Bezsaistes reklāmguvumu uzskaites iestatīšana

Izmantojot Google Ads reklāmguvumu importēšanu, varat noskaidrot, kas notiek ārpus tiešsaistes vides pēc noklikšķināšanas uz jūsu reklāmām. Šajā rakstā tiek izskaidrots, kā Google Ads kontā un tīmekļa vietnē iestatīt bezsaistes reklāmguvumu uzskaiti. Pēc šo norādījumu izpildes varēsiet importēt reklāmguvumus Google Ads kontā.

Uzreiz sāksim ar norādījumiem. Ja vēlaties uzzināt vairāk par bezsaistes reklāmguvumu uzskaites priekšrocībām un darbību, skatiet rakstu Par bezsaistes reklāmguvumu uzskaiti.

Ja vēlaties importēt reklāmguvumus no pakalpojuma Salesforce, izpildiet šos norādījumus par Google Ads un Salesforce kontu saistīšanu un izsekojiet brīžus, kad jūsu Google Ads kampaņas sasniedz iestatītos pārdošanas piltuves atskaites punktus.

Pirms darba sākšanas

Lai importētu sava uzņēmuma bezsaistes reklāmguvumus, jums ir jānodrošina atbilstība tālāk norādītajām prasībām.

 • Ir iespējota automātiskā marķēšana. Tas nepieciešams, lai varētu importēt bezsaistes reklāmguvumus.
 • Varat visās savās tīmekļa lapās veikt izmaiņas kodā. Tas ļaus jums tvert GCLID (Google klikšķu identifikatora) parametru, kas ir pievienots vietrādim URL, kurš novirza uz lapu, kurā nonāk lietotāji, noklikšķinot uz jūsu reklāmas.
 • Varat saglabāt katru GCLID ar atbilstošā paredzamā klienta informāciju, kas tiek apkopota jūsu tīmekļa vietnē. Piemēram, to var reģistrēt potenciālo pirkumu uzskaites sistēmā.
 • Ir iestatīts par 90 dienām īsāks klikšķa–reklāmguvuma cikls. Reklāmguvumi, kas augšupielādēti vēlāk nekā 90 dienas pēc saistītā pēdējā klikšķa, netiks importēti Google Ads kontā un tāpēc netiks iekļauti jūsu reklāmguvumu statistikā.

Norādījumi

Importēšanas iestatīšana bezsaistes reklāmguvumu uzskaitei notiek divos posmos: vispirms ir jāizveido reklāmguvuma darbība Google Ads kontā un jākonfigurē vietnes un potenciālo pirkumu uzskaites sistēma. Izpildiet abās tālāk sniegtajās kopās ietvertos norādījumus.

1. posms. Izveidojiet vienu vai vairākas importējamo reklāmguvumu darbības

Katram bezsaistes reklāmguvumu veidam, kuru vēlaties novērtēt, jāizveido jauna reklāmguvuma darbība, piemēram, “atbilstošs potenciālais pirkums” vai “sekmīgs darījums”. Varat novērtēt neierobežotu skaitu bezsaistes reklāmguvumu darbību.

Tālāk ir norādīts, kā izveidot jaunu bezsaistes reklāmguvuma darbību.
 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Lai izveidotu jaunu reklāmguvuma darbību, noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 5. Šeit redzēsiet dažādu veidu reklāmguvumus, ko varat uzskaitīt. Noklikšķiniet uz Importēt.
 6. Atlasiet vienumu Citi datu avoti vai CRM un pēc tam atlasiet Uzskaitīt reklāmguvumus no klikšķiem vai Uzskaitīt reklāmguvumus no zvaniem.
 7. Noklikšķiniet uz Turpināt.
 8. Ievadiet jaunās reklāmguvuma darbības nosaukumu (ir svarīgi atcerēties precīzu nosaukumu un tā pareizrakstību, jo šis nosaukums būs jāievada vēlāk, kad augšupielādēsiet bezsaistes reklāmguvumu informāciju).
 9. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Kategorija un atlasiet kategoriju, kas vislabāk raksturo jūsu reklāmguvumus. Šo kategoriju varat izmantot, lai segmentētu savus reklāmguvumu pārskatus. Vēlāk varēsiet to mainīt.
 10. Sadaļā “Vērtība” atlasiet, kā uzskaitīt katra reklāmguvuma vērtību.
 11. Sadaļā “Skaits” atlasiet, kā skaitīt reklāmguvumus.
 12. Noklikšķiniet uz Reklāmguvumu periods. Reklāmguvuma darbībai atlasiet, cik ilgi pēc noklikšķināšanas uz reklāmas vēlaties uzskaitīt reklāmguvumus. Šī perioda ilgums var būt 1–90 dienas.
 13. (Papildu) Noklikšķiniet uz Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”. Ja noņemsiet atzīmi no šī iestatījuma (pēc noklusējuma tas ir atlasīts), dati no šīs reklāmguvuma darbības netiks parādīti slejās “Reklāmguvumi” un “Reklāmguvuma vērtība”. Noņemot atzīmi no šī iestatījuma, dati joprojām tiks iekļauti slejā “Visi reklāmguvumi”.
 14. Varat noņemt atzīmi no šī iestatījuma, ja lietojat automātisko cenu noteikšanas stratēģiju, lai optimizētu reklāmguvumus, un nevēlaties šo konkrēto reklāmguvuma darbību iekļaut cenu noteikšanas stratēģijā. Uzziniet vairāk par iestatījumu “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””.
 15. Noklikšķiniet uz Attiecinājuma modelis. Šis iestatījums sniedz iespēju izvēlēties kredīta piešķiršanas veidu katram reklāmguvumam.
  • Ja vēlaties izmantot Google Ads attiecinājuma modeli, atlasiet Izmantot Google Ads attiecinājumu un nolaižamajā izvēlnē atlasiet modeli. Uzziniet vairāk par katru opciju un to, kā šis iestatījums darbojas, rakstā Par attiecinājuma modeļiem.
  • Ja vēlaties izmantot savu attiecinājuma modeli un importēt daļu kredīta katram parametram GCLID, atlasiet iespēju Izmantot ārējo attiecinājumu.

   Piezīme. Pēc darbības izveides vairs nevarēsiet pārslēgties no ārējā attiecinājuma uz Google Ads attiecinājumu un otrādi.

 16. Noklikšķiniet uz Izveidot un turpināt.
 17. Noklikšķiniet uz Gatavs.

Svarīgi! Pēc jaunas reklāmguvuma darbības izveides līdz tai atbilstošo reklāmguvumu augšupielādei būs jāuzgaida 4–6 stundas.  Ja reklāmguvumus augšupielādēsit pirmo 4–6 stundu laikā, tie jūsu pārskatos varētu tikt ietverti 2 dienu laikā.

Vairāku kontu reklāmguvumu augšupielāde no viena faila

Lai to izdarītu, visiem atbilstošajiem kontiem ir jābūt saistītiem ar koplietotu pārziņa (KC) kontu. Šajā pārziņa kontā jūs augšupielādēsiet failus. Pēc tam Google Ads importēs visus reklāmguvumus, kas reģistrēti ar šo kontu saistītajos kontos.

Ņemiet vērā: ja mēģināsiet augšupielādēt reklāmguvumu, kas reģistrēts ar jūsu pārziņa kontu nesaistītā kontā, tiks parādīts kļūdas ziņojums, ka “neesat pilnvarots veikt augšupielādi”.

 • Ja izmantojat starpkontu reklāmguvumu uzskaiti: importējamo reklāmguvumu darbības ir jāveido pārziņa konta līmenī un jāizpilda sniegtie norādījumi, lai visos pārvaldītajos kontos pārziņa konts tiktu izmantots kā “reklāmguvumu konts”.
 • Ja neizmantojat starpkontu reklāmguvumu uzskaiti, katrā kontā atsevišķi ir jāizveido importējamo reklāmguvumu darbības. Ņemiet vērā: ja vienu un to pašu reklāmguvumu (piemēram, “atbilstošs potenciālais pirkums”) uzskaitāt vairākos kontos, ir svarīgi visos kontos izmantot tādu pašu reklāmguvuma nosaukumu (pievērsiet uzmanību rakstībai un lielo burtu lietojumam).
 • Ja iepriekš neesat izmantojis Google Ads reklāmguvumu uzskaiti un visi jūsu pārziņa kontā pārvaldītie konti pieder vienam uzņēmumam, varat izmantot starpkontu reklāmguvumu uzskaiti. Tā var palīdzēt vienkāršot jūsu reklāmguvumu uzskaiti un attiecinājuma pārskatus.

2. posms. Iespējojiet savu tīmekļa vietni un potenciālo pirkumu uzskaites sistēmu

Otrajā posmā būs jāveic trīs tālāk norādītās darbības. 

 1. Atjauniniet visas potenciālo pirkumu iesniegšanas veidlapas lapas, lai nodotu GCLID potenciālo pirkumu pārvaldības sistēmai.
 2. Pievienojiet visām savām tīmekļa lapām skriptu (mūsu ieteikto skriptu skatiet tālāk), lai tvertu un saglabātu GCLID.
 3. Saglabājiet GCLID un paredzamo klientu informāciju potenciālo pirkumu pārvaldības sistēmā. 
   

Ņemiet vērā: pirms sākat šo darbību, jums ir jāizpilda 1. posmā (iepriekš) sniegtie norādījumi — jāizveido viena vai vairākas reklāmguvumu darbības. Pretējā gadījumā nevarēsiet importēt savus sākotnējos reklāmguvumus.

 1. Jums būs jāpārveido katra veidlapas iesniegšanas lapa, lai pievienotu identifikatoram GCLID paredzētu slēptu veidlapas lauku.  Tādējādi GCLID tiks nodots aizmugursistēmai.
  Tālāk ir sniegts veidlapas piemērs ar slēptu GCLID lauku.  Ja varat tieši pārveidot savas veidlapas kodu, vienkārši ievietojiet izcelto tagu <input> starp tagiem <form>.  Dažos gadījumos šo veidlapas kodu var nākties izveidot jūsu potenciālo pirkumu pārvaldības sistēmas administratoram.

 

  <form action="" name="myForm"> 		
     Name: <input type="text" name="name"> 		
     <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value=""> 	 	
     <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit"> 	
  </form>
    
 1. Atjauniniet kodu visās tīmekļa lapās, lai varētu tvert GCLID un saglabāt to (izmantojot sīkfailu vai vietējo krātuvi). Varat uzrakstīt savu skriptu vai izmantot tālāk ieteikto skriptu.  Ja izmantojat tālāk norādīto skriptu, noteikti atjauniniet rindu “var gclidFormFields”, lai ietvertu sarakstu ar visu to lauku ID, kurus izveidojāt iepriekšējā posmā.

  <script>

  function getParam(p) {
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }

  function getExpiryRecord(value) {
    var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

    var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
    return {
      value: value,
      expiryDate: expiryDate
    };
  }

  function addGclid() {
    var gclidParam = getParam('gclid');
    var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
    var gclidRecord = null;
    var currGclidFormField;

    var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
    var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

    gclidFormFields.forEach(function (field) {
      if (document.getElementById(field)) {
        currGclidFormField = document.getElementById(field);
      }
    });

    if (gclidParam && isGclsrcValid) {
      gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
      localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
    }

    var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
    var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

    if (currGclidFormField && isGclidValid) {
      currGclidFormField.value = gclid.value;
    }
  }

  window.addEventListener('load', addGclid);

   </script>

Tālāk sniegti norādījumi par koda pievienošanu.

 • Lai novērstu dažu reklāmguvumu pazaudēšanu, stingri iesakām pievienot šo skriptu ikvienai savas vietnes tīmekļa lapai (nevis tikai galvenajām lapām). Piemēram, pievienojiet šo skriptu savas tīmekļa lapas veidnei, lai tas automātiski tiktu ietverts visās jaunajās lapās. Varat arī pievienot šo skriptu kādam visā vietnē lietotam elementam, piemēram, lapu kājenei.

 • Pievienojot skriptu, iesakām to ievietot ikvienā tīmekļa lapā uzreiz pirms aizverošā taga </body>.

 1. Veiciet izmaiņas savā aizmugursistēmas klientu datu pārvaldības sistēmā, lai tā, saņemot GCLID vērtību no veidlapas lauka, varētu to saglabāt kopā ar paredzamā klienta informāciju. Piemēram, ja izmantojat potenciālo pirkumu pārvaldības sistēmu, jūsu IT komandai ir jāpievieno pielāgots lauks jūsu potenciālā pirkuma objektam, lai viegli un uzticami saglabātu un izgūtu GCLID. Konkrētajai izmantotajai sistēmai atbilstošos norādījumus jūsu IT komanda var meklēt integrācijas ceļvedī.

Padoms. Izmantojiet Google tagu pārvaldnieku GCLID apkopošanai

Ja izmantojat vienu un to pašu lauka nosaukumu visās veidlapās un jums ir Google tagu pārvaldnieka konts, varat to izmantot, lai ievietotu iepriekš norādīto skriptu, veicot tālāk minētās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google tagu pārvaldnieka kontā vietnē http://www.google.com/tagmanager.
 2. Sadaļā “Konti” noklikšķiniet uz tā konta nosaukuma, kurā ir konteiners, ko izmantojat saviem Google Ads tagiem.
 3. Sadaļā “Konteineri” noklikšķiniet uz tā konteinera nosaukuma, kuru vēlaties izmantot.
 4. Noklikšķiniet uz pogas Jauns un pēc tam nolaižamajā izvēlnē atlasiet Tags.
 5. Laukā “Taga nosaukums” ievadiet nosaukumu (piemēram, varat izmantot nosaukumu “Google Ads klikšķu ID apkopošana reklāmguvumu importēšanai”).
 6. Sadaļas “Taga veids” nolaižamajā izvēlnē atlasiet Pielāgots HTML tags.
 7. Nokopējiet JavaScript kodu, kas norādīts 2. posma 2. darbībā iepriekš, un ielīmējiet to laukā “HTML”.
 8. Sadaļā “Aktivizēšanas kārtulas” noklikšķiniet uz pogas +Pievienot. Atzīmējiet lodziņu blakus opcijai “All pages” (Visas lapas) un noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).
 9. Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).
 10. Noklikšķiniet uz pogas Create Version (Izveidot versiju).
 11. Noklikšķiniet uz pogas Publish (Publicēt).

Reklāmguvumu importēšana programmā Google Ads

Varat iestatīt sava Google Ads konta, tīmekļa vietnes un potenciālā pirkuma uzskaites sistēmu. Lai pabeigtu darbu ar bezsaistes reklāmguvumu uzskaiti, varat tagad izpildīt norādījumus par reklāmguvumu importēšanu programmā Google Ads.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.