasiet Lietot. (Ņemiet vērā, ka pēc šīs darbības to vairs nevarēs atsaukt.)
  • Ja noklikšķināsit uz pogas “Augšupielādēt un lietot”, reklāmguvumi tiks importēti jūsu kontā. (Ņemiet vērā, ka pēc šīs darbības to vairs nevarēs atsaukt.)

Augšupielādes grafiks

 1. AdWords kontā noklikšķiniet uz cilnes Rīki un atlasiet Reklāmguvumi. Ja izmantojat pārziņa kontu, noklikšķiniet uz Reklāmguvumi kreisās puses izvēlnē.
 2. Kreisajā pusē esošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielādes.
 3. Līdzās vienumam “Avots” atlasiet importējamā faila avotu. Ir pieejamas opcijas “Augšupielādēt failu”, Google izklājlapas, HTTPS un SFTP. Lai ieplānotu augšupielādes grafiku, atlasiet Google izklājlapas, HTTPS vai SFTP. (Ja atlasīsit opciju “Augšupielādēt failu”, augšupielādes grafiku nevarēsit ieplānot.)
 4. Nākamā darbība būs atkarīga no iepriekš atlasītā avota.
  • Ja atlasījāt Google izklājlapas, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu, lai atrastu saglabāto veidni, kuru aizpildījāt ar informāciju par saviem bezsaistes reklāmguvumiem.
  • Ja izvēlējāties HTTPS vai SFTP, ievadiet faila URL, kā arī lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu failam.
 5. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam Augšupielādes grafiks.
 6. Pie sadaļas “Biežums” atlasiet Katru dienu vai Katru nedēļu un izvēlieties reklāmguvumu augšupielādes laiku.
 7. Lai augšupielādētu failu nekavējoties, noklikšķiniet uz Augšupielādēt un priekšskatīt. Šī darbība ir ļoti ieteicama, jo tādējādi pirms reklāmguvumu automātiskās augšupielādes atbilstoši ieplānotajam grafikam varēsit pārliecināties, ka viss pienācīgi darbojas. Lai reklāmguvumus importētu savā kontā, noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Darbība un atlasiet Lietot. (Ņemiet vērā, ka pēc šīs darbības to vairs nevarēs atsaukt.)
 8. Lai saglabātu grafiku, noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīme

Ja radīsies kļūda saistībā ar jūsu ieplānoto augšupielādi, kontā tiks parādīts brīdinājums, kā arī saņemsit e-pasta ziņojumu. Lai novērstu problēmu, jums būs jāpārbauda tiešsaistes fails.

Papildu vadlīnijas

Noklikšķiniet uz tālāk esošajām sadaļām, lai skatītu reklāmguvumu importēšanas vadlīnijas.

Augšupielādes laiks

Bezsaistes reklāmguvumi, kas augšupielādēti vairāk nekā 90 dienas pēc saistītā pēdējā klikšķa veikšanas, netiks importēti programmā AdWords un netiks rādīti reklāmguvumu statistikā.

Vairāku reklāmguvumu augšupielāde vienam klikšķim

Viens un tas pats reklāmguvums tiks importēts tikai vienu reizi. Tāpēc, ja mēģināsiet augšupielādēt reklāmguvumu ar tādu pašu GCLID, “ConversionName”, datuma un laika kombināciju, programmā AdWords tas tiks ignorēts.

Tomēr jūs varat vienam klikšķim augšupielādēt vairākus viena veida reklāmguvumus, piemēram, vairākus bezsaistes pirkumu reklāmguvumus. Programmā AdWords tie tiks reģistrēti kā atsevišķi reklāmguvumi, ja tiem būs atšķirīgs laiks (GCLID vērtības un reklāmguvumu nosaukumi var būt vienādi).

Padoms

Ieteicams atkārtoti augšupielādēt visus tos reklāmguvumus, kas tika radīti īsi pirms pēdējās augšupielādes, lai tiktu apstrādāti arī visi nesen saņemtie reklāmguvumi. Lai sekmīgi augšupielādētu reklāmguvumu, programmai AdWords pēc klikšķa uz reklāmas ir nepieciešamas 4–6 stundas. (Ja reklāmguvumu mēģināsiet augšupielādēt pārāk ātri pēc klikšķa veikšanas, tiks parādīts šāds kļūdas ziņojums: “Mēs joprojām apstrādājam šī klikšķa informāciju, pēc 4–6 stundām mēģiniet vēlreiz.”)

Piemēram, ja reklāmguvumus augšupielādējat katru dienu, noteikti augšupielādējiet pēdējo divu dienu reklāmguvumus, jo, iespējams, daži šo pēdējo divu dienu reklāmguvumi netika apstrādāti. Bažām par dubultu uzskaiti nav pamata — viens augšupielādētais reklāmguvums programmā AdWords netiks uzskaitīts vairākkārt.

Augšupielādes statusa skatīšana

Pēc faila augšupielādes tabulas augšdaļā tiks parādīts jauns šī faila ieraksts. Skatiet sleju “Statuss”, lai noskaidrotu, vai darbs ir pabeigts.

Faila importēšana var ilgt vairākas minūtes. Tiklīdz tas būs izdarīts, statusa slejā tiks parādīts kopsavilkums par šādiem atjauninājumiem:

 • augšupielādētie ieraksti;
 • atrastās darbības;
 • sekmīgi veiktās izmaiņas;
 • izmaiņas, kuras neizdevās veikt.

Šajā kopsavilkumā būs ietverta arī saite “Lejupielādēt rezultātus”, ko varēs izmantot, lai iegūtu augšupielādētā faila kopiju kopā ar kļūdu ziņojumiem. Šī saite tiks noņemta 30–60 dienu laikā pēc sākotnējās augšupielādes.

Rīcība kļūdu gadījumā
 1. Lejupielādējiet rezultātu failu, noklikšķinot uz saites Lejupielādēt rezultātus.
 2. Pārskatiet jauno sleju “Kļūdas”, lai atrastu visas rindas, kurās ir atzīme par kļūdu.
 3. Veiciet nepieciešamos labojumus, saglabājiet failu un pēc tam to atkārtoti augšupielādējiet. Varat vēlreiz augšupielādēt visu failu, iekļaujot iepriekšējās izmaiņas (programmā AdWords tiks ignorētas jau importētās rindas).
Dažreiz var rasties kāda problēma, kuras dēļ fails var netikt apstrādāts. Ja tā notiek, pirmajā rindā (.csv vai .tsv fails) vai jaunā darblapā Vispārīgas kļūdas (Excel fails) tiek parādīts kļūdas ziņojums.
Importēto reklāmguvumu skatīšana programmā AdWords

Importēto reklāmguvumu statistika kļūst redzama AdWords kontā 3 stundu laikā. Tā tiek rādīta reklāmguvumu slejās. (Par reklāmguvumu slejām un to pievienošanu pārskatiem varat uzzināt rakstā Izpratne par reklāmguvumu uzskaites datiem.) Lai noskaidrotu, kā veiktspēja mainās atkarībā no reklāmguvuma darbības, varat segmentēt sleju “Reklāmguvumi” pēc vienuma “Reklāmguvuma darbības nosaukums”.

Jo lielāks ir laika periods starp klikšķu un reklāmguvumu (tiešsaistes vai importēto reklāmguvumu) veikšanu, jo ilgāk būs jāgaida, līdz tiks parādīti visprecīzākie reklāmguvumu rādītāji.

Piemērs

Ja vēlaties skatīt pirmdienas reklāmguvumu statistiku un starp klikšķu un reklāmguvumu veikšanu ir pagājušas trīs dienas, turklāt jūs reklāmguvumus augšupielādējat katru vakaru, precīzus statistikas datus par pirmdienas reklāmguvumiem varēsit skatīt tikai piektdienas rītā.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?