Thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến

Tính năng nhập chuyển đổi Google Ads cho phép bạn thấy những gì xảy ra trong thế giới ngoại tuyến, sau khi có người nhấp vào quảng cáo. Bài viết này sẽ giới thiệu cách thiết lập trang web và tài khoản Google Ads của bạn để theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến. Sau khi làm theo các hướng dẫn này, bạn có thể nhập lượt chuyển đổi của mình vào Google Ads.

Bài viết này đề cập trực tiếp về các hướng dẫn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lợi ích của tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến và cách hoạt động của tính năng này, hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến.

Nếu bạn muốn nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce, hãy làm theo các hướng dẫn sau để liên kết tài khoản Google Ads và Salesforce và theo dõi thời điểm các chiến dịch trên Google Ads dẫn đến mốc quan trọng trong phễu bán hàng của bạn.

Trước khi bắt đầu

Để nhập chuyển đổi ngoại tuyến cho doanh nghiệp, bạn sẽ cần đảm bảo rằng những điều sau đúng với bạn:

 • Bạn đã bật tự động gắn thẻ. Điều này cho phép bạn nhập chuyển đổi ngoại tuyến.
 • Bạn có thể thực hiện thay đổi mã cho tất cả các trang web. Điều này cho phép bạn nắm bắt thông số GCLID (Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google) được gắn vào URL mà mọi người nhấp qua từ một trong các quảng cáo của bạn.
 • Bạn có thể lưu trữ từng GCLID bằng thông tin của khách hàng tiềm năng tương ứng được thu thập trên trang web. Ví dụ: bạn có thể muốn thực hiện việc này trong hệ thống theo dõi khách hàng tiềm năng của mình.
 • Bạn có chu kỳ lần nhấp đến lượt chuyển đổi dưới 90 ngày. Google Ads sẽ không nhập lượt chuyển đổi được tải lên sau hơn 90 ngày tính từ lần nhấp cuối cùng được liên kết, do đó các chuyển đổi này sẽ không xuất hiện trong số liệu thống kê chuyển đổi của bạn.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Xin lưu ý rằng tính năng nhắm mục tiêu tự động chỉ có trong trải nghiệm Google Ads mới.

Việc thiết lập nhập cho theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến gồm 2 phần: tạo hành động chuyển đổi trong tài khoản AdWords và định cấu hình hệ thống theo dõi khách hàng tiềm năng và trang web của bạn. Thực hiện theo cả hai bộ hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Tạo một hoặc nhiều hành động chuyển đổi nhập

Bạn cần phải tạo một hành động chuyển đổi mới cho từng loại chuyển đổi ngoại tuyến mà bạn muốn đo lường, chẳng hạn như "khách hàng tiềm năng đủ điều kiện" hoặc "giao dịch đã thực hiện". Bạn có thể đo lường số lượng hành động chuyển đổi ngoại tuyến tùy ý bạn muốn.

Dưới đây là cách tạo hành động chuyển đổi ngoại tuyến mới:
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Công cụ và chọn Chuyển đổi từ menu thả xuống.
 3. Nhấp vào nút + Chuyển đổi.
 4. Bây giờ, bạn sẽ thấy tùy chọn cho các loại nguồn chuyển đổi khác nhau mà bạn có thể theo dõi. Chọn Nhập.
 5. Nhập tên cho hành động chuyển đổi mà bạn đang tạo. (Điều quan trọng là bạn nhớ tên và chính tả chính xác vì bạn sẽ cần nhập tên này sau đó khi tải lên thông tin chuyển đổi ngoại tuyến.) Nhấp vào Xong.
 6. Nhấp vào Giá trị. Chọn cách theo dõi giá trị của mỗi chuyển đổi:
  • Hành động chuyển đổi có cùng giá trị mỗi lần xảy ra. Nhập số tiền mỗi chuyển đổi đáng giá với doanh nghiệp của bạn.
  • Giá trị của hành động chuyển đổi này có thể thay đổi. Ví dụ: sử dụng tùy chọn này nếu bạn đang theo dõi giao dịch mua sản phẩm với các mức giá khác nhau.
  • Không gán giá trị.
 7. Nhấp vào Xong.
 8. Nhấp vào Tính. Chọn cách tính số lượt chuyển đổi của bạn:
  • Mọi: cài đặt này phù hợp nhất cho bán hàng khi mọi chuyển đổi đều có khả năng tăng giá trị cho doanh nghiệp của bạn.
  • Một: cài đặt này phù hợp nhất cho khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như biểu mẫu đăng ký trên trang web của bạn, khi chỉ có một chuyển đổi trên mỗi lần nhấp vào quảng cáo có khả năng tăng giá trị cho doanh nghiệp của bạn.
 9. Nhấp vào Xong.
 10. Nhấp vào Thời lượng chuyển đổi. Chọn thời lượng sau một lần nhấp vào quảng cáo bạn muốn theo dõi chuyển đổi cho hành động chuyển đổi này. Thời lượng có thể là từ 1 đến 90 ngày. Nhấp vào Xong.
 11. Nhấp vào Danh mục. Chọn danh mục mô tả tốt nhất chuyển đổi của bạn. Bạn có thể sử dụng danh mục này để phân đoạn báo cáo chuyển đổi của mình. Bạn luôn có thể thay đổi lựa chọn sau này. Nhấp vào Xong.
 12. (Nâng cao) Nhấp vào Bao gồm trong "Chuyển đổi". Bỏ chọn cài đặt này—cài đặt được chọn theo mặc định—nếu bạn không muốn bao gồm dữ liệu cho hành động chuyển đổi trong cột báo cáo “Chuyển đổi” của bạn. Nếu bạn bỏ chọn cài đặt này, dữ liệu vẫn sẽ được bao gồm trong cột “Tất cả chuyển đổi”.
  Có thể bạn muốn sử dụng cài đặt này nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho chuyển đổi và không muốn bao gồm hành động chuyển đổi cụ thể này trong chiến lược giá thầu của mình. Tìm hiểu thêm về cài đặt "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'".
 13. Nhấp vào Xong.
 14. Nhấp vào Mô hình phân bổ. Cài đặt này cho phép bạn chọn cách chỉ định tín dụng cho mỗi chuyển đổi. Nếu bạn muốn sử dụng mô hình phân bổ AdWords thì hãy chọn từ menu thả xuống. Tìm hiểu thêm về từng tùy chọn và cách hoạt động của cài đặt này trong bài viết Giới thiệu về mô hình phân bổ. Nếu bạn muốn sử dụng mô hình phân bổ của chính mình và nhập tín dụng phân số cho mỗi gclid thì hãy chọn thuộc tính bên ngoài.

  Lưu ý: bạn không thể chuyển đổi giữa thuộc tính bên ngoài và thuộc tính AdWords khi đã tạo hành động.

 15. Nhấp vào Xong.
 16. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 17. Bây giờ bạn sẽ thấy một xác nhận kèm theo liên kết đến trung tâm trợ giúp. Nhấp vào Xong.

Quan trọng: Sau khi tạo hành động chuyển đổi mới, hãy đợi 4-6 giờ trước khi tải lên chuyển đổi cho hành động chuyển đổi đó.  Nếu bạn tải lên các chuyển đổi trong 4-6 giờ đầu tiên, có thể mất 2 ngày để các chuyển đổi đó xuất hiện trên báo cáo của bạn.

Cách tải lên chuyển đổi cho nhiều tài khoản từ một tệp

Để thực hiện việc này, tất cả các tài khoản có liên quan cần được liên kết từ tài khoản người quản lý (MCC) được chia sẻ. Tải khoản người quản lý này là nơi bạn sẽ tải lên tệp. Sau đó chúng tôi sẽ nhập bất kỳ chuyển đổi nào bắt nguồn từ tài khoản của MCC đó.

Lưu ý: Nếu bạn tải lên chuyển đổi cho tài khoản không được liên kết từ tài khoản người quản lý, bạn sẽ gặp phải lỗi "không được phép tải lên".

 • Nếu bạn sử dụng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản: Bạn sẽ cần tạo nhập hành động chuyển đổi của mình ở cấp tài khoản người quản lý và thực hiện theo hướng dẫn để đảm bảo tất cả các tài khoản được quản lý sử dụng tài khoản người quản lý làm "tài khoản chuyển đổi".
 • Nếu bạn không sử dụng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản: Bạn sẽ cần tạo nhập hành động chuyển đổi trong từng tài khoản riêng lẻ. Lưu ý: nếu bạn đang theo dõi cùng một chuyển đổi (ví dụ: "khách hàng tiềm năng đủ điều kiện") trên nhiều tài khoản, thì điều hết sức quan trọng là bạn sử dụng cùng một cách viết chính tả và viết hoa chính xác cho từng tên chuyển đổi trong mỗi tài khoản của mình.
 • Nếu bạn chưa từng sử dụng theo dõi chuyển đổi AdWords trước đó và tất cả các tài khoản trong tài khoản người quản lý của bạn thuộc cùng một doanh nghiệp: Bạn sẽ cần sử dụng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản. Tính năng này có thể giúp đơn giản hóa việc theo dõi chuyển đổi và báo cáo Thuộc tính của bạn.

Bước 2: Bật hệ thống theo dõi trang web và khách hàng tiềm năng

Lưu ý: Hãy nhớ hoàn tất bước 1 (ở trên), tạo một hoặc nhiều hành động chuyển đổi, trước khi bắt đầu bước này. Nếu không, bạn sẽ không thể nhập các lượt chuyển đổi ban đầu của mình.

 1. Cập nhật mã trên từng trang web của bạn để nhận được và lưu trữ GCLID vào cookie.

  Đây là đoạn mã JavaScript mẫu mà bạn có thể sử dụng trên mỗi trang web để lưu GCLID trong một cookie có tên "gclid".

  <script type="text/javascript">
  function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires + ";path=/";
  }
  function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }
  var gclid = getParam('gclid');
  if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
  	  setCookie('gclid', gclid, 90);
  	}
  }
  </script> 

  Bạn nên chèn mã này vào cuối mỗi trang web ngay trước thẻ đóng </body>. Theo cách này, bạn không phải thêm mã mỗi khi tạo quảng cáo mới với trang đích mới hoặc không phải lo lắng về việc mất GCLID nếu bạn thay đổi trang đích cho quảng cáo hiện tại. Thậm chí tốt hơn, hãy xem xét việc thêm mã này vào mẫu trang web của bạn để tất cả các trang mới sẽ tự động có mã và có thể nắm bắt GCLID.

 2. Sửa đổi trang gửi thông tin khách hàng tiềm năng của trang web—thông thường là biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng—để đọc GCLID từ cookie và chuyển biểu mẫu cho hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng của bạn, cùng với thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng.

  Bạn có thể truy lục giá trị GCLID qua lựa chọn ngôn ngữ phía máy khách hoặc phía máy chủ. Khi được truy lục, bạn nên chuyển GCLID thông qua biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng dưới dạng yếu tố trường ẩn.

  Dưới đây là ví dụ về biểu mẫu có trường ẩn để thu thập GCLID. Bạn nên chèn thẻ <input> được tô sáng giữa các thẻ <form>:

    <form action="" name="myForm"> 		
       Name: <input type="text" name="name"> 		
       <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value=""> 	 	
       <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit"> 	
    </form>
      

  Dưới đây là ví dụ về mã JavaScript mà bạn có thể sử dụng để truy lục giá trị GCLID từ cookie và cập nhật giá trị của yếu tố biểu mẫu ẩn. Quan trọng là bạn phải chèn mã này sau mã thu thập GCLID mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn ở bước trước (Bước 2.1) và trước thẻ đóng </body>.

   <script> 
   function readCookie(name) { 
   var n = name + "="; 
   var cookie = document.cookie.split(';'); 
   for(var i=0;i < cookie.length;i++) {   
     var c = cookie[i];   
     while (c.charAt(0)==' '){c = c.substring(1,c.length);}   
     if (c.indexOf(n) == 0){return c.substring(n.length,c.length);} 
   } 
   return null; 
   } 
  
   window.onload = function() {   
     document.getElementById('gclid_field').value = 
   readCookie('gclid'); 
   } 
   </script>
  

  Ví dụ này giả định rằng bạn có một trường ẩn có tên 'gclid_field' trong biểu mẫu của mình. Nếu trường của bạn có tên khác (ví dụ: nếu bạn phải sử dụng tên mà hệ thống CRM đã tạo cho bạn), thì chỉ cần thay thế 'gclid_field' bằng tên đó.

 3. Sửa đổi hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng phụ trợ để có thể lưu trữ GCLID cùng với thông tin của khách hàng tiềm năng. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng, hãy thêm trường tùy chỉnh vào đối tượng khách hàng tiềm năng để ID này có thể được lưu trữ và truy lục một cách dễ dàng và đáng tin cậy. Kiểm tra trung tâm trợ giúp của hệ thống bạn sử dụng để xem hướng dẫn tích hợp cụ thể.

Mẹo: Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để thu thập GCLID

Nếu có tài khoản Trình quản lý thẻ của Google, thì bạn có thể sử dụng tài khoản này để triển khai JavaScript thu thập GCLID bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trình quản lý thẻ của Google tại http://www.google.com/tagmanager.
 2. Trong Tài khoản, hãy nhấp vào tên tài khoản có vùng chứa mà bạn sử dụng cho thẻ AdWords của mình.
 3. Trong Vùng chứa, hãy nhấp vào tên của vùng chứa mà bạn muốn sử dụng.
 4. Nhấp vào nút Mới, sau đó chọn Thẻ từ menu thả xuống.
 5. Nhập tên trong trường "Tên thẻ" (bạn có thể muốn sử dụng tên nào đó như "Thu thập ID nhấp chuột AdWords cho Nhập chuyển đổi").
 6. Trong "Loại thẻ", chọn "Thẻ HTML tùy chỉnh" từ menu thả xuống.
 7. Sao chép JavaScript từ bước 2.1 ở trên và dán vào trường "HTML".
 8. Trong "Quy tắc kích hoạt", hãy nhấp vào nút +Thêm. Chọn hộp bên cạnh "Tất cả các trang" và nhấp vào Lưu.
 9. Nhấp vào Lưu.
 10. Nhấp vào nút Tạo phiên bản.
 11. Nhấp vào nút Xuất bản.

Nhập chuyển đổi vào AdWords

Bây giờ bạn đã thiết lập tài khoản AdWords, trang web và hệ thống theo dõi khách hàng tiềm năng của bạn. Để hoàn tất theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến, bây giờ bạn có thể làm theo hướng dẫn để nhập chuyển đổi vào AdWords.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố