Thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến

Tính năng nhập chuyển đổi Google Ads cho phép bạn thấy những gì xảy ra trong thế giới ngoại tuyến, sau khi có người nhấp vào quảng cáo. Bài viết này sẽ giới thiệu cách thiết lập trang web và tài khoản Google Ads của bạn để theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến. Sau khi làm theo các hướng dẫn này, bạn có thể nhập lượt chuyển đổi của mình vào Google Ads.

Bài viết này đề cập trực tiếp về các hướng dẫn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lợi ích của tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến và cách hoạt động của tính năng này, hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến.

Nếu bạn muốn nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce, hãy làm theo các hướng dẫn sau để liên kết tài khoản Google Ads và Salesforce và theo dõi thời điểm các chiến dịch trên Google Ads dẫn đến mốc quan trọng trong phễu bán hàng của bạn.

Trước khi bắt đầu

Để nhập chuyển đổi ngoại tuyến cho doanh nghiệp, bạn sẽ cần đảm bảo rằng những điều sau đúng với bạn:

 • Bạn đã bật tự động gắn thẻ. Điều này cho phép bạn nhập chuyển đổi ngoại tuyến.
 • Bạn có thể thực hiện thay đổi mã cho tất cả các trang web. Điều này cho phép bạn nắm bắt thông số GCLID (Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google) được gắn vào URL mà mọi người nhấp qua từ một trong các quảng cáo của bạn.
 • Bạn có thể lưu trữ từng GCLID bằng thông tin của khách hàng tiềm năng tương ứng được thu thập trên trang web. Ví dụ: bạn có thể muốn thực hiện việc này trong hệ thống theo dõi khách hàng tiềm năng của mình.
 • Bạn có chu kỳ lần nhấp đến lượt chuyển đổi dưới 90 ngày. Google Ads sẽ không nhập lượt chuyển đổi được tải lên sau hơn 90 ngày tính từ lần nhấp cuối cùng được liên kết, do đó các chuyển đổi này sẽ không xuất hiện trong số liệu thống kê chuyển đổi của bạn.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Quy trình thiết lập hoạt động nhập cho tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến gồm 2 phần: thứ nhất là tạo hành động chuyển đổi trong tài khoản Google Ads, thứ hai là định cấu hình trang web và hệ thống theo dõi khách hàng tiềm năng. Hãy thực hiện theo cả hai bộ hướng dẫn dưới đây.

Phần 1: Tạo một hoặc nhiều hành động chuyển đổi nhập

Bạn sẽ phải tạo một hành động chuyển đổi mới cho mỗi loại chuyển đổi ngoại tuyến muốn đo lường, chẳng hạn như "khách hàng tiềm năng đủ điều kiện" hoặc "giao dịch đã đạt được". Không có giới hạn về số lượng hành động chuyển đổi ngoại tuyến mà bạn có thể đo lường.

Dưới đây là cách tạo hành động chuyển đổi ngoại tuyến mới:
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc phía trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo hành động chuyển đổi mới.
 5. Bây giờ, bạn sẽ thấy tùy chọn cho các loại nguồn chuyển đổi khác nhau mà bạn có thể theo dõi. Nhấp vào Nhập.
 6. Chọn Nguồn dữ liệu hoặc CRM khác, rồi chọn Theo dõi chuyển đổi từ nhấp chuột hoặc Theo dõi chuyển đổi từ cuộc gọi.
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Nhập tên cho hành động chuyển đổi mà bạn đang tạo (điều quan trọng là bạn phải nhớ chính xác tên này vì bạn sẽ cần nhập lại sau khi tải thông tin chuyển đổi ngoại tuyến của mình lên).
 9. Nhấp vào menu thả xuống Danh mục và chọn danh mục mô tả đúng nhất các lượt chuyển đổi của bạn. Bạn có thể sử dụng danh mục này để phân đoạn báo cáo chuyển đổi của mình. Bạn luôn có thể thay đổi lựa chọn sau này.
 10. Trong phần "Giá trị", hãy chọn cách theo dõi giá trị của mỗi lượt chuyển đổi.
 11. Trong mục "Tính", hãy chọn cách tính lượt chuyển đổi.
 12. Nhấp vào Thời lượng chuyển đổi. Chọn thời lượng sau một lần nhấp vào quảng cáo bạn muốn theo dõi chuyển đổi cho hành động chuyển đổi này. Thời lượng có thể là từ 1 đến 90 ngày.
 13. (Nâng cao) Nhấp vào Bao gồm trong "Chuyển đổi". Hãy bỏ chọn tùy chọn cài đặt này—được chọn theo mặc định—nếu bạn không muốn bao gồm dữ liệu cho hành động chuyển đổi này trong cột "Chuyển đổi" và "Giá trị chuyển đổi". Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn cài đặt này, dữ liệu vẫn sẽ được bao gồm trong cột “Tất cả chuyển đổi”.
 14. Nếu sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho các lượt chuyển đổi và không muốn bao gồm hành động chuyển đổi cụ thể này trong chiến lược giá thầu của mình, thì bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt này. Tìm hiểu thêm về tùy chọn cài đặt "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'".
 15. Nhấp vào Mô hình phân bổ. Tùy chọn cài đặt này cho phép bạn chọn cách chỉ định tín dụng cho mỗi lượt chuyển đổi.
  • Nếu bạn muốn sử dụng mô hình phân bổ Google Ads, hãy chọn Sử dụng mô hình phân bổ Google Ads và chọn một mô hình trên menu thả xuống. Tìm hiểu thêm về từng tùy chọn và cách hoạt động của tùy chọn cài đặt này trong bài viết Giới thiệu về mô hình phân bổ.
  • Nếu bạn muốn sử dụng mô hình phân bổ của chính mình và nhập tín dụng dạng phân số cho mỗi GCLID, hãy chọn Sử dụng mô hình phân bổ bên ngoài.

   Lưu ý: Bạn không thể chuyển đổi giữa mô hình phân bổ bên ngoài và mô hình phân bổ Google Ads sau khi đã tạo hành động.

 16. Nhấp vào Tạo và tiếp tục.
 17. Nhấp vào Xong.

Quan trọng: Sau khi tạo hành động chuyển đổi mới, hãy đợi 4-6 giờ trước khi tải lượt chuyển đổi lên cho hành động chuyển đổi đó.  Nếu bạn tải các lượt chuyển đổi lên trong 4-6 giờ đầu tiên, thì có thể mất 2 ngày để các lượt chuyển đổi đó xuất hiện trong báo cáo của bạn.

Cách tải lên lượt chuyển đổi cho nhiều tài khoản từ một tệp

Để thực hiện việc này, tất cả các tài khoản có liên quan cần được liên kết với tài khoản người quản lý (MCC) được chia sẻ. Tải khoản người quản lý này là nơi bạn sẽ tải tệp lên. Google Ads sau đó sẽ nhập mọi lượt chuyển đổi xuất phát từ tài khoản được liên kết của tài khoản này.

Xin lưu ý: Nếu tải lên một lượt chuyển đổi cho tài khoản không được liên kết với tài khoản người quản lý, thì bạn sẽ nhận được thông báo lỗi "không được phép tải lên".

 • Nếu bạn sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản: Bạn sẽ cần tạo hành động chuyển đổi nhập của mình ở cấp tài khoản người quản lý và thực hiện theo hướng dẫn để đảm bảo tất cả các tài khoản được quản lý đều sử dụng tài khoản quản lý làm "tài khoản theo dõi chuyển đổi".
 • Nếu bạn không sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản: Bạn sẽ cần tạo nhập hành động chuyển đổi trong từng tài khoản riêng lẻ. Lưu ý: nếu đang theo dõi cùng một hành động chuyển đổi (ví dụ: "khách hàng tiềm năng đủ điều kiện") trên nhiều tài khoản, bạn phải sử dụng cách viết chính tả và viết hoa giống hệt nhau cho tên mỗi hành động chuyển đổi trong mỗi tài khoản của mình.
 • Nếu bạn chưa từng sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads và tất cả các tài khoản trong tài khoản người quản lý đều thuộc cùng một doanh nghiệp: Bạn nên sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản. Tính năng này có thể giúp đơn giản hóa việc theo dõi lượt chuyển đổi và Báo cáo phân bổ của bạn.

Phần 2: Bật hệ thống theo dõi trang web và khách hàng tiềm năng

Trong phần 2 này, bạn cần thực hiện 3 bước sau: 

 1. Thêm tập lệnh (xem tập lệnh đề xuất bên dưới) vào tất cả các trang web của bạn để nhận và lưu trữ GCLID
 2. Cập nhật tất cả các trang biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng để chuyển GCLID đến hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng của bạn
 3. Lưu trữ GCLID, cùng với thông tin của khách hàng tiềm năng, trong hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng của bạn. 
   

Lưu ý: Hãy nhớ hoàn tất bước 1 (ở trên), tạo một hoặc nhiều hành động chuyển đổi, trước khi bắt đầu bước này. Nếu không, bạn sẽ không thể nhập các lượt chuyển đổi ban đầu của mình.

 1. Cập nhật mã trên mỗi trang web của bạn để nhận và lưu trữ GCLID (thông qua cookie hoặc phương pháp lưu trữ cục bộ). Bạn có thể viết tập lệnh của riêng mình hoặc sử dụng tập lệnh được đề xuất dưới đây:

  <script>

     function getParam(p) {
       var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
       return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
     }

   

     function addToStorage(key, value) {
       var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds
       var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;

       var record = { value: value, expiryDate: expiryDate };

       localStorage.setItem(key, JSON.stringify(record));
     }

   

     function storeGclid() {
       var gclidParam = getParam('gclid');

       if (gclidParam) {
         addToStorage('gclid', gclidParam);
       }
     }

   

     function addGclid() {
       storeGclid(); // store gclid param to localstorage

       var gclidFormField = document.getElementById('gclid_field');
       var currDate = new Date().getTime();

       var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
       var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

   

       var gclid = JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
       var isGclidValid = gclid && currDate < gclid.expiryDate;

       if (gclidFormField && isGclidValid && isGclsrcValid) {
         gclidFormField.value = gclid.value;
       }
     }

     window.addEventListener('load', addGclid);
   </script>

Thêm mã:

 • Để tránh bỏ lỡ một số lượt chuyển đổi, bạn nên thêm tập lệnh này vào tất cả các trang trên trang web của mình (không chỉ trang đích). Ví dụ: hãy thêm tập lệnh này vào mẫu trang web để tất cả các trang mới tự động bao gồm tập lệnh đó. Bạn cũng có thể thêm tập lệnh này vào một thành phần toàn cục, chẳng hạn như chân trang.

 • Khi thêm tập lệnh, bạn nên chèn tập lệnh đó vào mọi trang web, ngay trước thẻ đóng </body>.

 

 

 
 1. Bạn sẽ cần sửa đổi từng trang gửi biểu mẫu để thêm trường biểu mẫu ẩn cho GCLID.  Đây là cách chuyển GCLID vào hệ thống phụ trợ.
  Dưới đây là ví dụ về biểu mẫu có trường ẩn cho GCLID.  Nếu có thể sửa đổi trực tiếp mã biểu mẫu của mình, bạn chỉ cần chèn thẻ <input> đã đánh dấu vào giữa các thẻ <form>.  Trong một số trường hợp, quản trị viên hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng có thể cần tạo mã biểu mẫu này cho bạn.

 

  <form action="" name="myForm"> 		
     Name: <input type="text" name="name"> 		
     <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value=""> 	 	
     <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit"> 	
  </form>
    
 1. Sửa đổi hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng phụ trợ của bạn để có thể lưu trữ giá trị GCLID nhận được từ trường biểu mẫu cùng với thông tin về khách hàng tiềm năng. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng, hãy yêu cầu nhóm phụ trách CNTT của bạn thêm trường tùy chỉnh vào đối tượng khách hàng tiềm năng để có thể lưu trữ và lấy GCLID một cách dễ dàng và đáng tin cậy. Nhóm phụ trách CNTT của bạn có thể tham khảo hướng dẫn tích hợp cho hệ thống mà bạn sử dụng.

Mẹo: Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để thu thập GCLID

Nếu có tài khoản Trình quản lý thẻ của Google và sử dụng tên trường giống nhau trên tất cả các biểu mẫu, thì bạn có thể sử dụng tài khoản đó để triển khai tập lệnh trên bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trình quản lý thẻ của Google tại http://www.google.com/tagmanager.
 2. Trong "Tài khoản", hãy nhấp vào tên tài khoản có vùng chứa mà bạn sử dụng cho thẻ Google Ads.
 3. Trong "Vùng chứa", hãy nhấp vào tên của vùng chứa mà bạn muốn sử dụng.
 4. Nhấp vào nút Mới, sau đó chọn Thẻ từ menu thả xuống.
 5. Nhập tên trong trường "Tên thẻ" (bạn có thể sử dụng những tên như "Bộ sưu tập mã lần nhấp của Google Ads cho Dữ liệu nhập chuyển đổi").
 6. Trong "Loại thẻ", hãy chọn Thẻ HTML tùy chỉnh từ menu thả xuống.
 7. Sao chép đoạn mã JavaScript ở bước 2 ở trên và dán vào trường "HTML".
 8. Trong "Quy tắc kích hoạt", hãy nhấp vào nút +Thêm. Chọn hộp bên cạnh "Tất cả các trang" và nhấp vào Lưu.
 9. Nhấp vào Lưu.
 10. Nhấp vào nút Tạo phiên bản.
 11. Nhấp vào nút Xuất bản.

Nhập lượt chuyển đổi vào Google Ads

Bạn hiện đã thiết lập tài khoản Google Ads, trang web và hệ thống theo dõi khách hàng tiềm năng. Để hoàn tất tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến, bạn có thể làm theo hướng dẫn để nhập lượt chuyển đổi vào Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố