Konfigurowanie importów konwersji offline

Dzięki importowaniu konwersji Google Ads możesz sprawdzać, co dzieje się w świecie offline po kliknięciu Twojej reklamy. Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować konto Google Ads i witrynę, by móc śledzić importowane konwersje offline. Po wykonaniu tych instrukcji możesz importować konwersje do Google Ads.

W tym artykule zamieszczono same instrukcje. Więcej o zaletach importowania konwersji offline oraz o sposobie jego działania dowiesz się z artykułu Importowanie konwersji offline.

Jeśli chcesz importować konwersje z Salesforce, wykonaj te instrukcje, by połączyć konta Google Ads i Salesforce oraz śledzić, kiedy Twoje kampanie Google Ads wywołują kolejne etapy na ścieżce do sprzedaży.

Jeśli chcesz zaimportować konwersję z Zapier, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by skonfigurować importowanie konwersji offline z Zapier do Google Ads.

Zanim zaczniesz

Aby importować konwersje offline dla swojej firmy, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

 • Masz włączone automatyczne tagowanie. Ta funkcja pozwala importować konwersje offline.
 • Możesz modyfikować kod na wszystkich swoich stronach. Dzięki temu możesz przechwycić parametr GCLID (identyfikator kliknięcia Google), który jest dołączany do adresu URL klikanego przez użytkowników z poziomu jednej z reklam.
 • Każdy parametr GCLID możesz zapisać razem z odpowiadającymi mu informacjami o potencjalnym kliencie, zebranymi w witrynie. Jest to na przykład przydatne w systemie śledzenia kontaktów do potencjalnych klientów. W identyfikatorze kliknięcia Google wielkość liter ma znaczenie, dlatego sprawdź, czy przesyłasz prawidłowy identyfikator.
 • Twój cykl konwersji jest krótszy niż 90 dni. Konwersje przesłane po upływie 90 dni od ostatniego powiązanego kliknięcia nie są importowane przez Google Ads i dlatego nie są widoczne w statystykach konwersji.

Instrukcje

Konfigurowanie importowania konwersji offline składa się z 2 etapów: utworzenia na koncie Google Ads działania powodującego konwersję oraz skonfigurowania witryny i systemu śledzenia potencjalnej sprzedaży. Wykonaj oba zestawy podanych niżej instrukcji.

Etap 1. Utwórz co najmniej jedno działanie powodujące konwersję, które ma być importowane

Utwórz nowe działanie powodujące konwersję dla każdego rodzaju konwersji offline, który chcesz mierzyć, np. „dobry potencjalny klient” lub „udana transakcja”. Możesz mierzyć dowolną liczbę działań powodujących konwersje offline.

Aby utworzyć nowe działanie powodujące konwersję offline:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Kliknij przycisk plusa , by utworzyć nowe działanie powodujące konwersję.
 5. Zobaczysz opcje dla różnych źródeł konwersji, które możesz śledzić. Kliknij Importuj.
 6. Wybierz kolejno Inne źródła danych lub CRM i Śledź konwersje po kliknięciu lub Śledź konwersje telefoniczne.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz utworzyć (zapamiętaj dokładną nazwę i jej pisownię, ponieważ trzeba ją będzie później podać podczas przesyłania informacji o konwersjach offline).
 9. Kliknij menu Kategoria i wybierz kategorię najlepiej opisującą konwersje. Możesz użyć tej kategorii, by posegmentować raporty konwersji. W każdej chwili możesz ją później zmienić.
 10. W sekcji „Wartość” wybierz, jak chcesz śledzić wartość poszczególnych konwersji.
 11. W sekcji „Liczba” wybierz, jak chcesz zliczać konwersje.
 12. Kliknij Okno konwersji po kliknięciu. Wybierz, przez jaki czas od kliknięcia reklamy chcesz śledzić konwersje w przypadku tego działania powodującego konwersję. W przypadku kampanii w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej oraz kampanii produktowych możesz wybrać od 1 do 90 dni.
 13. (Zaawansowane) Kliknij Uwzględnij w Konwersjach. Usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnach „Konwersje” i „Wartość konwersji” danych tego działania powodującego konwersję. Po wyłączeniu tego ustawienia dane będą nadal uwzględniane w kolumnie „Wszystkie konwersje”.
  • Możesz użyć tego ustawienia, jeśli korzystasz z automatycznego określania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji i nie chcesz uwzględniać tego konkretnego działania powodującego konwersję w strategii ustalania stawek. Dowiedz się więcej o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”.
 14. Kliknij Model atrybucji. To ustawienie umożliwia wybór metody przypisywania udziału w poszczególnych konwersjach.
  • Jeśli chcesz używać modelu atrybucji Google Ads, wybierz Skorzystaj z modeli atrybucji Google Ads i wybierz model z menu. Więcej o poszczególnych opcjach i o tym, jak działa to ustawienie, dowiesz się z artykułu Informacje o modelach atrybucji.
  • Jeśli chcesz użyć własnego modelu atrybucji i zaimportować ułamkową wartość każdego parametru GCLID, kliknij Skorzystaj z zewnętrznego modelu atrybucji.

   Uwaga: po utworzeniu działania nie możesz się przełączać między zewnętrznym modelem atrybucji a atrybucją Google Ads.

 15. Kliknij Utwórz i kontynuuj.
 16. Kliknij Gotowe.

Ważne: po utworzeniu nowego działania powodującego konwersję odczekaj 4–6 godzin, zanim prześlesz konwersje. Jeśli prześlesz je w trakcie tych pierwszych 4–6 godzin, ich odnotowanie w raportach może zająć nawet 2 dni.

Jak przesłać z jednego pliku konwersje dla wielu kont

Aby to zrobić, wszystkie te konta muszą być połączone na udostępnianym koncie menedżera (MCK). To właśnie na to konto przesyłasz swoje pliki. Następnie Google Ads importuje wszystkie konwersje pochodzące z kont połączonych w ramach tego konta.

Uwaga: jeśli prześlesz konwersję z konta, które nie jest połączone z Twoim kontem MCK, pojawi się błąd braku autoryzacji do przesyłania.

 • Jeśli masz włączone śledzenie konwersji dla wielu kont: utwórz na poziomie konta menedżera działania powodujące konwersje przeznaczone do importowania i wykonaj instrukcje podane w artykule Konfigurowanie śledzenia konwersji dla wielu kont, by sprawdzić, czy wszystkie zarządzane konta korzystają z konta menedżera jako „konta konwersji”.
 • Jeśli nie stosujesz śledzenia konwersji dla wielu kont: musisz utworzyć działania powodujące konwersje przeznaczone do importowania na wszystkich kontach indywidualnych. Uwaga: jeśli śledzisz te same konwersje (np. „dobry potencjalny klient”) dla wielu kont, bardzo ważna jest identyczna pisownia każdej nazwy konwersji na każdym koncie, z uwzględnieniem wielkich liter.
 • Jeśli nie korzystasz jeszcze ze śledzenia konwersji Google Ads i wszystkie konta w ramach konta menedżera należą do tej samej firmy: wybierz śledzenie konwersji dla wielu kont – pozwoli to uprościć śledzenie konwersji i raporty atrybucji.

Etap 2. Włącz witrynę i system śledzenia kontaktów do potencjalnych klientów

W części drugiej omówimy trzy kroki, które musisz wykonać:

 1. Zaktualizuj wszystkie strony zawierające formularz zgłoszenia potencjalnego klienta, by przesyłać parametr GCLID do swojego systemu zarządzania potencjalnymi klientami.
 2. Dodaj skrypt (zobacz nasz zalecany skrypt poniżej) do wszystkich swoich stron internetowych, by rejestrować i zapisywać parametr GCLID.
 3. Zapisz parametr GCLID razem z informacjami o potencjalnym kliencie w swoim systemie zarządzania potencjalnymi klientami.

Pamiętaj, by przed rozpoczęciem tej czynności wykonać krok 1 (powyżej), czyli utworzyć co najmniej jedno działanie powodujące konwersję. W przeciwnym razie nie uda Ci się zaimportować wcześniejszych konwersji.

 1. Zmodyfikuj każdą stronę przesyłania formularza, by dodać do formularza ukryte pole do przekazywania parametru GCLID. Dzięki temu parametr GCLID będzie przekazywany do Twojego systemu wewnętrznego.
  Oto przykładowy formularz z ukrytym polem do przekazywania parametru GCLID. Jeśli możesz bezpośrednio zmodyfikować kod formularza, wstaw wyróżniony tag <input> między tagi <form>. W niektórych przypadkach administrator systemów zarządzania potencjalnymi klientami będzie musiał wygenerować kod formularza za Ciebie.
  <form action="" name="myForm">
     Name: <input type="text" name="name">
     <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value="">
     <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit">
  </form>
    
 1. Zaktualizuj kod na każdej stronie internetowej, by rejestrować i zapisywać parametr GCLID (w pliku cookie lub w pamięci lokalnej). Możesz napisać własny skrypt lub skorzystać z podanego niżej zalecanego skryptu. Jeśli chcesz używać tego skryptu, pamiętaj, by w wierszu „var gclidFormFields” umieścić listę wszystkich identyfikatorów pól utworzonych przez Ciebie w poprzednim kroku:

  <script>

  function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }

  function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
  value: value,
  expiryDate: expiryDate
  };
  }

  function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
  if (document.getElementById(field)) {
  currGclidFormField = document.getElementById(field);
  }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
  gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
  localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
  currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
  }

  window.addEventListener('load', addGclid);

  </script>

Dodawanie kodu:

 • Aby uniknąć utraty niektórych konwersji, zdecydowanie zalecamy dodanie tego skryptu do każdej strony w Twojej witrynie (nie tylko do stron docelowych). Na przykład dodaj ten skrypt do szablonu strony internetowej, tak by automatycznie umieszczać go na wszystkich nowych stronach. Możesz też umieścić ten skrypt w globalnym elemencie strony, takim jak stopka.

 • Zalecamy, by wstawić ten skrypt na dole każdej strony, tuż przed zamykającym tagiem </body>.

 1. Zmodyfikuj wewnętrzny system zarządzania potencjalnymi klientami tak, by po otrzymaniu wartości parametru GCLID z pola formularza zapisywał identyfikator GCLID razem z informacjami o potencjalnym kliencie. Jeśli np. korzystasz z systemu zarządzania potencjalnymi klientami, poproś zespół IT o dodanie do obiektu potencjalnego klienta niestandardowego pola tak, by można było łatwo i skutecznie pobierać oraz zapisywać parametr GCLID. Zespół IT znajdzie informacje na temat konkretnego systemu w przewodniku po integracji.

Wskazówka: przekazywanie parametru GCLID za pomocą Menedżera tagów Google

Jeśli masz konto Menedżera tagów Google i używasz tej samej nazwy pola we wszystkich formularzach, możesz wykorzystać tę usługę do implementacji powyższego skryptu. Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na konto Menedżera tagów Google.
 2. W sekcji „Konta” kliknij nazwę konta zawierającego kontener, którego używasz do obsługi tagów Google Ads.
 3. Na karcie „Kontenery” kliknij nazwę kontenera, którego chcesz użyć.
 4. Kliknij przycisk Nowe, a następnie w menu wybierz Tag.
 5. Wpisz nazwę w polu „Nazwa tagu” (np. „Zbieranie identyfikatorów kliknięć Google Ads do importowania konwersji”).
 6. W menu w sekcji „Typ tagu” kliknij Niestandardowy tag HTML.
 7. Skopiuj kod JavaScript z kroku 2 powyżej i wklej go w polu „HTML”.
 8. W sekcji „Uruchamianie reguł” kliknij przycisk +Dodaj. Zaznacz pole obok pozycji „Wszystkie strony” i kliknij Zapisz.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. Kliknij przycisk Utwórz wersję.
 11. Kliknij przycisk Publikuj.

Importowanie konwersji do Google Ads

Masz już za sobą konfigurowanie konta Google Ads, witryny i systemu śledzenia potencjalnej sprzedaży. Aby dokończyć implementację śledzenia importów konwersji offline, wykonaj instrukcje importowania konwersji do Google Ads.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false