Võrguühenduseta konversioonide jälgimise seadistamine

Google Adsi konversioonide importimise funktsioon aitab jälgida, mis toimub väljaspool Internetti pärast seda, kui keegi klikib teie reklaamil. Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas seadistada Google Adsi kontot ja veebisaiti võrguühenduseta konversioonide jälgimiseks. Pärast nende juhiste järgimist saate importida konversioonid Google Adsi.

Selles artiklis alustatakse kohe juhistega. Kui soovite saada lisateavet võrguühenduseta konversioonide jälgimise eeliste ja toimimise kohta, lugege artiklit Teave võrguühenduseta konversioonide jälgimise kohta.

Kui soovite importida konversioonid Salesforce’ist, järgige Google Adsi ja Salesforce’i kontode linkimiseks neid juhiseid, ja seejärel saate jälgida, millal aitavad Google Adsi kampaaniad jõuda teil osturedeli verstapostideni.

Kui soovite importida konversioonid Zapierist, järgige neid juhiseid, et seadistada Zapieri võrguühenduseta konversioonide importimine Google Adsi jaoks.

Enne alustamist

Oma ettevõtte võrguühenduseta konversioonide importimiseks peavad järgmised tingimused olema kindlasti täidetud.

 • Olete lubanud automaatse märgistamise. See võimaldab teil importida võrguühenduseta konversioone.
 • Saate teha koodimuudatusi kõigil oma veebilehtedel. See võimaldab teil hõivata parameetri GCLID (Google Click Identifer), mis lisatakse sellele URL-ile, millel inimesed mõne teie reklaami kaudu klikivad.
 • Saate talletada iga GCLID koos vastava potentsiaalse ostja teabega, mis on teie veebisaidi kaudu kogutud. Seda võimalust läheb teil vaja näiteks müügivihjete jälgimise süsteemis.
 • Teie klikist konversioonini tsükli kestus on lühem kui 90 päeva. Google Ads ei impordi konversioone, mis on üles laaditud rohkem kui 90 päeva pärast sellega seotud viimast klikki, ja seetõttu ei näidata neid ka teie konversioonide statistikas.

Juhised

Kui soovite võrguühenduseta konversioonide jälgimiseks seadistada importimised, peate läbima kaks etappi: looma oma Google Adsi kontol konversioonitoimingu ning seadistama veebisaidi ja müügivihjete jälgimise süsteemi. Järgige kõiki allolevaid juhiseid.

1. etapp: vähemalt ühe imporditava konversioonitoimingu loomine

Iga võrguühenduseta konversiooni jaoks, mida soovite mõõta (nt „kvalifitseeruv müügivihje“ või „võidetud tehing“), peate looma uue konversioonitoimingu. Saate mõõta nii palju võrguühenduseta konversioonitoiminguid kui soovite.

Siit leiate juhised uue võrguühenduseta konversioonitoimingu loomiseks.
 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige konto paremas ülanurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
 4. Klikkige uue konversioonitoimingu loomiseks plussmärginupul .
 5. Nüüd kuvatakse valik konversiooniallikaid, mida saate jälgida. Klikkige käsul Impordi.
 6. Valige Muud andmeallikad või CRM-id ja seejärel valige Klikikonversioonide jälgimine või Helistamiskonversioonide jälgimine.
 7. Klikkige käsul Jätka.
 8. Sisestage loodava konversioonitoimingu nimi (oluline on jätta meelde täpne nimi ja kirjapilt, kuna peate selle nime sisestama hiljem, kui laadite üles oma võrguühenduseta konversiooni teabe).
 9. Klikkige jaotise Kategooria rippmenüül ja valige kategooria, mis teie konversioone kõige paremini kirjeldab. Seda kategooriat saate kasutada oma konversiooniaruannete segmentimiseks. Seda seadet saab hiljem alati muuta.
 10. Jaotises „Väärtus“ valige, kuidas jälgida iga konversiooni väärtust.
 11. Jaotises „Loendamine“ valige, kuidas konversioone loendada.
 12. Klikkige valikul Konversiooniaken. Valige, kui kaua pärast reklaamil klikkimist soovite jälgida selle konversioonitoimingu konversioone. Konversiooniakna kestus võib olla vahemikus 1 kuni 90 päeva.
 13. (Täpsem) Klikkige jaotisel Kaasa veergu „Konversioonid“. Kui te ei soovi selle konversioonitoimingu korral andmeid veergudes „Konversioonid“ ja „Konversiooni väärtus“ kuvada, eemaldage selle seade märge (vaikimisi märgitud). Kui eemaldate selle seade märke, kaasatakse andmed ikkagi veergu „Kõik konversioonid“.
 14. Kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatse pakkumise strateegiat ja te ei soovi konkreetset konversioonitoimingut oma pakkumisstrateegiasse kaasata, saate selle seade märke eemaldada. Lugege lisateavet seade Kaasa veergu „Konversioonid“ kohta.
 15. Klikkige jaotisel Omistamismudel. See seade võimaldab teil valida, kuidas määrata iga konversiooni panust.
  • Kui soovite kasutada Google Adsi omistamismudelit, valige Kasuta Google Adsi omistamist ja valige rippmenüüst soovitud mudel. Lugege selle seade valikute ja toimimise kohta lisateavet jaotisest Teave omistamismudelite kohta.
  • Kui soovite kasutada enda omistamismudelit ja importida iga GCLID-i jaoks osalise panuse, valige Kasuta välist omistamist.

   Märkus: pärast toimingu loomist ei saa te asendada välist omistamist Google Adsi omistamisega ega vastupidi.

 16. Klikkige nupul Loo ja jätka.
 17. Klikkige nupul Valmis.

Tähtis! Pärast uue konversioonitoimingu loomist oodake 4–6 tundi, enne kui laadite üles selle konversioonitoimingu konversioonid. Kui laadite konversioonid üles esimese 4–6 tunni jooksul, võib nende konversioonide aruannetesse lisamiseks kuluda kaks päeva.

Mitme konto konversioonide üleslaadimine ühest failist

Selle toimingu jaoks peavad kõik asjakohased kontod olema lingitud ühiselt haldurikontolt (MCC konto). Sellele haldurikontole tulebki failid üles laadida. Seejärel impordib Google Ads kõigilt oma lingitud kontodelt pärinevad konversioonid.

Pidage meeles: kui laadite üles sellise konto konversiooni, mis pole teie haldurikontolt lingitud, kuvatakse veateade, mis ütleb, et teil pole üleslaadimiseks luba.

 • Kui kasutate kontoülese konversiooni jälgimist, peate imporditavad konversioonitoimingud looma haldurikonto tasemel ja järgima juhiseid, et tagada olukord, kus kõik hallatud kontod kasutavad „konversioonikontona“ haldurikontot.
 • Kui te ei kasuta kontoülese konversiooni jälgimist, peate imporditavad konversioonitoimingud looma igal kontol eraldi. Pidage meeles: kui jälgite sama konversiooni (nt „kvalifitseeruv müügivihje”) mitmel kontol, siis on eriti tähtis kasutada kõikidel kontodel konversiooni nimes täpselt sama kirjapilti ja suurtähestust.
 • Kui te pole varem Google Adsi konversioonide jälgimist kasutanud ja kõik teie haldurikontoga hallatavad kontod kuuluvad samale ettevõttele, võiksite kasutada kontoülese konversiooni jälgimist. See aitab teil lihtsustada konversioonide jälgimist ja omistamisaruannete koostamist.

2. etapp: veebisaidi ja müügivihjete jälgimise süsteemi lubamine

Siin on kirjeldatud järgmist kolme toimingut, mille peate 2. etapi raames tegema.

 1. Värskendage müügivihje edastamise vormi iga lehte, et GCLID edastataks teie müügivihjete haldamise süsteemile.
 2. Lisage parameetri GCLID hõivamiseks ja salvestamiseks skript (vaadake allpool meie soovitatud skripti) kõigile oma veebilehtedele.
 3. Salvestage GCLID koos potentsiaalse ostja teabega oma müügivihjete halduse süsteemi.

Kandke hoolt, et enne selle toiminguga alustamist oleks kindlasti tehtud esimene osa (ülal) ehk loodud üks või mitu konversioonitoimingut. Muidu ei saa te varasemaid konversioone importida.

 1. Peate muutma vormi edastamise iga lehte, et lisada GCLID jaoks peidetud vormiväli. GCLID edastatakse teie tagasüsteemile järgmiselt.
  Siin on näide vormist, millel on peidetud väli GCLID jaoks. Kui saate oma vormi koodi otse muuta, peate lihtsalt märgendite <form> vahele lisama esiletõstetud märgendi <input>. Teatud juhtudel peab teie müügivihjete haldamise süsteemide administraator looma selle vormi koodi teie eest.

 

  <form action="" name="myForm"> 		
     Name: <input type="text" name="name"> 		
     <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value=""> 	 	
     <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit"> 	
  </form>
    
 1. Värskendage GCLID hõivamiseks ja salvestamiseks (küpsisefaili või kohaliku salvestusruumi kaudu) koodi igal veebilehel. Saate kirjutada oma skripti või kasutada allolevat soovitatud skripti. Kui kasutate allolevat skripti, värskendage kindlasti rida „var gclidFormFields” ja lisage loend kõikidest välja ID-dest, mille lõite eelmises toimingus.

  <script>

  function getParam(p) {
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }

  function getExpiryRecord(value) {
    var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90-päevane aegumisperiood millisekundites

    var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
    return {
      value: value,
      expiryDate: expiryDate
    };
  }

  function addGclid() {
    var gclidParam = getParam('gclid');
    var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // siia lähevad kõik võimalikud GCLID vormi väljade ID-d
    var gclidRecord = null;
    var currGclidFormField;

    var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
    var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

    gclidFormFields.forEach(function (field) {
      if (document.getElementById(field)) {
        currGclidFormField = document.getElementById(field);
      }
    });

    if (gclidParam && isGclsrcValid) {
      gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
      localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
    }

    var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
    var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

    if (currGclidFormField && isGclidValid) {
      currGclidFormField.value = gclid.value;
    }
  }

  window.addEventListener('load', addGclid);

   </script>

Koodi lisamine

 • Selleks et te ei jääks ilma ühestki konversioonist, on tungivalt soovitatav lisada see skript oma saidil igale veebilehele (mitte ainult sihtlehtedele). Lisage see skript näiteks oma veebilehe mallile, et kõigil uutel lehtedel oleks see kood automaatselt olemas. Või lisage see skript mõnda üldisesse elementi (nt lehe jalusesse).

 • Skripti lisamisel soovitame selle lisada igale veebilehele, vahetult lõpumärgendi </body> ette.

 1. Muutke oma kliendiandmete haldamise süsteemi nii, et kui see saab vormiväljalt parameetri GCLID väärtuse, saab süsteem salvestada parameetri GCLID koos potentsiaalse ostja teabega. Kui kasutate näiteks müügivihjete haldamise süsteemi, paluge oma IT-tiimil lisada teie müügivihjeobjekti kohandatud väli, et parameetri GCLID saaks lihtsalt ja usaldusväärselt salvestada ning tuua. Teie IT-meeskond saab teavet teie kasutatava süsteemi kohta tehnilisest juhisest.

Nõuanne: kasutage GCLID kogumiseks Google Tag Manageri

Kui teil on Google Tag Manageri konto ja te kasutate kõigis vormides sama väljanime, saate seda kasutada eespool kirjeldatud skripti rakendamiseks. Selleks tehke järgmist.

 1. Logige sisse oma Google Tag Manageri kontole aadressil http://www.google.com/tagmanager.
 2. Klikkige jaotises „Kontod“ selle konto nimel, mis sisaldab teie Google Adsi märgendite ümbrist.
 3. Klikkige jaotises „Ümbrised“ selle ümbrise nimel, mida soovite kasutada.
 4. Klikkige nupul Uus ja valige siis rippmenüüst Märgend.
 5. Väljale „Märgendi nimi” sisestage nimi (võite näiteks kasutada nime „Google Adsi kliki ID kogumine konversioonide impordiks”).
 6. Tehke rippmenüüs jaotise „Märgendi tüüp“ all valik Kohandatud HTML-märgend.
 7. Kopeerige JavaScripti kood ülalesitatud toimingust 2 ja kleepige see väljale „HTML”.
 8. Klikkige jaotises „Käivitusreeglid“ nupul +Lisa. Märkige ruut „Kõik lehed“ ja klikkige nupul Salvesta.
 9. Klikkige nupul Salvesta.
 10. Klikkige nupul Loo versioon.
 11. Klikkige nupul Avalda.

Konversioonide importimine Google Adsi

Olete seadistanud Google Adsi konto, veebisaidi ja müügivihjete jälgimissüsteemi. Võrguühenduseta konversioonide jälgimise lõpuleviimiseks järgige nüüd neid konversioonide Google Adsi importimise juhiseid.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse